Now showing items 1-20 of 4013

  • Prepositional Phrase Attachment Ambiguities in German. A Cross-Dialectal Experimental Study 

   Pilsbacher, Anna Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   This thesis addresses the production and perception of sentences with ambiguous prepositional phrase attachment in Standard German. In the first part of the study, an informed native speaker produced prosodically disambiguated sentences, which were analysed acoustically for disambiguation cues. In the second part, these sentences were then presented in a perception test where respondents were asked ...
  • Verbal Symbols and Demonstrations Across Modalities 

   Ramchand, Gillian C (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-05-22)
   In this paper, I develop a new theory of the ingredients of semantic composition for the verb phrase, building on work in Ramchand (2018). I argue that the essential properties of this new approach make possible a new rapprochement between the theoretical analyses of symbolic verbal meaning across the visual and auditory modalities. The innovation of the new theory is that it partitions the verb ...
  • Elever med stort læringspotensial og tilpasset opplæring. En begrepsavklaring og forslag til hvordan tilpasse opplæringen for dem 

   Mikalsen, Sandra Iselin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   I forskningslitteraturen er det et mangfold av ulike benevnelser som i stor grad omtaler den samme elevgruppen. I denne avhandlingen har jeg introdusert betegnelsen «elever med stort læringspotensial» gjennom en sammenstilling av de ulike benevnelsene. Dette ble gjort for å tydeliggjøre likheter mellom benevnelsene slik at elevgruppen kunne samles under én felles betegnelse. Avhandlingen har fokusert ...
  • Smarthus og materialitet. En materialistisk tilnærming til smarthus, sett i lys av media og materialitet, materie og miljø 

   Larsen, Silje Anett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-09-05)
   Teknologi og digitale produkter tar en stadig større del av vår tilkoblede hverdag. Denne oppgaven vil med en materialistisk tilnærming til medieforskning se nærmere på smarthus, hvor hensikten er å vise til andre, ofte underkommuniserte aspekter ved medieteknologi og digitalisering sett fra et miljøperspektiv, som sjeldent adresseres av massemediene. Ved å vise til en undersøkelse som viser til ...
  • What Happened in Northern Norway? - A comparative and quantitative analysis of political and demographic development in Northern Norway from 1950 to 2015 

   Stein, Jonas (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-11-08)
   The thesis What Happened in Northern Norway? is a quantitative analysis of various aspects of the political and demographic development in Northern Norway from 1950 to today. The theories of Ottar Brox and in his seminal work Hva skjer i Nord-Norge? (What Is Happening in Northern Norway?), have influenced regional and national actors in their understanding of the region and their policy development. ...
  • Realisering av utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) – slik erfart av et utvalg naturfagslærere i videregående skole 

   Sundstrøm, Elina Maria; Killengreen, Siw Turid; Misund, Stig; Køller, Hans-Georg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-09)
   Education for sustainable development has been implemented in the Norwegian teaching curriculum since 2005. The goal was initially to give the students knowledge in order for them to live more sustai­nable lives. We conducted interviews and a questionnaire survey to investigate how science teachers in upper secondary school teach this subject, and what they considered to be the challenges. Results ...
  • Memoria Dei: Minnets hermeneutikk i Augustins Confessiones 

   Dahl Hambro, Cathinka (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-24)
   Denne artikkelen foretar en lesning av Augustins utlegning om erindringen i bok 10 av <i>Confessiones</i> (<i>Bekjennelser</i>). Jeg foreslår at Augustin selv opererer med en implisitt hermeneutisk tilnærming til sin fortid, til minnet og til seg selv i denne delen av verket. Ved hjelp av Ricoeurs hermeneutiske modell illustrert som en bue fra overfladisk fortolkning via ulike erkjennelsesetapper ...
  • Lost in motivation: The case of a Norwegian community healthcare project on ethical reflection 

   Nilsen, Heidi Rapp; Ringholm, Toril Merete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-16)
   Innovations are needed to meet increasing challenges in public healthcare, and type of motivation has been identified as a pivotal factor for the success of an innovation. New public management crowd out the intrinsic motivation of employees which has resulted in a quest for more self-reliant service providers. This paper takes the opposite point of departure asking if intrinsic motivation can be ...
  • The transformative power of social innovation in urban planning and local development 

   Nyseth, Torill; Hamdouch, Abdelillah (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-24)
   This issue discusses the concept of social innovation (SI) as a potentially transformative factor in urban planning and local development. SI represents an alternative to economic and technology-oriented approaches to urban development, such as that of ‘smart cities’, ‘creative cities’, etc. This is thanks to the emphasis SI puts on human agency and the empowerment of local communities and citizens ...
  • Mellom deltakelse og beskyttelse: Aksjonsforskningens mulighetsrom for barn og unge 

   Trondsen, Marianne Vibeke; Eriksen, Sissel H. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-01)
   Å gi barn og unge mulighet til deltakelse i forskning om temaer som angår deres liv og levekår er viktig. Samtidig innebærer forskning med mindreårige deltakere særskilte forskningsetiske og metodiske utfordringer. De har rett til beskyttelse, og deres integritet må ivaretas. Det kan oppstå et spenningsforhold mellom barns og unges deltakelse og deres rett til beskyttelse, særlig i forskning om ...
  • Samlokalisering av nødmeldingssentralene til politi, brann og helse utvider praksisfellesskapet og læring om samvirke 

   Antonsen, Yngve; Ellingsen, May-Britt (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-28)
   Casestudien undersøker hvordan samlokalisering av nødmeldingssentralene til politi, brann og helse påvirker læring og utvikling av transaksjonsminnesystem (TMS) på operativt nivå horisontalt mellom etater. Datamaterialet er innhentet fra ni norske nødmeldingssentraler med ulike samarbeidsbetingelser og geografi og er kategorisert i modellene SAMLOK, SPREDT og NÆR. Analysen av kvalitative ...
  • Patografien som genre og funksjon 

   Nesby, Linda Hamrin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-25)
   I løpet av de siste femti år har det vært en sterk vekst i antall bøker knyttet til personlige sykdomserfaringer, såkalte patografier. Genren har tradisjonelt vært forbeholdt dokumentariske skildringer av pasient eller pårørende, men jeg argumenterer i denne artikkelen for at også skjønnlitteratur med selvbiografiske trekk som tematiserer sykdomsefaringer skal inkluderes. Ved hjelp av Ulla-Carin ...
  • Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway 

   Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga (Peer reviewed; Chapter; Bokkapittel, 2019-08-27)
   What is the meaning of active ageing in the daily life of frail older people in need of comprehensive home-based care services? This chapter addresses this question using in-depth interviews with women and men aged 70-97 in Northern Norway. The chapter illustrates first, that some older women and men actually prefer to age actively <i>within their home</i> by doing activities such as reading books, ...
  • Public libraries as public sphere institutions: A comparative study of perceptions of the public library’s role in six European countries 

   Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Blomgren, Roger; Hobohm, Hans Christoph; Jochumsen, Henrik; Khosrowjerdi, Mahmood; Mumenthaler, Rudolf; Schuldt, Karsten; Rasmussen, Casper Hvenegaard; Rydbeck, Kerstin; Toth, Mate; Vårheim, Andreas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-09-26)
   <i>Purpose</i> – The purpose of this paper is to analyze the role of public libraries as institutions underpinning a democratic public sphere as reasons legitimizing libraries compared to reasons that are more traditional and the actual use of libraries as public sphere arenas. <p> <p><i>Design/methodology/approach</i> – A survey of representative samples of the adult population in six ...
  • Anime in Tourism: An Analysis of Norwegian Anime Enthusiasts’ Motivation for Conducting Anime-Induced Travels to Japan 

   Steine, Isabella M T (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Anime is a part of Japan’s biggest growing markets outside of Japan (JNTO, n.d. a; AJA, 2018). What attracts overseas consumers to watch anime ranges from everything to having coherent and interesting storylines, Japanese culture elements (Thelle, 2009; Yegulalp, 2018) to unique styles and drawings (JNTO, 2011; Yegulalp, 2018). Anime can also be connected to tourism and is more specifically referred ...
  • The Art of Performing Sound in Sámi Tourism: Decolonising Sápmi by Sounding Care in Verdde Tourism 

   Kvalsvik, Ellen-Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Waitt and Duffy (2010) emphasised the loss of information in tourism research by arguing that a new understanding of knowledge, social power and interconnection between actors and tourism can be uncovered by focusing our attention on the ear and the world of sound. This thesis focuses on the importance of sound and soundscape in Sámi tourism. Inspired by abductive procedures (Alvesson & Sköldberg, ...
  • A community-based Tourism Approach for Sensitive Tourist Destinations: The Case of the Elmina Castle and the Community. 

   Owusu, Kelvin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   The historical slave castles and forts along the coast of Ghana presents a touristic experience full of emotions. These sensitive sites attract a number tourist to Ghana bringing revenue for government expenditure. Whereas these sites are owned and run by government, communities within which these sites are located have had poor development due to their isolation from tourism development. The neglect ...
  • Searching for Seeds of Hope Out of the Darkness: The Study of Local Community Perceptions of Post-disaster Tourism in Bam, Iran. 

   Alikhani, Elahe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
   Dark or disaster tourism is a phenomenon in tourism studies, which refers to an interest in travelling to places, which have suffered from natural or human-made disasters. Even though in recent years the study of dark tourism has increased, few efforts have been undertaken to research local communities’ perceptions of dark or disaster tourism. There is a sensitivity to conducting such research, as ...
  • Hiking to the "Real" Northernmost Point. Performing Identiy on the way to Knivskjellodden 

   Berg, Bjørn-Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-16)
   Summary: Over the last decade hiking tourism has grown in Norway. This is exemplified by the increasing numbers of tourists that visits Trolltunga, Prekestolen and Kjerag. These are the most prominent examples, which appears to be part of a larger trend. Knivskjellodden has likewise, seen a rise in visitor numbers over the last decade. This aim of this thesis is to build an understanding of ...
  • “So, is that a lifestyle? I think it’s a life”: An examination of a climbing lifestyle and how it affects perceptions towards natural environment. 

   Kalwak, Marcin Jedrzej (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   In recent years, the activity of climbing, with its range of types and styles, has become popular. Up to now, it has been often associated with risk and inaccessibility. Nowadays, this association is changing. The perception of climbing is shifting towards a more accessible, and attractive sport/ activity. This thesis explores the attitude of rock climbers towards nature, specifically, environmental ...