Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Theory Adrift: The Matter of Archaeological Theorizing 

  Pétursdóttir, Þóra; Olsen, Bjørnar Julius (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-10)
  At a possible transition towards a ‘flat’, post-human or new-materialist environment, many have suggested that archaeological theory and theorizing is changing course; turning to metaphysics; leaning towards the sciences; ...
 • Preludium til misjonen i Finnmark 

  Skjelmo, Randi; Willumsen, Liv Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Denne artikkelen er i hovedsak en gjennomgang av en kopibok skrevet av Isaac Olsen, som var omreisende lærer i Finnmark i perioden 1703–1716. I tillegg trekkes noen komplementerende dokumenter inn for kronologisk å belyse ...
 • How to define borders between private and common land in Norway? 

  Hansen, Lars Ivar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-20)
  This​​​ article focuses upon the delimitation between the separate farm units and the collectively exploited common lands (‘allmenninger’) in Southeastern​​​ Norway during Medieval times. In these commons, various kind of ...
 • Arbeidarpatiet, bolsjevikpartiet og sovjetstaten 1917-1991 

  Tjelmeland, Hallvard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-01-06)
  The article discusses the long-term effects of the Russian revolution on the Norwegian labour movement, primarily the dominant Norwegian Labour Party. This influence will be assessed from two aspects: its relationship ...
 • "Å skape mening i konsolideringens navn". Den russiske revolusjonens hundreårsjubileum 

  Nielsen, Jens Petter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  The centenary of the Russian Revolution is to be commemorated in 2017. This article concerns the Putin administration’s approach to history regarding the event. Generally speaking, Putin’s approach to history aims to use ...
 • Om vegetasjonsforstyrrelser: Konsekvenser for bevaringen av arkeologisk kontekstinformasjon i norske jordsmonn 

  Jørgensen, Erlend Kirkeng (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Jordsmonnet utgjør deler av konteksten for arkeologiske data og danner i mange tilfeller selve matrisen som dataene inngår i. Ved avsetningen av menneskelige aktivitetsspor sørger akkumuleringen av nye jordlag for en ...
 • Perspectives on Sámi historiography 

  Hansen, Lars Ivar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  The article focuses on Sámi history and historical methods. The main results and central aspects of Sámi history, in its relational context, are gone through. What effects and consequences — regarding both methodology and ...
 • Svøpt i myra - Synspunkter på Skjoldehamnfunnets etniske og kulturelle tilknytning 

  Svestad, Asgeir (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  In 1936 an extraordinary find of a clothed skeleton wrapped in a blanket and covered with birch bark appeared in a bog at Skjoldehamn on Andøya Island. The wrapped body was laid on a reindeer pelt, which in turn was placed ...
 • Nærvær og presentisme: om synet på fortiden i nyere historieteori 

  Bangstad, Torgeir Rinke (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Much recent theorizing in philosophy of history has revolved around the idea of enduring, persistent pasts as opposed to the proto-modern sense of time which presupposes a neat break between the absent past and the ...
 • Protestantenes heksejakt 

  Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2017-11-04)
 • Jubelhøsten - noe å feire? (Reformasjonen 500 år) 

  Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2017-09-28)
 • Jonsokaften i svovelpølen 

  Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2017-06-23)
 • Ølbølgen - Bråstopp? 

  Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2017-01-18)
 • Piratverksemd i nord - nokre døme frå Finnmark tidleg på 1600-talet 

  Berger, Marie Nystuen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  Pirates are best known for their impact in southern seas, such as the Caribbean and Mediterranean Seas around the time known as the Golden Age of Piracy from 1690–1730. This article focuses on an area further north, where ...
 • Snefjord Vindpark. Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring 

  Tombre, Ingunn; Andersen, Oddgeir; Barlindhaug, Stine; Bjerke, Jarle W.; Erikstad, Lars; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sloreid, Svein Erik; Strann, Karl Birger; Svestad, Asgeir; Tømmervik, Hans (Research report; Forskningsrapport, 2005-02)
  This report summarises consequences of a planned wind park at the Sneqord peninsula, Måsøy municipality. Impact assessments are conducted for landscape perspectives, flora, fauna, outdoor recreation, cultural heritage and ...
 • Trolldomssak mot en samisk noaide - Anders Poulsen, Vadsø, 1692 

  Willumsen, Liv Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-02-07)
 • Lappmarkens kristendom og de førstefødtes menighet 

  Kristiansen, Roald E. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  Early Læstadianism had a strong missionary profile. Within a couple of decades after its beginning in 1845, the movement had established numerous congregations not only in northern Sweden, Finland and Norway, but also ...
 • Samisk trommespill i tingretten 

  Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2017-02-15)
  På initiativ fra samemisjonæren Thomas von Westen fikk samene i 1726 amnesti fra loven som ga dødsdom for trolldomsvirksomhet.
 • Farlige hekser fra Harstad-området 

  Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2016-11-11)
  Flere av de kvinnene som ble dømt og brent på bål for alvorlige trolldomsforbrytelser under de brutale hekseprosessene i Øst-Finnmark på 1600-tallet kom fra Harstad og andre steder i Sør-Troms. Mange av disse var tjenestejenter ...

Vis mer