Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Pelagic Ecosystem Characteristics Across the Atlantic Water Boundary Current from Rijpfjorden, Svalbard, to the Arctic Ocean during Summer (2010-2014) 

  Hop, Haakon; Assmy, Philipp; Wold, Anette; Sundfjord, Arild; Daase, Malin; Duarte, Pedro; Kwasniewski, Slawomir; Gluchowska, Marta; Wiktor, Józef Maria; Tatarek, Agnieszka; Wiktor, Józef Maria Jr.; Kristiansen, Svein; Fransson, Agneta Ingrid; Chierici, Melissa; Vihtakari, Mikko (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-09)
  The northern coast of Svalbard contains high-arctic fjords, such as Rijpfjorden (80°N 22°30′E). This area has experienced higher sea and air temperatures and less sea ice in recent years, and models predict increasing temperatures in this region. Part of the West Spitsbergen Current (WSC), which transports relatively warm Atlantic water along the continental slope west of Svalbard, bypasses these ...
 • Ocean predation and mortality of adult Atlantic salmon 

  Strøm, John Fredrik; Rikardsen, Audun Håvard; Campana, Steven E.; Righton, David; Carr, Jonathan; Aarestrup, Kim; Stokesbury, Michael J.W.; Gargan, Patrick; Javierre, Pablo Caballero; Thorstad, Eva Bonsak (Journal article; Peer reviewed, 2019-05-27)
  Predation and mortality are often difficult to estimate in the ocean, which hampers the management and conservation of marine fishes. We used data from pop-up satellite archival tags to investigate the ocean predation and mortality of adult Atlantic salmon (Salmo salar) released from 12 rivers flowing into the North Atlantic Ocean. Data from 156 tagged fish revealed 22 definite predation events (14%) ...
 • Boreal marine fauna from the Barents sea disperse to Arctic Northeast Greenland 

  Andrews, Adam; Christiansen, Jørgen Schou; Bhat, Shripathi; Lynghammar, Arve; Westgaard, Jon-Ivar; Pampoulie, Christophe; Præbel, Kim (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-09)
  As a result of ocean warming, the species composition of the Arctic seas has begun to shift in a boreal direction. one ecosystem prone to fauna shifts is the Northeast Greenland shelf. the dispersal route taken by boreal fauna to this area is, however, not known. This knowledge is essential to predict to what extent boreal biota will colonise Arctic habitats. Using population genetics, we show that ...
 • Industry-led fishing gear development: Can it facilitate the process? 

  Veiga-Malta, Tiago; Feekings, Jordan; Herrmann, Bent; Krag, Ludvig A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-05-16)
  In the reformed technical measures regulation, the European Union proposed a greater involvement of the fishing industry in the different managerial aspects of fisheries. However, having the industry as a main actor in gear development presents a new suite of challenges. The industry, while addressing an issue in the fishery, can modify several aspects of a fishing gear simultaneously, without ...
 • Life history and distribution of the edible crab (Cancer pagurus) in Norway - Effect of temperature and other environmental parameters at high latitudes 

  Bakke, Snorre (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-06-25)
  The overall aim of this study has been to provide information on how environmental conditions in Norway might affect the life history and distribution of the edible crab (<i>Cancer pagurus</i>). The results show that the size at which female crabs reach physiological maturity vary little, and just randomly, across northern Europe, and among latitudinally separated areas within Norway. Analysis of ...
 • Developing capabilities in market learning, network learning and internal learning. A case study of a Born Global entering the commercialization stage 

  Johansen, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  The purpose of this thesis is to describe and explain how a Norwegian-based Born Global develop their capabilities in market learning, network learning and internal learning around the time of their first commercial product launch.
 • En mer dynamisk aksjelovgivning. En analyse av forsvarlighetskravet i aksjeloven § 3-4 

  Jørgensen, Marit Bjørvig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Etter endringene i aksjeloven i 2012 og 2013 ble det enklere å starte opp og drive aksjeselskap i Norge. Forenklingene innenfor kapitalkravene har hatt stor betydning for dette. Forsvarlighetsvurderingen i Asl. § 3-4 gikk fra å være et tillegg til de andre reglene til å tre fremfor disse. Nå er det i hovedsak forsvarlighetsvurderingen som utgjør den nedre grensen for hvor mye kapital selskapet må ...
 • Legitimitet i bioteknologiselskaper. Hvordan oppnår selskaper tilknyttet Biotech North klyngen legitimitet? 

  Hauan, Jorg Janssønn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Siden 90 tallet har det vært et oppsving i statlige og politiske initiativer for å utvikle bioteknologinæringen i Norge. Et av initiativene har vært å legge til rette for næringsklynger rundt om i landet. Biotech North er en slik klyngeorganisasjon for bioteknologiselskaper i regionen rundt Tromsø. Klyngen hjelper medlemmene sine med samarbeid, innovasjon og verdiskapning. Biotech Norths medlemsmasse ...
 • Commercialization of Energy Recovery Micro-Turbine Technology. Technical and Market development study for the product developed by QRRNT AS 

  Banerjee, Debayan Mrinalkanti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  This thesis explores the avenues of commercialization for the energy recovery product developed by QRRNT AS, specifically for land based industries. This thesis has four chapters which are co-related. The Introductory chapter introduces QRRNT, its product, and the importance of the topic. This chapter gives an outline of the entire thesis to follow. It discusses the research questions that the ...
 • Production Planning in Fisheries Under Uncertainty. Stochastic Optimization and Scenario Generation - A Case Study 

  Larsson, Marius Runningen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
  Uncertainty in the value chain of fisheries exists and as a result, a production model taking uncertainty into account is important for such a business to be efficient. A way to better plan under uncertain conditions is through the use of stochastic programming. The literature for which this is applied to fisheries is limited. Constructing, testing, and evaluating such a model's applications for a ...
 • Samisk tradisjonellkunnskap kan være nøkkelen til en bærekraftig samisk reindriftsnæring 

  Buljo, Risten Marie Mikkelsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-29)
  Denne masteroppgaven handler om å kunne anvende samisk tradisjonell reindriftskunnskap, innenfor strategifaget. Deretter kunne knytte denne kunnskapen inn til en kunnskapsverdikjedemodell. Kunnskapsverdikjedemodellen kan brukes som et strategiverktøy, til å utvikle en reindriftsstrategi basert på den samiske tradisjonelle kunnskapen. Hensikten med denne strategien er å kunne bidra til å oppnå en ...
 • Fra produksjons- til kompetansebedrift. En casestudie av en strategisk snuoperasjon i en arbeids- og inkluderingsbedrift. 

  Tuft-Jakobsen, Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  Tema i denne masteroppgaven er prosessen i en strategisk snuoperasjon i en arbeids - og inkluderingsbedrift. Bedriften jeg omtaler har gjennomført en snuoperasjon de siste 3 - 4 årene, på bakgrunn i at bransjen bedriften opererer innenfor ble anbudsutsatt. Bedriften var i 2014 i en dyp krise der dramatiske endringer var nødvendig for videre eksistens. For å undersøke bedriftens strategiske grep og ...
 • Hva kjennetegner bruken av styringsverktøy hos Gasellebedrifter? En undersøkelse blant bedrifter innenfor SSB-sektoren: "oppføring av bygninger". 

  Dreyer, Maylen Klo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
  Økonomistyring har utviklet seg de siste tiårene og en rekke nye verktøy og begreper er presentert i litteraturen. Til tross for stadig tilbakevendende debatter om forholdet mellom teori og praksis viser tidligere forskning at praksis er forskjellig blant ulike bransjer og avviker i større eller mindre grad i forhold til teori. Denne oppgaven har undersøkt hvordan styringsverktøy brukes i vekstbedrifter ...
 • Senja vs. Vesterålen. Samarbeidet mellom fiskere og fiskemottak om kvalitet på landet torsk (gadus morhua) 

  Mortensen, Karina Lovise Bergan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Det er gjort undersøkelser på hvordan samarbeidet for landet kvalitet fungerer innad i regionene Senja og Vesterålen mellom fiskere og fiskemottak. Undersøkelsen ble gjort ut fra vintersesongen januar til april i 2017. Det er tatt utgangspunkt i faktorene kompetanse, håndtering av fisk, redskap, konkurranse, kommunikasjon og pris, for å se hvordan de jobber frem kvalitet på disse områdene. Det er i ...
 • Functional feed for Atlantic salmon (Salmo salar L.). Effect on gastrointestinal tract during parr-smolt transformation and susceptibility to infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) 

  Johansson, Gunhild Seljehaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
  Atlantic salmon (Salmo salar L.) aquaculture is a relatively new industry in Norway, dating back to the 1960s. It has since then developed in to a profitable industry. Continuous improvement of hygiene control, knowledge of fish nutrition and health has been important for this development. Fish nutrition is a research field that has been increasingly focused on partly due to more use of plant raw ...
 • Characterization of the cecum microbiome from wild and captive rock ptarmigans indigenous to Arctic Norway 

  Salgado-Flores, Alejandro; Tveit, Alexander Tøsdal; Wright, A-D; Pope, Phillip; Sundset, Monica Alterskjær (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-03-11)
  Rock ptarmigans (<i>Lagopus muta</i>) are gallinaceous birds inhabiting arctic and sub-arctic environments. Their diet varies by season, including plants or plant parts of high nutritional value, but also toxic plant secondary metabolites (PSMs). Little is known about the microbes driving organic matter decomposition in the cecum of ptarmigans, especially the last steps leading to methanogenesis. ...
 • Facebook-siden som et merkesamfunn? En kvalitativ studie av hvordan Tripletex AS bruker Facebook-siden sin som markedsføringskanal. 

  Thoen, Henrikke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-28)
  Studien har en kvalitativ tilnærming der jeg har brukt semistrukturerte dybdeintervju for å undersøke hvordan Facebook-siden til Tripletex blir brukt som markedsføringskanal. NVivo har blitt benyttet som analytisk verktøy for å sortere og analysere intervjumateriale. Deretter har funnene blitt presentert og diskutert opp mot den teoretiske referanserammen for å finne ut om deres praksis er i ...
 • Kvaliteten på norsk saltfisk i Portugal. En studie av hvilke faktorer som oppfattes som viktigst for kvaliteten på saltfisk, sett fra norsk og portugisisk ståsted, samt vurderinger av hvorvidt dagens leverte kvalitet kan tilpasses nye produktkategorier. 

  Karlsen, Konstanse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Målet med denne undersøkelsen var å finne ut hvilke faktorer norske og portugisiske aktører mener er viktigst for kvaltieten på saltfisk, og hvordan dagens leverte kvalitet kan tilpasses nye produktkategorier. Oppgaven bygger på intervjuer med totalt 15 personer med ulik tilknytning til saltfisk og klippfisk i Norge og Portugal. Resultatene av undersøkelsene viste at de norske og portugisiske ...
 • The nestling diet of Svalbard snow buntings identified by DNA metabarcoding 

  Stolz, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Tundra arthropods have considerable ecological importance as a food source for several bird species that are reproducing in the Arctic. The actual arthropod taxa comprising the chick diet are however rarely known, complicating assessments of ecological interactions. In this study, I identified the nestling diet of Svalbard snow bunting (Plectrophenax nivalis) for the first time. Faecal samples of ...
 • Thermal behaviour of edible crab Cancer pagurus Linnaeus, 1758 in coastal Norway 

  Bakke, Snorre; Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-26)
  Ocean warming drives latitudinal shifts in the distribution of ectotherm species. The rate and magnitude of such shifts are constrained by physiology and behavioural thermoregulation. Here, we investigated the thermal preference and lower critical temperature (CTmin) in female edible crab <i>Cancer pagurus</i>, a decapod crustacean with an ongoing northward dispersal along the Norwegian coast. The ...

View more