Her gjøres tilgjengelig vitenskapelige og faglige dokumenter skrevet av ansatte ved Administrasjonen.

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Ledelse av studieprogrammer - Analyser og tiltak. Rapport fra dialogkonferanse om "Ledelse av studieprogrammer" 2019 

  Tobiassen, Ann Karin; Danielsen, Ådne (Research report; Forskningsrapport; Preprint; Manuskript, 2019)
  I denne rapporten oppsummerer vi hovedlinjene fra «Dialogkonferanse om ledelse av studieprogram ved UiT Norges arktiske universitet». Rapporten skisserer konturene av et mulig konsept for å styrke kunnskap om utøvelse av studieprogramledelse. Vi har et særlig blikk på hvilke rammevilkår og virkemidler som bør omkranse ledelse på et studieprogramnivå og til innholdet i-, og formen på et ...
 • Implementering av DORA-prinsippene ved UiT Norges arktiske universitet 

  Østhus, Randi (Conference object; Konferansebidrag, 2019-10-16)
 • Molecular modelling, synthesis, and biological evaluations of a 3,5-disubstituted isoxazole fatty acid analogue as a PPARα-selective agonist 

  Arnesen, Henriette; Haj-Yasein, Nadia N.; Tungen, Jørn E.; Soedling, Helen; Matthews, Jason; Paulsen, Steinar M.; Nebb, Hilde I.; Sylte, Ingebrigt; Hansen, Trond Vidar; Sæther, Thomas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-07-19)
  The peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are important drug targets in treatment of metabolic and inflammatory disorders. Fibrates, acting as PPARα agonists, have been widely used lipid-lowering agents for decades. However, the currently available PPARα targeting agents show low subtype-specificity and consequently a search for more potent agonists have emerged. In this study, previously ...
 • "We can work it out!" Collaborating on Research Data Management Services at UiT The Arctic University of Norway 

  Østhus, Randi; Andreassen, Helene N. (Conference object; Konferansebidrag; Preprint; Manuskript, 2019-08)
 • Resource rent in aquaculture 

  Flaaten, Ola; Pham, Thi Thanh Thuy (Chapter; Bokkapittel, 2019)
  Resource rent in aquaculture (RRA) is any payment to a farm and site owner, on land or sea, in excess of the costs needed to bring that farm into production. For analytic and policy purposes it may be useful to distinguish among different types of RRA. Three types will be discussed: rent associated with the classical economists Ricardo (1821) and Faustmann (1849), as well as oligopoly rent from ...
 • Synthesis and biological evaluations of marine oxohexadecenoic acids: PPARα/γ dual agonism and anti-diabetic target gene effects 

  Sæther, Thomas; Paulsen, Steinar M; Tungen, Jørn Eivind; Vik, Anders; Aursnes, Marius; Holen, Torgeir; Hansen, Trond Vidar; Nebb, Hilde Irene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-18)
  Obesity and associated disorders such as metabolic syndrome and type 2 diabetes (T2D) have reached epidemic proportions. Several natural products have been reported as Peroxisome Proliferator-Activated Receptor (PPAR) agonists, functioning as lead compounds towards developing new anti-diabetic drugs due to adverse side effects of existing PPAR drugs. We recently isolated and identified (7E)-9-oxoh ...
 • Assessing impacts of simulated oil spills on the Northeast Arctic cod fishery 

  Carroll, JoLynn; Vikebø, Frode Bendiksen; Howell, Daniel; Broch, Ole Jacob; Nepstad, Raymond; Augustine, Starrlight; Skeie, Geir Morten; Bast, Radovan; Juselius, Jonas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-04)
  We simulate oil spills of 1500 and 4500 m<sup>3</sup>/day lasting 14, 45, and 90 days in the spawning grounds of the commercial fish species, Northeast Arctic cod. Modeling the life history of individual fish eggs and larvae, we predict deviations from the historical pattern of recruitment to the adult population due to toxic oil exposures. Reductions in survival for pelagic stages of cod were 0–10%, ...
 • Sámi reindeer governance in Norway as competing knowledge systems: a participatory study 

  Johnsen, Kathrine Ivsett; Mathiesen, Svein Disch; Eira, Inger Marie Gaup (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Using a participatory research approach, we assess the knowledge systems and political ontology of reindeer husbandry. The study was conducted by a mixed team of scientists and Sámi reindeer herders who practiced reindeer husbandry in West Finnmark, northern Norway, both prior to and during the state-led “rationalization” of Sámi reindeer husbandry since the late 1970s. The analysis is based on the ...
 • DataverseNO: En flerinstitusjonell arkivtjeneste for forskningsdata, utviklet av forskere for forskere 

  Andreassen, Helene N.; Østhus, Randi (Conference object; Konferansebidrag, 2018-01-30)
 • Direct-to-chip liquid cooling for reducing power consumption in a subarctic supercomputer centre 

  Ovaska, Seppo J.; Dragseth, Roy Einar; Hanssen, Svenn Agnar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  Reduction of data centre power consumption is a timely challenge. Waste heat reuse is another focus area when developing energy efficient and sustainable data centres. And these two issues are interconnected through liquid cooling of server racks and/or direct-to-chip liquid cooling. Both of these solutions make it possible to transfer a significant proportion of the waste heat energy back to ...
 • Application of Computational Drug Discovery Techniques for Designing New Drugs against Zika Virus 

  Ceron-Carrasco, José P.; Coronado-Parra, Teresa; Imbernón-Tudela, Baldomero; Banegas-Luna, Antonio J.; Ghasemi, Fahimeh; Vegara- Meseguer, Josefina M.; Luque, Irene; Azam, Syed Sikander; Trædal-Henden, Steinar; Pérez-Sánchez, Horacio (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-06-28)
 • Med OECD til Nord-Norge 

  Eikeland, Sveinung (Chronicle; Kronikk, 2015-10-15)
  Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) var nyleg ei veke i Nord-Noreg som ein del av ei vurdering det gjer av muligheter for utvikling i tynt busette område i nord. Vurderinga inkluderer 14 regionar, der Nordland, Troms og Finnmark inngår. OECD skal gje råd om korleis regionane i nord i Europa kan komma godt ut i den globale økonomiske konkurransen sjølv om dei er ...
 • Vurdering av D78-kandidatene m.h.p. UNINETT-tilknytning. 

  Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
 • Utredning om tekstbehandling 

  Hagland, Randi; Handegård, Odd; Haugland, Wivi; Johansen, Torill; Madsen, Kjell; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
  Tekstbehandlingsutvalget ved UiTøs siste innstilling.
 • Terminalkjøring mot BIBSYS via UNINETT. 

  Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
  Notatet beskriver kort de tekniske problemene som må løses for at terminalkjøring mot BIBSYS skal bli mulig via UNINETT. De perifere Bibsys-deltakerne vil spare store summer hvert år på å flytte terminaltrafikken over til UNINETT. Samarbeidet i BIBSYS bør derfor utvides til også å omfatte felles kommunikasjonsløsninger. Et prosjekt med sikte på å etablere en Uninett-basert terminaltjeneste bør startes ...
 • Terminalemulator for GIUT-systemet 

  Rinde, Eivind (Others; Andre, 1986)
  Rapporten beskriver terminalemulator for bruk i GIUT-systemet. Det er epesielt fokusert på avbildninger mellom TDV2215 og VT100 terminaler. Siste del av rapporten inneholder dokumentasjon på en modul implementert v.h.a. Pascal for bruk i GIUT.
 • Tekniske hjelpemidler for blinde og svaksynte 

  Aardal, Arve; Johnsen, Ola Marius; Milje, Lars; Sollie, Bjørn Helge (Others; Andre, 1980)
  Denne rapporten er et resultat av "Samfunnsoppgaven" ved NINFs prosjektlederseminar 23. kull.
 • Systemgenerering for MULTITERM-10 

  Sjursen, Sigurd; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
  Denne rapporten beskriver hvirdan MULTITERM-10 systemet (MT-10) skal genereres. Genereringen vil nok kreve en viss kjennskap til hvordan systemet fungerer. Desverre foreligger ennå ikke fullstendig systemdokumentasjon. Denne beskrivelsen må derfor betraktes som foreløpig.
 • Sluttrapport for det avtaleforbedrede arbeid 

  Hauge, Jan Olav; Johnsen, Ola Marius; Krogdahl, Stein (Others; Andre, 1978)
 • Skisser for UNINETT-tilknytning 

  Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  I dette notatet skisseres kort løsninger for å knytte CDCs, UNIVACs og NDs tilbudte anlegg til UNINETT. UNIVAC og CDC har tilbudt anlegg som i prinsippet er svært lik på kommunikasjonssiden og behandles derfor i denne omgang under ett.

View more