Collections in this community

Recent additions

 • Application of Computational Drug Discovery Techniques for Designing New Drugs against Zika Virus 

  Ceron-Carrasco, José P.; Coronado-Parra, Teresa; Imbernón-Tudela, Baldomero; Banegas-Luna, Antonio J.; Ghasemi, Fahimeh; Vegara- Meseguer, Josefina M.; Luque, Irene; Azam, Syed Sikander; Trædal-Henden, Steinar; Pérez-Sánchez, Horacio (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-06-28)
 • Vurdering av D78-kandidatene m.h.p. UNINETT-tilknytning. 

  Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
 • Utredning om tekstbehandling 

  Hagland, Randi; Handegård, Odd; Haugland, Wivi; Johansen, Torill; Madsen, Kjell; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
  Tekstbehandlingsutvalget ved UiTøs siste innstilling.
 • Terminalkjøring mot BIBSYS via UNINETT. 

  Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1984)
  Notatet beskriver kort de tekniske problemene som må løses for at terminalkjøring mot BIBSYS skal bli mulig via UNINETT. De perifere Bibsys-deltakerne vil spare store summer hvert år på å flytte terminaltrafikken over til UNINETT. Samarbeidet i BIBSYS bør derfor utvides til også å omfatte felles kommunikasjonsløsninger. Et prosjekt med sikte på å etablere en Uninett-basert terminaltjeneste bør startes ...
 • Terminalemulator for GIUT-systemet 

  Rinde, Eivind (Others; Andre, 1986)
  Rapporten beskriver terminalemulator for bruk i GIUT-systemet. Det er epesielt fokusert på avbildninger mellom TDV2215 og VT100 terminaler. Siste del av rapporten inneholder dokumentasjon på en modul implementert v.h.a. Pascal for bruk i GIUT.
 • Tekniske hjelpemidler for blinde og svaksynte 

  Aardal, Arve; Johnsen, Ola Marius; Milje, Lars; Sollie, Bjørn Helge (Others; Andre, 1980)
  Denne rapporten er et resultat av "Samfunnsoppgaven" ved NINFs prosjektlederseminar 23. kull.
 • Systemgenerering for MULTITERM-10 

  Sjursen, Sigurd; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
  Denne rapporten beskriver hvirdan MULTITERM-10 systemet (MT-10) skal genereres. Genereringen vil nok kreve en viss kjennskap til hvordan systemet fungerer. Desverre foreligger ennå ikke fullstendig systemdokumentasjon. Denne beskrivelsen må derfor betraktes som foreløpig.
 • Sluttrapport for det avtaleforbedrede arbeid 

  Hauge, Jan Olav; Johnsen, Ola Marius; Krogdahl, Stein (Others; Andre, 1978)
 • Skisser for UNINETT-tilknytning 

  Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  I dette notatet skisseres kort løsninger for å knytte CDCs, UNIVACs og NDs tilbudte anlegg til UNINETT. UNIVAC og CDC har tilbudt anlegg som i prinsippet er svært lik på kommunikasjonssiden og behandles derfor i denne omgang under ett.
 • Samtrafikk mellom MHS og teletex 

  Danielsen, Thore (Others; Andre, 1985)
  Sammendrag av et foredrag avholdt på UNINETT-prosjektets MHS-seminar 22. og 23. januar 1985. Den Internasjonale Televerkskomitéen (CCITT) har utarbeidet en modell for MHS (Message handling systems). En del av modellen beskriver samtrafikk mellom MHS og apparater tilknyttet Teletex-tjenesten. Rapporten gir en kort beskrivelse av den kommunikasjons-modell og -protokoll som her benyttes.
 • Reiserapport fra kommunikasjonsgruppen 

  Jensen, Willy; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1977)
  La Gaude er et av IBMs 7 labriatorier i Europa. Laboratoriet er ansvarlig for IBMs utvikling når det gjelder svitsjesystem, modemer og såkalte "conversion programs". Formålet med slike "conversion programs" er å øke kompabiliteten mellom maskiner, operativsystemer og forskjellige språk.
 • Referat fra seminar 27. og 28. januar 1987: EDB ved Universitetet i Tromsø. 

  Almås, Odd; Antonsen, Thorill; Milje, Lars (Others; Andre, 1987)
 • ABACUS : nytt fra EDB-senteret 

  Edvardsen (red.), Håkon (Others; Andre, 1985)
  Dette nummeret av ABACUS er i sin helhet viet vårt nye hovedanlegg: VAX 8600. Vi har i denne omgang hovedsaklig prøvd å få med stoff som kan hjelpe brukerne i å komme raskt i gang på det nye anlegget. En mer omfattende beskrivelse av tilbudene på maskinen vil vi senere samle i en egen brukerhåndbok for VAX-anlegget.
 • NORDCOM Tromsø, versjon 1 : brukerveiledning 

  Espenes, Rolf; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
 • Multiterm : brukerveiledning. 

  Johnsen, Ola Marius; Sjursen, Sigurd (Others; Andre, 1978)
  EDB-rapport 88.MT-10.2. Versjon 78-11-10
 • Maskinanskaffelsen 1982 : statusrapport 

  Gropen, Odd; Høiseth, Terje; Milje, Lars; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
  Prosjektgruppen for D82 avgir med dette statusrapport fra vurderingsarbeidet. Rapporten inneholder ingen endelig konklusjon, men tar sikte på å beskrive tilbudene på en sammenlignbar form og dessuten anbefale hvilke brukerkategorier som primært skal bruke det nye anlegget.
 • Maskinanskaffelsen 1982 : innstilling til valg av utstyr. 

  Gropen, Odd; Høiseth, Terje; Milje, Lars; Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1982)
  Denne rapporten avslutter vurderingsarbeidet i forbindelse med kjøp av suppleringsutstyr til EDB-sentret i 1982. Utstyr fra leverandørene Norsk Data AS og Digital Equipment har i siste fase vært de eneste aktuelle alternativ.
 • Kapasitetsbetraktninger omkring UNIVACs DCT 1000-protokoll. 

  Johnsen, Ola Marius (Others; Andre, 1978)
 • EDB-senterets brukerhåndbok 1 : generell presentasjon av EDB-senteret. 

  Edvardsen, Håkon; Sjursen, Sigurd (Others; Andre, 1986)
  Kort gjennomgang av EDB-senterets oppgaver, organisasjon, utstyr og programvare. Praktiske opplysninger om åpningstider, framgangsmåte for å skaffe seg kjørekonto, manualer o.l. Framstillingen er gjort med tanke på nye brukere.
 • EDB-senterets brukerhåndbok 4 : brukerhåndbok for datanett og filoverføring 

  Riise, Roger; Alsvik, Bjørn; Edvardsen, Håkon; Flægstad, Frode; Lind-Olsen, Morten (Others; Andre, 1986)
  Heftet er det siste i en serie på fire som samlet skal utgjøre en komplett brukerhåndbok for EDB-senteret. Heftet gir en oversikt over universitetets datanett, samt en beskrivelse av en del av de kommunikasjonsmuligheter som finnes mellom universitetets forskjellige dataanlegg, og til dataanlegg utenfor UiTø.

View more