Recent additions

 • Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) i Norge : pedagogiske mapper som bidrag til pedagogisk diskurs 

  Allern, Marit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-02-09)
  De siste 30 årene har pedagogiske kvalifikasjoner fått stadig større betydning for ansettelser ved norske universitet og vitenskapelige høyskoler. I forbindelse med Kvalitetsreformen i 2003 ble dette koblet til forbedring av studiekvaliteten. Internasjonalt har kravet om at undervisning skal få større status blitt stadig sterkere de siste ti-årene, og med det også anerkjennelsen av Scholarship of ...
 • From Monthly Bulletins to eLaestadianism? Exploring Attitudes and Use of Internet within the Laestadian Movement 

  Andreassen, Bengt-Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-01-07)
  The different groups within the Laestadian movement have developed different strategies when it comes to internet and production of texts. Regarding internet and official websites, there is ambivalence towards the opportunities which this technology and new media offer. Among the approximately twenty different Laestadian groups which exist in the Nordic countries and America, there are only ...
 • Religion Education in Norway: Tension or Harmony between Human Rights and Christian Cultural Heritage? 

  Andreassen, Bengt-Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-01-23)
  Both research and public and scholarly debate on religious education (RE) in Norway have mostly revolved around the subject in primary and secondary school called Christianity, Religion and Ethics (KRL) (later renamed Religion, Philosophies of Life and Ethics, RLE), not least due to the criticisms raised by the UN’s Human Rights Committee in 2004 and the European Court of Human Rights (ECHR) in ...
 • Fleksibilisering og femininisering i høyere utdanning:eksemplet desentralisert lærerutdanning 

  Skjelmo, Randi (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-02-08)
  En forløper for dagens fleksible utdanninger ved høgskoler og universitet var de desentraliserte lærerutdanningene som ble igangsatt på 1970-tallet. Flesteparten av studentene den gang var kvinner som ikke hadde anledning til å flytte til et studiested for å ta utdanning. Et uttalt siktemål var å ta i bruk den utdanningsreserven som husmødre representerte. Tiltaket var inspirert av det britiske Open ...
 • Using Local Sámi Culture and History to Teach Pupils about Democracy 

  Johanson, Lisbeth Bergum (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-11)
  The aim of this study was to investigate how the use of Sámi local culture and history can promote pupils’ democratic education. Teachers in the local community were interviewed because they provided information about how place and region create good opportunities for the use of local history as well as history of the Sámi’s with the aim of producing democratic citizens. Analyses of the teachers’ ...
 • Læstadianske meldingsblader som kulturelt minne 

  Andreassen, Bengt-Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-06-02)
  læstadianismen framstår som en typisk evangelisk protestantisk bevegelse med tanke på dens store produksjon av bekjennelseslitteratur. læstadianismeforskningen har i liten grad rettet oppmerksomhet mot den store produksjonen av meldingsblad i bevegelsen. denne artikkelen søker å kaste lys over denne litteraturen ved hjelp av teoretiske perspektiver om kulturelt minne. det teoretiske utgangspunktet ...
 • Vaisenhuset og Blaagaard Skolelærerseminarium. Forbindelsen mellom to lærdomsmiljø i København omkring 1795 

  Skjelmo, Randi (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-11-24)
  Vaisenhuset and Blaagaard teacher education institute: The connection between two learning institutions in Copenhagen about 1795 Vaisenhuset (The Orphan House) in Copenhagen was established after the Nordic War (1700–1720) to take care of and educate orphans. The institution soon became a centre for the Pietists in Denmark. Blaagaard Institute was initiated by The Great School Commission and ...
 • Valuable unintended learning outcomes when practicum for student teachers in kindergartens is carried out online 

  Madsen, Siri Sollied; Habbestad, Helge; Borch, Iris (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-06-10)
  This article presents a study of an educational experiment conducted at the early childhood education programme at UiT, the Arctic University of Norway. As COVID-19 made social distancing an issue, the traditional practicum in kindergartens was moved to online platforms. Constructive alignment was used as an analytical framework to investigate the possibilities and limitations of student ...
 • Too rich to learn – when action researchers work against senior management and their use of performance management 

  Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-08-17)
  We analyse and self-reflect on an action research project conducted in a financial organisation twelve years ago. The research question was: What are the challenges of initiating an action research project in a financial organisation with top-down control that uses the Balanced Scorecard? The data came from action learning seminars with line managers, observations, interviews, and meetings in a ...
 • Supporting In-service Teachers’ Collective Learning of Ambitious Teaching Practices Through Teacher Time Outs 

  Wæge, Kjersti; Fauskanger, Janne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022)
  The article focuses on Teacher Time Outs (TTOs) in rehearsals and co-enactments as part of a practice-based approach to professional development, aiming to support teachers’ learning of ambitious mathematics teaching. Ambitious teaching requires teachers to be responsive to students’ ideas in-the-moment of instruction. This is complex and places enormous demands on the teacher. We examine how TTOs ...
 • Språkfagenes fremtid i et organisasjonsteoretisk perspektiv : er det liv laga for fremmedspråk? 

  Larsen, Annelise Brox (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-10-06)
  I vår globaliserte verden, hvor internasjonaliseringen av stadig flere samfunnsområder krever høy språkkompetanse av innbyggerne, er språkundervisningen i skolen stadig i søkelyset. At man både som barn, som elev på skolen, som student og som voksen arbeidstaker og samfunnsborger lærer fremmede språk og er åpen for fremmede kulturer er nærmest blitt en forutsetning for å kunne ta del i samfunnslivets ...
 • Læstadiansk reaksjon på religion i offentligheten: Etablering av egne skoler 

  Andreassen, Bengt-Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-01-26)
  i 2014 finnes det to grunnskoler i regi av læstadianske<sup>1</sup> grupperinger i Nord-Norge. Straumfjordnes skole i Nordreisa kommune i Nord-Troms har forankring i den luthersk-læsta - dianske menighet, også kalt Lyngen-retningen.<sup>2</sup> Straumfjordnes skole<sup>3</sup> er en fådelt skole som har elever på 1.–10. trinn. Skoleåret 2013–2014 hadde skolen 62 elever og 11 lærere. Den andre ...
 • Exploring Multimodal Literacy in Language Teaching and Learning 

  Jakobsen, Ingrid K.; Tønnessen, Elise Seip (Chapter; Bokkapittel, 2020-03)
  In this chapter, we present the research method we used to investigate multimodal literacy in an English-language classroom in a Norwegian lower secondary school. The analytic approach we present combines multimodal analysis with a design-oriented view on learning as a social meaning-making process. The analysis is applied in a smallscale qualitative study of multimodality and literacy in an English ...
 • Pedagogisk entreprenørskap som tilnærming til spesialundervisning. En studie om pedagogisk entreprenørskap som arbeidsmåte for yrkesfagelever med generelle lærevansker 

  Solbakken, Anne Randi (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-02)
  Dette masterprosjektet søker å finne ut av hvilke gode praktiske arbeidsmåter lærerne bruker for å tilpasse undervisningen for yrkesfagelever med generelle lærevansker. Problemstillingen har som formål å undersøke hvorvidt entreprenørskap som arbeidsmåte er en anvendt pedagogisk arbeidsmåte blant lærerne: Hvordan beskriver lærere pedagogisk entreprenørskap som arbeidsmåte for yrkesfagelever med ...
 • Dialogue about “learning” across the Northern Norway-Russia border: An analysis of textbooks in kindergarten teacher education 

  Merzliakova, Elena; Gradovski, Mikhail; Ødegaard, Elin Eriksen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-03-16)
  This paper is the first in a series of three studies that explore the pedagogy used in the Norwegian and Russian early childhood settings by examining texts that are part of the syllabus in two early childhood teacher education programs that participated in our project with student international exchanges. The study explores how Mikhail Bakhtin’s notion of dialogue relates to the concept of ‘learning’ ...
 • Nostalgisk erindring og polar karrierehistorie. Fridtjof Nansen: Blant sel og bjørn: min første ishavs-ferd (1924) 

  Karlsen, Silje Solheim (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-05-01)
  In Fridtjof Nansens Hunting & adventure in the Arctic (1924), the last polar travel account Nansen wrote, he writes about his first experience with the Arctic; when he as a young student in 1882 joined the sealboat Viking to the sealing grounds outsideGreenland. The account is a polyphonic book where both the young student and the 63 year old scientist and polar hero alternately speaks. The young ...
 • Matematikkvansker i ungdomsskolen 

  Bjørnenak, Amanda (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-16)
  Mastergradsavhandlingen tematiserer hvordan matematikklærere arbeider med matematikkvansker. For å få innsikt i dette har jeg gjennom kvalitative forskningsintervju undersøkt hvordan matematikklærere forholder seg til og forstår matematikkvansker, samt hvordan arbeidet med elever som strever i matematikk planlegges. Utvalget av informanter består av fem matematikklærere på mellomtrinnet med ...
 • Økte skriveferdigheter gjennom formativ vurdering 

  Nordli, Ingrid C.; Opdal, Pål anders (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-04-22)
  I denne studien diskuterer vi studentrespons på formativ vurdering i forbindelse med et bachelorkurs i akademisk skriving. Formativ vurdering er underveisvurdering og -veiledning, den former læring og bringer den lærende fremover (Bennett, 2011, 2018; Wiliam, 2018). Vårt formål med studien er å utforske hvilke typer formativ vurdering studenter opplever som verdifulle for utvikling av ferdigheter i ...
 • Autisme og læringsmiljø i barnehagen. Tre pedagogers forståelse av autisme og læringsmiljø, og deres tilrettelegging av læringsmiljøet for å ivareta behovene til barn med autisme i barnehagen. 

  Iversen, Sofie Nordheim (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-05-14)
  Denne studien handler om hvordan forståelse, meninger og erfaringer tre pedagoger har av et godt læringsmiljø i arbeid med barn med autismespekterforstyrrelser, samt hva de mener er viktig for å skape et læringsmiljø som ivaretar deres behov. Oppgaven tar utgangspunkt i teori som viser hvilke behov barn med autisme har i barnehagen, og hvordan man tilrettelegger for å ivareta behovene og fremme ...
 • Opplevelse av spesialundervisning: «Hvordan opplever elever på mellomtrinnet med dysleksi den oppfølgingen de får etter utredning og enkeltvedtak, og hvordan opplever foreldrene og lærerne deres denne oppfølgingen?» 

  Hofsøy, Kristin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-13)
  Bakgrunn og formål Med bakgrunn i debatten om spesialundervisning knyttet opp mot Barneombudets rapport fra 2017, og Ekspertutvalgets rapport fra 2018 har jeg ønsket å gjennomføre en egen studie for å undersøke hvordan spesialundervisning oppleves. Elevene i studien er alle diagnostisert med dysleksi, er elev på mellomtrinnet og de har enkeltvedtak og dermed spesialundervisning. Fokuset i studien ...

View more