Recent additions

 • Inn i de mørke alléer 

  Odden, Jan Ove (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  Oversettelse av fortellingen Mítina ljubov av Ivan Bunin fra russisk til norsk.
 • Autentisk muntlig kommunikasjon i russiskundervisningen 

  Gundersen, Marie Steen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-12)
  I denne studien undersøker jeg hvordan tre ulike læremidler, som brukes i russiskundervisningen i norsk skole, formidler og forbereder elever på autentisk muntlig kommunikasjon. Studien tar utgangspunkt i Sosedi 1 (2000), Møde i Petersborg (1999) og Min russiske reise (2021). Jeg har benyttet meg av læremiddelanalyse som metode, og har basert undersøkelsen på to kommunikasjonssituasjoner fra hvert ...
 • Å klatre på russisk. En korpusundersøkelse av russiske verb for å klatre. 

  Johansen, Lise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-10)
  I denne masteroppgaven tar jeg for meg og sammenligner de russiske verbene for å klatre. Jeg har gjort en korpusundersøkelse, og tatt i bruk både Det russiske nasjonalkorpuset (RNC) og parallellkorpuset RuN, som er utviklet ved Universitetet i Oslo. RuN-korpuset består av en samling oversatte tekster. Russiske bevegelsesverb har enretningsverb og flerretningsverb, eller bestemte og ubestemte ...
 • Adjektivene som ikke ville dø 

  Steinhaug, Sara Emilie Nikoline (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-14)
  Temaet for denne masteroppgaven i russisk språk er adjektiver med -j- i stammen, for eksempel лисий ‘reve-’ og deres overlevelsesevne i det russiske språket. Viktor V. Vinogradov antydet nemlig i 1947 at disse adjektivene manglet fremtidsutsikter, men her er vi over 70 år senere, og det kan se ut til at profetien ikke var rett. For å finne ut om j-adjektivene har en fremtid i moderne russisk språk, ...
 • Picking apart Russian particles. An empirical study on the meaning and use of že and ved’ 

  McDonald, James David (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-11)
  This thesis explores the meaning and use of the Russian particles že and ved‘, as well as their relationship. In this thesis I carry out three investigations using cognitive linguistic methods, corpus data and statistical methods. First, I explore the meaning and use of že and ved‘ and how they are translated to English using parallel corpus data. I propose a radial category for both že and ved‘ and ...
 • Prefix Variation in Russian: A Comparison between Occasional Verbs and Standardized Language 

  Gjervold, Jonas Hinrichsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-28)
  The prefixation of base imperfective verbs to create semantically identical perfective partner verbs is a central feature of the Russian verb. There are sixteen such perfectivizing prefixes and prefix variation is when a single unprefixed imperfective combines with more than one of these to form multiple aspectual partners. This fact has been used to dispel a long held belief that perfectivizing ...
 • Kvinner i sovjetisk og russisk krigsfilm - offer og moralske førebilete 

  Høgetveit, Åsne Øysteinsdotter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-16)
  Oppgåva undersøker korleis kvinnelege soldatar vert framstilt i filmane A zori zdes’ tikhie (Rostotskij 1972) og Leningrad (Buravskij 2007). Om lag ein million kvinner tenestegjorde i dei sovjetiske styrkane under andre verdskrigen. Kvinners krigsdeltaking gjekk langt utover dei tradisjonelle kvinneoppgåvene som helsepersonell og innom administrasjon: Kvinnelege soldatar var skarpskyttarar, pilotar, ...