Enhetens samlinger

Nye registreringer

 • Application of Computational Drug Discovery Techniques for Designing New Drugs against Zika Virus 

  Ceron-Carrasco, José P.; Coronado-Parra, Teresa; Imbernón-Tudela, Baldomero; Banegas-Luna, Antonio J.; Ghasemi, Fahimeh; Vegara- Meseguer, Josefina M.; Luque, Irene; Azam, Syed Sikander; Trædal-Henden, Steinar; Pérez-Sánchez, Horacio (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-06-28)
 • Vurdering av D78-kandidatene m.h.p. UNINETT-tilknytning. 

  Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
 • Utredning om tekstbehandling 

  Hagland, Randi; Handegård, Odd; Haugland, Wivi; Johansen, Torill; Madsen, Kjell; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
  Tekstbehandlingsutvalget ved UiTøs siste innstilling.
 • Terminalkjøring mot BIBSYS via UNINETT. 

  Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
  Notatet beskriver kort de tekniske problemene som må løses for at terminalkjøring mot BIBSYS skal bli mulig via UNINETT. De perifere Bibsys-deltakerne vil spare store summer hvert år på å flytte terminaltrafikken over til ...
 • Terminalemulator for GIUT-systemet 

  Rinde, Eivind (Others; Andre, 1986)
  Rapporten beskriver terminalemulator for bruk i GIUT-systemet. Det er epesielt fokusert på avbildninger mellom TDV2215 og VT100 terminaler. Siste del av rapporten inneholder dokumentasjon på en modul implementert v.h.a. ...
 • Tekniske hjelpemidler for blinde og svaksynte 

  Aardal, Arve; Johnsen, Ola Marius; Milje, Lars; Sollie, Bjørn Helge (Others; Andre, 1980)
  Denne rapporten er et resultat av "Samfunnsoppgaven" ved NINFs prosjektlederseminar 23. kull.
 • Systemgenerering for MULTITERM-10 

  Sjursen, Sigurd; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
  Denne rapporten beskriver hvirdan MULTITERM-10 systemet (MT-10) skal genereres. Genereringen vil nok kreve en viss kjennskap til hvordan systemet fungerer. Desverre foreligger ennå ikke fullstendig systemdokumentasjon. ...
 • Sluttrapport for det avtaleforbedrede arbeid 

  Hauge, Jan Olav; Johnsen, Ola Marius; Krogdahl, Stein (Others; Andre, 1978)
 • Skisser for UNINETT-tilknytning 

  Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  I dette notatet skisseres kort løsninger for å knytte CDCs, UNIVACs og NDs tilbudte anlegg til UNINETT. UNIVAC og CDC har tilbudt anlegg som i prinsippet er svært lik på kommunikasjonssiden og behandles derfor i denne ...
 • Samtrafikk mellom MHS og teletex 

  Danielsen, Thore (Others; Andre, 1985)
  Sammendrag av et foredrag avholdt på UNINETT-prosjektets MHS-seminar 22. og 23. januar 1985. Den Internasjonale Televerkskomitéen (CCITT) har utarbeidet en modell for MHS (Message handling systems). En del av modellen ...
 • Reiserapport fra kommunikasjonsgruppen 

  Jensen, Willy; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  La Gaude er et av IBMs 7 labriatorier i Europa. Laboratoriet er ansvarlig for IBMs utvikling når det gjelder svitsjesystem, modemer og såkalte "conversion programs". Formålet med slike "conversion programs" er å øke ...
 • Referat fra seminar 27. og 28. januar 1987: EDB ved Universitetet i Tromsø. 

  Almås, Odd; Antonsen, Thorill; Milje, Lars (Others; Andre, 1987)
 • ABACUS : nytt fra EDB-senteret 

  Edvardsen (red.), Håkon (Others; Andre, 1985)
  Dette nummeret av ABACUS er i sin helhet viet vårt nye hovedanlegg: VAX 8600. Vi har i denne omgang hovedsaklig prøvd å få med stoff som kan hjelpe brukerne i å komme raskt i gang på det nye anlegget. En mer omfattende ...
 • NORDCOM Tromsø, versjon 1 : brukerveiledning 

  Espenes, Rolf; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
 • Multiterm : brukerveiledning. 

  Johnsen, Ola Marius; Sjursen, Sigurd (Others; Andre, 1978)
  EDB-rapport 88.MT-10.2. Versjon 78-11-10
 • Maskinanskaffelsen 1982 : statusrapport 

  Gropen, Odd; Høiseth, Terje; Milje, Lars; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
  Prosjektgruppen for D82 avgir med dette statusrapport fra vurderingsarbeidet. Rapporten inneholder ingen endelig konklusjon, men tar sikte på å beskrive tilbudene på en sammenlignbar form og dessuten anbefale hvilke ...
 • Maskinanskaffelsen 1982 : innstilling til valg av utstyr. 

  Gropen, Odd; Høiseth, Terje; Milje, Lars; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
  Denne rapporten avslutter vurderingsarbeidet i forbindelse med kjøp av suppleringsutstyr til EDB-sentret i 1982. Utstyr fra leverandørene Norsk Data AS og Digital Equipment har i siste fase vært de eneste aktuelle alternativ.
 • Kapasitetsbetraktninger omkring UNIVACs DCT 1000-protokoll. 

  Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
 • EDB-senterets brukerhåndbok 1 : generell presentasjon av EDB-senteret. 

  Edvardsen, Håkon; Sjursen, Sigurd (Others; Andre, 1986)
  Kort gjennomgang av EDB-senterets oppgaver, organisasjon, utstyr og programvare. Praktiske opplysninger om åpningstider, framgangsmåte for å skaffe seg kjørekonto, manualer o.l. Framstillingen er gjort med tanke på nye brukere.
 • EDB-senterets brukerhåndbok 4 : brukerhåndbok for datanett og filoverføring 

  Riise, Roger; Alsvik, Bjørn; Edvardsen, Håkon; Flægstad, Frode; Lind-Olsen, Morten (Others; Andre, 1986)
  Heftet er det siste i en serie på fire som samlet skal utgjøre en komplett brukerhåndbok for EDB-senteret. Heftet gir en oversikt over universitetets datanett, samt en beskrivelse av en del av de kommunikasjonsmuligheter ...

Vis mer