• Hvorfor et forum for urfolksspørsmål? 

   Minde, Henry (Conference object; Konferansebidrag, 2000-11)
  • Til kildene : fortellinger fra tre religioner : Hinduisme, Buddhisme, Islam 

   Meløe, Sidsel Krosby (Research report; Forskningsrapport, 2004)
  • Maximilian Hell's geomagnetic observations in Norway 1769 

   Aspaas, Per Pippin; Hansen, Truls Lynne (Research report; Forskningsrapport, 2005)
   In the years 1768-1770 an expedition lead by the Austrian/Hungarian astronomer and Jesuit Father Maximilian Hell travelled to Vardø in the northernmost part of Norway. The main objective of the expedition was to observe the transit of Venus in June 1769. However, scientific investigations in several other fields were also performed, among them observations of the magnetic declination. From the ...
  • Snefjord Vindpark. Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring 

   Tombre, Ingunn; Andersen, Oddgeir; Barlindhaug, Stine; Bjerke, Jarle W.; Erikstad, Lars; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sloreid, Svein Erik; Strann, Karl Birger; Svestad, Asgeir; Tømmervik, Hans (Research report; Forskningsrapport, 2005-02)
   This report summarises consequences of a planned wind park at the Sneqord peninsula, Måsøy municipality. Impact assessments are conducted for landscape perspectives, flora, fauna, outdoor recreation, cultural heritage and reindeer herding. The whole peninsula, 150 km2. is evaluated, with the main focus on higher parts where the potential wind turbines will be located. For the landscape, a wind park ...
  • Bilder i bruk Samuli Paulaharjus fotografier i dokumentasjonens og illustrasjonens tjeneste 

   Aarekol, Lena; Ryymin, Teemu (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2006)
   Since the late 1970s, Norwegian historians have debated the standing of photographs in historical research. Efforts have been made to establish photographs as sources, not merely illustrations in historical narratives. The present article discusses the use of photographs taken in Northern Norway in the 1920s and 1930s by the Finnish author Samuli Paulaharju, best known for his research on Finnish ...
  • North Norway : an invention? 

   Niemi, Einar A (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
   The article has as a starting point the fact that regions are one of the central political topics of today. Though regions have certain roots in history, they were not politicized until the nineteenth century, when they were “invented” as a tool for identity-shaping and development in the fringe areas of the state. The article operates with North Norway as a case in analyzing modern region-building ...
  • "From the Expeditio Litteraria of Maximilian Hell (1768-1770) to La Recherche of Paul Gaimard (1838-1840): Northernmost Fennoscandia in the Encyclopædic Tradition of Science" 

   Aspaas, Per Pippin (Conference object; Konferansebidrag, 2008)
   How are we, as historians of science, to deal with the history of scientific expeditions whose aims and scope covered multiple branches of research? Should we content ourselves to study the underlying, socio-political contexts motivating the expeditions, and give examples of what impression the local population, the nature, climate, etc. of the region made on the visiting scientists? Or should we ...
  • Maximilian Hell's invitation to Norway 

   Aspaas, Per Pippin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
   On 28th April 1768 the Imperial and Royal Astronomer of Vienna, the Jesuit Maximilian Hell (1720-1792) left his workplace at the Vienna University Observatory to embark upon a strenuous journey to the extreme north-eastern corner of Norway.
  • Kodikologisk beskrivning av L.B.-handskriften 

   Hansen, Henning (Research report; Forskningsrapport, 2008-10-18)
   Kodikologisk beskrivning av L.B.-handskriften utförd på uppdrag av Svensk koralregistrant vid Lunds universitet
  • Trolldomsforfølgelsene i Finnmark - lokalitet, etnisk herkomst og kjønn 

   Hagen, Rune Blix (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2009)
   På 1600-tallet kjennetegnes Finnmark av å være et omstridt og usikkert grenseområde innenfor en ekspanderende danskdominert konglomeratstat. Denne nordøstlige regionen ut mot Barentshavet er under press fra rivaliserende makter både på land og til havs. Et høyt innslag av demografisk mobilitet og etnisk mangfold er vesentlige trekk ved et relativt lavt befolkningsgrunnlag. Økonomiske krisekonjunkturer ...
  • Skilsmisserett i senromersk lovgivning 

   Tveit, Miriam (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
   I rettshistorisk sammenheng er den senromerske lovgivningen rundt ekteskapsbrudd interessant ut fra flere aspekter. For det første er skilsmisselover et sted det er naturlig å vurdere mulig kristen innflytelse på romerske myndigheter og fra romerske myndigheter på befolkningen. For det andre gir de få overleverte lovene eksempler på samvirke mellom lov og samfunn. I tillegg gir lovene som omhandler ...
  • Lawmaking and consolidation of power – Cnut’s laws and the developing Norwegian kingdom 

   Tveit, Miriam (Chapter; Bokkapittel; Peer reviewed, 2011)
  • Tromsøs samiske historie 

   Myklebost, Kari Aga; Balsvik, Randi Rønning; Aspaas, Per Pippin (Chronicle; Kronikk, 2011)
  • Endring i samisk og norsk husholdsstruktur: Nord-Troms og Finnmark i perioden 1865 til 1900 

   Jåstad, Hilde Leikny (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   I siste del av 1800-tallet sank andelen eldre som bodde sammen med egne voksne barn i Nord-Troms og Finnmark. Artikkelen diskuterer i et etnisk perspektiv hvilken effekt alder, kjønn, ekteskapelig status og stilling som husholdsoverhode hadde på denne typen samboerskap, og hva som bidro til endring. Analysen viser at nedgangen, uavhengig av etnisk tilknytning, var et resultat av at enker og enkemenn ...
  • Nord og ned til syndens svovelpøl : forestillinger om nordområdene gjennom tidene 

   Hagen, Rune Blix (Lecture; Forelesning, 2011-11-23)
  • Maximilianus Hell's call for subscriptions to the work Expeditio litteraria ad Polum arcticum 

   Aspaas, Per Pippin (Preprint; Manuskript, 2012)
   Reproduction of source materials used in the PhD thesis Maximilianus Hell (1720-1792) and the Eighteenth-Century Transits of Venus: A study of Jesuit Science in Nordic and Central European Contexts
  • Maximilianus Hell’s unfinished introduction to the work Expeditio litteraria ad Polum arcticum 

   Aspaas, Per Pippin (Preprint; Manuskript, 2012)
   Reproduction of source materials used for the PhD thesis Maximilianus Hell (1720-1792) and the Eighteenth-Century Transits of Venus: A study of Jesuit Science in Nordic and Central European Contexts
  • Verdens dokumentarv fra nord 

   Hagen, Rune Blix (Chronicle; Kronikk, 2012)
  • Family planning knowledge and current use of contraception among the Mru indigenous women in Bangladesh: a multivariate analysis 

   Thorvaldsen, Gunnar; Islam, Rakibul (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Background: This article aims to understand the family planning (FP) knowledge and current use of contraception and its predictors among women of the Mru people – the most underprivileged indigenous community in Bangladesh. Methods: In this study, 374 currently married Mru women were interviewed and selected purposively from three upazilas (administrative subdistricts) of the Bandarban area, where ...