Now showing items 1-20 of 162

  • Svalbards arkeologiske historie 

   Helberg, Bjørn Hebba (Book; Bok, 1998)
  • Hvorfor et forum for urfolksspørsmål? 

   Minde, Henry (Conference object; Konferansebidrag, 2000-11)
  • Hovedfagsoppgaven : veien til den gyldne graveskje 

   Solli, Brit; Hood, Bryan (Others; Andre, 2001)
   Dette er en veiviser til hovedoppgaven, ikke en bibel. Det finnes ikke én måte å skrive en hovedoppgave på. Veiviseren er en generell manual i vitenskapelig forfatterskap. Detaljene og det spesielle for ditt prosjekt må du selv utforme i samråd med din veileder.
  • UB som universitetspolitisk gjærdeig og ressurs 

   Bertelsen, Reidar (Working paper; Arbeidsnotat, 2002-04)
  • Til kildene : fortellinger fra tre religioner : Hinduisme, Buddhisme, Islam 

   Meløe, Sidsel Krosby (Research report; Forskningsrapport, 2004)
  • Maximilian Hell's geomagnetic observations in Norway 1769 

   Aspaas, Per Pippin; Hansen, Truls Lynne (Research report; Forskningsrapport, 2005)
   In the years 1768-1770 an expedition lead by the Austrian/Hungarian astronomer and Jesuit Father Maximilian Hell travelled to Vardø in the northernmost part of Norway. The main objective of the expedition was to observe the transit of Venus in June 1769. However, scientific investigations in several other fields were also performed, among them observations of the magnetic declination. From the ...
  • Snefjord Vindpark. Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring 

   Tombre, Ingunn; Andersen, Oddgeir; Barlindhaug, Stine; Bjerke, Jarle W.; Erikstad, Lars; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sloreid, Svein Erik; Strann, Karl Birger; Svestad, Asgeir; Tømmervik, Hans (Research report; Forskningsrapport, 2005-02)
   This report summarises consequences of a planned wind park at the Sneqord peninsula, Måsøy municipality. Impact assessments are conducted for landscape perspectives, flora, fauna, outdoor recreation, cultural heritage and reindeer herding. The whole peninsula, 150 km2. is evaluated, with the main focus on higher parts where the potential wind turbines will be located. For the landscape, a wind park ...
  • Bilder i bruk Samuli Paulaharjus fotografier i dokumentasjonens og illustrasjonens tjeneste 

   Aarekol, Lena; Ryymin, Teemu (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2006)
   Since the late 1970s, Norwegian historians have debated the standing of photographs in historical research. Efforts have been made to establish photographs as sources, not merely illustrations in historical narratives. The present article discusses the use of photographs taken in Northern Norway in the 1920s and 1930s by the Finnish author Samuli Paulaharju, best known for his research on Finnish ...
  • North Norway : an invention? 

   Niemi, Einar A (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
   The article has as a starting point the fact that regions are one of the central political topics of today. Though regions have certain roots in history, they were not politicized until the nineteenth century, when they were “invented” as a tool for identity-shaping and development in the fringe areas of the state. The article operates with North Norway as a case in analyzing modern region-building ...
  • Maximilian Hell's invitation to Norway 

   Aspaas, Per Pippin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008)
   On 28th April 1768 the Imperial and Royal Astronomer of Vienna, the Jesuit Maximilian Hell (1720-1792) left his workplace at the Vienna University Observatory to embark upon a strenuous journey to the extreme north-eastern corner of Norway.
  • "From the Expeditio Litteraria of Maximilian Hell (1768-1770) to La Recherche of Paul Gaimard (1838-1840): Northernmost Fennoscandia in the Encyclopædic Tradition of Science" 

   Aspaas, Per Pippin (Conference object; Konferansebidrag, 2008)
   How are we, as historians of science, to deal with the history of scientific expeditions whose aims and scope covered multiple branches of research? Should we content ourselves to study the underlying, socio-political contexts motivating the expeditions, and give examples of what impression the local population, the nature, climate, etc. of the region made on the visiting scientists? Or should we ...
  • Kodikologisk beskrivning av L.B.-handskriften 

   Hansen, Poul Henning Gustaf (Research report; Forskningsrapport, 2008-10-18)
   Kodikologisk beskrivning av L.B.-handskriften utförd på uppdrag av Svensk koralregistrant vid Lunds universitet
  • Trolldomsforfølgelsene i Finnmark - lokalitet, etnisk herkomst og kjønn 

   Hagen, Rune Blix (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2009)
   På 1600-tallet kjennetegnes Finnmark av å være et omstridt og usikkert grenseområde innenfor en ekspanderende danskdominert konglomeratstat. Denne nordøstlige regionen ut mot Barentshavet er under press fra rivaliserende makter både på land og til havs. Et høyt innslag av demografisk mobilitet og etnisk mangfold er vesentlige trekk ved et relativt lavt befolkningsgrunnlag. Økonomiske krisekonjunkturer ...
  • Undersøkelsene på Melkøya : Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 2002 

   Hesjedal, Anders; Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth (Research report; Forskningsrapport, 2009)
  • Skilsmisserett i senromersk lovgivning 

   Tveit, Miriam (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
   I rettshistorisk sammenheng er den senromerske lovgivningen rundt ekteskapsbrudd interessant ut fra flere aspekter. For det første er skilsmisselover et sted det er naturlig å vurdere mulig kristen innflytelse på romerske myndigheter og fra romerske myndigheter på befolkningen. For det andre gir de få overleverte lovene eksempler på samvirke mellom lov og samfunn. I tillegg gir lovene som omhandler ...
  • Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms : rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009 

   Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders; Valen, Christian Roll (Research report; Forskningsrapport, 2010)
   Utgravningene av totalt elleve lokaliteter på Skarpeneset i 2008, med et begrenset tillegg i 2009, avdekket overraskende fire store, rektangulære tufter, mer eller mindre nedgravde i bakken, på to av lokalitetene. Tuftene er datert samlet til 7000 – 6500/6400 f.Kr. Det foreslås at de er rester etter hus med parvis skråstilte, takbærende stolper, uten markerte ildsteder og med minst to åpninger/innganger. ...
  • Endring i samisk og norsk husholdsstruktur: Nord-Troms og Finnmark i perioden 1865 til 1900 

   Jåstad, Hilde Leikny (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   I siste del av 1800-tallet sank andelen eldre som bodde sammen med egne voksne barn i Nord-Troms og Finnmark. Artikkelen diskuterer i et etnisk perspektiv hvilken effekt alder, kjønn, ekteskapelig status og stilling som husholdsoverhode hadde på denne typen samboerskap, og hva som bidro til endring. Analysen viser at nedgangen, uavhengig av etnisk tilknytning, var et resultat av at enker og enkemenn ...
  • Tromsøs samiske historie 

   Myklebost, Kari Aga; Balsvik, Randi Rønning; Aspaas, Per Pippin (Chronicle; Kronikk, 2011)
  • Lawmaking and consolidation of power – Cnut’s laws and the developing Norwegian kingdom 

   Tveit, Miriam (Chapter; Bokkapittel; Peer reviewed, 2011)