Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • The Impact of Cyberbullying and Cyber Harassment on Academic Achievement 

  Egeberg, Gunstein; Thorvaldsen, Steinar; Rønning, John Andreas (Peer reviewed; Chapter; Bokkapittel, 2016)
  Cyberbullying is commonly measured by either an inventory of manifest variables (i.e. cyber harassment) or the use of global items covering cyberbullying in general. This study aimed to compare these two approaches in terms ...
 • Et tidlig gløtt inn i den nye norske lærerutdanningen. En komparativ studie av allmennlærer- og masterutdanning i naturfag for grunnskolen 

  Karlsen, Solveig; Olufsen, Magne; Haugland, Ole Anton; Thorvaldsen, Steinar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Fra 2017 innføres det i Norge masterutdanninger for alle grunnskolelærerstudenter. UiT Norges arktiske universitet innførte allerede i 2010 som eneste utdanningsinstitusjon en integrert 5-årig masterutdanning for ...
 • Chemie und Natur - ein Gegensatz für Lehramtsstudierende? 

  Höper, Jan; Janssen, Mareike; Spitzer, Philipp (Chapter; Bokkapittel, 2017)
  Eine vergleichende Betrachtung zur Situation in Deutschland und Norwegen
 • Endringer i lærerstudenters kompetanser? En casestudie fra en ny lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet 

  Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig; Ødegaard, Marianne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  From 2017 the Norwegian teacher education in primary and lower secondary school will be a five-year master education. UiT - The Norwegian Arctic University started a master education already in 2010. The main differences ...
 • The Unique Hoyle State of the Carbon Atom 

  Thorvaldsen, Steinar (Conference object; Konferansebidrag, 2014-11)
  The famous astronomer Fred Hoyle (1915-2001) started his research career as an atheist. Hoyle's most important contribution to astrophysics is the theory of nucleosynthesis, i.e. the idea that chemical elements such ...
 • Konfigurert med tiden: om proteinenes finstemte nanoteknologi 

  Thorvaldsen, Steinar (Chapter; Bokkapittel, 2015)
  Proteiner er små molekyler som gjerne utfører spesielle oppgaver. Tusenvis av slike er til enhver tid i funksjon i hver celle i kroppen vår. Denne artikkelen skal handle om slike proteiner.
 • Utvikling av akademisk identitet i et aksjonsorientert praksisfellesskap. 

  Furu, Eli Moksnes; Stjernstrøm, Else (Chapter; Bokkapittel, 2017-06-06)
  In this chapter we explore how a group of novice academic staff developed an academic identity in interaction within and across a Nordic and an international network. We also discuss the signification of working together ...
 • Cyber Harassment and Quality of Life 

  Thorvaldsen, Steinar; Stenseth, Anna-Maria Helena; Egeberg, Gunstein; Pettersen, Geir Olaf; Rønning, John Andreas (Chapter; Bokkapittel, 2016)
  Research on bullying and harassment in Scandinavia has been going on for several decades, and is appearing in new frameworks and forms since the new categories of “cyber harassment” or “cyberbullying” has been introduced. ...
 • Å forstå læringsprosessene i rollespill: eksempel fra samfunnsfaget i lærerutdanningen 

  Leming, Tove (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-04)
  Artikkelens tema er rollespill som arbeidsform i høyere utdanning, og hvordan man kan forstå læringsprosessene i denne arbeidsformen. Fokuset er på samfunnskunnskap i en norsk lærerutdanning, og det brukes konkret et ...
 • Å gjøre Lars Levi Læstadius synlig for verden (LLL Online) 

  Larsen, Rolf Inge; Elgvin, Lilly-Anne Østtveit; Aspaas, Per Pippin; Conzett, Philipp (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  LLL Online har som langsiktig mål å samle inn, digitalisere, analysere og synliggjøre alt tilgjengelig materiale etter én person, Lars Levi Læstadius. Prosjektet er et arbeid innenfor digital humaniora. Prosjektet er ...
 • Mellom Ararat og Tsjatsja - botanikeren Lars Levi Læstadius (1860-1861) 

  Sortland, Andy B. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  The Swedish pastor Lars Levi Laesstadius is most known for having founded the Laestadian Pietist revival movement. However, Laestadius was also a noted botanist and in this paper the most important of his scientific ...
 • Lars Levi Læstadius: En visuell fortelling. Historiske fragmenter fra Karesuando og Pajala 

  Thorvaldsen, Steinar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  A visual narrative, or visual storytelling, is a story told primarily through the use of visual media. The story may be told using still photography, illustration, or video. The visual narrative has also been of interest ...
 • School performance after experiencing trauma: a longitudinal study of school functioning in survivors of the Utøya shootings in 2011 

  Strøm, Ida Frugård; Schultz, Jon-Håkon; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-05-10)
  Background:<br>The psychological impact on survivors of terrorism has been well documented. However, studies on adolescent survivors and the academic performance of high school students following a terrorist attack are ...
 • Negotiating a new day: Parents’ contributions to supporting students’ school functioning after exposure to trauma 

  Røkholt, Eline Grelland; Schultz, Jon-Håkon; Langballe, Åse (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-04-22)
  Parents are advised to get their children back to school soon after exposure to trauma, so that they may receive social support and restore the supportive structure of everyday life. This study explores parents' experiences ...
 • Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training 

  Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  In the project “Tablets in Practicum Supervision”, the tablet has been tested as a tool for observation and supervision in Norwegian teacher education. The study incorporates 14 practicum supervision groups and focuses ...
 • Troublesome tools: How can Wikipedia editing enhance student teachers’ digital skills? 

  Brox, Hilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  In schools and in higher education, we often understand digital skills as the ability to use various digital tools for learning. The article argues that in addition to viewing technology as means to acquire subject-related ...
 • Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren? 

  Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  UiT Norges arktiske universitet har gjennomført en nasjonal pilot i grunnskolelærerutdanning på masternivå, hvor de første studentene fullførte utdanningen og leverte masteroppgave våren 2015. Denne artikkelen fokuserer ...
 • Learning for Leadership 

  Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw; Irgens, Eirik J. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  How do participants in the National Leadership Education for School Principals conceptualize school leadership, and how has their participation in the program affected them as leaders? These are the questions analyzed ...
 • Regional Differentiation and National Uniformity: Norwegian Elementary School Legislation in the Eighteenth and Early Nineteenth Century 

  Skinningsrud, Tone; Skjelmo, Randi (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  Previous research on Norwegian educational reforms after 1814, the year when Norway became a constitutional state, has emphasized the conservatism of the elementary education acts of 1816 and 1827. Contrary to expectations ...
 • Digital tools and meaning making in mathematics 

  Manshadi, Saeed (Conference object; Konferansebidrag, 2016-11-07)
  This presentation is based upon a school-initiated project: with open doors to the world - A pilot on the use of technology in education at school. The project is interdisciplinary and involves 1. – 4. grade at an elementary ...

Vis mer