Recent additions

 • En studie av gákti. En undersøkelse å se, sy, bære, og tolke gákti i duodji og dáidda 

  Larsen, Siri Mari Vitalis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-15)
  Gákti er en sentral rolle i samisk identitet og tilhørighet. Med røtter dypt forankret i samisk kultur og historie formidler gákti samisk stolthet og tradisjon gjennom generasjoner. I tillegg til sin betydning som klesplagg har gákti også funnet veien inn i samtidskunsten, hvor kunstnere som Gjert Rognli og Outi Pieski utforsker gákti sin rolle som et utrykk på identitet og kulturell arv. Tematisk ...
 • En kuratert reise i Synnøve Persens kunstnerskap. Samisk revitalisering, avkoloniserende arbeid og kunstnerisk fornyelse 

  Domaas, Andrea Klemetzen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Denne oppgaven er en undersøkelse av fire kunstverk av Synnøve Persen - Skábma/ Mørketid (1978), Glássadiibmu/ Glassklokken (1982), Labyrint I (2009), og Crystal World - the Horizon/ Kristálla máilbmi - Albmeravda/ Krystallverden - horisont (2014). Gjennom disse verkene ser vi Persens kunstneriske utfoldelse gjennom nesten 40 år, og den samiske kunstens stadige fornyelse. Vi ser en evig vilje til ...
 • Anders Sunnas politiske kunst i det postkoloniale Sápmi 

  Sara, Per Asle (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Denne oppgaven tar for seg tre verk av Anders Sunna - Death Means Nothing for the Colours (2009), Four Nation Army (2014) og Get OFF DeFence (2016). Sunna har et eksplisitt politisk uttrykk som ofte grenser på et militant og aktivistisk formspråk, også med tanke på innhold. Verkene blir undersøkt for å vise hvordan kunstneren bruker ulike virkemidler for å fremheve, eksponere og fortelle om den ...
 • Havmannen – om omgivelsenes betydning i betrakterens møte med skulptur i natur 

  Lande, Anja Kathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-12)
  Oppgaven handler om Havmannen, en skulptur av den engelske kunstneren, Antony Gormley, og hvordan den som skulptur i natur forholder seg til omgivelsene. I oppgaven ses det på hvordan omgivelser og landskap kan være deltagende i betrakterens møte med skulpturen og på hvordan skulptur kan framheve omgivelsene -like mye som omgivelsene kan framheve skulpturen. Hva vi ser når vi betrakter en skulptur ...
 • Mulighetsrom i Joar Nangos praksiser 

  Gressnes, Ragnhild Petrikke (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-20)
  Denne oppgaven har tatt for seg fire av Joar Nangos større prosjekter, laget i perioden fra 2011 til 2022 . "Meahccetrošša/Matutu", (Karasjok, 2010), "Den norske Rom-ambassade", (Oslo, 2012), "Odelsgut og fantefølge" (Kvam, 2017) og "Girjegumpi. Samisk arkitekturbibliotek" (Harstad, Jokkmokk, Bergen, Oslo, 2018–2022). Selv om prosjektene finner sted gjennom ulike geografiske plasseringer og løfter ...
 • Det polare portrettet som et rom for reforhandling av kjønn, maskulinitet og nasjonal identitet 

  Jenssen, Reidun Torske (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-15)
  Denne oppgaven undersøker det polare portrettet som et rom for å diskutere og reforhandle idéer om kjønn, maskulinitet og nasjonal identitet. Oppgaven diskuterer det polare portrettet som bærer av sentrale verdier i forbindelse med norsk selvforståelse, gjennom portretter av Marie Høeg, Monica Kristensen og Sayed Sattar Hasan iscenesatt som polare helter. Teksten analyserer portrettene i lys av ...
 • Materialitet og kontekst i "Kunstner: Rose-Marie Huuva" 

  Kristiansen, Anna (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-02)
  Denne oppgaven tar for seg utstillingen "Kunstner: Rose-Marie Huuva" som tok sted ved Nordnorsk Kunstmuseum / Davvi Norgga dáiddamusea 5.10.18-29.9.19. Håndverket står sentralt i Huuvas kunstnerskap, og hun både utfordrer og tar vare på flere tusen års samiske tradisjoner. Ikke bare utfordrer hun kunsten, håndverket og duodji-praksisen, men hun initierer også publikum til å stille spørsmål til hva ...
 • Rune Johansens og Gjert Rognlis fotobøker: En undersøkelse av dokumentarfotografiet, sted og tid. 

  Gabrielsen, Håkon Holmgren (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  I denne avhandlingen undersøker to fotobøker av to nordnorske kunstnere og fotografer, Rune Johansen fra Bodø og Gjert Rognli fra Manndalen i Kåfjord. De to bøkene som undersøkes er Rune Johansens Så lenge det vara og Gjert Rognlis Men fjellan e de samme – fotografier fra en utdøende kystkultur. Min tilnærming til de to fotobøkene har vært å sette søkelys på hvordan de to fotokunstnerne presenterer ...
 • Juanito Laguna and Ramona Montiel in the Anthropocene: An ecofeminist perspective on the artwork of Antonio Berni 

  Gómez, Rachel Andersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-15)
  I denne oppgaven analyserer jeg seriene om Juanito Laguna og Ramona Montiel av den Argentinske kunstneren Antonio Berni (1905-1981), gjennom et utvalg av miljøkritisk / økofeministisk teori. I den nåværende konteksten av globale klimaendringer, tror jeg denne analysemetoden tilfører en ny dimensjon til vår forståelse av Bernis serier. Økofeministisk filosofi hevder at det er en kobling mellom ...
 • Viktoriansk forestillingsevne og Shakespeare. Tre casestudier av verk med motiver fra Shakespeares "A Midsummer Night’s Dream" for å tolke verdi og moral rundt 1850-tallet i Storbritannia. 

  Gjellesvik, Julie Beck (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  På slutten av 1500-tallet skrev William Shakespeare komedien "A Midsummer Night’s Dream", en historie som følger fire forskjellige grupper igjennom problemer relatert til kjærlighet og ekteskap, med en god mengde magi, forvirring og misforståelser. Stykket fikk en renessanse i Viktoriatidens kunstverden i Storbritannia, blant annet i form av billedkunst og teaterproduksjoner. Denne oppgaven består ...
 • Venezia-charteret. Kulturminner og bygningsbevaring 

  Helland, Ånhild Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Dette er en case-studie der jeg forsøker å se på hvordan bygningsbevaring fungerer i praksis, og hvordan det harmonerer med Venezia-charteret som utgangspunkt. De tre casene er valgt ut fordi de representerer ulike sider ved bevaringsarbeid, og dermed også ulike problemstillinger. Glasgow School of Art, et bygg som blir regnet som Charles Rennie Mackintosh's mesterverk, stod ferdig i 1909. I 2014 ...
 • Kjønnsperspektivet i Artemisia Gentileschis kunst. En analyse av kunstnerens kjønns betydning i fremstillingen av menn i utvalgte bibelske motiver fra den italienske barokken. 

  Grüning, Tone Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Denne oppgaven skal ta for seg et utvalg motiver i Artemisia Gentileschis produksjon ved å foreta en komparasjon med samtidige, mannlige kunstneres framstillinger av samme motiv, med bruk av ulike teoretikere innen kjønnsteori. Målsettingen er å prøve ut teorier om det kjønnede blikk som analytisk verktøy. De motivene som skal ligge til grunn for komparasjonen er Susanna og de eldre, Judith halshugger ...
 • Bo i Nord i Tromsø, fra idé til realitet. Et eksperiment for klimavennlige boliger og sosiale boformer 

  Bjørnsen, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I denne oppgaven beskrives Bo i Nord et boligområde sentralt på Tromsøya fra de første ideene, via det kommunale planarbeidet og til området stod ferdig. Boligområdet ble anlagt i 1990 og var planlagt som en boligutstilling i tilknyttet organisasjonen Winter Cities, og skulle vise eksempler på gode klimatilpassede boliger i arktiske strøk. Bo i Nord er et tettbygget småhusområde hvor boligene ligger ...
 • Skipsverftet i Tromsø. Møtet mellom kulturverdier, identitet og urbanisme 

  Olsen, Marion Carstensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Den gamle og kjente Skipsverftstomta i Tromsø står for stor transformasjon anno 2019. Det er et sted som består av, og omringes av erkjente verdier i form av kulturminner. Dagens byutvikling styres i stor grad av private utviklere med et ideal om fortetning. Dette gjør forholdet mellom kulturminner og utvikling noe mer komplekst. Skal kulturminner og utvikling skilles ad for å sikre at både verdier ...
 • Ute av mørket. Feministiske lesninger av Sidsel Paaskes Fra det indre arkiv IV og Klang 

  Itland, Caroline Nathalie Mitchell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne oppgaven er en undersøkelse av Sidsel Paaskes tegninger Fra det indre arkiv IV (1976) og Klang (1977). Dette er abstraherte skildringer av kvinnens kjønnsorgan, og kobles til det som blir kalt for vaginal ikonografi. Det er nærliggende å tenke verkene som tematiseringer av kropp, kjønn og seksualitet, men på to forskjellige måter. Fra det indre arkiv IV uttrykker en selvstendig kvinnelig ...
 • Kirkeparken under endring. 4 tidsbilder fra Tromsø sentrum – fra 1800-tallet og til i dag 

  Vik, Liv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Oppgaven belyser hvordan Domkirkeplassen i Tromsø med kirkepark har endret seg fra tiden kirka ble bygget (1861) og til dagens moderne park, ved å se nærmere på hva som kan ha påvirket utformingen av parken i fire utviklingsfaser, både ideologisk og praktisk. Hovedstrukturen i oppgaven er en inndeling i fire faser av Domkirkeparkens utvikling. Første fase (1860-80) er etableringen av Domkirkeparken, ...
 • Kirkeskipets ikonografi – stadig en levende tradisjon? Maktmiddel, utsmykking eller takksigelse? 

  Vik, Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  I katolske kirker finner vi ofte votivskip, i evangelisk-lutherske kirker finner vi ofte kirkeskip. Begge typer er kirkeutsmykking, begge deler er skipsmodeller som henger i kirker, det er tradisjoner som minner om hverandre, men de har forskjellig utgangspunkt og innhold. Kirkeskip er en kirkeutsmykking med lav kostnadsterskel, mange i menighetene hadde anledning til å lage et kirkeskip til ...
 • Lofotkisten i et kunsthistorisk perspektiv. Mellom det materielle og immaterielle 

  Lamøy, Emilia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
  Denne oppgaven er et kunsthistorisk perspektiv på enkelte sider av Lofotfiskets Materielle Kultur, hvor objekt-orientert forskning brukes for å vurdere fysiske særegenheter i forhold til andre kystkulturer i Norge. Oppgaven ser på lofotkisten, som er en vesentlig del av Lofotfiskets utrustning på 1800-tallet. Lofotkisten er en underkategori for skipskisten, som ble brukt på havet og under fiske over ...
 • Fremveksten av industristedet Kjøpsvik ca 1900-1950. Arkitektur og regulering 

  Arntzen, Sølvi Aasvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-17)
  På begynnelsen av 1900-tallet var det stor industriutbygging i Norge. Man anla egne samfunn rundt virksomhetene med alt man trengte i umiddelbar nærhet. Slike industrisamfunn – bygget opp av industriherrer – var ikke noe nytt i europeisk sammenheng. Også i USA finner man eksempler på at byplanlegging var regnet som et viktig strukturelt virkemiddel i utviklingen av by- og industrisamfunn. Disse byene ...
 • Smertensmannen fra Andøy. En komparativ funksjonsanalyse 

  Mathiassen, Sandra Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-02)
  Oppgaven tar for seg en Kristusfigur, kalt Smertensmannen, som i dag er plassert på Tromsø Museum. Det er en treskulptur fra tidlig 1400-tall som opprinnelig har stått i en kirke i Andøy kommune. Ved drøfting om figurens funskjon i senmiddelalderen vil oppgaven trekke inn andre lignende figurer fra nordisk middelalder i tolkningsarbeidet. Dette vil ligge til grunne for en komparativ funksjonsanalyse.

View more