Nye registreringer

 • Spiritisme og kristendom: Dødelige fiender eller fortrolige venner? En avhandling med fokus på sogneprest Jakob Jenssen Anderssen 

  Paulsen, Julie Chanett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-08)
  Denne avhandlingens fokus er på Jakob Jenssen Anderssen (1850-1921), sogneprest i Evenes, Ofoten fra 1879 til 1921. Analysen skal ta for seg Anderssen som både sogneprest og spiritist, hvordan og hvorfor han fikk denne interessen og hvordan han utviklet det til å bli en praksis ved siden av sitt yrke som prest. For å sette dette inn i en større samfunnskontekst sammenligner avhandlingen Anderssen ...
 • The Seventh Generation: Artikulasjoner av religion og urfolk i en dokumentar om Standing Rock. 

  Mortensen, Eimile Jegenberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-02)
  This projects focus lies in which articulations of religion and indigenous, you can find in the documentary The Seventh Generation on Standing Rock from 2017. It analyzes how you can understand indigenous religious expressions in a demonstration, and if this effects indigenous identity. Some of this study also focuses on if the religious expressions in the film is specific for Standing Rock. This ...
 • О саамской историографии 

  Hansen, Lars Ivar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Статья посвящена истории саамов и историческим методам. В реляционном контексте рассматриваются основные результаты и центральные аспекты истории саамов. Какие последствия — как в отношении методологии, так и стилей повествования — эти аспекты имели и должны были иметь для процессов проведения исследований и составления истории саамов? Основное внимание уделяется политике в истории саамов и её ...
 • Olav Tryggvason. Konstruksjonen av en heltekonge 

  Hansen, Therese Holt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  Av den store mengden islandsk sagalitteraturs mange helter er det særlig to norske konger som stikker seg ut. Navnebrødrene Olav Tryggvason og Olav «den hellige» Haraldsson har begge blitt viet utallige kalveskinn til nedskrivingen av deres historier, og fortellingene om disse to dominerte sagaskrivingen på slutten av 1100-tallet og begynnelsen av 1200-tallet. Ikke bare regjerte Olav «den hellige» ...
 • "They shipped all in at North Berwick in a boat like a chimney". Forestillinger om samlinger knyttet til de hekseanklagede i North Berwick-prosessene 

  Busch, Berit Helene Veierud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  På seinhøsten 1590 ble en rekke personer, flest kvinner, bragt inn for retten i Edinburgh mistenkt for trolldomsaksjoner rettet mot den nygifte kongen James VI. Dette ble starten på en omfatende kjedeprosess som pågikk helt fram til sommeren året etter. Kongen selv var aktiv med som tilhører og forhører i rettslokalet. Gjennom forhør og bekjennelser utviklet en omfattende demonologisk forståelse ...
 • Regional and Global Readers: Transnational Approaches to Book History and Literary Sociology in the Nordic countries 

  Hansen, Henning (Lecture; Forelesning, 2018-03-16)
  This paper explores the historiography of History of Reading in a Nordic context. The populations of the Nordic countries were probably the first in the world to ascend to mass literacy, and widespread basic reading ability was achieved by the early 1700s. The Nordic countries have always been dependent on the import of literature, both in translation and in the original language. In that sense, the ...
 • The Role of Conspiracy Mentality and Paranormal Beliefs in Predicting Conspiracy Beliefs Among Neopagans 

  Dyrendal, Asbjørn; Kennair, Leif Edward Ottesen; Lewis, James R (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-27)
  Recent studies on conspiracy thinking has concluded that the strongest predictor of the tendency towards conspiratorial thinking is a one-dimensional construct-conspiracy mentality-that is relatively stable over time and valid across cultures. Lantian et al. (2016) found that a single, elaborate question can work as a measure of conspiracy beliefs. We assess the validity of this question for an ...
 • Mellom Fosna og Komsa. En preboreal "avslagsredskapskultur" i Salten, Nordland 

  Hauglid, Martinus A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1993-06)
 • Om Norske krigsdekorasjoner 

  Bones, Stian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  <i>Innledning</i>: Formålet med dekorasjonsprosjektet og med boka Norske krigsdekorasjoner, er å undersøke om det er grupper eller personer som ikke er dekorert som fortjent på bakgrunn av hemmelighold, manglende kunnskap eller politiske forhold. Boka gir ingen oppsummerende eller syntetiserende konklusjon om dette hovedspørsmålet, men i forordet slås det fast: «Prosjektgruppens anbefaling er at ...
 • En analyse av båtgraver fra jernalder i Nord-Norge 

  Lund, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Formålet med avhandlingen har vært å gjennomføre en analyse dokumenterte båtgraver fra jernalderen i Nord-Norge fra Tromsø Museums forvaltningsområde. I nordnorsk sammenheng har båtgraver som gravskikk fått lite oppmerksomhet i arkeologien sammenlignet med andre landsdeler. Undersøkelser av båtgraver har i stor grad vært begrenset til individuelle funn, noe som betyr at nordnorske båtgraver ikke har ...
 • Theory Adrift: The Matter of Archaeological Theorizing 

  Pétursdóttir, Þóra; Olsen, Bjørnar Julius (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-10)
  At a possible transition towards a ‘flat’, post-human or new-materialist environment, many have suggested that archaeological theory and theorizing is changing course; turning to metaphysics; leaning towards the sciences; or, even is declared dead. Resonating with these concerns, and drawing on our fieldwork on a northern driftwood beach, this article suggests the need to rethink fundamental notions ...
 • Preludium til misjonen i Finnmark 

  Skjelmo, Randi; Willumsen, Liv Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Denne artikkelen er i hovedsak en gjennomgang av en kopibok skrevet av Isaac Olsen, som var omreisende lærer i Finnmark i perioden 1703–1716. I tillegg trekkes noen komplementerende dokumenter inn for kronologisk å belyse og drøfte Olsens virke i forkant av den offisielle misjon i Finnmark, som Thomas von Westen ledet. Artikkelens kildegrunnlag er originaldokumenter fra Kulturhistorisk Museum i Oslo ...
 • How to define borders between private and common land in Norway? 

  Hansen, Lars Ivar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-20)
  This​​​ article focuses upon the delimitation between the separate farm units and the collectively exploited common lands (‘allmenninger’) in Southeastern​​​ Norway during Medieval times. In these commons, various kind of resources – like pastures, woodland and fisheries – were accessible for exploitation by a majority of farmers in the settlement community, but subject to more restrictions than the ...
 • Arbeidarpatiet, bolsjevikpartiet og sovjetstaten 1917-1991 

  Tjelmeland, Hallvard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-01-06)
  The article discusses the long-term effects of the Russian revolution on the Norwegian labour movement, primarily the dominant Norwegian Labour Party. This influence will be assessed from two aspects: its relationship to the Soviet Communist Party, and to the state it created. To reveal the content of and changes in the Norwegian Labour Party in relation to these two variables, it is necessary ...
 • Flåtemakt mot sjørøvari. Utsending av orlogseskadrar mot sjørøvarar, kaperar og fribyttarar under Christian IV (1588–1648) 

  Berger, Marie Nystuen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-03)
  Denne avhandlinga tek sikte på å undersøke omfang og betyding av marinetokt mot sjørøvarar, kaperar og fribyttarar i dansk-norske havområde. Avhandlinga tek utgangspunkt i å kartlegge og registrere omfanget av konkrete patruljeoppdrag for å sjå om dei kan seie noko om voldsutøving på havet i løpet av formyndarstyret og regjeringstida til Christian IV (1588–1596). Det er brukt kontekstuell komparativ ...
 • Indigeniteter og religiøsiteter på museer i Ecuador 

  Haldorsen, Ingvild Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-19)
  This study explores how museums in Ecuador exhibit indigeneities and religiosities or religion. It analyses how the exhibits produce particular expressions and conceptualizations of "indigenous religion(s)". I conducted fieldwork in Ecuador in January and February 2017, and again for eight days in October 2017. I visited 26 different museums, some of them several times. During my visits, I observed ...
 • Ecstatic Pain: manifestations of physical pain in the visions of Julian of Norwich and their implications for imitatio Christi 

  Hambro, Cathinka Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  This thesis explores the manifestations of bodily pain in two visions received by the late medieval English mystical writer Julian of Norwich (c.1342-1416). During a serious illness in 1373, Julian received a total of sixteen holy visions that she subsequently wrote down in two versions; the so-called ‘Short text’ was written soon after Julian’s recovery, whereas the ‘Long text’ was composed after ...
 • Bjørnegraver i Nord-Norge. Spor etter den samiske bjørnekulten 

  Myrstad, Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1996-05)
 • Mine, dine og våre kulturminner. Demokratisering og medvirkning i kulturminneforvaltningen 

  Rossvoll, Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Dette er en oppgave om kulturminneforvaltning. Oppgavens tema er demokratisering og medvirkning på kulturminnefeltet. Offentlige styringsdokumenter etterspør og oppfordrer til økt medvirkning i kulturminneforvaltningen, og fram mot 2020 pågår det en storstilt satsning på å utarbeide og vedta kulturminneplaner i kommunene. Sentrale utfordringer i oppgaven er å finne ut i hvilken grad prioriteringene ...
 • "Å skape mening i konsolideringens navn". Den russiske revolusjonens hundreårsjubileum 

  Nielsen, Jens Petter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  The centenary of the Russian Revolution is to be commemorated in 2017. This article concerns the Putin administration’s approach to history regarding the event. Generally speaking, Putin’s approach to history aims to use historical knowledge as a vehicle for the promotion of national unity, following the long period of disruption and decline after the dissolution of the Soviet Union in 1991. It is ...

Vis mer