Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • О саамской историографии 

  Hansen, Lars Ivar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Статья посвящена истории саамов и историческим методам. В реляционном контексте рассматриваются основные результаты и центральные аспекты истории саамов. Какие последствия — как в отношении методологии, так и стилей повествования — эти аспекты имели и должны были иметь для процессов проведения исследований и составления истории саамов? Основное внимание уделяется политике в истории саамов и её ...
 • Regional and Global Readers: Transnational Approaches to Book History and Literary Sociology in the Nordic countries 

  Hansen, Henning (Lecture; Forelesning, 2018-03-16)
  This paper explores the historiography of History of Reading in a Nordic context. The populations of the Nordic countries were probably the first in the world to ascend to mass literacy, and widespread basic reading ability was achieved by the early 1700s. The Nordic countries have always been dependent on the import of literature, both in translation and in the original language. In that sense, the ...
 • The Role of Conspiracy Mentality and Paranormal Beliefs in Predicting Conspiracy Beliefs Among Neopagans 

  Dyrendal, Asbjørn; Kennair, Leif Edward Ottesen; Lewis, James R (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-27)
  Recent studies on conspiracy thinking has concluded that the strongest predictor of the tendency towards conspiratorial thinking is a one-dimensional construct-conspiracy mentality-that is relatively stable over time and valid across cultures. Lantian et al. (2016) found that a single, elaborate question can work as a measure of conspiracy beliefs. We assess the validity of this question for an ...
 • Om Norske krigsdekorasjoner 

  Bones, Stian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  <i>Innledning</i>: Formålet med dekorasjonsprosjektet og med boka Norske krigsdekorasjoner, er å undersøke om det er grupper eller personer som ikke er dekorert som fortjent på bakgrunn av hemmelighold, manglende kunnskap eller politiske forhold. Boka gir ingen oppsummerende eller syntetiserende konklusjon om dette hovedspørsmålet, men i forordet slås det fast: «Prosjektgruppens anbefaling er at ...
 • Theory Adrift: The Matter of Archaeological Theorizing 

  Pétursdóttir, Þóra; Olsen, Bjørnar Julius (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-10)
  At a possible transition towards a ‘flat’, post-human or new-materialist environment, many have suggested that archaeological theory and theorizing is changing course; turning to metaphysics; leaning towards the sciences; or, even is declared dead. Resonating with these concerns, and drawing on our fieldwork on a northern driftwood beach, this article suggests the need to rethink fundamental notions ...
 • Preludium til misjonen i Finnmark 

  Skjelmo, Randi; Willumsen, Liv Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Denne artikkelen er i hovedsak en gjennomgang av en kopibok skrevet av Isaac Olsen, som var omreisende lærer i Finnmark i perioden 1703–1716. I tillegg trekkes noen komplementerende dokumenter inn for kronologisk å belyse og drøfte Olsens virke i forkant av den offisielle misjon i Finnmark, som Thomas von Westen ledet. Artikkelens kildegrunnlag er originaldokumenter fra Kulturhistorisk Museum i Oslo ...
 • How to define borders between private and common land in Norway? 

  Hansen, Lars Ivar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-20)
  This​​​ article focuses upon the delimitation between the separate farm units and the collectively exploited common lands (‘allmenninger’) in Southeastern​​​ Norway during Medieval times. In these commons, various kind of resources – like pastures, woodland and fisheries – were accessible for exploitation by a majority of farmers in the settlement community, but subject to more restrictions than the ...
 • Arbeidarpatiet, bolsjevikpartiet og sovjetstaten 1917-1991 

  Tjelmeland, Hallvard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-01-06)
  The article discusses the long-term effects of the Russian revolution on the Norwegian labour movement, primarily the dominant Norwegian Labour Party. This influence will be assessed from two aspects: its relationship to the Soviet Communist Party, and to the state it created. To reveal the content of and changes in the Norwegian Labour Party in relation to these two variables, it is necessary ...
 • "Å skape mening i konsolideringens navn". Den russiske revolusjonens hundreårsjubileum 

  Nielsen, Jens Petter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  The centenary of the Russian Revolution is to be commemorated in 2017. This article concerns the Putin administration’s approach to history regarding the event. Generally speaking, Putin’s approach to history aims to use historical knowledge as a vehicle for the promotion of national unity, following the long period of disruption and decline after the dissolution of the Soviet Union in 1991. It is ...
 • Om vegetasjonsforstyrrelser: Konsekvenser for bevaringen av arkeologisk kontekstinformasjon i norske jordsmonn 

  Jørgensen, Erlend Kirkeng (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Jordsmonnet utgjør deler av konteksten for arkeologiske data og danner i mange tilfeller selve matrisen som dataene inngår i. Ved avsetningen av menneskelige aktivitetsspor sørger akkumuleringen av nye jordlag for en overlagring av aktivitetssporene. Jordsmonnets evne til å «forsegle» fortidige aktivitetsspor er en grunnleggende forutsetning for arkeologien. For det første fører jordsmonnets forsegling ...
 • Perspectives on Sámi historiography 

  Hansen, Lars Ivar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  The article focuses on Sámi history and historical methods. The main results and central aspects of Sámi history, in its relational context, are gone through. What effects and consequences — regarding both methodology and narrative styles — these aspects have had, and ought to have, for the processes of doing research on and writing Sámi history? The focus is on the politics of Sámi history and ...
 • Svøpt i myra - Synspunkter på Skjoldehamnfunnets etniske og kulturelle tilknytning 

  Svestad, Asgeir (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  In 1936 an extraordinary find of a clothed skeleton wrapped in a blanket and covered with birch bark appeared in a bog at Skjoldehamn on Andøya Island. The wrapped body was laid on a reindeer pelt, which in turn was placed on sticks of birch. The grave dates to the 11th century, probably the later half. Compared with relevant Norse, Sámi, and Christian graves and burial customs, the Skjoldehamn grave ...
 • Nærvær og presentisme: om synet på fortiden i nyere historieteori 

  Bangstad, Torgeir Rinke (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Much recent theorizing in philosophy of history has revolved around the idea of enduring, persistent pasts as opposed to the proto-modern sense of time which presupposes a neat break between the absent past and the present. This article draws on examples from memory studies, archaeology, art history, law and theory of history to explain the idea of the persistence of the past, and to suggest ...
 • Verdens speil og tingenes gravsted: Om metaforbruk og «gjøren» i museologien 

  Bangstad, Torgeir Rinke (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  I løpet av de siste fire tiårene har museene blitt gjenstand for en rekke kritiske analyser som tar utgangspunkt i den innflytelsen museene har som kunnskaps- og dannelsesinstitusjoner og den rollen de har spilt historisk for eksempel i ulike nasjonsbyggingsprosesser. I denne artikkelen vil jeg drøfte to metaforer – museet som speil og museet som gravsted – som har øvd stor innflytelse på hvordan ...
 • Protestantenes heksejakt 

  Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2017-11-04)
 • Jubelhøsten - noe å feire? (Reformasjonen 500 år) 

  Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2017-09-28)
 • Jonsokaften i svovelpølen 

  Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2017-06-23)
 • Ølbølgen - Bråstopp? 

  Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2017-01-18)
 • Piratverksemd i nord - nokre døme frå Finnmark tidleg på 1600-talet 

  Berger, Marie Nystuen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  Pirates are best known for their impact in southern seas, such as the Caribbean and Mediterranean Seas around the time known as the Golden Age of Piracy from 1690–1730. This article focuses on an area further north, where the history of piracy is less known. In the 1600s, Northern Norway and the northern trading routes to Russia were frequently (or sometimes not) exposed to the threats of pirates ...

Vis mer