Recent additions

 • Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) i Norge : pedagogiske mapper som bidrag til pedagogisk diskurs 

  Allern, Marit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-02-09)
  De siste 30 årene har pedagogiske kvalifikasjoner fått stadig større betydning for ansettelser ved norske universitet og vitenskapelige høyskoler. I forbindelse med Kvalitetsreformen i 2003 ble dette koblet til forbedring av studiekvaliteten. Internasjonalt har kravet om at undervisning skal få større status blitt stadig sterkere de siste ti-årene, og med det også anerkjennelsen av Scholarship of ...
 • From Monthly Bulletins to eLaestadianism? Exploring Attitudes and Use of Internet within the Laestadian Movement 

  Andreassen, Bengt-Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-01-07)
  The different groups within the Laestadian movement have developed different strategies when it comes to internet and production of texts. Regarding internet and official websites, there is ambivalence towards the opportunities which this technology and new media offer. Among the approximately twenty different Laestadian groups which exist in the Nordic countries and America, there are only ...
 • Religion Education in Norway: Tension or Harmony between Human Rights and Christian Cultural Heritage? 

  Andreassen, Bengt-Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-01-23)
  Both research and public and scholarly debate on religious education (RE) in Norway have mostly revolved around the subject in primary and secondary school called Christianity, Religion and Ethics (KRL) (later renamed Religion, Philosophies of Life and Ethics, RLE), not least due to the criticisms raised by the UN’s Human Rights Committee in 2004 and the European Court of Human Rights (ECHR) in ...
 • Fleksibilisering og femininisering i høyere utdanning:eksemplet desentralisert lærerutdanning 

  Skjelmo, Randi (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-02-08)
  En forløper for dagens fleksible utdanninger ved høgskoler og universitet var de desentraliserte lærerutdanningene som ble igangsatt på 1970-tallet. Flesteparten av studentene den gang var kvinner som ikke hadde anledning til å flytte til et studiested for å ta utdanning. Et uttalt siktemål var å ta i bruk den utdanningsreserven som husmødre representerte. Tiltaket var inspirert av det britiske Open ...
 • Using Local Sámi Culture and History to Teach Pupils about Democracy 

  Johanson, Lisbeth Bergum (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-11)
  The aim of this study was to investigate how the use of Sámi local culture and history can promote pupils’ democratic education. Teachers in the local community were interviewed because they provided information about how place and region create good opportunities for the use of local history as well as history of the Sámi’s with the aim of producing democratic citizens. Analyses of the teachers’ ...
 • Læstadianske meldingsblader som kulturelt minne 

  Andreassen, Bengt-Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-06-02)
  læstadianismen framstår som en typisk evangelisk protestantisk bevegelse med tanke på dens store produksjon av bekjennelseslitteratur. læstadianismeforskningen har i liten grad rettet oppmerksomhet mot den store produksjonen av meldingsblad i bevegelsen. denne artikkelen søker å kaste lys over denne litteraturen ved hjelp av teoretiske perspektiver om kulturelt minne. det teoretiske utgangspunktet ...
 • Vaisenhuset og Blaagaard Skolelærerseminarium. Forbindelsen mellom to lærdomsmiljø i København omkring 1795 

  Skjelmo, Randi (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-11-24)
  Vaisenhuset and Blaagaard teacher education institute: The connection between two learning institutions in Copenhagen about 1795 Vaisenhuset (The Orphan House) in Copenhagen was established after the Nordic War (1700–1720) to take care of and educate orphans. The institution soon became a centre for the Pietists in Denmark. Blaagaard Institute was initiated by The Great School Commission and ...
 • Valuable unintended learning outcomes when practicum for student teachers in kindergartens is carried out online 

  Madsen, Siri Sollied; Habbestad, Helge; Borch, Iris (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-06-10)
  This article presents a study of an educational experiment conducted at the early childhood education programme at UiT, the Arctic University of Norway. As COVID-19 made social distancing an issue, the traditional practicum in kindergartens was moved to online platforms. Constructive alignment was used as an analytical framework to investigate the possibilities and limitations of student ...
 • Too rich to learn – when action researchers work against senior management and their use of performance management 

  Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-08-17)
  We analyse and self-reflect on an action research project conducted in a financial organisation twelve years ago. The research question was: What are the challenges of initiating an action research project in a financial organisation with top-down control that uses the Balanced Scorecard? The data came from action learning seminars with line managers, observations, interviews, and meetings in a ...
 • Supporting In-service Teachers’ Collective Learning of Ambitious Teaching Practices Through Teacher Time Outs 

  Wæge, Kjersti; Fauskanger, Janne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022)
  The article focuses on Teacher Time Outs (TTOs) in rehearsals and co-enactments as part of a practice-based approach to professional development, aiming to support teachers’ learning of ambitious mathematics teaching. Ambitious teaching requires teachers to be responsive to students’ ideas in-the-moment of instruction. This is complex and places enormous demands on the teacher. We examine how TTOs ...
 • Språkfagenes fremtid i et organisasjonsteoretisk perspektiv : er det liv laga for fremmedspråk? 

  Larsen, Annelise Brox (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-10-06)
  I vår globaliserte verden, hvor internasjonaliseringen av stadig flere samfunnsområder krever høy språkkompetanse av innbyggerne, er språkundervisningen i skolen stadig i søkelyset. At man både som barn, som elev på skolen, som student og som voksen arbeidstaker og samfunnsborger lærer fremmede språk og er åpen for fremmede kulturer er nærmest blitt en forutsetning for å kunne ta del i samfunnslivets ...
 • Læstadiansk reaksjon på religion i offentligheten: Etablering av egne skoler 

  Andreassen, Bengt-Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-01-26)
  i 2014 finnes det to grunnskoler i regi av læstadianske<sup>1</sup> grupperinger i Nord-Norge. Straumfjordnes skole i Nordreisa kommune i Nord-Troms har forankring i den luthersk-læsta - dianske menighet, også kalt Lyngen-retningen.<sup>2</sup> Straumfjordnes skole<sup>3</sup> er en fådelt skole som har elever på 1.–10. trinn. Skoleåret 2013–2014 hadde skolen 62 elever og 11 lærere. Den andre ...
 • Exploring Multimodal Literacy in Language Teaching and Learning 

  Jakobsen, Ingrid K.; Tønnessen, Elise Seip (Chapter; Bokkapittel, 2020-03)
  In this chapter, we present the research method we used to investigate multimodal literacy in an English-language classroom in a Norwegian lower secondary school. The analytic approach we present combines multimodal analysis with a design-oriented view on learning as a social meaning-making process. The analysis is applied in a smallscale qualitative study of multimodality and literacy in an English ...
 • Dialogue about “learning” across the Northern Norway-Russia border: An analysis of textbooks in kindergarten teacher education 

  Merzliakova, Elena; Gradovski, Mikhail; Ødegaard, Elin Eriksen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-03-16)
  This paper is the first in a series of three studies that explore the pedagogy used in the Norwegian and Russian early childhood settings by examining texts that are part of the syllabus in two early childhood teacher education programs that participated in our project with student international exchanges. The study explores how Mikhail Bakhtin’s notion of dialogue relates to the concept of ‘learning’ ...
 • Nostalgisk erindring og polar karrierehistorie. Fridtjof Nansen: Blant sel og bjørn: min første ishavs-ferd (1924) 

  Karlsen, Silje Solheim (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-05-01)
  In Fridtjof Nansens Hunting & adventure in the Arctic (1924), the last polar travel account Nansen wrote, he writes about his first experience with the Arctic; when he as a young student in 1882 joined the sealboat Viking to the sealing grounds outsideGreenland. The account is a polyphonic book where both the young student and the 63 year old scientist and polar hero alternately speaks. The young ...
 • Økte skriveferdigheter gjennom formativ vurdering 

  Nordli, Ingrid C.; Opdal, Pål anders (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-04-22)
  I denne studien diskuterer vi studentrespons på formativ vurdering i forbindelse med et bachelorkurs i akademisk skriving. Formativ vurdering er underveisvurdering og -veiledning, den former læring og bringer den lærende fremover (Bennett, 2011, 2018; Wiliam, 2018). Vårt formål med studien er å utforske hvilke typer formativ vurdering studenter opplever som verdifulle for utvikling av ferdigheter i ...
 • Knowing-with-snow in an outdoor Kindergarten 

  Bartnæs, Pernille Elisabeth; Myrstad, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-01-06)
  This article highlights how reciprocal relationships between children and the environment can contribute to exploring understanding of children’s learning in the outdoor environment. We draw on data from a kindergarten in the northern part of Norway, where we have carried out fieldwork three hours a week from October to mid-May. During this period, the outdoor area was covered with snow of varying ...
 • "Second time round": Recent Northern Irish history in For all we know and Ciaran Carson's Written arts 

  Moi, Ruben; Larsen, Annelise Brox (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-09-20)
  This paper analyses how Ciaran Carson’s For All We Know (2008) adds to other disciplinary approaches to the challenges of re-presenting the past. The representation of history is a controversial field, as much of the radical tradition of history debates in Marx, Derrida, Foucault and Kristeva indicates. Controversies over history are also prevalent in Belfast and Northern Ireland where history ...
 • Play in two languages. Language alternation and code-switching in role-play in North Sámi and Norwegian 

  Kleemann, Carola Babette (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-01-30)
  This article analyses how children in a Sámi kindergarten use their languages, North Sámi and Norwegian, in everyday life. My focus is on role-play in periods of free play in a kindergarten where children speak both North Sámi and Norwegian. Role-play is a bilingual context in that one sequence of play most often uses elements from both languages. Role-play as a situation is suitable for studying ...
 • Utdanning av lærere for det nordlige Norge: De tidlige institusjoner i Trondheim 1717-1732 

  Skjelmo, Randi (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-08-31)
  In this article I will give an account of the seminaries between 1717 and 1732 in the cathedral city of Trondheim, Norway. Key questions that the article seeks to answer are who initiated and supported these seminars, and also how they were organized and how staff and seminarians were recruited. Seminarium Scholasticum was initiated by the Danish Society for promoting Christian knowledge (Misjonskollegiet) ...

View more