Recent additions

 • The interaction between teacher educators and their students on the use of educational technology: Similarities and differences of attitudes, skills, and practice across a generational change 

  Thorvaldsen, Steinar; Madsen, Siri Sollied (Conference object; Konferansebidrag; Chapter; Bokkapittel, 2018-10)
  <p>Norway has been exposed to a stronger top-down implementation of ICT in education than most other countries. The pervasive change in Norwegian school curriculum has consequently resulted in changes in Norwegian initial teacher education. National plans have emphasized digital competence as one of the basic competencies that teacher educators and student teachers are required to focus on during ...
 • How different national strategies of implementing digital technology can affect teacher educators. A comparative study of teacher education in Norway and New Zealand 

  Madsen, Siri Sollied; Archard, Sara; Thorvaldsen, Steinar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-10)
  Over ten years have passed since Norwegian educational reform implemented the use of digital tools as a required basic skill in all subjects and at all levels of Norwegian schools. However, government surveys show that there is still a significant gap between the intention of educational policies and what is actually practiced in Norwegian education. This gap has often been attributed to practitioners’ ...
 • Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning: En studie om digitala redskap i VFU-handledning på övningsskolor 

  Wennergren, Ann-Christine; Thornberg, Fredrik; Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-07)
  <p>Syftet med denna artikel är att bidra med kunskap om hur digitala redskap kan påverka lärarstudenters deltagande i handledningsprocessen. Trots att lärarstudenter och handledare ofta befinner sig i digitala klassrumsmiljöer används digitala redskap endast i begränsad omfattning under handledningsprocessen. Med utgångspunkt i Wengers teori om lärande i en praktikgemenskap har lärarstudenter och ...
 • Mobbing, digital mobbing og psykisk helse hos barn og unge i Tromsø 

  Thorvaldsen, Steinar; Westgren, Bodil Bakkelund; Egeberg, Gunstein Christoffer; Rønning, John Andreas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-19)
  <p>Et utvalg av barne- og ungdomsskoler (alder 9–16 år) deltar i forskningsprosjektet «Trivsel i Tromsø». Disse skolene gjennomfører over flere år en omfattende undersøkelse av elevmiljøet. Denne artikkelen presenterer noen av resultatene fra prosjektets første skoleår (2013/14, N=878) og viser funn som er gjort om sammenhengen mellom psykiske vansker og ulike former for mobbing og trakassering. <p>Våre ...
 • Syn på flerspråklighet som diskursive vilkår for barnehagens samarbeid med foreldre til flerspråklige barn 

  Pesch, Anja Maria (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  Artikkelen diskuterer hvordan syn på flerspråklighet kan være diskursive vilkår for barnehagens samarbeid med foreldre til flerspråklige barn. Med utgangspunkt i neksusanalyse (Scollon og Scollon 2004) studerer jeg barnehagelærernes og foreldrenes syn på flerspråklighet ved å analysere deres språklige praksiser slik de kommer frem i intervjuer. Jeg undersøker hvilke syn på flerspråklighet barnehagelærere ...
 • Teammøter i skolen – fra «logistikkmøter» til lærende møter? 

  Tresselt, Margrethe Amalie; Andreassen, Svein-Erik; Lund, Torbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05)
  Temaet for artikkelen er utfordringer med å endre møtepraksis i lærerteam fra forvaltningsorienterte møter til mer kunnskapsutviklende møter. Studien er aksjonsorientert og gjennomført som et forskende partnerskap mellom en deltakende forsker og hennes kollegaer i lærerteamet. Det empiriske materialet er lydopptak av syv møter i teamet og forskerens refleksjoner over disse møtene i sin egen logg. ...
 • Språk på tomgang? Om "læringsutbytte" i norsk høyere utdanning 

  Opdal, Pål anders (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-05)
  I artikkelen analyseres <i>læringsutbytte</i> i et semantisk perspektiv, som ord, begrep og fenomen. Med utgangspunkt i bruken av «læringsutbytte» i <i>Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk</i>, leder analysen i retning av at ordet «læringsutbytte» er tvetydig og uttrykker to distinkte begreper, nemlig «læringsmål» og «læringsresultat». Det argumenteres for at disse betydningene bør holdes fra hverandre ...
 • Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning 

  Worum, Kirsten Sivertsen; Bjørndal, Cato R. P. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-13)
  Formålet med artikkelen er å få innsikt i studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanningen, noe som er avgjørende for å utvikle praksisveiledningens kvalitet. Studentperspektivet på praksisveiledningens kvalitet er lite fremtredende i nordisk forskning på barnehagelærerutdanning. Studien er basert på fire fokusgrupper, der studenter fra 1.-3. studieår i ...
 • Altered resting state effective connectivity of anterior insula in depression 

  Kandilarova, Sevdalina; Stoyanov, Drozdstoy; Kostianev, Stefan; Specht, Karsten (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-15)
  Depression has been associated with changes in both functional and effective connectivity of large scale brain networks, including the default mode network, executive network, and salience network. However, studies of effective connectivity by means of spectral dynamic causal modeling (spDCM) are still rare and the interaction between the different resting state networks has not been investigated ...
 • En Empirisk Studie av Autisme på Film og TV 

  Nordahl-Hansen, Anders; Tøndevold, Magnus; Øien, Roald A; Fletcher-Watson, Sue (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-02)
  There has been a rise of character portrayals of persons with Autism or autistic traits in TV and film. In this quantitative study we analyse 26 films and TV-shows with characters with Autistic traits and how these relate to diagnostic criteria in DSM-5. Out of all 26 portrayals, 20 showed at least 10 of all 12 symptom items. Our main findings indicate that portrayals, although aligning closely to ...
 • Returning to school after a terror attack: a longitudinal study of school functioning and health in terror‑exposed youth 

  Stene, Lise Eilin; Schultz, Jon-Håkon; Dyb, Grete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-12)
  Terrorist attacks and mass shootings often involve youth. Knowledge is needed on how this may impact their health and functioning. This study investigates perceived academic performance and school wellbeing in 237 terror-exposed survivors of the Utøya youth camp attack according to their sociodemographic characteristics, health and mental health service (MHS) utilization. Semi-structured interviews ...
 • Gender Dysphoria, Sexuality and Autism Spectrum Disorders: A Systematic Map Review 

  Øien, Roald A; Cicchetti, Domenic V.; Nordahl-Hansen, Anders (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-18)
  In this systematic map review, we aimed (1) at identifying studies including the co-occurrence of autism spectrum disorders (ASD) and gender dysphoria (GD) between 1946 and 2018, and (2) to present the papers included in this systematic map review to provide authors in the field of GD, sexuality and ASD with an important database of studies focusing on this very complex topic. The field is of emerging ...
 • Bishop Sámegillii: Utfordringer ved oversetting av matematikkdidaktisk fagterminologi 

  Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J. Sara; Hætta, Ole Einar Isaksen; Juuso, Inga Anne Marit; Nordkild, Siv Ingrid; Skum, Ellen Margrethe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11)
  I artikkelen belyser vi kulturelle og språklige utfordringer som kan oppstå når teoretiske begreper fra matematikkdidaktisk forskning oversettes til et språk og en kultur som er fjernt fra språket og kulturen der begrepene ble utviklet. I samarbeid med forskere oversatte lærere ved Guovdageainnu nuoraidskuvla/Kautokeino ungdomsskole et matematikkdidaktisk rammeverk fra engelsk til nordsamisk. Vi ...
 • Interdisciplinary teaching as motivation: An initiative for change in post-16 vocational education 

  Holmbukt, Tove Elinor; Larsen, Annelise Brox (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  A team of researchers in teacher education and teachers in secondary education vocational study programmes decide to plan and try out interdisciplinary teaching schemes combining the subject English with Media studies. This is a two-stage study. Firstly, the research team want to observe whether an interdisciplinary approach to teaching and learning will have positive effects on students’ motivation ...
 • A Design-Oriented Analysis of Multimodality in English as a Foreign Language 

  Jakobsen, Ingrid K.; Tønnessen, Elise Seip (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-28)
  This empirical article investigates multimodality in English as a foreign language, both as seen in the use of multimodal texts as artefacts and pedagogical texts for learning, and through an analysis of the multimodal learning designs. We present observations from a year 10 classroom in Norway that worked with the novel <i>The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian</i> (Alexie, 2007). We explore ...
 • Adaptive learning and reduced cognitive uncertainty in a financial organization 

  Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
  <p><i>Purpose</i>: This paper analyses and discusses the “learning activities” that comprise obligatory learning at work by employees each month. The management strategy is to use these learning activities to spread knowledge, exchange experience and implement new skills within the organisation. The purpose of this paper is to answer the question: to what extent do these learning activities at the ...
 • Physiological Comparisons of Elite Male Visma Ski Classics and National Level Cross-Country Skiers During Uphill Treadmill Roller Skiing 

  Sagelv, Edvard Hamnvik; Engseth, Tina; Pedersen, Sigurd; Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Welde, Boye; Thomassen, Tor Oskar; Stoggl, Thomas Leonhard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-16)
  Longer distance cross-country ski (14–220 km) races such as the Visma Ski Classics (VSC) has recently gained attention in addition to the traditional Olympic distances (5–50 km) associated with cross-country (XC) skiing. These long-distance races are characterized by extensive use of the upper body while double poling (DP). While there is a substantial amount of research on Olympic distance XC skiing, ...
 • Introduksjon til vektorer i norske lærebøker og i en undervisningsfilm 

  Fyhn, Anne Birgitte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
  <i>Norwegian abstract</i>: Vektorer introduseres andre år på videregående skole i Norge. Denne teksten undersøker hvordan læreverkene og en klatrefilm introduserer dette emnet og hvorvidt filmen kan supplere bøkene. Film og lærebøker undersøkes ut fra samme kriterier. Fordi bøkene bygger på læreplanen, presenteres først en oversikt over vektorers plass i norske læreplaner. Analysene viser at filmen ...
 • Can Sámi braiding constitute a basis for teaching discrete mathematics? Teachers and researchers’ investigations 

  Fyhn, Anne Birgitte; Jannok Nutti, Ylva; Dunfjeld, Maja Hilma; Eira, Ellen J. Sara; Steinfjell, Ann Synnøve; Børresen, Tove; Hætta, Ole Einar Isaksen; Sandvik, Svein Ole (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12)
  A group of Sámi middle school mathematics teachers cooperated with researchers over a period of three years in investigating ruvden (Sámi braiding). The aim was to find possibilities for teaching discrete mathematics based on ruvden. The Sámi are an Indigenous people of the Arctic and their braidings are intertwined with Sámi traditional knowledge. The teachers presented two different approaches to ...
 • Sámi Cultural Properties of the Numbers Three and Four 

  Keskitalo, Jan Henry; Fyhn, Anne Birgitte; Nystad, Kristine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12)
  <i>English abstract</i>: The mathematics curriculum for Sámi students in Norway is a mere translation of the national curriculum text. This article aims to contribute to the discussion of the need for a Sámi mathematics curriculum. The study identified cultural properties of numbers in Sámi traditional knowledge. Traditional school mathematics and the national mathematics curriculum do not discuss ...

View more