Recent additions

 • I reč Сěsarʹ: Titlo-abbreviations in Old East Slavic 

  Skjølsvold, Jens Kristian (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-20)
  In this thesis I research the use of a diacritic mark know as a titlo and its use in Old East Slavic. Available literature suggests that titlos were used by Muscovite scribes to abbreviate words that denoted objects which were regarded as particularly sacred. However, literature on Old Rusian and Middle Russian handwriting, and Slavic paleography suggest that titlo-abbreviations may have been used ...
 • Inn i de mørke alléer 

  Odden, Jan Ove (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  Oversettelse av fortellingen Mítina ljubov av Ivan Bunin fra russisk til norsk.
 • Autentisk muntlig kommunikasjon i russiskundervisningen 

  Gundersen, Marie Steen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-12)
  I denne studien undersøker jeg hvordan tre ulike læremidler, som brukes i russiskundervisningen i norsk skole, formidler og forbereder elever på autentisk muntlig kommunikasjon. Studien tar utgangspunkt i Sosedi 1 (2000), Møde i Petersborg (1999) og Min russiske reise (2021). Jeg har benyttet meg av læremiddelanalyse som metode, og har basert undersøkelsen på to kommunikasjonssituasjoner fra hvert ...
 • Å klatre på russisk. En korpusundersøkelse av russiske verb for å klatre. 

  Johansen, Lise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-10)
  I denne masteroppgaven tar jeg for meg og sammenligner de russiske verbene for å klatre. Jeg har gjort en korpusundersøkelse, og tatt i bruk både Det russiske nasjonalkorpuset (RNC) og parallellkorpuset RuN, som er utviklet ved Universitetet i Oslo. RuN-korpuset består av en samling oversatte tekster. Russiske bevegelsesverb har enretningsverb og flerretningsverb, eller bestemte og ubestemte ...
 • Adjektivene som ikke ville dø 

  Steinhaug, Sara Emilie Nikoline (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-14)
  Temaet for denne masteroppgaven i russisk språk er adjektiver med -j- i stammen, for eksempel лисий ‘reve-’ og deres overlevelsesevne i det russiske språket. Viktor V. Vinogradov antydet nemlig i 1947 at disse adjektivene manglet fremtidsutsikter, men her er vi over 70 år senere, og det kan se ut til at profetien ikke var rett. For å finne ut om j-adjektivene har en fremtid i moderne russisk språk, ...
 • Picking apart Russian particles. An empirical study on the meaning and use of že and ved’ 

  McDonald, James David (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-11)
  This thesis explores the meaning and use of the Russian particles že and ved‘, as well as their relationship. In this thesis I carry out three investigations using cognitive linguistic methods, corpus data and statistical methods. First, I explore the meaning and use of že and ved‘ and how they are translated to English using parallel corpus data. I propose a radial category for both že and ved‘ and ...
 • Prefix Variation in Russian: A Comparison between Occasional Verbs and Standardized Language 

  Gjervold, Jonas Hinrichsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-28)
  The prefixation of base imperfective verbs to create semantically identical perfective partner verbs is a central feature of the Russian verb. There are sixteen such perfectivizing prefixes and prefix variation is when a single unprefixed imperfective combines with more than one of these to form multiple aspectual partners. This fact has been used to dispel a long held belief that perfectivizing ...
 • Kvinner i sovjetisk og russisk krigsfilm - offer og moralske førebilete 

  Høgetveit, Åsne Øysteinsdotter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-16)
  Oppgåva undersøker korleis kvinnelege soldatar vert framstilt i filmane A zori zdes’ tikhie (Rostotskij 1972) og Leningrad (Buravskij 2007). Om lag ein million kvinner tenestegjorde i dei sovjetiske styrkane under andre verdskrigen. Kvinners krigsdeltaking gjekk langt utover dei tradisjonelle kvinneoppgåvene som helsepersonell og innom administrasjon: Kvinnelege soldatar var skarpskyttarar, pilotar, ...