Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Biota miljøprøvetaking i 2018 i vannforekomsten Finnfjord Indre 

  Aalto, Nerea Johanna (Research report; Forskningsrapport, 2019)
  I henhold til brev fra Miljødirektoratet datert 10.10.2017; Vedtak om fastsettelse av intervall for vannovervåking, (av Finnfjord Indre) ble det tatt nye prøver i 2018. Hovedfokuset var på biota (blåskjell), men det ble også tatt sedimentprøver. Det ble benyttet en ROVundervannsdrone for å finne blåskjell, men det ble ikke funnet noen på bunnen ved de planlagte prøvetakingsstasjonene eller nær ...
 • Effektivisering og forbedring av materiellinvesteringsvirksomhet i forsvarssektoren 

  Alknes, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Innkjøpsfunksjonen i virksomheter har i moderne tid fått en dreining fra en ren «skaffefunksjon» til å utøve supply chain management, eller forsyningsledelse. Fokuset har skiftet fra kostnadsoptimering til hvordan kan verdiskapningen økes gjennom forsyningsaktivitet. Forsvarets investeringsplan viser 15-20 milliarder kroner i årlige midler tildelt til anskaffelser av materiell, som skal gi verdi i ...
 • Forest Illegalities and Corruption in Cameroons Forest Sector. A Theoretical and Literature Review of Corruption with Regards to Forest Illegalities 

  Niba, Eric Suh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-30)
  In the past decades illegal logging and related forest, activities have increasingly been a global concern, especially in forest products producer countries. This phenomenon has high rates in the Cameroon forest sector caused by poverty, poor Law enforcement, lack of transparency, conflicts, state ownership of majority of forested land, and in addition to these, its high rates of corruption. ...
 • Økokrims omdømme i antihvitvaskingsarbeidet 

  Boman, Cecilie Lindblad; Bjørnstad, Caroline With (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-25)
  Kritikk mot en offentlig etat kan påvirke etatens omdømme og hvilke konsekvenser dette kan ha. Oppgaven tar for seg omdømmet til Økokrims antihvitvaskingsarbeid. Antihvitvaskingsarbeidet i Norge er primært et samarbeid mellom Økokrim og de rapporteringspliktige ifølge hvitvaskingsloven av 2018. Første halvår 2020 har Økokrim vært utsatt for mye kritikk, da det kommer frem at de rapporteringspliktige ...
 • Den militære profesjon etter innføring av utdanningsreformen: En kvantitativ undersøkelse av Sjøkrigsskolekadettens motivasjon og maktutøvelse 

  Sørli, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Formålet med denne studien er å undersøke hvilke endringer det er i Sjøkrigsskolekadettens militære profesjon etter innføring av ny utdanningsreform. De endringene som utdanningsreformen medfører er blant annet lønnsreduksjon, endring i profesjonsbyggingsåret, mer sivil rettet skolegang og at rekrutteringen i hovedsak skal være fra videregående skole eller førstegangstjenesten. Den militære profesjonen ...
 • En makroanalyse av markedet, mulighetene og truslene for Halite i USA - Hvordan kan Halite få innpass i det amerikanske markedet? 

  Faukstad, Nikolai; Gadeholt, Sturla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-27)
  Halite er et selskap som har spesialisert seg på å produsere vanntette bager for det profesjonelle markedet, for eksempel Forsvaret. Denne oppgaven er en makroanalyse for å evaluere og analysere eksterne rammefaktorer som vil gjøre seg gjeldene i Halites arbeid med å få innpass i det amerikanske markedet. I lys av dette gjennomføres det en analyse for å kartlegge styrker, svakheter, muligheter og ...
 • Gambling i Norge. Betydningen av individuelle trekk, verdier og motiver 

  Henriksen, Martin Kvalvik; Nilsen, Simon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-26)
  I Norge regnes det at ca. 60 prosent i aldersgruppen 16-74 år spiller pengespill hvert år (Helsedirektoratet, 2017), og det utgjør over to millioner norske spillere og de omsatte for ca. 38 milliarder kroner med Norsk Tipping som spillselskap (Norsk Tipping, 2018a). Målet med denne studien er å få en dypere forståelse av gamblere som er bosatt i Norge. Problemstillingen er «Hva kjennetegner gamblere ...
 • Hvorfor slutter Hærens logistikkutdannede offiserer? En kvalitativ studie om hvorfor logistikkutdannede offiserer slutter i Hæren. 

  Brandbu, Mads Gran (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Oppgaven omhandler hvorfor logistikkutdannede offiserer slutter i Hæren og er en kvalitativ undersøkelse med semi-strukturerte intervju. Personellet skal være Forsvarets viktigste ressurs, men i Hæren er det få logistikkutdannede offiserer som fortsetter etter å ha gjennomført stabstjeneste på bataljonsnivå. Med innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT) er målsettingen at offiserer og ...
 • Sykefravær i helsesektoren. En analyse av hvilke arbeidsforhold og faktorer som påvirker sykefraværet på sengepostavdelingene ved Universitetssykehuset Nord-Norge. 

  Ramstad, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-30)
  Norge har det høyeste sykefraværet i Nord-Europa sett opp mot sammenlignbare land. Kostnadene tilknyttet sykefravær er store både for staten, arbeidsgivere og arbeidstakere. Helse- og sosialsektoren har i en årrekke vært på sykefraværstoppen og sykefraværet ved Universitetssykehuset Nord-Norge er det høyeste blant landets største sykehus. Sykefravær er en kompleks utfordring, der årsakene kan være ...
 • Intracellular distribution and transcriptional regulation of Atlantic salmon (Salmo salar) Rab5c, 7a and 27a homologs by immune stimuli 

  Nepal, Arpita; Wolfson, Deanna; Ahluwalia, Balpreet Singh; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Jorunn B; Iliev, Dimitar Borisov (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-31)
  Rab GTPases control trafficking of intracellular vesicles and are key regulators of endocytic and secretory pathways. Due to their specific distribution, they may serve as markers for different endolysosomal compartments. Since Rab GTPases are involved in uptake and trafficking of endocytosed ligands and cell receptors, as well as secretion of immune mediators, they have been implicated in diverse ...
 • Growth and behaviour of blue mussels, a re-emerging polar resident, follow a strong annual rhythm shaped by the extreme high Arctic light regime: Mussels' growth and behavior in Arctic 

  Tran, Damien; Andrade Rodriguez, Hector Antonio; Durier, Guillaume; Ciret, Pierre; Leopold, Peter; Sow, Mohamedou; Ballantine, Carl; Camus, Lionel; Berge, Jørgen; Perrigault, Mickael (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-14)
  Polar regions are currently warming at a rate above the global average. One issue of concern is the consequences on biodiversity in relation to the Northward latitudinal shift in distribution of temperate species. In the present study, lasting almost two years, we examined two phenological traits, i.e. the shell growth and behavioural rhythm of a recently re-established species in the high Arctic, ...
 • Changes in Sea-Ice Protist Diversity With Declining Sea Ice in the Arctic Ocean From the 1980s to 2010s 

  Hop, Haakon; Vihtakari, Mikko; Bluhm, Bodil; Assmy, Philipp; Poulin, Michel; Gradinger, Rolf; Peeken, Ilka; von Quillfeldt, Cecilie; Olsen, Lasse Mork; Zhitina, Ludmila; Melnikov, Igor A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-06)
  The large declines in Arctic sea-ice age and extent over the last decades could have altered the diversity of sea-ice associated unicellular eukaryotes (referred to as sea-ice protists). A time series from the Russian ice-drift stations from the 1980s to the 2010s revealed changes in community composition and diversity of sea-ice protists from the Central Arctic Ocean. However, these observations ...
 • The impact of thermal seasonality on terrestrial endotherm food web dynamics: a revision of the Exploitation Ecosystem Hypothesis 

  Oksanen, Tarja Maarit; Oksanen, Lauri; Vuorinen, Katariina; Wolf, Christopher; Mäkynen, Aurelia; Olofsson, Johan; Ripple, William J.; Virtanen, Risto; Utsi, Tove Aagnes (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-06)
  Many terrestrial endotherm food webs constitute three trophic level cascades. Others have two trophic level dynamics (food limited herbivores; plants adapted to tackle intense herbivory) or one trophic level dynamic (herbivorous endotherms absent, thus plants compete for the few places where they can survive and grow). According to the Exploitation Ecosystems Hypothesis (EEH), these contrasting ...
 • A risk assessment of the effects of mercury on Baltic Sea, Greater North Sea and North Atlantic wildlife, fish and bivalves 

  Dietz, Rune; Fort, Jérôme; Sonne, Christian; Albert, Céline; Bustnes, Jan Ove; Christensen, Thomas Kjær; Ciesielski, Tomasz Maciej; Danielsen, Jóhannis; Dastnai, Sam; Eens, Marcel; Erikstad, Kjell E; Galatius, Anders; Garbus, Svend-Erik; Gilg, Oliver; Hanssen, Sveinn Are; Helander, Björn; Helberg, Morten; Jaspers, Veerle; Jenssen, Bjørn Munro; Jónsson, Jón Einar; Kauhala, Kaarina; Kolbeinsson, Yann; Kyhn, Line A.; Labansen, Aili Lage; Larsen, Martin M.; Lindstrøm, Ulf; Reiertsen, Tone Kristin; Rigét, Frank F.; Roos, Anna; Strand, Jakob; Strøm, Hallvard; Søndergaard, Jens; Sun, Jiachen; Teilmann, Jonas; Therkildsen, Ole Roland; Thórarinsson, Thorkell Lindberg; Tjørnløv, Rune Skjold; Wilson, Simon; Eulaers, Igor (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-24)
  A wide range of species, including marine mammals, seabirds, birds of prey, fish and bivalves, were investigated for potential population health risks resulting from contemporary (post 2000) mercury (Hg) exposure, using novel risk thresholds based on literature and de novo contamination data. The main geographic focus is on the Baltic Sea, while data from the same species in adjacent waters, such ...
 • The impact of nature documentaries on public environmental preferences and willingness to pay: Entropy balancing and the Blue Planet II effect 

  Hynes, Stephen; Yeboah, Isaac-Ankamah; O'Neill, Stephen; Needham, Katherine; Bui, Bich Xuan; Armstrong, Claire (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-23)
  In this study, the discrete choice experiment approach was employed in a survey of the Scottish general public to analyze how respondents make tradeoffs between blue growth potential and marine ecosystem service delivery associated with the Mingulay cold water reef complex. Results indicate a higher willingness to pay for management options associated with the highest possible levels of marine litter ...
 • Potential for Sustainable Aquaculture: Insights from Discrete Choice Experiments 

  Bui, Bich Xuân; Sandoft, Erlend (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-08-04)
  The growth in global aquaculture production may address the lack of sustainability in wild fisheries, alleviate poverty in rural and coastal areas, and help meet the worldwide increase in demand for animal protein. However, there is an ongoing debate about the severity of the environmental impact of aquaculture production. Investing in new high-tech production systems can address both productivity ...
 • Læring og vurdering. Om læringsformer, undervisningsformer og bruk av ulike vurderingsformer i høyere utdanning. Evaluering del 2 etter pilotprosjektet UiTspire 

  Schjelde, Tor Jørgen; Bottolfsen, Trond; Korsnes, Lena; Michalsen, Bård Borch (Research report; Forskningsrapport, 2019)
  Dagens studenter viser økt interesse for nye undervisnings- og læringsformer. Noe av forklaringen er økt fokus på 21st Century Skills (Pellegrino & Hilton, 2012) og endrede krav fra arbeidslivet til kunnskap og ferdigheter. Istedenfor lærerstyrt undervisning og tradisjonelle skoleeksamener, så ønsker studentene en mer studentaktiv undervisning og bruk av vurderingsformer som passer i forhold til ...
 • HPI-axis and heat shock protein (HSP) gene transcripts, and their responsiveness to stress in Atlantic salmon (Salmo salar L.) embryos and larvae 

  Andersen, Renate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-25)
  Exposure to stress may have a profound impact on the physiology and health of an individual later in life. During a production cycle of Atlantic salmon eggs, the eggs are subjected to different kind of handling, e.g. shocking and transport. Handling of this extent would have elicited stress responses in adult fish. Stress responses can broadly be divided into primary, secondary and tertiary response. ...
 • Tap av tamrein – et kunnskapsgrunnlag 

  Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Sørensen, Ole Jakob; Mørk, Torill; Bråthen, Kari Anne; Johansen, Bernt; Moa, Pål Fossland; Risvoll, Camilla; Sandström, Camilla; Winje, Erlend (Research report; Forskningsrapport, 2019-12-30)
  Tap av dyr er en utfordring og et sentralt tema i norsk tamreindrift. Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver status for hva vi vet om tapsomfang, tapsårsaker og tapsammenhenger innen områdene tap av rein til rovvilt, sykdom, klimarelatert tap, påkjørsler og grunnet kumulative effekter. Videre setter den fokus på forebyggende tiltak og hvilke felt man trenger ytterligere kunnskapsbygging på. Gjennomgående ...
 • Consumer preference for eco-labelled aquaculture products in Vietnam 

  Bui, Bich Xuân (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-01)
  Product labelling with eco-certifications is market-based incentive tool for sustainable aquaculture, thus mitigating negative environmental impacts. The aims of this study are to investigate: i) whether consumers prefer eco-labelled (eco-certified) shrimps over conventional (non-certified) shrimp; and ii) whether consumers prefer specific eco-label (eco-certification logo) over others. The study ...

View more