Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Reconciling ecological and engineering design principles for building microbiomes 

  Bernstein, Hans Christopher (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-05-28)
  Simplified microbial communities, or “benchtop microbiomes,” enable us to manage the profound complexity of microbial ecosystems. Widespread activities aiming to design and control communities result in novel resources for testing ecological theories and also for realizing new biotechnologies. There is much to be gained by reconciling engineering design principles with ecological processes that shape ...
 • Securing a just space for small-scale fisheries in the blue economy 

  Cohen, Philippa J; Allison, Edward H; Andrew, Neil L; Cinner, Joshua; Evans, Louisa S; Fabinyi, Michael; Garces, Len R; Hall, Stephen J; Hicks, Christina C; Hughes, Terry P; Jentoft, Svein; Mills, David J; Masu, Rosalie; Mbaru, Emmanuel K; Ratner, Blake D (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-18)
  The vast developmental opportunities offered by the world’s coasts and oceans have attracted the attention of governments, private enterprises, philanthropic organizations, and international conservation organizations. High-profile dialogue and policy decisions on the future of the ocean are informed largely by economic and ecological research. Key insights from the social sciences raise concerns ...
 • Drones and marine mammals in Svalbard 

  Palomino Gonzalez, Albert (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-07-15)
  The impact of Remote Piloted Aircraft Systems (RPAS, or drones) on marine mammals remains poorly documented despite their increasing use by hobbyists and scientists. In the High-Arctic Archipelago of Svalbard, where marine mammals are facing increasing pressure from the coupled effects of climate modification and an expanding tourism industry, the use of RPAS remains largely unregulated to date. In ...
 • A patch of Calanus finmarchicus in the Lofoten-Vesterålen Region. Characteristics and determining factors 

  Santana Hernández, Néstor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-16)
  Zooplankton patchiness has been documented in many shelf areas and is of vital importance for understanding predator-prey relationships in pelagic marine systems. By combining hydrographic, acoustic and net data collected in spring 2017, we present a detailed understanding of the extent of this phenomenon in the Lofoten-Vesterålen region. Such patches are of potential interest not only for zooplankton ...
 • Domestic cats (Felis catus) in Denmark have increased significantly in size since the Viking Age 

  Bitz-Thorsen, Julie; Gotfredsen, Anne Birgitte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-03)
  The earliest finds of domestic cat in Denmark date back to the Roman Iron Age (c. 1–375 AD). Initially, cats occurred sparsely and only from the Viking Age (c. 850–1050 AD) did they become more frequent in numbers, though primarily in urban contexts and in connection with fur production. In medieval times, cats became beasts of pest control in rural settlements, manorial estates as well as in the ...
 • Valuing blue carbon changes in the Arctic ocean 

  Armstrong, Claire W.; Foley, Naomi; Slagstad, Dag; Chierici, Melissa; Ellingsen, Ingrid H.; Reigstad, Marit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-25)
  The ocean capacity to store carbon is crucial, and currently absorbs about 25% CO<sub>2</sub> supply to the atmosphere. The ability to store carbon has an economic value, but such estimates are not common for ocean environments, and not yet estimated for the Arctic Ocean. With the severe climatic changes in the Arctic Ocean, impacting sea ice and potentially the vertical carbon transport mechanisms, ...
 • Advection of Mesozooplankton Into the Northern Svalbard Shelf Region 

  Wassmann, Paul; Slagstad, Dag; Ellingsen, Ingrid H. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-08-14)
  The northern Svalbard shelf region is part of the Atlantic advective contiguous domain along which nutrients, phyto- and mesozooplankton are advected with Atlantic Water from the Norwegian Sea along the Norwegian shelf break and into the Arctic Ocean. By applying the SINMOD model, we investigated how much mesozooplankton may be advected into the northern Svalbard shelf region. We also compared this ...
 • Ansattes erfaring med den innledende fasen av en organisasjonsendring i Statens vegvesen 

  Nysæther, Malene Hansen; Thyrhaug, Silje Landbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Tema for denne oppgaven er informasjonsformidling i endringsprosesser. Tilførsel av kunnskap om ansattes holdning til endring og hvordan endring kan utløse forskjellige reaksjoner hos de ansatte vil være viktig for å forstå og skape endringsberedskap. Kommunikasjon er et viktig hjelpemiddel for å formidle informasjon, og innholdet i informasjonen må rettes mot organisasjonsmedlemmene slik at man ...
 • «... Kor står vi? Kor går vi? ...» Økonomistyringens rolle i håndtering av spenningsforhold mellom ulike institusjonelle logikker. En casestudie av en scenekunstorganisasjon som står ovenfor ulike institusjonelle logikker 

  Wengen, Viktoria Alzate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Det teoretiske rammeverket i studien knyttes til sentral litteratur omkring økonomistyring, blant annet Anthony og Youngs (2003) styringssirkel. Styringssirkelen baserer seg på fire faser, som til sammen utgjør utformingen av styringssystem. Tematikken i denne studien omhandler økonomistyringspraksis i scenekunstorganisasjoner, som blant annet driver med kunstneriske produksjoner og mottar offentlige ...
 • Using graded sick leaves to affect leave length. An empirical analysis on the effects of graded sick leaves on leave length in Troms, Norway 

  Kristoffersen, Vidar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Graded sick leaves might be used to extract otherwise untapped capacity for productivity in sick or injured workers, but what are the secondary effects of such a policy? This thesis aims to answer the question of how the use of graded sick leaves might affect the length of the sick leave using comprehensive sick leave data from Troms county in Norway from 2010 through 2017. Aparametric Weibull ...
 • Intensjon til å velge synskirurgi. En studie av hvordan holdninger, norm og personlighetstrekk påvirker individers intensjon til å velge synskirurgi 

  Rosten, Amalie Steen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvilke holdninger, normer og individuelle trekk som kan påvirke individer til å velge synskirurgi. For å besvare problemstillingen valgte jeg å benytte meg av teori om planlagt atferd (Ajzen, 1991) og utvalgte begreper fra Health Belief Model (Rosenstock, 1974; Janz & Becker, 1984). Spesifikke antakelser tilknyttet pris, holdning til briller/kontaktlinser ...
 • Open Innovation in the Norwegian finance industry: How a Norwegian bank collaborates with startups 

  Mathisen, Martin David Hamre; Merok, Tobias Yrjan Becker (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  The overall purpose of this study has been to shed light on how an actor in the Norwegian finance industry uses elements from Open Innovation in order to collaborate with startups. We have conducted a single-case study with three units of analysis to investigate the research phenomenon. We propose and use the corporate-startup collaboration (CSC) model to portrait how a corporate actor uses elements ...
 • Ulike innholdsfokus i kunnskapsoverføringsprosesser. En kvalitativ casestudie om overføring av matsvinnsarbeid som del av fokus på samfunnsansvar i serveringsbransjen 

  Renland, Maren Waagaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Det er ulike forståelser når det gjelder bakgrunn og hensikt til overføring av kunnskap, hvordan kunnskapen bearbeides og blir tatt i bruk. Hvorvidt kunnskapen blir tatt i bruk og nedfelt i organisasjoners kjerneprosesser varierer. Formålet med denne studien er å medvirke til en økt forståelse for ulike innholdsfokus og utfall av kunnskapsoverføringsprosesser. Dette i kontekst av matsvinnsarbeid i ...
 • Benchmarking av DRG for norske helseforetak. En anvendelse av Data Envelopement Analysis med restriksjoner på vektene 

  Kjeldsen, Fredrik; Johnsen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Hensikten med studien er å undersøke om UNN driver kostnadseffektivt i forhold til andre helseforetak i Norge. Det undersøkes videre om DEA-AR er godt egnet for beregning av kostnadseffektivitet ved helseforetakene og hvorvidt kostnadseffektiviteten ved helseforetakene påvirkes av eksogene forhold. Gjennom DEA-AR beregnes kostnadseffektiviteten til helseforetakene i Norge basert på de totale ...
 • Floker i nettet. Analyse av strømforbruk i en nordnorsk fiskeribedrift 

  Sørensen, Bent Raanes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Denne oppgaven er et bidrag til det tverrfaglige prosjektet RENEW i regi av Arctic Research Center som forsker på smart infrastruktur og fornybar energi. Prosjektet søker å komme fram til løsninger i kystområder med sårbar strømdistribusjon og økende etterspørsel etter strøm. Overforbruk og strømstans er utfordringer som adresseres. Fiskeribedriften Brødrene Karlsen er Troms Krafts største kunde på ...
 • The Impact of Trade Policy on Financial Markets. Evidence from the U.S. – China Trade War 

  Podolski, Alexander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  The objective of this thesis was to assess the impact of the U.S. – China trade war on financial markets. By utilizing event study methodology, research has analyzed the reactions of various financial data to tariffs and trade-related announcements. The results suggest a significant impact of both positive and negative trade-related news on stocks, debt securities and stock market volatility. The ...
 • Når det er foretatt kapitaluttak i et aksjeselskap - hvilke muligheter og begrensninger foreligger? En veiledning til aksjonær, regnskapsfører og styret 

  Johansen, Nora Olli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  En gjenganger i mediebildet er problemstillinger som omhandler aksjonær som tar kapital ut fra eget aksjeselskap. Interessentene rammes og konsekvensene for aksjonær kan være svært uheldige. I det norske næringslivet er tillitsnivået høyt. Kapital som tas ut fra aksjeselskapet på en urettmessig måte svekker tilliten. En av de viktigste ressursene vi har i Norge er truet. I dagens litteratur er ...
 • Organisasjonskultur i prosjektbaserte organisasjoner. En kvalitativ intervjuundersøkelse om organisasjonskultur i bygg- og anleggsbransjen 

  Osnes Frøili, Emilie; Thomassen, Birgitte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Formålet med oppgaven har vært å finne ut hvordan organisasjonskultur ser ut i prosjektbaserte organisasjoner, med utgangspunkt og fokus på bygg- og anleggsbransjen. Denne studien har tatt utgangspunkt i virksomheten Peab Bjørn Bygg som representant for bygg- og anleggsbransjen. Oppgaven bygger på et deskriptivt design med en deduktiv tilnærming, og forskningsmaterialet er blitt innhentet ved ...
 • Prosjektsuksess i olje- og gassektor. En studie om lederes perspektiv på forhold som bidrar til prosjektsuksess i et olje- og gasselskap 

  Olsen, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Prosjekt som arbeidsform blir stadig vanligere innen alle bransjer, sektorer og oppgaver. Likevel mislykkes så mange som 65-70% av prosjekter på en eller flere områder i følge Wysocki (2014). Dette er høye tall som bør kunne endres til det bedre. Derfor ønsker jeg i denne oppgaven å fokusere på hva prosjektsuksess er og hvilke forhold som kan bidra til prosjektsuksess i olje- og gassektor. Jeg har ...
 • Forklarende faktorer for kontantbeholdning i selskaper notert på Oslo Børs. Med et spesielt blikk på sjømat- og energisektoren 

  Søraa, Adrian Oprand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Kapitalstruktur har vært et aktuelt tema helt siden Modigliani og Miller i 1958 presenterte sine proposisjoner. Søkelyset har i senere litteratur blitt rettet mot ulike determinanter som forklarer et selskaps kontantbeholdning. De ulike teoretiske retningene er i flere tilfeller motstridende, og det finnes ingen klar fasit. I denne masteravhandlingen i utføres det regresjonsanalyse med faste effekter ...

View more