Recent additions

 • Free Zone Scientology and Other Movement Milieus: A Preliminary Characterization 

  Lewis, James R (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-01-23)
  Free Zone refers to the subculture constituted by people and organizations that adhere to the beliefs and practices of Scientology but who do so outside of – and without the sanction of – the Church of Scientology. The analysis in the present article uses the Free Zone plus a selection of comparable subcultures associated with other religious groups as case studies to explore the nature and ...
 • Spiritual Entrepreneurship in a Northern Landscape: Spirituality, Tourism and Politics 

  Fonneland, Trude A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-01-07)
  A cultural turn in the economy has led to growth in what might be called ‘spiritual entrepreneurship’.1 This term refers to entrepreneurs inspired by a New Age philosophy marketing spiritual values such as ‘self-development’, ‘holism’ and ‘deep values’. To shed light on this type of enterprise, the article examines one of its practitioners; Esther Utsi at Polmakmoen Guesthouse in northern ...
 • Gorodskaia smertnost’v Norvegii vo vtoroi polovine XIX v.(po materialam prikhodskikh knig Tronheima) 

  Sommerseth, Hilde Leikny; Walhout, Evelien (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-29)
  Исследование посвящено детальному анализу смертности в Тронхейме — третьем по величине городе Норвегии во второй половине XIX в. На основе индивидуальных данных о причинах смерти, содержащихся в приходских книгах города Тронхейма, анализируются причины смерти и практики их регистрации, а также те изменения, которые проходили в условиях роста урбанизации и индустриализации. Изучив историю регистрации ...
 • Om glede, jubel og selvutvikling. Naturlig fødsel i New Age 

  Kraft, Siv Ellen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-06-30)
  ”Med smerte skal du føde dine barn,” sier Gud til Eva i Første Mosebok, og det som straff for hennes overtredelse av Guds bud. Noen tusen år seinere gjør det fortsatt vondt, men bibelfortellingene konkurrerer med andre fortellinger, enkelte av dem langt mer positive. Blant de mest positive finnes New Age-varianter av naturlig fødsel. Det å føde barn handler her om å ta del i skaperakten, om å ...
 • Kjønn i samisk nysjamanisme : fortida som premissleverandør for nye kjønnskonstruksjonar 

  Fonneland, Trude A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-12-31)
  Nysjamanar sine konstruksjonar av kjønn er nært kopla til deira konstruksjonar av fortida. Nysjamanar aktualiserar fortida som eit forankringspunkt og som eit grunnlag for identitetskonstruksjon for kvinner og menn i notida. I artikkelen spør eg kva verdiar som vert tillagt menn og kvinner i eit nysjamanistisk miljø. Eg ser på deira søken etter ei ny samfunnsordning der kjønnshierarki skal erstattast ...
 • Vietnamisisk religion : en oversikt med kommentarer til nyere forskning 

  Kristiansen, Roald E. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-12-31)
  Etter gjenforeningen av Vietnam i 1975, lukket de vietnamesiske myndighetene i stor grad landet og la til rette for en politikk der religionsfriheten hadde klare grenser. Etter at nye politiske linjer ble trukket opp midt på 1980-tallet, åpnet man for et større mangfold både økonomisk og kulturelt. I kjølvannet av denne åpenheten, har dermed det religiøse livet blomstret kraftig opp og blir i ...
 • Trondenes Seminarium: Et lærdomsmiljø grunnlegges 

  Willumsen, Liv Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-05-05)
  Trondenes Teacher Training Institute: The Creation of an Educational Environment <p><p>The present article investigates the foundation of the very first governmentfinanced teacher training institute in Norway, Trondenes Seminarium. Established in 1826 in northern Norway, its aim was to train primary school teachers and catechists for the northernmost areas of the country, in response to the growing ...
 • Urban Indigenous Organizing and Institution-Building in Norway and Russia: By and For Whom? 

  Berg-Nordlie, Mikkel; Andersen, Anna; Dankertsen, Astri (Chapter; Bokkapittel, 2022-01)
  This chapter explores historical developments as regards the organizational side of urban Sámi life, with a focus on two specific types of urban Indigenous “spaces” that Sámi activists have created: urban Indigenous NGOs and urban Indigenous culture houses. We compare developments regarding the establishment of such spaces in Norway and Russia, analyzing them through the lens of the concepts of ...
 • Estetikk i Ester. Estetikkens funksjon i Ester. En narrativ tilnærming. 

  Bjørkmo, Benedicte (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-11)
  Denne masteroppgaven ser på estetikken og dens funksjon i Esters bok i Det gamle testamentet. Oppgaven tar seg fore å analysere og drøfte direkte estetiske elementer som finnes i Ester, og peke på hva dette eventuelt betyr for historien. Problemstillingen er følgende: «Estetikk i Ester. Hvilken funksjon har estetikken i Ester?» Oppgaven anvender narrativ metode og denne metodens fokus på setting, ...
 • Nattverd, kropp, erindring 

  Dahl, Espen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-06-02)
  Minnestudier har fra dets gjennombrudd på 1980-tallet vist seg relevant for religionsvitenskap og teologi, ikke minst gjennom studier av hvordan minnet opprettholdes og formes av skrift, kanon og monumenter. når oppmerksomheten i den følgende artikkelen skal rettes mot den kristne nattverdsforståelsen, kommer en ofte underbelyst side til syne: Erindringen har også en kroppslig dimensjon. I ...
 • Tuberculosis and Society in Tromsø 1878-1920 - An Epidemiological Study of Tuberculosis Mortality Within Societal Differences 

  Kovacevic, Marko (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-29)
  This thesis historically examines the disease known as tuberculosis in Tromsø town from 1878 to 1920. It explores the effects of gendered, societal, and economic differences upon tuberculosis mortality. It primarily uses quantitative sources, in the form of local burial registers, cadastral registers, annual medical reports and population censuses. The thesis has found that tuberculosis mortality ...
 • Forstår ikke Gud samisk? En kontekstuell tilnærming til nyere samisk teologi og dens rolle i samisk-kirkelige forsoningsprosesser med utgangspunkt i Tore Johnsens bidrag. 

  Bjørkto, Linett (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-19)
  Som mennesker tolker vi teologi ut fra konteksten vi befinner oss i – historisk, sosial, kulturell og politisk kontekst er alle med på å bidra til våre fortolkningsrammer. Kontekstuell teologi handler om å tolke de bibelske tekstene inn i vår kontekst i tillegg til å tolke tekstene ut ifra datidens samfunnskontekst og religiøse kontekst. Norske myndigheters assimileringspolitikk har fratatt samefolket ...
 • Between Heaven and Hell: The role of the clergy in the witchcraft prosecutions in Finnmark, 1620-1692 

  Hegsvold Sørlie, Haakon (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-25)
  This dissertation investigates the role of the clergymen in Finnmark in the witchcraft prosecutions that took place in the region from 1620–1692. The dissertation builds on a large amount of primary evidence from both judicial and ecclesiastical archives. The topic is approached through a qualitative critical contextual reading of the sources, this strong basis in the sources enables an investigation ...
 • Manker's list: Museum collections in the era of deaccessioning and disposal 

  Olsen, Bjørnar Julius (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-12)
  During the last decades debates and concerns over deaccessioning and disposal have affected museums worldwide. At the root of the debate lies the ever more pressing problem with overstocked collection; the consequence of decades and even centuries of allegedly far too liberal and eclectic collecting and acquisition practices. This paper presents some alternative views and argues in favor of ...
 • A Neolithic Corridor between East and West. 

  Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne (Chapter; Bokkapittel, 2022)
  The discovery of an amber bead and an unusual type of slate knife at a site near Tromsø, Norway instigated reflection upon inter-regional mobility and possible travel routes in northern Fennoscandia. In combination with finds near Kilpisjärvi, Finland, these early Neolithic objects found far from their main distribution area allow us to suggest that the Torne River and its connected waterways provided ...
 • Preliminary geochemical analysis of asbestos minerals from geological and archaeological contexts in Finnmark, north Norway Evaluating the potential for sourcing tempers in asbestos ceramics 

  Hood, Bryan; Ravna, Erling Krog; Dahl, trine merete; Skandfer, Marianne (Chapter; Bokkapittel, 2022)
  This is a preliminary study of the potential for sourcing asbestos minerals used as temper in ceramics from Early Metal Age sites in Finnmark, northern Norway. Energy dispersive spectroscopy (EDS/EDX) is used to analyze samples from geological sources and archaeological sites. Although tempers were highly portable, the results of the analysis mostly indicate local procurement, however non-local ...
 • Ondskapens "pedagogikk" i selvets spiritualitet: Nyreligiøse perspektiver på ondskap og lidelse 

  Tøllefsen, Inga Bårdsen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
  Ondskap, lidelse og det Â"uønskedeÂ" kan i nyreligiøsiteten fortolkes på flere måter. Denne artikkelen beskriver to nivåer av ondskap og lidelse, et ytre og et indre nivå, hvor det ytre i hovedsak omhandler estetisering av ondskap og populærkulturell ondskapsfascinasjon, i relasjon til Christopher Partridges (2004 og 2005) occulture-begrep. Det indre nivået som behandles i artikkelens andre del ...
 • Religions around the Arctic: Source Criticism and Comparisons 

  Rydving, Håkan; Kaikkonen, Konsta Ilari (Book; Bok, 2022-03-29)
  At a seminar at the University of Bergen, Norway, in September 2018, scholars from Denmark, Finland, Norway, and Sweden presented and discussed various forms of source criticism and comparison with examples from the Arctic and Sub-Arctic regions of Eurasia and North America. A selection of the papers read at the seminar are published in this volume.<p> <p>Each of the chapters in the first part ...
 • Isaac Olsens kopibok som kulturuttrykk på tidlig 1700-tall 

  Willumsen, Liv Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-19)
  This article deals with a copy book written by Isaac Olsen, dating from the early eighteenth century. Isaac Olsen was a teacher and catechist working among the Sami people in the region of Finnmark, Northern Norway. He was a predecessor of the Sami missionary Thomas von Westen. Isaac Olsen left a handwritten copy book of nearly 1000 pages, today preserved in The Museum of Cultural History in Oslo, ...
 • Geospatial Data on Parade: The Results and Implications of GIS Analysis of Remote Sensing and Archaeological Excavation Data at Fort York’s Central Parade Ground 

  Venovcevs, Anatolijs; Williams, Blake; Dunlop, John; Kellogg, Daniel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
  This article presents a case study on the application of geographical information systems (GIS) in the context of military archaeology at the Fort York National Historic Site (AjGu-26) in Toronto, Ontario. By employing GIS to amalgamate data from historic mapping, ground penetrating radar, LiDAR, and 30 years of archaeological investigation, the authors reconstruct the historic landscape at the ...

View more