Now showing items 1-20 of 4016

  • 1. Kor. 11:23-26 : fellesskapet i menigheten 

   Johnsen, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Apostelen Paulus kritiserer i sitt første brev til korinterne måten som de holder nattverdmåltidet på når de samles som menighet (1. Kor 11:17-34). Han retter oppmerksomheten mot ”partier” eller ”grupper” i menigheten i vers 19. Det er i oppgaven argumentert for at problemene i Korint ved ”Herrens måltid” ikke var forårsaket av teologiske eller religiøse forhold, men av sosial status og konvensjoner ...
  • 1.Kor. 13 - Paulus' forkynnelse om kjærligheten. Kjærligheten som grunnlag for den kristne eksistens 

   Steen, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06)
   oppgaven omhandler Paulus' 1. brev til Korinterne, med et særskilt fokus på 1.Kor. 13. 1.Kor. 13 eksegeres og tolkes i sin litterære og historiske kontekst. Det er en allmenn oppfattelse av at 1.Korinterbrev handler om etikk og religiøs praksis. Jeg vil forsøke å vise at brevet i tillegg er et godt utgangspunkt for å studere Paulus' teologi. Flere spørsmål har dukket opp mens jeg har lest dette ...
  • 199 innovasjoner : ei kartlegging av mannsnavn avleda av kvinnenavn på 1800-tallet 

   Grønvik, Brynjulv Henk Waling Gorter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-19)
   Ei kartlegging av mannsnavnsinnovasjoner med endelsen -in(i)us avleda av kvinnenavn på grunnlag av folketellingene i 1865 og 1900.
  • 2 Kor 11:28-29 – μέριμνα og religiøs veiledning hos Paulus 

   Kiærbech, Henrik Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-11)
   På bakgrunn av den paulinske brevlitteraturen og Apostlenes gjerninger er denne oppgaven et historisk-kritisk forsøk på å danne et bilde av den religiøse veiledningen hos Paulus. Kjernen i oppgaven er en eksegese av 2 Kor 11:28-29. Her bruker Paulus begrepet μέριμνα, «pleie», «omsorg» eller «bekymring», et ord som i oppgaven drøftes som en mulig grunntanke i hans religiøse veiledningspraksis. Dessuten ...
  • 2. bergjegerdivisjons felttog gjennom Helgeland i 1940 

   Poulton, Alexander Christopher (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne avhandlingen tar for seg 2. bergjegerdivisjons felttoget gjennom Helgeland 1940. Denne divisjonen hadde som mål å komme til unnsetning til Narvik så fort som mulig. General Dietl og hans 3. bergjegerdivisjon var avskåret fra resten av det okkuperte Norge ved våren 1940. I tillegg vil masteroppgaven se på noen utvalgte hendelser ved felttoget i et kontrafaktisk lys for å kunne se hva som kunne ...
  • § 9a- en forløper til et strengere regelverk i skolen? 

   Strand, Stian; Jenssen, Jonas Nicolai (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   I denne studien undersøkes det hvilke muligheter og utfordringer § 9a gir for å forebygge mobbing. Vi har utført en kvalitativ intervjustudie. Vi har intervjuet to lærere, to rektorer og Mobbeombudet i Troms om mulighetene og utfordringene knyttet til § 9a. Informantene ble valgt på bakgrunn av deres arbeidsområder tilknyttet § 9a. Analysen av intervjuene har ført til kategorisering av pedagogiske ...
  • A study of special education in New Zealand. Report no 5 

   Stangvik, Gunnar (Research report; Forskningsrapport, 2002)
  • A study of special education in Russia. Report no 3. 

   Stangvik, Gunnar (Research report; Forskningsrapport, 2002)
  • A study of special education in the United States of America. Report no 4. 

   Stangvik, Gunnar (Research report; Forskningsrapport, 2002)
  • Acknowledging the past while looking to the future: exploring indigenous child trauma 

   Swanson, Shanley (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Trauma affects children from all races, ethnicities, nationalities and socio-economic backgrounds. However, indigenous children may experience trauma differently than their majority population peers due to traumatic histories of colonization and ongoing marginalization. This thesis explores how service providers in Western Montana and Northern Norway conceptualize Native American and Sámi children’s ...
  • Acquisition and opacity 

   Tihonova, Olga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-14)
   This thesis focuses on the most recent OT-based theory of opacity called Optimality Theory with Candidate Chains (OT-CC, see McCarthy 2007). To date very little attention has been dedicated to the problem of acquisition of OT-CC grammars and to the treatment of spontaneous opacity effects in the light of OT-CC. In this thesis it is demonstrated that OT-CC grammars can be effectively learned by the ...
  • The Acquisition of Clitics in L2 Spanish: Examining Restrictions on Clitic Solidarity. 

   Halloran, Becky; Rothman, Jason (Chapter; Bokkapittel; Peer reviewed, 2015)
   This study examines the mental representation of clitic object pronouns in English L2 Spanish speakers of beginning, intermediate and advanced proficiencies. We present the results of a scalar grammaticality judgment task, which examines knowledge of clitic placement in both Exceptional Case Marking (ECM) verb constructions and non-ECM (finite and modal + infinitival) constructions. Our findings ...
  • The Acquisition of Compositional Definiteness in Norwegian 

   Anderssen, Merete (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2007)
   This paper aims to explain why the prenominal definiteness marker found in modified structures is acquired much later than the suffixal definite article in Norwegian. The coexistence of the two definiteness markers is the result of the double definiteness phenomenon in Norwegian, which occurs in definite structures involving an attributive adjective. A lexical insertion approach to the double ...
  • The acquisition of English as an L3 by Catalan/Spanish bilinguals. A study of crosslinguistic influence in third language acquisition 

   Gorgone, Maria Paula (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-16)
   The present study focuses on the acquisition of English as a third language by Catalan/Spanish bilinguals. The aim is to find evidence of crosslinguistic influence from Catalan and/or Spanish in their L3 English by testing the properties of the Definiteness Effect (DE), according to which the copula cannot be followed by a definite DP in existential constructions in English and Spanish; VOS word ...
  • Acquisition of English laryngeal feature distribution by Norwegian learners 

   Aslaksen, Ann Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-04)
   This thesis looks at how Norwegian learners of English acquire the English laryngeal feature distribution in two types of suffixes; s-endings and the past tense. The past tense forms are distributed almost identically in both Norwegian and English, only differing after sonorants. The s-endings in Norwegian are all voiceless, whereas in English these behave in a parallel way to the past tense. A ...
  • The acquisition of grade alternation in North Saami 

   Bals, Berit Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2004)
   This paper looks at how the North Saami grade alternation system develops in children. Grade alternation is a morphophonological process, in which foot-medial consonants alternate between two forms, the strong and the weak grade. There are qualitative alternations, quantitative alternations and in some patterns, both the length and quality of the consonants alternate. These alternations happen in ...
  • Acquisition of L2 English articles among L1 Dagbani speakers: L1 Transfer or Fluctuation? 

   Kwame, Abukari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
   This study investigates the acquisition of L2 English articles among L1 Dagbani speakers. Both Dagbani and English are article languages. However, Dagbani lacks a morphological marker for indefiniteness, hence, indefiniteness and genericity are expressed in the language by bare nouns. L2 acquisition research shows that adult L2 learners both from article and article-less languages have much difficulties ...
  • Acquisition of locative utterances in Norwegian: structure-building via lexical learning 

   Mitrofanova, Natalia; Westergaard, Marit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-15)
   This paper focuses on the acquisition of locative prepositional phrases in L1 Norwegian. We report on two production experiments with children acquiring Norwegian as their first language and compare the results to similar experiments conducted with Russian children. The results of the experiments show that Norwegian children at age 2 regularly produce locative utterances lacking overt prepositions, ...
  • The Acquisition of Norwegian Object Shift by Ln learners 

   Didriksen, Jelena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   This thesis investigates whether Ln learners of Norwegian at different stages in their acquisition are familiar with the phenomenon known as Object Shift (OS), which allows a pronominal object to move across negation in certain contexts. An object is only allowed to shift if it is an unstressed pronoun that refers back to a specific noun. Objects in the form of pronouns that refer back to a whole ...
  • The acquisition of past tense in English/Norwegian bilingual children single versus dual mechanisms 

   Jensvoll, Maja Henriette (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2003)
   In a study of three Norwegian/English bilingual siblings, their strategies for acquiring past tense of verbs in both languages were examined. Elicitation tests were performed in both languages and the children’s performance and error patterns were examined. These results were then compared to data from monolingual English and Norwegian speaking children. The results are discussed within the framework ...