• Arbeidarpatiet, bolsjevikpartiet og sovjetstaten 1917-1991 

   Tjelmeland, Hallvard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-01-06)
   The article discusses the long-term effects of the Russian revolution on the Norwegian labour movement, primarily the dominant Norwegian Labour Party. This influence will be assessed from two aspects: its relationship to the Soviet Communist Party, and to the state it created. To reveal the content of and changes in the Norwegian Labour Party in relation to these two variables, it is necessary ...
  • "Å skape mening i konsolideringens navn". Den russiske revolusjonens hundreårsjubileum 

   Nielsen, Jens Petter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   The centenary of the Russian Revolution is to be commemorated in 2017. This article concerns the Putin administration’s approach to history regarding the event. Generally speaking, Putin’s approach to history aims to use historical knowledge as a vehicle for the promotion of national unity, following the long period of disruption and decline after the dissolution of the Soviet Union in 1991. It is ...
  • Bilder i bruk Samuli Paulaharjus fotografier i dokumentasjonens og illustrasjonens tjeneste 

   Aarekol, Lena; Ryymin, Teemu (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2006)
   Since the late 1970s, Norwegian historians have debated the standing of photographs in historical research. Efforts have been made to establish photographs as sources, not merely illustrations in historical narratives. The present article discusses the use of photographs taken in Northern Norway in the 1920s and 1930s by the Finnish author Samuli Paulaharju, best known for his research on Finnish ...
  • "Bokläsning i Lund omkring 1880" 

   Hansen, Poul Henning (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2014)
   Vilka bokläsarna var under slutet av 1800-talet är höljt i dunkel. Denna undersökning utgår från ett unikt källmaterial från ett kommersiellt lånebibliotek i 1880-talets Lund, som kan visa på vilka böcker som lånades ut och vilka låntagarna var.
  • The de-dramatization of history and the prose of bourgeois life 

   Fulsås, Narve (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-02-20)
   Emperor and Galilean has received renewed interest the last decade. It has been revalued and upgraded, it has been attributed a major role in the development of Ibsen’s authorship, and it has been interpreted as an expression of the new uncertainties of modernity. The play definitely deviates from Ibsen’s earlier historical dramas; it does not hold up an exemplary past or try to emulate a ...
  • Endring i samisk og norsk husholdsstruktur: Nord-Troms og Finnmark i perioden 1865 til 1900 

   Jåstad, Hilde Leikny (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   I siste del av 1800-tallet sank andelen eldre som bodde sammen med egne voksne barn i Nord-Troms og Finnmark. Artikkelen diskuterer i et etnisk perspektiv hvilken effekt alder, kjønn, ekteskapelig status og stilling som husholdsoverhode hadde på denne typen samboerskap, og hva som bidro til endring. Analysen viser at nedgangen, uavhengig av etnisk tilknytning, var et resultat av at enker og enkemenn ...
  • Ett resebrev från Harvard 

   Hansen, Henning (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2015-04-22)
   Resebrev från Harvard med fokus på bokhistorisk forskning vid lärosätet, utifrån artikelförfattarens egna erfarenheter som visiting scholar därstädes 2014-2015. Resebrevet åtföljs av en intervju med Robert Darnton, med fokus på the National Digital Public Library of America (DPLA).
  • Family planning knowledge and current use of contraception among the Mru indigenous women in Bangladesh: a multivariate analysis 

   Thorvaldsen, Gunnar; Islam, Rakibul (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Background: This article aims to understand the family planning (FP) knowledge and current use of contraception and its predictors among women of the Mru people – the most underprivileged indigenous community in Bangladesh. Methods: In this study, 374 currently married Mru women were interviewed and selected purposively from three upazilas (administrative subdistricts) of the Bandarban area, where ...
  • Farlige hekser fra Harstad-området 

   Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2016-11-11)
   Flere av de kvinnene som ble dømt og brent på bål for alvorlige trolldomsforbrytelser under de brutale hekseprosessene i Øst-Finnmark på 1600-tallet kom fra Harstad og andre steder i Sør-Troms. Mange av disse var tjenestejenter som møtte sin grufulle skjebne i fiskeværene langt mot nordøst. Under såkalt pinlig forhør, altså tortur, innrømmet mange at de hadde lært trolldomskunsten der de kom fra.
  • Fortellinger i nordnorsk minoritetshistorie 

   Ryymin, Teemu; Nyyssönen, Jukka (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Den norske historieskrivingen om samene og kvenene har fra 1970-tallet av vært preget av skiftende måter å fortelle om disse store nordlige etniske minoritetenes historie. I denne artikkelen diskuterer vi hvilke fortellingsmønstre som har preget den norske historieskrivingen om samene og kvenene, og hva slags betydning de ulike fortellingsmønstrene kan sies å ha hatt. Vi identifiserer tre forte ...
  • "From the Expeditio Litteraria of Maximilian Hell (1768-1770) to La Recherche of Paul Gaimard (1838-1840): Northernmost Fennoscandia in the Encyclopædic Tradition of Science" 

   Aspaas, Per Pippin (Conference object; Konferansebidrag, 2008)
   How are we, as historians of science, to deal with the history of scientific expeditions whose aims and scope covered multiple branches of research? Should we content ourselves to study the underlying, socio-political contexts motivating the expeditions, and give examples of what impression the local population, the nature, climate, etc. of the region made on the visiting scientists? Or should we ...
  • Halloween a go-go 

   Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2015-10-31)
  • "Heksehammeren" - den historiske bakgrunnen 

   Hagen, Rune Blix (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2013-01-24)
   25.1.2013 hadde operaen «Heksehammeren» premiere i Tromsø. Den henter handlingen fra heksebrenningene i Nord-Norge på 1600-tallet.
  • How to define borders between private and common land in Norway? 

   Hansen, Lars Ivar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-20)
   This​​​ article focuses upon the delimitation between the separate farm units and the collectively exploited common lands (‘allmenninger’) in Southeastern​​​ Norway during Medieval times. In these commons, various kind of resources – like pastures, woodland and fisheries – were accessible for exploitation by a majority of farmers in the settlement community, but subject to more restrictions than the ...
  • Hva Louise Bourgeois ville vite om trollfolk i Finnmark 

   Hagen, Rune Blix (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2016)
  • Hvorfor et forum for urfolksspørsmål? 

   Minde, Henry (Conference object; Konferansebidrag, 2000-11)
  • Ingeborgs vei til "Kjetterbålet" 

   Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2016-06-10)
  • «Ingen udediske mennesker skal stå til troende». Lagmannsdømming i nordnorske trolldomssaker 1647-1680 

   Hagen, Rune Blix (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed; Preprint, 2015)
   Dette er den aksepterte manuskriptversjonen av artikkelen. Publisert versjon er tilgjengelig i <a href=https://www.idunn.no/heimen/2015/02/>Heimen Lokal og regional historie 2015; Volum 52.(2) s. 148-168</a>
  • Isak Saba, Anders Larsen og Matti Aikio : ein komparasjon av dei samiske skjønnlitterære pionerane i Norge 

   Zachariassen, Ketil (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   The years from 1906 to 1915 were a pioneer period in Sami fiction literature. In this period Sami authors published in their own language the first poem, the first tale, the first novel and the first collections of poetry. Isak Saba's poem Sámi Soga Lávlla from 1906 marks the start of this period. The poem was first published in Sagai Muittalægje, a Sami newspaper edited by Anders Larsen, as a ...