Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • "Do not come here to die". Longyearbyen - i dødens nærvær og fravær 

  Vangberg, Hanne Bones (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-31)
  Longyearbyen er stedet der ingen skal fødes og ingen skal dø. Stedet er bygget opp som et familiesamfunn, men ikke som et livsløpssamfunn. Det er et samfunn med stor utskiftning av befolkningen, og alle fastboende i ...
 • Independent Scientology. How Ron's Org and Dror Center schismed out of the Church of Scientology 

  Hellesøy, Kjersti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-17)
  This thesis is about Ron’s Org and Dror Center, two independent Scientology groups. They schismed away from the Church of Scientology at different times and under different circumstances. Ron’s Org is the older of the two, ...
 • Jesus som barn i to legender 

  Bergan, Gunn-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-15)
  Denne masteroppgaven i religionsvitenskap er en tekstanalyse av to legender; ”Barnet fra Betlehem” av Selma Lagerlöf og ”Da Jesubarnet kom til tussefolket i Stormyrhammeren” av Regine Normann. Den teoretiske tilnærmingen ...
 • Jesu forkynnelse om himmelriket. Såmannen som liknelse og teologisk polemikk i Matt 13:3-23. 

  Sæterbø, Jill Yvonne Kjølaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
  Himmelriket og Guds rike er begreper som står sentralt i Det nye testamente (NT) og i Jesu forkynnelse. Jesus forkynte ofte om himmelriket og Guds rike i liknelser, og denne masteroppgaven har himmelrikeliknelsen om Såmannen ...
 • 1.Kor. 13 - Paulus' forkynnelse om kjærligheten. Kjærligheten som grunnlag for den kristne eksistens 

  Steen, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06)
  oppgaven omhandler Paulus' 1. brev til Korinterne, med et særskilt fokus på 1.Kor. 13. 1.Kor. 13 eksegeres og tolkes i sin litterære og historiske kontekst. Det er en allmenn oppfattelse av at 1.Korinterbrev handler om ...
 • 2 Kor 11:28-29 – μέριμνα og religiøs veiledning hos Paulus 

  Kiærbech, Henrik Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-11)
  På bakgrunn av den paulinske brevlitteraturen og Apostlenes gjerninger er denne oppgaven et historisk-kritisk forsøk på å danne et bilde av den religiøse veiledningen hos Paulus. Kjernen i oppgaven er en eksegese av 2 Kor ...
 • Islam i Tromsø: en begynnelse på en historie 

  Bratsvedal, Ine Rolseth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-21)
  This thesis looks at how different people’s practices, surroundings and networks have shaped different expressions of Islam in Tromsø, from 1981 when the first Muslims arrived until March 2013. It is based on fieldwork ...
 • Religiøsitet og lokalitet. Embetsblikk på periferiens Norge 

  Andersen, Silja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-13)
  Temaet for oppgaven er en prestekone og en prest sine blikk på Sør-Varanger-samfunnet henholdsvis på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Det geografiske, kulturelle og sosiale rammeverket er lokalisert til ...
 • Religion og rusomsorg : en studie av ansatte og frivillige i Kristiansand Blå Kors-forening og på Borgestadklinikken avdeling Loland 

  Sigvaldsen, Tina Østerud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-07)
  This thesis explores how religion is expressed by employees and voluntary personnel affiliated with The Blue Cross during two months the summer of 2011. The question I try to answer is “how is religion expressed in the ...
 • Koiuranaiishi : en studie av en japansk kjærlighetsrite 

  Bakke, Fritz Hintringer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-06)
  Avhandlingen er basert på et feltarbeid utført over 3 måneder i Jishu jinja i Kyoto. Jeg fokuserer på besøkendes rituelle praksis tilknyttet en japansk kjærlighetsrite ved navn koiuranaiishi. Ved feltdata innhentet gjennom ...
 • Seiðr : seid, sjamanisme og ergi : en kontekstuell analyse 

  Klokkervoll, Arild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005)
  Seid ble i vikingtid og middelalder regnet som den sterkeste og farligste formen for norrøn trolldom. Avhandlingen tar for seg og kombinerer to hovedproblemer som har dominert forskningen på seid: forholdet mellom seid og ...
 • Res Gestae Divi Augusti kap. 34, en myteteoretisk analyse 

  Gjølstad, Njål P. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05)
  En studie av kap. 34 i tekstsamlingen Res Gestae Divi Augusti – Den hellige Augustus’ prestasjoner (RG). Jeg analyserer RG 34 i lys av religionsforskeren Bruce Lincolns myteteori om myte som ideologi i narrativ form, slik ...
 • Børre Knudsens teologi mellom mystikk og kirkekamp 

  Skollevoll, Richard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-22)
  Denne oppgaven belyser Børre Knudsens teologi ved hjelp av to teologiske tradisjoner. Den ene er den kristne mystikken, og da særlig den lutherske mystikken. I mystikken er det det enkelte menneskes forening med Gud som ...
 • A study of the Art of Living Foundation 

  Tøllefsen, Inga Bårdsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-22)
  The focus of this thesis is the Art of Living Foundation (AoL), a splinter group from Transcendental Meditation (TM). My primary goal is to present a systematic overview of this large but understudied movement. Over the ...
 • Over veien : en romlig analyse av relasjoner mellom Walton Breck Christ Church og Anfield Stadium 

  Sollid, Brynjar Labugt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
  Based on four months of fieldwork in Liverpool, this ethnographic thesis looks at relations between Walton Breck Christ Church (WBCC) and Anfield Stadium. WBCC, a part of the Church of England, is situated just across the ...
 • Endring i liturgi – endringer i teologi? : en studie av endringene i Den norske kirkes dåpsliturgi fra 1920 til 2008 

  Nordkil, Arnt-Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
  Oppgaven tar for seg endringene som er gjort i Den norske kirkes dåpsliturgier fra endringen som fant sted i 1914 og som ble en del av kirkens alterbok i 1920, fram til den endringsprosessen som foregår i disse dager. ...
 • Mellom Luther og Læstadius : sjølvstendiggjøringa av Lyngen-læstadianismen 1900-1948 

  Andreassen, Bengt-Ove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001)
 • De guddommelige tvillingene i Ṛg Veda : en oversettelse og kommentar til hymne 1.116 

  Nilsen, Einar Bache (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
  Jeg har oversatt en vedisk hymne, fra sanskrit til norsk, og gitt en religionshistorisk og til dels språklig kommentar til det mytologiske innholdet. Hymne RV 1.116 inneholder 25 vers med fragmentariske myter om Ashvinene ...
 • Satanisk symbolbruk i norsk Black metal-kultur 

  Forsberg, Kim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
  Denne avhandlingen tar for seg satanisk symbolbruk i norsk Black metal-kultur. Fokuset dreier seg rundt hvordan aktører erverver religiøse symboler og terminologi inn i sine musikalske konsepter, og hvordan de selv benytter ...
 • Gudstjenestefellesskapet : en analyse 

  de Raad, Ilse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
  Oppgaven er en analyse av to gudstjenester i Den norske Kirken. Problemstillingen fokuserer på hvordan gudstjenesten i Den norske Kirke fungerer med hensyn til å kunne være et inkluderende fellesskap. Siden gudstjenesten ...

Vis mer