Now showing items 1-20 of 299

  • A study of special education in New Zealand. Report no 5 

   Stangvik, Gunnar (Research report; Forskningsrapport, 2002)
  • A study of special education in Russia. Report no 3. 

   Stangvik, Gunnar (Research report; Forskningsrapport, 2002)
  • A study of special education in the United States of America. Report no 4. 

   Stangvik, Gunnar (Research report; Forskningsrapport, 2002)
  • Adaptive learning and reduced cognitive uncertainty in a financial organization 

   Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
   <p><i>Purpose</i>: This paper analyses and discusses the “learning activities” that comprise obligatory learning at work by employees each month. The management strategy is to use these learning activities to spread knowledge, exchange experience and implement new skills within the organisation. The purpose of this paper is to answer the question: to what extent do these learning activities at the ...
  • Algorismus i Hauksbok. En norrøn regnetekst fra 1300-tallet 

   Bekken, Otto B; Thorvaldsen, Steinar; Nielsen, Marit Aamodt (Research report; Forskningsrapport, 2010)
   Hauksbok er ett av de få middelalderhandskrifter der vi kjenne hovedhanda ved navn. På ett av bladene navngir skriveren seg som Haukr Erlendsson ( ? -1334). Så langt vi kan spore handskriftets historie tilbake i tida, har det derfor båret navnet Hauksbok. Vi vet ikke når han ble født, men vet at han ble lagmann på Island i 1294 og kom til Norge ca. 1301. I brev fra 1311 kalles han Gulatings lagmann ...
  • Altered resting state effective connectivity of anterior insula in depression 

   Kandilarova, Sevdalina; Stoyanov, Drozdstoy; Kostianev, Stefan; Specht, Karsten (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-15)
   Depression has been associated with changes in both functional and effective connectivity of large scale brain networks, including the default mode network, executive network, and salience network. However, studies of effective connectivity by means of spectral dynamic causal modeling (spDCM) are still rare and the interaction between the different resting state networks has not been investigated ...
  • An alternative collaborative supervision practice between university-based teachers and school-based teachers 

   Steele, Annfrid Rosøy (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   There is an increased focus in teacher education on research-based teaching as a means to develop a more research-based professional knowledge. However, research from several Western countries shows that neither school-based nor university-based teachers are familiar with how to integrate research-based knowledge in professional teacher practice. Third-space collaborative partnership models between ...
  • Amnesi på Ordkalotten 

   Moi, Ruben (Chronicle; Kronikk, 2013)
   Hva husker vi? Hvordan vet vi at minnet er riktig og autentisk? Hvem husker det som er glemt? Minnet, hukommelsen og glemselen er begreper som er sammensatte og underfundige. Prosesser knyttet til disse begrepene er komplekse. Ordkalotten, Tromsøs internasjonale litteraturfestival, utforsker disse prosessene denne uka under headingen Amnesi.
  • Analyse og presentasjon av naturfaglige data i Microsoft Office – Verktøy til beregning, skriving av formler og tegning av figurer 

   Haugland, Ole Anton (Book; Bok, 2015)
   Bearbeiding av data fra praktiske forsøk og feltkurs har en sentral plass i naturfagundervisninga i lærerutdanninga. Regneark er her et naturlig hjelpemiddel; spesielt ved bearbeiding av store datamengder. I min undervisning av lærerstudenter for ungdomstrinnet ved UiT Norges arktiske universitet erfarer jeg at de fleste studentene trenger opplæring for å kunne bruke regneark på en hensiktsmessig ...
  • Anmeldelse av boken ”Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur” av Åse Strandbu og Tormod Øia (red.) 

   Bæck, Unn-Doris Karlsen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
  • Artikulatoriske utviklingsmønster i tidlig leksikalsk produksjon hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi 

   Nordli, Ingrid C. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-12-01)
   Analyse av språkutvikling har tradisjonelt vært utført på segmentalt grunnlag. I dette arbeidet er artikulatoriske bevegelser, gester, gjenstand for analyse hvor utviklingsmønster, fonologiske lydendringer, beskrives hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi ved 24 måneder. Arbeidet identifiserer artikulatoriske forhold som barn med familiær risiko for dysleksi synes å ha større vansker med ...
  • Assembling iPads and Mobility in Two Classroom Settings 

   Hembre, Oda Julie; Warth, Line Lundvoll (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-10)
   iPads have become increasingly popular as tools for teaching in early education. With their multifaceted and interactive affordances as handheld and mobile devices, they have been ascribed great potential to change and expand on classroom practice. However, the iPad often becomes just another technology hype in education, and explanations often point to teachers’ and schools’ lack of technical ...
  • Ataxic /r/ - articulatory description and treatment using electropalatography (EPG): A case study 

   Nordli, Ingrid C. (Research report; Forskningsrapport, 1996)
  • Å forstå læringsprosessene i rollespill: eksempel fra samfunnsfaget i lærerutdanningen 

   Leming, Tove (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-04)
   Artikkelens tema er rollespill som arbeidsform i høyere utdanning, og hvordan man kan forstå læringsprosessene i denne arbeidsformen. Fokuset er på samfunnskunnskap i en norsk lærerutdanning, og det brukes konkret et eksempel fra undervisningstemaet familie, seksualitet og samliv. Målsetningen ved å bruke rollespill er å skape mer reflekterte og analytiske holdninger hos lærerstudenter i forhold til ...
  • Å gjøre Lars Levi Læstadius synlig for verden (LLL Online) 

   Larsen, Rolf Inge; Elgvin, Lilly-Anne Østtveit; Aspaas, Per Pippin; Conzett, Philipp (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   LLL Online har som langsiktig mål å samle inn, digitalisere, analysere og synliggjøre alt tilgjengelig materiale etter én person, Lars Levi Læstadius. Prosjektet er et arbeid innenfor digital humaniora. Prosjektet er rotfestet ved UiT og inkluderer et nettverk av forskere som strekker seg fra Norge (Tromsø, Alta, Bodø, Notodden og Oslo) og videre til Sverige (Umeå), Finland (Joensuu og Rovaniemi) ...
  • Å studere elevers læring gjennom en fokuselev 

   Klemp, Torunn; Nedberg, Audhild (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Denne artikkelen presenterer og diskuterer erfaringer fra et forsknings- og utviklingsprosjekt der lærerstudenter på masterutdanning for 1.–7. trinn ved UiT Norges arktiske universitetet, følger én enkelt elevs faglige og sosiale utvikling over tid i praksis (fokuselev). Gjennom undervisning i forkant og underveis får studentene faglig ballast til å observere, forstå og beskrive elevens kompetanse. ...
  • Babusjka forteller : eventyr og folkelivsfortellinger fra Nordvest-Russland : fortalt av Nina og Lidia Ljubimova 

   Sørensen, Johannes; Ljubimova, Nina; Levit, Lev; Ljubimova, Lidia (Book; Bok, 2001-10)
  • Background and design. Report no 1. 

   Stangvik, Gunnar (Research report; Forskningsrapport, 2002)
  • Bank advisors working with contradiction : meeting the demands of control through reflective learning 

   Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   Abstract This study of a Norwegian bank’s strategic learning initiatives is based on theory about reflective learning and external constraints on learning. Its main aim is to investigate how the practice of reflective learning among advisors who provide customer service is influenced by new institutional demands, strategic learning initiatives and senior management in an organisation using ...