Recent additions

 • På jakt etter forhistoriske boliger ved Lille Rostavatnet og Ostu 

  Blankholm, Hans Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020)
  Man har lenge kjent til mange forhistoriske boplasser fra Yngre Steinalder (c. 5000 - 1800 f.Kr.) og Tidlig Metalltid (c. 1800 - 0 f.Kr.) med halvt-nedgravde hus langs kysten av Troms, mens det fra innlandet inntil nylig bare kjentes noen få.
 • Anvendelser av Norges historiske befolkningsregister 

  Thorvaldsen, Gunnar; Sommerseth, Hilde Leikny; Holden, Lars (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-14)
  Norge har et sentralt landsdekkende folkeregister som ble startet opp i 1964, og for mange personer inneholder data som går lenger tilbake. For tida bygger vi et Historisk befolkningsregister (HBR) tilbake til 1801. Målet er å konstruere en nasjonal database for også å håndtere innenlandsk migrasjon, som er dårlig dekket i de nominative kildene til langt ut på 1900-tallet. HBR bygger primært på ...
 • Lenking og kobling i Historisk befolkningsregister 

  Holden, Lars; Boudko, Svetlana; Thorvaldsen, Gunnar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-14)
  Historisk befolkningsregister, HBR, er et register over den norske befolkningen fra 1801 frem til Det sentrale folkeregisteret fra 1964. Det lages ved å lenke sammen personforekomster av samme person i folketellinger og kirkebøker og koble sammen nære familiemedlemmer.<br><br> Vi viser hvordan algoritmer brukes til å finne lenker og koblinger. Vi har funnet familierelasjoner i alle de nominative ...
 • Dangerous Food. Climate change induced elevated heavy metal levels in Younger Stone Age seafood in northern Norway. 

  Blankholm, Hans Peter; Lidén, Kerstin; Kovaevic, Nikola; Angerbjörn, Karin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-28)
  Stable isotope and elemental analyses of the Atlantic cod (<i>Gadus morhua</i>) and harp seal (<i>Phoca groenlandica</i>) bone component of the marine food that dominated the Younger Stone Age (c. 6.1–3.5 ka BP) diet in Varanger, Arctic northern Norway, indicate, at times, climate change induced highly elevated levels of the heavy metals cadmium (Cd) and lead (Pb), and elevated levels of mercury ...
 • German and Austrian occupant literature on the Sami in Norway and Lapland – “Harmless” minority, a resource, and well-off “reindeer kings” 

  Nyyssönen, Jukka (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020)
  In previous research on the history of the Second World War in Finland and Norway, relations between the German and Austrian occupying forces and the Sami people have generally been considered to be good. The occupant gaze upon the Sami has been interpreted as exoticizing and “touristic”. Historical encounters and the Sami position in the literary discourse are discussed and explained in this article, ...
 • Vardø – Kongens by i Nord. Marinetoktet nordøstover i 1599 – Bakgrunn, forløp og betydning 

  Hagen, Rune Blix (Chapter; Bokkapittel, 2019)
  <p>Det var brennaktuelle utenrikspolitiske og økonomiske motiver i forbindelse med statlig ekspansjon i usikre grenseområder som lå bak den unge dansknorske kongen Christian IV (1577-1648) store orlogstokt til nordområdene noen vår og sommermåneder i 1599. Den 19 år gamle Christian IV hadde formelt overtatt styret av Danmark-Norge i 1596. Hans første større utenrikspolitiske sakskompleks ble å sikre ...
 • Witchcraft against royal Danish ships in 1589 and transnational transfer of ideas 

  Willumsen, Liv Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-12-01)
  This article deals with transnational transfer of ideas about witchcraft at the end of the sixteenth century. The outset is alleged witchcraft performed against a royal Danish fleet that was to carry Princess Anne across the North Sea to her husband, King James VI of Scotland, autumn 1589, and following trials in Copenhagen. These include court records from witchcraft trials and diplomatic correspondence ...
 • Naturmangfoldloven - vern av løse og "faste" kulturminner fra andre verdenskrig som del av særpreget og karakteren til landskapsvern-områder 

  Farstadvoll, Stein; Nilsen, Gørill (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-12-15)
  One of the main purposes of The Act of 19 June 2009 No.100 Relating to the Management of Biological, Geological and Landscape Diversity is to protect landscape diversity. Consequently, protection of cultural heritage is also an integrated part of the management of Landscape Protection Areas. Via a case study of the Second World War Luftwaffe storage site at Gjøkåsen, which is part of Øvre Pasvik ...
 • Befolkningsutvikling i Karasjok 1559-2001 

  Sommerseth, Hilde Leikny (Research report; Forskningsrapport; Preprint; Manuskript, 2017)
  Innledning Finnmarkskommisjonen har bedt om en gjennomgang av befolkningsutviklingen, fortrinnsvis på krets/bygdenivå, i Karasjok. Utredningen gjennomgår befolkningsutviklingen i Karasjok fra 1559 til 2001. I løpet av disse nær 450 årene skjedde det en formidabel befolkningsvekst, fra 102 individer i 1559 til 2859 talte i 2001. Veksten kan forklares med fødselsoverskudd og innflytting. Sistnevnte ...
 • Materialanalyse av metallelementer på Skjoldehamndrakten 

  Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2017)
  I forbindelse med Asgeir Svestads (AHR) forskning på Skjoldehamndrakten (Ts3897) har det blitt gjennomført pXRF-analyser på metallknapper- og ringer for å avklare råstoff. Analysene ble gjort av undertegnede i magasinet på Tromsø Museum den 08.02.2017 med assistanse fra Asgeir Svestad og Dikka Storm (konservator ved TMU).
 • Scalar Effects in Ground Slate Technology and the Adaptive Consequences for Circumpolar Maritime Hunter-Gatherers 

  Jørgensen, Erlend Kirkeng (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-23)
  Ground slate technology is a trademark of circumpolar hunter-gatherers occupying coastal ecotones. However, a causal framework for explaining what drives the apparent adaptive success of slate technology is lacking. Attempting to remedy this, the current paper provides the first palaeodemographic and environmentally informed review of a maritime slate complex. Employing what is arguably the best ...
 • Spiritual Activism. Saving Mother Earth in Sápmi 

  Kraft, Siv Ellen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-09)
  Arctic Shaman Circle was founded in Oslo in November 2018. This article discusses what the Circle’s founding document refers to as “spiritual activism”, and how this was translated into action over the year that followed. I will follow one case in particular, which concerns plans for a power plant at the base of the mountain Aahkansnjurhtjie in the South Sámi area. Aahkansnjurhtjie is a sacred Sámi ...
 • How was Ibsen's modern drama possible? 

  Fulsås, Narve; Rem, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-01-01)
  One of the major renewals in the history of drama is Henrik Ibsen’s “modern tragedy” of the 1880s and 1890s. Since Ibsen’s own time, this renewal has been seen as an achievement accomplished in spite, rather than because, of Ibsen’s Norwegian and Scandinavian contexts of origin. His origins have consistently been associated with provinciality, backwardness and restrictions to be overcome, and his ...
 • Sacred Nature. Diverging Use and Understanding of Old Sámi Offering Sites in Alta, Northern Norway 

  Spangen, Marte; Äikäs, Tiina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-27)
  Abstract: This study focuses on the contemporary use of two well-known Sámi offering sites in Alta, Finnmark, Norway. Today, these are hiking destinations and sightseeing points for both the Sámi and the non-Sámi local population, as well as a few non-local visitors. Many of these visitors leave objects at the sites, such as parts of recently slaughtered reindeer, clothing, coins, toys, sweet wrappers ...
 • Russlands baser i Arktis 

  Mankova, Petia; Bones, Stian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Others; Andre, 2020-06-12)
  Utbygginga av militære baser og stasjoner har pågått parallelt 13 ulike steder i det russiske Arktis – fra øst til vest – og har vakt internasjonal oppsikt.
 • Fremmede i forvaltningen. Rakkestad og Orknøyene 1424/25 

  Grohse, Ian Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-02)
  Erik av Pommerns regjeringstid (1389–1442) var preget av øvrighetsmotstand i både Norge og de norrøne oversjøiske provinsene. Historikere har tradisjonelt betraktet bondeuroen på 1420- og 1430-tallet som en reaksjon på kongens bruk av utenlandske menn i lokalforvaltningen. To av de tidligste eksemplene stammer fra Rakkestad (Østfold) og Orknøyene i 1424/25. Antagonistene i begge tilfeller – Herman ...
 • Terje Tvedt og kontrakten med vitskapssamfunnet 

  Tjelmeland, Hallvard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-03-06)
  Boka <i>Det internasjonale gjennombruddet</i> (2017) av Terje Tvedt har vekt stor debatt, særleg etter at boka <i>Norsk hamskifte</i> av Jostein Gripsrud kom ut hausten 2018. Ein siste utløpar av den debatten er Helge Pharo sin skarpe kritikk i <i>Historisk tidsskrift</i> 2/2019 og Tvedt sitt tilsvar i nummeret etter. Denne debatten er viktig, ikkje bare fordi den dreiar seg om sterke omformingskrefter ...
 • Herrenes historie, igjen? 

  Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2018)
  Når noen av dagens voksne, kvinnelige historikere møtes, hender det at vi mimrer om vår egen tid som hovedfagsstudenter. Vi tenker tilbake på et historiefag som var sterkt mannsdominert. Det fantes få fast ansatte kvinnelige historikere, selv om de som var der preget historiefaget positivt og ga verdifulle bidrag til forskning og fagutvikling. Som unge kvinner var vi forundret og rystet over den ...
 • Depictions of Laestadianism 1850-1950 

  Kristiansen, Roald E (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-23)
  The issue to be discussed here is how society’s views of the Laestadian revival has changed over the course of the revival movement’s first 100 years. The article claims that society’s emerging view of the revival is characterized by two different positions. The first period is typical of the last part of the nineteenth century and is characterized by the fact that the evaluation of the revival took ...
 • Kulturminneplanen i Øksnes kommune. Alt handler om lokal forankring 

  Bertelsen, Reidar; Hansen, Hilde Johanne; Toften, Halvard Kristian (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2020)
  Kulturminneplanen for Øksnes kommune i Nordland ivaretar fleire hensyn: Et sjølstendig handlingsrom for egne prioriteringer, prioriteringer som er forankret i temaer som har preget kommunens fortid gjennom førhistorisk og historisk tid og planen har fleire grep for å forankre kulturminneforvaltning og kulturminnevern i lokalmiljøet. Planen støter også på utfordringer med kulturminner som har status ...

View more