Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

  • Natur og mennesker i det pitesamiske området 

    Mikkelsen, Anne Kalstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
    Problemstillingene i oppgaven er: -Hvilke tap medførte fornorskningen for pitesamene? -Hvordan har fornorskningen påvirket pitesamisk identitet og selvforståelse? -Hvordan kommer pitesamisk selvforståelse til utrykk ...