Recent additions

 • Vurdering er noe mer enn bare karakterer 

  Worsowicz, Aleksandra (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Denne masteroppgaven vil handle om underveisvurdering og understreke at vurdering er noe mer enn bare karakterer. I denne studien ville jeg undersøke hvordan naturfagslære gjennomfører underveisvurdering i tradisjonell klasseromsundervisning på ungdomstrinnet. For å finne svar på problemstillingen, utførte jeg en kvalitativ studie av tre naturfagslærere fra tre forskjellige ungdomsskoler. Siden ...
 • Drama i naturfag 

  Hervik, Evy (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Gjennom denne studien har jeg undersøkt hvordan elever uttrykker engasjement i et undervisningsopplegg med drama som læringsform i naturfag, samt sett på hvilken måte drama som læringsform kunne bidra til å engasjere elever i naturfaget. Prosjektet var satt sammen av to undervisningsøkter og datainnsamlingsmetodene; observasjon, spørreskjema og intervju. Det var dette som dannet grunnlaget for all ...
 • Lærarar si undervegsvurdering, i form av munnlege tilbakemeldingar, ved gjennomføring av praktiske aktivitetar i naturfag 

  Vadstein, Madelen Navelsaker (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Masteroppgåva mi hadde som hensikt å undersøkje vurderingspraksisen til lærarar i naturfag, meir spesifikt knytt til munnlege tilbakemeldingar som undervegsvurdering i samband med praktiske aktivitetar i undervisninga. I masteroppgåva ynskte eg å få svar på kva typar munnlege tilbakemeldingar lærarane nytta mest under dei praktiske aktivitetane og på kva måtar dei brukte tilbakemeldingane som ...
 • Tracing the Ontological Beliefs of Norwegian Educators Concerning Technology use in Early Childhood Education and Care 

  Undheim, Marianne; Kucirkova, Natalia; Unstad, Torstein; Dardanou, Maria (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-04-24)
  Nested in the socio-cultural theory and the related concepts of dialogue in thinking (Mercer & Littleton, 2007) and dialogic teaching in classrooms (Mercer & Howe, 2012), this study explored knowledge and technology as dynamic meaning-making processes in Norwegian early childhood education and care (ECEC) settings. Group-reflections from thirteen Norwegian early childhood educators and their ...
 • How mini–whiteboards can help teachers raise their level of communication in whole class plenary talks 

  Eidissen, Thomas Frantzen (Chapter; Bokkapittel, 2023)
  This study investigates if using mini-whiteboards can change communication practices in a classroom using a before-and-after approach. Change in teaching practices was analysed using a framework described by Brendefur and Frykholm (2000). The data for this paper were collected on a lesson before the introduction of the mini-whiteboards, and a lesson three months after the introduction of the tools. ...
 • Resiliens som bidrag til gjennomføring av videregående opplæring 

  Jakobsen, Yvonne; Olsen, Mirjam Harkestad (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023)
  Artikkelen diskuterer hvordan ungdom begrunner sitt valg om å fullføre eller avslutte videregående opplæring før fullgått tid og hvordan de opplever at deres psykiske helseutfordringer påvirker deres livsmestring knyttet til utdanning. Ved hjelp av en spørreundersøkelse, individuelle forskningsintervju og fokusgruppeintervju er spørsmålene søkt besvart. Datamaterialet tydeliggjør betydningen av egne ...
 • Listening Circle - a path to better listening skills 

  Nordli, Ingrid Cathrin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024)
  “What do you mean, listen?” Listening is an essential part of language and communication skills. It is crucial for teachers, as it is for students. However, students have demonstrated low listening comprehension and reported that learning how to listen was not part of their school curriculum.
 • Devised theatre methodology to promote creativity in school 

  Munk, Camilla Steine; Antonsen, Yngve; Andreassen, Svein-Erik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-03-11)
  This study examines the use of a devised theatre methodology to develop more creativity in the professional learning community and among students. Data from focus groups in an action research project in an upper secondary school in Norway have been thema tically analysed. Using the practice architecture theory, we identi fied three different practices: ‘creative practice’, ‘collective creative ...
 • The role of Skolt Saami religious texts in language development and revitalization 

  Kosner, Lukas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023)
  The focus of this article is the role of translations of religious literature into Skolt Saami in the development of the Skolt Saami written language and in the process of language revitalization. The Orthodox Church has had a strong influence on the life of Skolt Saami people, however, the interaction between language and religion and its significance is usually overlooked in the research context. ...
 • Mathematics Education Storylines and Cultures in Indigenous and Migrational Contexts 

  Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa; Andersson, Annica; Herbel-Eisenmann, Beth Ann; Wagner, David Richard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023)
  In November 2022, we organised a conference where researchers, teachers, elders, doctoral students and prospective teachers from “all over the world” were invited to participate in conversations about mathematics education in Indigenous and/or migrational contexts. The conference took place in Alta, Northern Norway. In this area, Sami, Kven and Norwegian peoples live together side by side. This is ...
 • «Finsk sisu» og «norsk» hoppmentalitet. Skiløping og skiftende kvensk minoritetsforståelse i fortellingene om «finske» Per Olsen og «hopperen» Bjørn Wirkola 

  Pedersen, Helge Christian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-02-20)
  Despite the importance of sport to society as a whole and to different minority groups, the role of sport in forming ethnic identities in the Nordic countries have not been thoroughly examined by academics. The historically diverse communities of orthern Norway, consisting of Kveens, Sámi and Norwegians has fostered great athletes. Skiers Per Olsen and Bjørn Wirkola from Alta are two of them who ...
 • Arbeid med sennagress - samisk tradisjonell kunnskap i naturfag 

  Kvivesen, Mona; Utsi, Tove Aagnes; Isaksen, Marianne (Chapter; Bokkapittel, 2023)
  Samisk tradisjonell kunnskap er i dag etterspurt både i lærerutdanningen og i skolen. Denne studien belyser hvordan naturfagstudenter på en grunnskolelærerutdanning tilegnet seg kompetanser i samisk tradisjonell kunnskap, naturfag og bærekraftig utvikling ved å jobbe med sennagress. Studentenes opplevelser av dette arbeidet ble også undersøkt.
 • Bør vi snakke om porno i barneskolen? En studie om undervisning tilknyttet seksualitet og pornografi på mellomtrinnet 

  Reite, Andrea Kjekshus; Killengreen, Siw Turid; Mardal, Inger Else (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-02-19)
  Selv om pornografi har eksistert i årtusener har innholdet og tilgjengeligheten de siste tiårene utviklet seg i en eksplosiv fart. Barn og unge i Norge i dag har stor tilgang til digitale verktøy, og det er en økning i andelen som eksponeres for pornografisk innhold på nett. Denne studien har undersøkt hvordan denne nye hverdagen blir behandlet i barneskolen. Lærere i naturfag og samfunnsfag har ...
 • Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen – en arena for kvalifisering, sosialisering og subjektivering 

  Madsen, Siri Sollied; Kleiven, Hanne Merete Hestvik; Mørreaunet, Sissel; Antonsen, Yngve; Steinsvik, Betty (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-02-14)
  I studien undersøker vi hvordan grensekryssingen mellom arbeidet og styrerutdanningen bidrar til kvalifisering, sosialisering og subjektivering i rollen som leder i barnehager. Det teoretiske rammeverket er Biestas (2014) forståelse av kvalifisering, sosialisering og subjektivering som utdanningers tre funksjonsområder. Studien bygger på kvalitative data og presenterer analyse av eksamensoppgaver ...
 • Forbitrelsens kunst : analyse og resepsjonsanalyse av to tekster av Amalie Skram og Torborg Nedreaas 

  Ramberg, Ingri Løkholm (Chapter; Bokkapittel, 2023)
  Amalie Skram dør i 1905, og Torborg Nedreaas blir født i 1906, som for å ta over en stafettpinne. Vi vet at Skram var en avgjørende leseropplevelse for den unge Nedreaas (Eriksen 1979; Grøgaard 1976). Hun oppga å måtte ta lange pauser fra å lese Skram fordi tekstene gikk sånn inn på henne – men at hun til gjengjeld var «ny hver gang» (Nedreaas 1973). Det er en gjenganger i forskningslitteraturen at ...
 • ”Jag tänkte att min blick skulle kunna hålla dem kvar i ljuset”. Sara Stridsbergs Beckomberga (2014) som pårørenderoman 

  Ramberg, Ingri Løkholm (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-04-21)
  Artikkelen er en analyse av Sara Stridsbergs Beckomberga. Ode till min familj fra 2014. Analysen tar sats fra dedikasjonen som står trykket sist i boken, som dedikerer romanen til alle som var innom parken på mentalsykehuset Beckomberga i årene 1932 til 1995. Med utgangspunkt i dedikasjonen leser jeg romanen som en pårørendefortelling, og diskuterer hvordan romanen utforsker pårørenderollen gjennom ...
 • "joiken er et landskap uten begynnelse, uten slutt" 

  Karlsen, Silje Solheim (Chapter; Bokkapittel, 2023-03-02)
  Joiken er ein sentral og viktig del av den samiske kulturen og littera-turen, som uttrykk og symbol, som ein karakteristisk munnleg lyrisksjanger som i dag fungerer både som brukslyrikk og kunstuttrykk, somnoko som held ting saman.
 • Urfolksperspektiver i engelskfaget 

  Holander, Stefan Hans Olof; Høvik, Knut Øystein (Chapter; Bokkapittel, 2023)
  Siden 2006 har kunnskap om urfolk inngått som en del av engelskfaget i norsk skole. Særlig litteratur, film og andre kulturelle uttrykk om urfolk fra Nord-Amerika, Australia og New Zealand har fått prege engelskundervisningen, lærebøker og eksamenssett. Med en revidert læreplan, nå også med fokus på samisk kultur, er tida moden for å utvide og variere utvalget av tekster, reflektere over selve ...
 • Seriously, where do illocutionary adverbs come from? 

  Haumann, Dagmar; Killie, Kristin (Chapter; Bokkapittel, 2023-12-22)
  This chapter reports on a corpus-based reappraisal of the two main hypotheses about the development of (content-related) illocutionary adverbs from lexically related narrow-scope readings: The reanalysis hypothesis, which relies on contexts in which the adverb is ambiguous between a narrow-scope and an illocutionary reading (bridging contexts), and the ellipsis analysis, which relies on structural ...
 • “Students are bringing the revolution into the classroom!” teachers’ and counselors’ perceptions of the need for psychosocial support in crisis-affected classrooms in Lebanon 

  Schenzle, Steffi; Schultz, Jon-Håkon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-12-27)
  The still-evolving situation in Lebanon is characterized by multiple crises that affect students’ mental health and school functioning. This explorative study analyzes educators’ experience of students’ educational and psychosocial needs and their preparedness to deliver psychosocial support. Qualitative interviews were conducted with 19 public-school teachers and counselors in Lebanon. Educators ...

View more