Recent additions

 • Universal linguistic hierarchies are not innately wired. Evidence from multiple adjectives 

  Leivada, Evelina; Westergaard, Marit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-08-01)
  <p><i>Background - </i>Linguists and psychologists have explained the remarkable similarities in the orderings of linguistic elements across languages by suggesting that our inborn ability for language makes available certain innately wired primitives. Different types of adjectives, adverbs, and other elements in the functional spine are considered to occupy fixed positions via innate hierarchies ...
 • De yngste barna som vegfarere i barnehagen 

  Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-04)
  Artikkelen fokuserer på de yngste barnas læringsprosesser gjennom deres involvering og engasjement med sosiale og fysiske omgivelser i barnehagen. Det løftes fram hvordan barnekropper i bevegelse er kilde for erkjennelse og læring. Som utgangspunkt for analysen har vi valgt to eksempler fra barns aktivitet i barnehagens uteområde. Forsker har vært tilstede som deltakende observatør, og inngått som ...
 • Enhancing Urban Encounters: The Transformative Powers of Creative Integration Initiatives 

  Førde, Anniken (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-24)
  Sustainable cites require the capacity to live with difference. In a world of increased mobility and migration, our cities become more and more diversified. While national discourses on diversity are often problem-focused, social initiatives are emerging in diverse cities addressing the positive potential of the city as a cross-cultural meeting place. In Norway, such initiatives have increased in ...
 • A Political Conception of Pandemics and Epidemics in Africa 

  Abumere, Frank Aragbonfoh (Chapter; Bokkapittel; Preprint; Manuskript, 2019-08-17)
  This chapter is concerned with extra-biological, extra-medical or extra-health factors, namely: actions and inactions (commissions and omissions) that are morally unjust – that is, which are moral injustice – which ultimately cause, enable or contribute to pandemics and epidemics in Africa. Therefore, although this chapter is dealing with health, the framework of the chapter is neither biological ...
 • Prepositional Phrase Attachment Ambiguities in German. A Cross-Dialectal Experimental Study 

  Pilsbacher, Anna Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  This thesis addresses the production and perception of sentences with ambiguous prepositional phrase attachment in Standard German. In the first part of the study, an informed native speaker produced prosodically disambiguated sentences, which were analysed acoustically for disambiguation cues. In the second part, these sentences were then presented in a perception test where respondents were asked ...
 • Verbal Symbols and Demonstrations Across Modalities 

  Ramchand, Gillian C (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-05-22)
  In this paper, I develop a new theory of the ingredients of semantic composition for the verb phrase, building on work in Ramchand (2018). I argue that the essential properties of this new approach make possible a new rapprochement between the theoretical analyses of symbolic verbal meaning across the visual and auditory modalities. The innovation of the new theory is that it partitions the verb ...
 • Elever med stort læringspotensial og tilpasset opplæring. En begrepsavklaring og forslag til hvordan tilpasse opplæringen for dem 

  Mikalsen, Sandra Iselin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I forskningslitteraturen er det et mangfold av ulike benevnelser som i stor grad omtaler den samme elevgruppen. I denne avhandlingen har jeg introdusert betegnelsen «elever med stort læringspotensial» gjennom en sammenstilling av de ulike benevnelsene. Dette ble gjort for å tydeliggjøre likheter mellom benevnelsene slik at elevgruppen kunne samles under én felles betegnelse. Avhandlingen har fokusert ...
 • Smarthus og materialitet. En materialistisk tilnærming til smarthus, sett i lys av media og materialitet, materie og miljø 

  Larsen, Silje Anett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-09-05)
  Teknologi og digitale produkter tar en stadig større del av vår tilkoblede hverdag. Denne oppgaven vil med en materialistisk tilnærming til medieforskning se nærmere på smarthus, hvor hensikten er å vise til andre, ofte underkommuniserte aspekter ved medieteknologi og digitalisering sett fra et miljøperspektiv, som sjeldent adresseres av massemediene. Ved å vise til en undersøkelse som viser til ...
 • What Happened in Northern Norway? - A comparative and quantitative analysis of political and demographic development in Northern Norway from 1950 to 2015 

  Stein, Jonas (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-11-08)
  The thesis What Happened in Northern Norway? is a quantitative analysis of various aspects of the political and demographic development in Northern Norway from 1950 to today. The theories of Ottar Brox and in his seminal work Hva skjer i Nord-Norge? (What Is Happening in Northern Norway?), have influenced regional and national actors in their understanding of the region and their policy development. ...
 • Realisering av utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) – slik erfart av et utvalg naturfagslærere i videregående skole 

  Sundstrøm, Elina Maria; Killengreen, Siw Turid; Misund, Stig; Køller, Hans-Georg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-09)
  Education for sustainable development has been implemented in the Norwegian teaching curriculum since 2005. The goal was initially to give the students knowledge in order for them to live more sustai­nable lives. We conducted interviews and a questionnaire survey to investigate how science teachers in upper secondary school teach this subject, and what they considered to be the challenges. Results ...
 • Memoria Dei: Minnets hermeneutikk i Augustins Confessiones 

  Dahl Hambro, Cathinka (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-24)
  Denne artikkelen foretar en lesning av Augustins utlegning om erindringen i bok 10 av <i>Confessiones</i> (<i>Bekjennelser</i>). Jeg foreslår at Augustin selv opererer med en implisitt hermeneutisk tilnærming til sin fortid, til minnet og til seg selv i denne delen av verket. Ved hjelp av Ricoeurs hermeneutiske modell illustrert som en bue fra overfladisk fortolkning via ulike erkjennelsesetapper ...
 • Lost in motivation: The case of a Norwegian community healthcare project on ethical reflection 

  Nilsen, Heidi Rapp; Ringholm, Toril Merete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-16)
  Innovations are needed to meet increasing challenges in public healthcare, and type of motivation has been identified as a pivotal factor for the success of an innovation. New public management crowd out the intrinsic motivation of employees which has resulted in a quest for more self-reliant service providers. This paper takes the opposite point of departure asking if intrinsic motivation can be ...
 • The transformative power of social innovation in urban planning and local development 

  Nyseth, Torill; Hamdouch, Abdelillah (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-24)
  This issue discusses the concept of social innovation (SI) as a potentially transformative factor in urban planning and local development. SI represents an alternative to economic and technology-oriented approaches to urban development, such as that of ‘smart cities’, ‘creative cities’, etc. This is thanks to the emphasis SI puts on human agency and the empowerment of local communities and citizens ...
 • Mellom deltakelse og beskyttelse: Aksjonsforskningens mulighetsrom for barn og unge 

  Trondsen, Marianne Vibeke; Eriksen, Sissel H. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-01)
  Å gi barn og unge mulighet til deltakelse i forskning om temaer som angår deres liv og levekår er viktig. Samtidig innebærer forskning med mindreårige deltakere særskilte forskningsetiske og metodiske utfordringer. De har rett til beskyttelse, og deres integritet må ivaretas. Det kan oppstå et spenningsforhold mellom barns og unges deltakelse og deres rett til beskyttelse, særlig i forskning om ...
 • Samlokalisering av nødmeldingssentralene til politi, brann og helse utvider praksisfellesskapet og læring om samvirke 

  Antonsen, Yngve; Ellingsen, May-Britt (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-28)
  Casestudien undersøker hvordan samlokalisering av nødmeldingssentralene til politi, brann og helse påvirker læring og utvikling av transaksjonsminnesystem (TMS) på operativt nivå horisontalt mellom etater. Datamaterialet er innhentet fra ni norske nødmeldingssentraler med ulike samarbeidsbetingelser og geografi og er kategorisert i modellene SAMLOK, SPREDT og NÆR. Analysen av kvalitative ...
 • Patografien som genre og funksjon 

  Nesby, Linda Hamrin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-25)
  I løpet av de siste femti år har det vært en sterk vekst i antall bøker knyttet til personlige sykdomserfaringer, såkalte patografier. Genren har tradisjonelt vært forbeholdt dokumentariske skildringer av pasient eller pårørende, men jeg argumenterer i denne artikkelen for at også skjønnlitteratur med selvbiografiske trekk som tematiserer sykdomsefaringer skal inkluderes. Ved hjelp av Ulla-Carin ...
 • Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway 

  Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga (Peer reviewed; Chapter; Bokkapittel, 2019-08-27)
  What is the meaning of active ageing in the daily life of frail older people in need of comprehensive home-based care services? This chapter addresses this question using in-depth interviews with women and men aged 70-97 in Northern Norway. The chapter illustrates first, that some older women and men actually prefer to age actively <i>within their home</i> by doing activities such as reading books, ...
 • Public libraries as public sphere institutions: A comparative study of perceptions of the public library’s role in six European countries 

  Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Blomgren, Roger; Hobohm, Hans Christoph; Jochumsen, Henrik; Khosrowjerdi, Mahmood; Mumenthaler, Rudolf; Schuldt, Karsten; Rasmussen, Casper Hvenegaard; Rydbeck, Kerstin; Toth, Mate; Vårheim, Andreas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-09-26)
  <i>Purpose</i> – The purpose of this paper is to analyze the role of public libraries as institutions underpinning a democratic public sphere as reasons legitimizing libraries compared to reasons that are more traditional and the actual use of libraries as public sphere arenas. <p> <p><i>Design/methodology/approach</i> – A survey of representative samples of the adult population in six ...
 • Anime in Tourism: An Analysis of Norwegian Anime Enthusiasts’ Motivation for Conducting Anime-Induced Travels to Japan 

  Steine, Isabella M T (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Anime is a part of Japan’s biggest growing markets outside of Japan (JNTO, n.d. a; AJA, 2018). What attracts overseas consumers to watch anime ranges from everything to having coherent and interesting storylines, Japanese culture elements (Thelle, 2009; Yegulalp, 2018) to unique styles and drawings (JNTO, 2011; Yegulalp, 2018). Anime can also be connected to tourism and is more specifically referred ...
 • The Art of Performing Sound in Sámi Tourism: Decolonising Sápmi by Sounding Care in Verdde Tourism 

  Kvalsvik, Ellen-Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Waitt and Duffy (2010) emphasised the loss of information in tourism research by arguing that a new understanding of knowledge, social power and interconnection between actors and tourism can be uncovered by focusing our attention on the ear and the world of sound. This thesis focuses on the importance of sound and soundscape in Sámi tourism. Inspired by abductive procedures (Alvesson & Sköldberg, ...

View more