Now showing items 1-20 of 250

  • Albertmyra i Bodø. Undersøkelsen av kokegropfelt, dyrkingslag og ardspor fra eldre jernalder 

   Henriksen, Jørn Erik; Niemi, Anja Roth (Research report; Forskningsrapport, 2014)
  • Ambiguous Matter: The Life of Mine Waste 

   Venovcevs, Anatolijs (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-09-20)
   This paper explores mine waste that originates from resource extraction by specifically focusing on waste rock, tailings, dust and material culture from the resource extraction industry. By drawing on examples from fieldwork, archives, local media commentary and limited interviews from two iron-mining regions in Arctic Norway and sub-Arctic Canada, this paper follows mine waste as it routinely ...
  • Anders Poulsens sterke runebomme - Proveniens og Repatriering 

   Hagen, Rune Blix (Conference object; Konferansebidrag, 2022-05-20)
  • Anticipated futures? Knowing the heritage of drift matter 

   Petursdottir, Thora (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-06)
   What might heritage in and of the Anthropocene look like? This article ponders this question by drawing on archaeological encounters with assemblages of drift matter (seaborne debris) in Norway and Iceland. Here, drift matter manifests evidence of both the relentlessly amassing material heritage of the Anthropocene and deep legacies of local engagement with this fluctuating resource. The tensions ...
  • Anvendelser av Norges historiske befolkningsregister 

   Thorvaldsen, Gunnar; Sommerseth, Hilde Leikny; Holden, Lars (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-14)
   Norge har et sentralt landsdekkende folkeregister som ble startet opp i 1964, og for mange personer inneholder data som går lenger tilbake. For tida bygger vi et Historisk befolkningsregister (HBR) tilbake til 1801. Målet er å konstruere en nasjonal database for også å håndtere innenlandsk migrasjon, som er dårlig dekket i de nominative kildene til langt ut på 1900-tallet. HBR bygger primært på ...
  • Arbeidarpatiet, bolsjevikpartiet og sovjetstaten 1917-1991 

   Tjelmeland, Hallvard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-01-06)
   The article discusses the long-term effects of the Russian revolution on the Norwegian labour movement, primarily the dominant Norwegian Labour Party. This influence will be assessed from two aspects: its relationship to the Soviet Communist Party, and to the state it created. To reveal the content of and changes in the Norwegian Labour Party in relation to these two variables, it is necessary ...
  • Arkeologisk registrering av Luftwaffe-leiren ved Gjøkåsen 

   Farstadvoll, Stein; Figenschau, Ingar; Olsen, Bjørnar Julius (Research report; Forskningsrapport, 2020-01)
   Denne rapporten tar for seg en arkeologisk registering av kulturminner i og rundt Luftwaffe-leiren fra andre verdenskrig ved Gjøkåsen like sør-vest for Noatun. Leiren ligger sør i Pasvikdalen i Sør-Varanger kommune. Området som ble undersøkt ligger også innenfor den nordlige enden av Øvre Pasvik landskapsvernområde. Den arkeologiske undersøkelsen ble utført av arkeologer fra Universitetet i Tromsø ...
  • Arkeologiske undersøkelser av Kalvik krigsfangeleir 

   Figenschau, Ingar; Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2019)
   De arkeologiske undersøkelsene av Kalvik krigsfangeleir ble gjennomført med finansiering fra Statens Vegvesen, Nordland fylkeskommune og Riksantikvaren med bakgrunn i utbedring av E6 i Sørfold kommune, Nordland fylke. Undersøkelsen, som ble gjennomført av AHR ved UiT, Norges arktiske universitet, foregikk høsten 2017. Feltarbeidet inkluderte arkeologisk utgraving, detaljert dokumentasjon av synlige ...
  • Armaments and ornaments: mate-guarding and the evolutionary roots of religion 

   Czachesz, Istvan (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2018-09-13)
   This article explores the connection between sexual selection and religion, locating the origins of religious behavior in mate guarding after the transition to terrestrial life in <i>Homo erectus</i> 1.8 million years ago. An important consequence of the transition was the emergence of a polygynous, multiple-family social structure, which gave rise to mate guarding as a successful strategy. Further, ...
  • Augustine and Heidegger on Verticality and Everydayness 

   Dahl, Espen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-02-27)
   The first part of the article examines how Augustine’s notion of the everyday is mediated by his mystical ascensions, which give him the sense of height against which everydayness appears as oriented downward or fallen. These are the coordinates that make up the fundamental verticality of Augustine’s view. Heidegger’s understanding of everydayness was influenced by Augustine, particularly its ...
  • Augustins underfulle alminnelighet 

   Dahl, Espen (Preprint; Manuskript, 2020)
   I et tilbakeblikk skriver Geir Hellemo nylig følgende om Augustins Bekjennelser: «Jeg hadde lest den tidligere. Da så jeg bare Augustins strenge blikk. Jeg tror det var fordi jeg leste ham med pietistisk fargede øyne» (Gud i en gudløs verden). Noen år tidligere har åpenbart en annen forståelse av Augustin gjort seg gjeldende: «Jeg tar ikke munnen for full når jeg sier at Augustin har fornyet mitt ...
  • "Å skape mening i konsolideringens navn". Den russiske revolusjonens hundreårsjubileum 

   Nielsen, Jens Petter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   The centenary of the Russian Revolution is to be commemorated in 2017. This article concerns the Putin administration’s approach to history regarding the event. Generally speaking, Putin’s approach to history aims to use historical knowledge as a vehicle for the promotion of national unity, following the long period of disruption and decline after the dissolution of the Soviet Union in 1991. It is ...
  • Å skrive om fortidens samiske mennesker 

   Rasmussen, Siv (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
   Hva ville fortidens samer si dersom de kunne lese det som er skrevet om dem? Ville de kjenne seg igjen i beskrivelsene, og ville de føle seg forstått? Eller ville de riste på hodet og si: – Nei, denne forfatteren vet jo ingenting om vårt egentlige liv. Vi forklarte jo dette for han presten som var her, men han har misforstått fullstendig.
  • Bart Holterman: The Fish Lands. German trade with Iceland, Shetland and the Faroe Islands in the late 15th and 16th Century 

   Grohse, Ian Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-10-14)
   Bart Holtermans bok, The Fish Lands. German trade with Iceland, Shetland and the Faroes in the 15th and 16th Century, handler om et lite utforsket kapittel av hanseatisk historie. I det femtende århundre begynte nordtyske, gjerne hanseatiske kjøpmenn å styre unna Bergen, som da var sentrumet for den nordatlantiske handelen, og drive direktehandel med Norges krones skattland Island, Færøyene og ...
  • Befolkningsutvikling i Karasjok 1559-2001 

   Sommerseth, Hilde Leikny (Research report; Forskningsrapport, 2017)
   Innledning Finnmarkskommisjonen har bedt om en gjennomgang av befolkningsutviklingen, fortrinnsvis på krets/bygdenivå, i Karasjok. Utredningen gjennomgår befolkningsutviklingen i Karasjok fra 1559 til 2001. I løpet av disse nær 450 årene skjedde det en formidabel befolkningsvekst, fra 102 individer i 1559 til 2859 talte i 2001. Veksten kan forklares med fødselsoverskudd og innflytting. Sistnevnte ...
  • Beyond Presentism: Heritage and the Temporality of Things 

   Bangstad, Torgeir Rinke (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-03-27)
   Heritage is often seen as a symptom of a temporally disjointed and all-pervasive present which shapes the pasts it requires to make up for the failures of linear, modern and progressive history. As a consequence, the pasts in heritage are often regarded as the result of unidirectional processes of attributing value to largely compliant materials. This article explores the constitutive role of materials ...
  • Bilder i bruk Samuli Paulaharjus fotografier i dokumentasjonens og illustrasjonens tjeneste 

   Aarekol, Lena; Ryymin, Teemu (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2006)
   Since the late 1970s, Norwegian historians have debated the standing of photographs in historical research. Efforts have been made to establish photographs as sources, not merely illustrations in historical narratives. The present article discusses the use of photographs taken in Northern Norway in the 1920s and 1930s by the Finnish author Samuli Paulaharju, best known for his research on Finnish ...
  • Blant restene av Retiro: Forfall og kulturminner 

   Farstadvoll, Stein (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2016)
   This article discusses how dilapidated material heritage could be understood as something more than just an abject phenomenon. Archaeology of the recent past offers an opportunity to consider such things from a more nuanced perspective that don’t dismiss them out of hand. These nuances shed new light on how dilapidated things shape our experience of the recent past. The discussion is based on Retiro, ...
  • Boathouse Excavation at Skonsvika 

   Nilsen, Gørill; Wickler, Stephen (Chapter; Bokkapittel, 2011)
   The remains of both prehistoric and historic period boathouses are visible in the landscape as collapsed walls of turf and rock or stacked rocks with an openended rectangular outline. These structures are located along present and former shorelines, river and stream banks, lakes and other bodies of water. Their openings usually face the water to facilitate boataccess.
  • Bokläsning i Lund omkring 1880 

   Hansen, Poul Henning Gustaf (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2014)
   Vilka bokläsarna var under slutet av 1800-talet är höljt i dunkel. Denna undersökning utgår från ett unikt källmaterial från ett kommersiellt lånebibliotek i 1880-talets Lund, som kan visa på vilka böcker som lånades ut och vilka låntagarna var.