Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Mikroalger i fôr, ny løsning for å redusere lusepåslag på laks – Faglig sluttrapport 

  Hustad, Anette; Vang, Birthe; Eilertsen, Hans Christian; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Svalheim, Ragnhild Aven; Hansen, Espen Holst; Svenning, Jon Brage; Kousoulaki, Katerina; Whitaker, Ragnhild (Research report; Forskningsrapport, 2020-05)
  I dette prosjektet har vi testet ut en hypotese om at ved å erstatte vegetabilske oljer i fôr til oppdrettslaks med marine oljer, vil man kunne redusere lusepåslag hos laks. Vi har fôret laks med fire ulike fôr, der proteininnholdet er det samme, men oljen er variert. De ulike fôrene vi brukte var kontrollfôr som var standardfôr med vegetabilsk olje, og tre ulike testfôr der vegetabilsk olje ble ...
 • The economic determinants of tourism seasonality: A case study of the Norwegian tourism industry 

  Xie, Jinghua (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-02-26)
  Since seasonality has long been recognized as one of the most critical problems in the tourism industry, many studies have been conducted to investigate its reasons. Nevertheless, almost all the studies focus on climate and institutional reasons, ignoring the possible economic determinants. In this study, we use econometric models to estimate how economic factors such as tourist’s income, the relative ...
 • OMT: en studie om spesialistens motivasjon for en karriere i Hæren 

  Petersen, Lasse; Schartum-Hansen, Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
  Høy turnover blant spesialister i Hæren er en kjent utfordring for organisasjonen. Stor usikkerhet knyttet til egen karriere og fremtid er med på å forsterke denne utfordringen. Høy sluttrate blant denne kategorien personell medfører blant annet mangel på kompetanse, økt arbeidsbelastning på resten av organisasjonen og økte kostnader knyttet til utdanning av nytt personell. Hæren har en viktig oppgave ...
 • Bruk av Lean som et forbedringsverktøy for kundetilfredshet og kostnadseffektivisering for bankers utlånsprosesser. En casestudie om endringer i refinansieringsprosessen av boliglån i Nordea Bank Abp, filial i Norge 

  Hagen, Liudmyla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-28)
  Fremveksten av en mer digital økonomi har ført til nye kundepreferanser. Innovasjonsklynger påvirker forretningsmodellene for banktjenester. Kundenes økende krav og den økende konkurransen har gjort at Norske banker redesigner sine tradisjonelle prosesser på tvers av forretning og teknologiutvikling. Banker har digitalisering av sine prosesser høyt på agendaen, noe som vil gi kundene en kortere ...
 • Lederadferd i Forsvaret. Lederadferdenes påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet i Forsvaret. 

  Thomsvik, Kjetil Svartskuren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-15)
  Sammen med politiet forvalter Forsvaret statens maktmonopol. Dette betyr at Forsvarets ledere i ytterste konsekvens må beordre undergitte til å ta liv, eller til og med ofre sitt eget. Forsvarets ledere må ha de rette ledelsesverktøyene til at organisasjonen skal kunne fungere i både disse ekstreme situasjonene, men også i hverdagen i dyp fred. De siste to omstillingene i Forsvaret inkluderer ...
 • Kan positiv holdning til miljømerker føre til preferanse for MSC-merkede sjømatprodukter? En forbrukeranalyse om holdninger til miljømerker. 

  Rorgemoen, Lars Olai Flydal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-03-01)
  Miljømerker på produkter har blitt mer utbredt i dagligvaren, og deres hensikt er å hjelpe forbrukeren med å identifisere miljøvennlige produkter. Det er imidlertid usikkert hvor godt kjent forbrukere er med miljømerkene og hvor aktivt de bruker dem (Vermeir & Verbeke, 2006). Denne oppgaven undersøker norske forbrukeres holdning til miljømerker, og om holdning kan forklare intensjon til kjøp eller ...
 • Erfaring og oppfatning av lederutøvelse. En studie av medarbeidernes erfaring og oppfatning av lederutøvelse mellom kvinnelige og mannlige ledere. 

  Pedersen, Guro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Formålet med denne oppgaven var finne ut hvilke erfaringer og oppfatninger medarbeidere i små og mellomstore private bedrifter (SMB) har med lederutøvelse, spesielt med fokus på kjønnene til lederen. Dette er viktig for å vite hvilken lederutøvelse som fungere best for medarbeiderne, men også om det er ulike forventninger til en leder av et bestemt kjønn. Problemstillingen «hvordan snakker ...
 • Ledelse i endringsprosesser. En studie av samvirket mellom ulike endringsagenter i endringsprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

  Eldnes, Preben Svanheim; Vebostad, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Tema for denne mastergradsavhandlingen er mellomlederroller og konsulentroller i endringsprosesser. Endringer har en raskere inntreden en før, mye på grunn av ny teknologi og digitalisering. Offentlig sektor står ovenfor et stort behov for modernisering og forbedring for å ivareta produktivitet, effektivitet og kvalitet. Denne studien ønsker å øke forståelsen for hvordan de to endringsagentene;mellomledere ...
 • Kvalitetsoppfatning av saltfisk – Vurderer Norge og Spania kvalitet på saltfisk etter de samme kriterier? 

  Hansen, Kristin Beate; Nøstvold, Bjørg Helen; Joensen, Sjúrður; Esaiassen, Margrethe (Research report; Forskningsrapport, 2020-01)
  Spania har en lang tradisjon for konsum av saltfisk, og de kan velge fisk produsert i flere land og med flere produksjons-metoder. Island har vært markedsleder siden 90-årene, og både Island og Færøyene oppnår høyere kilopris enn Norge i det spanske saltfiskmarkedet. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse og en kvalitetsvurdering av 50 saltfisk med utvalgte norske saltfisk-produsenter og spanske ...
 • Comparison of budburst phenology trends and precision among participants in a citizen science program 

  Bison, M; Yoccoz, Nigel Gilles; Carlson, BZ; Delestrade, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-01)
  Quantifying shifts in plant phenology in response to climate change represents an ongoing challenge, particularly in mountain ecosystems. Because climate change and phenological responses vary in space and time, we need long-term observations collected at a broad spatial scale. While data collection by volunteers is a promising approach to achieve this goal, one major concern with citizen science ...
 • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

  Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-20)
  1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in local biodiversity and ecosystem functioning, and, ultimately, to biotic homogenisation.<p><p> 2. We risk-assessed all alien plants, animals, fungi and algae, within certain ...
 • Sampling planktonic salmon lice in Norwegian fjords 

  Skardhamar, Jofrid; Fagerli, Margrethe Nilsen; Reigstad, Marit; Sandvik, Anne Dagrun; Bjørn, Pål Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12-19)
  Risk of mortality of wild salmon caused by salmon lice is used as an index for managing aquaculture production in Norway and is based on monitoring of lice attached to wild salmonids and modelled concentrations of lice larvae in fjords. Direct sampling of lice from Norwegian waters to determine concentrations has never been published scientifically and has been considered non-feasible for monitoring ...
 • Consumers' knowledge discrepancy and confusion in intent to purchase farmed fish 

  Hoque, Mohammed Ziaul (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-01)
  <i>Purpose</i> - The purpose of the paper is to examine the influence of consumers' perceived knowledge, knowledge discrepancy and confusion on the intention to purchase farmed fish (FF) via a survey design regarding perceptions, buying and consumption practices of urban households in Chittagong, Bangladesh.<p> <p><i>Design/methodology/approach</i> - The samples of 498 households were selected ...
 • Allochthonous Allelopathy. Effects of Empetrum nigrum chemical interference on plant development 

  Pilsbacher, Anna Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-20)
  The dwafshrub Empetrum nigrum uses phenolic compounds exuded by its leaves to depress the germination and growth of its surroundings. The allelopathic effect has, only been studied in areas immediately surrounding the plant (autochthonous allelopathy) but not in an open system apptoach that takes into account that a multitude of EMpetrum nigrum leaves get introduced into new environments through ...
 • Species validity of five common northern/Arctic spring bloom diatoms: a combined morphological and molecular study 

  Uradnikova, Martina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-02-15)
  Relevant taxonomical morphological characters of five common spring bloom centric diatoms, preliminary identified as Attheya longicornis Crawford & Gardner, Chaetoceros furcellatus Yendo, Porosira glacialis Jørgensen, Coscinodiscus sp. and Skeletonema marinoi Sarno & Zingone were observed and described using light and scanning electron microscope. Further, samples of cultured diatoms were sent to ...
 • End-user involvement to improve predictions and management of populations with complex dynamics and multiple drivers 

  Henden, John-André; Ims, Rolf Anker; Yoccoz, Nigel; Asbjørnsen, Einar Johannes; Stien, Audun; Mellard, Jarad Pope; Tveraa, Torkild; Marolla, Filippo; Jepsen, Jane Uhd (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-03-11)
  Sustainable management of wildlife populations can be aided by building models that both identify current drivers of natural dynamics and provide near-term predictions of future states. We employed a Strategic Foresight Protocol (SFP) involving stakeholders to decide the purpose and structure of a dynamic state-space model for the population dynamics of the Willow Ptarmigan, a popular game species ...
 • Probiotics in shellfish aquaculture 

  Ringø, Einar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-09)
  The shellfish aquaculture industry has dramatically developed during the last two decades. However, this development has, in some cases, resulted in environmental degradation, emergence of diseases and low productivity. The need for improving disease resistance, growth performance, feed efficiency, and safe aquatic production for human consumption has stimulated development and applications of ...
 • Understanding the Influence of Belief and Belief Revision on Consumers’ Purchase Intention of Liquid Milk 

  Hoque, Mohammed Ziaul; Hossan, Mohammad Akter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-04-01)
  An unsustainable milk value chain can make consumers’ retention of preferences fragile, leading to a reduction in belief. One of the major ways of changing this belief is “belief revision” which accounts an interaction between a change in an individual’s preference with reference to its source and a belief expectancy and affects consumers’ behavioral intentions effectively. As there is little research ...
 • Antigen- og plasmid baserte vaksiner mot pankreas sykdom forårsaket av salmonid alphavirus (SAV-3) i atlantisk laks (Salmo salar L.) 

  Sørmo, Kristian Gillebo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Pankreassykdom utgjør et stort problem i norsk oppdrettsnæring, og forårsaker store økonomiske tap samt redusert fiskevelferd. Selv ved vaksinering med dagens kommersielle vaksiner er utbruddene fortsatt økende som antyder at dette er en fremtidig trussel og det kreves ytterligere tiltak for å få bukt med problemet. Inaktiverte helvirusvaksiner benyttet i dagens næring, har vist seg effektiv mot ...
 • Hvordan skal vi produsere torsken? 

  Reiertsen, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Verden har et økende behov for mat samtidig som det legges stadig større press på ressursene. Det er mange måter å produsere mat og sjømatproduksjon er en av dem. Sjømat er av mange ansett som en av de viktigste matkildene i fremtiden. Produksjon av fersk fisk er blant disse. Sjømatmarkeder for fersk fisk stiller krav om leveransestabilitet, kvalitet og bærekraft. Det fins tre prinsipielt forskjellige ...

View more