Recent additions

 • Humanitarian aid to Russian citizens during and after the First World War. The role of the Norwegian society and public figures 

  Lynum, Nataliia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  The thesis is devoted to the humanitarian assistance of Norwegian public figures to Russian citizens in the period 1914 – 1923. The period covered such important historical events as the First World War, the October revolution, and the Great Famine in Russia. Several international humanitarian organizations were involved in the relief campaign in Russia at that time. The charitable work of Norwegian ...
 • Unge stater, eldre historier. Politisk historiebruk i gresk nasjonsbygging: 1832-1923 

  Koumiotis, Alexander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Denne masteroppgaven tar for seg den politisk-ideologiske historiebrukens rolle innen formingen av den moderne greske staten. Det greske kongeriket ble i 1832 den første staten til dukke opp på Europa-kartet siden den franske revolusjonen. Etter rundt 400 år under osmansk styre ble bruken av historie et sentralt virkemiddel helt fra starten av, ettersom antikkens Hellas var idealisert over store ...
 • The Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition. Science and politics 

  Misund Domaas, Christel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  The Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition (NBSX) was the first multilateral expedition to the Antarctic regions and marked the beginning of an era of collaboration in Antarctic policy. Envisioned by Hans Wilhelmsson Ahlmann, as a means to expand his research into global melting and glacial retreat into the Southern hemisphere, and planned by the Norwegian Polar Institute under Harald Ulrik ...
 • "At straffis paa deris hals". Kriminalitetsutviklingen i Vardøhus len mellom 1610 og 1660 

  Figenschau, Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Dette er den første undersøkelsen av kriminalitetsutviklingen i Vardøhus len på 1600-tallet. Formålet med undersøkelsen er kartlegging av kriminaliteten i Vardøhus len samt vise endringer i kriminalitetsbildet i løpet av en periode på 50 år. Undersøkelsen bygger på tingbøker og sakefallslister fra lensregnskapet. Dette er et unikt kildemateriale som ikke har vært mye brukt i historiske undersøkelser
 • Okkupant om okkupert. Fremstillingen av nordmenn i Deutsche Polarzeitung og Polar-Kurier (1941–1945) 

  Bergmann, Gerda Lovisa Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Under den tyske okkupasjonen av Norge 1940–1945 møttes okkupant og okkupert; tyskere og nordmenn; soldater og sivile. Denne avhandlingen søker å avdekke hvordan nordmenn ble fremstilt i den tyske okkupasjonsavisen Deutsche Polarzeitung, fra november 1944 Polar-Kurier, utgitt i Tromsø 9. februar 1941–6. mai 1945. Avisen er lite utforsket i tidligere forskning, men kildeundersøkelser tilsier at den ...
 • Norsk-russisk atomsamarbeid 1985-98. Motiver bak det norske engasjementet 

  Steinvik, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne masteroppgaven omhandler norske motiver og interesser bak samarbeidet med Sovjetunionen, senere Russland, om atomsikkerhet i Nordvest-Russland i perioden 1985–98, med utgangspunkt i kildemateriale fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Oppgaven følger bakgrunnen for og utviklingen av samarbeidet, som gikk ut på å sikre atominstallasjoner og begrense og rydde opp i forurensningen ...
 • Flâneries in a Northern Urban Landscape. Affective atmospheres, diffuse museum and the creation of Heritage in the 21st century. 

  Naguib, Saphinaz Amal; Farstadvoll, Stein (Chapter; Bokkapittel, 2019)
  The present paper by Saphinaz Naguib and its integrated photographic essay by Stein Farstadvoll address the cultural dimension of sustainability and questions pertaining to heritage in the twenty-first century, with Vardø, a small fishing town in the north-eastern coast of Norway, as our object of study. The two essays are set in a dialogic relationship with each other, and explore the notions of ...
 • A Fishy Tale about a Sheep and a Dog – Isotope Studies and Medieval Sámi Mobility and Husbandry in Inner Finnmark, Northern Norway 

  Spangen, Marte; Fjellström, Markus (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-01)
  Datings of sheep and dog bone samples from a so-called ‘Sámi circular offering site’ at Bealjalgnai in Karasjok Municipality, Finnmark, Norway, show that they were deposited in the Middle Ages. They are among the earliest dated bones from such structures, and the sheep is the oldest known example from this part of inland Finnmark. Isotope analyses show that the dog lived primarily on aquatic foodstuffs, ...
 • Arkeologiske undersøkelser av Kalvik krigsfangeleir 

  Figenschau, Ingar; Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2019)
  De arkeologiske undersøkelsene av Kalvik krigsfangeleir ble gjennomført med finansiering fra Statens Vegvesen, Nordland fylkeskommune og Riksantikvaren med bakgrunn i utbedring av E6 i Sørfold kommune, Nordland fylke. Undersøkelsen, som ble gjennomført av AHR ved UiT, Norges arktiske universitet, foregikk høsten 2017. Feltarbeidet inkluderte arkeologisk utgraving, detaljert dokumentasjon av synlige ...
 • Arkeologens stereotypier. Hvordan arkeologer blir framstilt i norsk media. 

  Rask, Birgitte Linvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne oppgaven handler om hvordan arkeologer blir framstilt i norsk media. Gjennom aviser kan man få et inntrykk av hvilke forventninger og holdninger folk flest vil møte arkeologer med, og hva folk mener arkeologi handler om og hvordan arkeologer jobber. Et stereotypisk bilde av en fiksjonell arkeolog vil være det vi ser på film, Indiana Jones, Lara Croft, og britiske imperialister som forsyner seg ...
 • Mellom formidling og fritidsaktivitet. En undersøkelse av vikingtidsformidling ved Borre og Borg 

  Skudem, Haakon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  This thesis is about the way the viking age is presentet at two norwegian museums dedicated to two specific archaeological sites that is relevant for the period, and their surounding regions. The first museum is Midgard historical centre, later Midgard vikingcentre, connected to the site of Borre, and the region of Vestfold county. The other museum is Lofotr vikingmuseum connected to the site of ...
 • Analyse av forholdet mellom samiske hellige steder og urgraver i Nord-Troms og Finnmark. 

  Ciućka, Jan Jakub (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  Denne teksten handler om forholdet mellom samiske hellige steder og urgraver i nordlige kystområder i Nord-Troms og Finnmark. Målet til min undersøkelse var å finne ut hvordan graver og offerplasser er plassert i det samme området og hvordan man kan tolke det. Min oppgave er basert på egen befaring fra perioden mellom juli og september 2018 og skriftlige kilder som beskriver bruken av disse to typer ...
 • Svein II Estridsson. Et kildestudium i Svein Estridssons vei til makten i Danmark og hans ambisjoner om England 

  Sagemoen, Christine Marie Antonsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-05)
  Denne avhandlingen har som formål og belyse Svein II Estridssons (d. 1076) vei til den danske tronen, og hans ambisjoner om England. Starten av Sveins regjeringsperiode var preget av de harde sammenstøtene med de norske kongene Magnus den gode og Harald Hardråde, samtidig som Svein måtte forholde seg til England og den engelske kongen Edvard Bekjenneren. Svein ble født inn i den maktpolitiske eliten ...
 • Blant restene av Retiro: Forfall og kulturminner 

  Farstadvoll, Stein (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2016)
  This article discusses how dilapidated material heritage could be understood as something more than just an abject phenomenon. Archaeology of the recent past offers an opportunity to consider such things from a more nuanced perspective that don’t dismiss them out of hand. These nuances shed new light on how dilapidated things shape our experience of the recent past. The discussion is based on Retiro, ...
 • Processual Pagans: Quasi-longitudinal approaches to survey research 

  Lewis, James R; Zhang, Xinzhang; Utaaker, Oscar-Torjus (Journal article; Tidsskriftartikkel; Preprint; Manuskript, 2018)
  There is a common pattern for researchers to study one particular new religion, write a monograph or article on that specific group, and then begin the cycle all over again with a different group. This approach causes one to remember such groups as relatively stable organizations, fixed in memory at a specific stage of development, rather than as dynamic, evolving groups. In the present article, we ...
 • Urban infant mortality and religion at the end of the nineteenth and in the early twentieth century: the case of Ekaterinburg, Russia 

  Glavatskaya, Elena; Borovik, Julia; Thorvaldsen, Gunnar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-08-03)
  Modern demographers analyse regional and other infant mortality differentials as important factors behind the current life expectancy of Russian citizens. Historically, however, the Russian Empire is simply displayed as one block with high infant mortality rates. Also with respect to cultural background factors, Russia is often perceived as religiously homogeneous with the Orthodox Church dominating ...
 • Å skrive om fortidens samiske mennesker 

  Rasmussen, Siv (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  Hva ville fortidens samer si dersom de kunne lese det som er skrevet om dem? Ville de kjenne seg igjen i beskrivelsene, og ville de føle seg forstått? Eller ville de riste på hodet og si: – Nei, denne forfatteren vet jo ingenting om vårt egentlige liv. Vi forklarte jo dette for han presten som var her, men han har misforstått fullstendig.
 • Research into minorities: between science and politics 

  Landsem, Lena Ingilæ (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  В статье рассматривается взаимосвязь между наукой и политикой в исследованиях меньшинств в период с 1979 до середины 1980-х гг. в Университете Тромсё. На исследование оказали влияние различные условия того времени, такие как политические события и приоритеты и идеологические потоки в академических кругах. Три фактора повлияли на выбор темы, приоритетов и подходов к исследованиям меньшинств в Северной ...
 • Venting som metode 

  Tafjord, Bjørn Ola (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  This essay discusses waiting as a method in research and teaching. Appropriate waiting can often lead to better and even quicker understanding of people and questions. How to wait fruitfully is contextual knowledge. Respectful waiting is an ethical issue. Fieldworkers can learn proper waiting from their hosts. Good teachers and supervisors practice waiting and encourage patience.
 • Bokmelding. Knut Dørum og Eirin Holberg: Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350 

  Spangen, Marte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-21)

View more