Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Research gaps and trends in the Arctic tundra: a topic-modelling approach 

  Ancin Murguzur, Francisco Javier; Hausner, Vera Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-18)
  Climate change is affecting the biodiversity, ecosystem services and the well-being of people that live in the Arctic tundra. Understanding the societal implications and adapting to these changes depend on knowledge produced by multiple disciplines. We analysed peer-reviewed publications to identify the main research themes relating to the Arctic tundra and assessed to what extent current research ...
 • Prediction of square mesh panel and codend size selectivity of blue whiting based on fish morphology 

  Cuende, Elsa; Arregi, Luis; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu; Aboitiz, Xabier (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-24)
  Square mesh panels (SMPs) are selective devices used extensively to supplement codend size selectivity in trawl fisheries. Therefore, predictions of the effect of mesh size in both SMPs and codends on size selectivity are valuable. Here, we established a framework to predict the size selection of blue whiting through different SMPs and diamond mesh codends based on the morphological characteristics ...
 • MultiSEPT - Full scale tests of the semicircular spreading gear (SCSG) 

  Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan; Olsen, fredrik (Research report; Forskningsrapport, 2013-06-24)
  This reportdescribes full scale tests at sea with the semi-circular spreading gear (SCSG). This activity is part of Work Package 3 (WP3: Development of new ground gear) of the MultiSEPT project. The spreading of the SCSG and rockhopper gear was measured by useof MARPORT distance sensors. Bottom contact was monitored by use of SCANMARtrawl sensors and by underwater cameras mounted in the headline ...
 • Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter 

  Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; Myhr, Sindre; Sunnanå, Knut; Vik, Lars Harald; Emaus, Per-Arne; Mikkelsen, Eirik; Buanes, Arild; Bye, Geir (Research report; Forskningsrapport, 2013-05-21)
  Denne rapporten omhandler status og fremtidige muligheter for de marine næringene i Nord-Norge. Det blir pekt på utfordringer og flaskehalser for fremtidig vekst, og virkemidler og tiltak for å kunne realisere veksten. Rapporten er en av flere faglige utredningsrapporter som skal brukes som grunnlag ved den neste oppdateringen av forvaltningsplanen for det marine miljøet i Barentshavet og havområdene ...
 • Integrating dispersal along freshwater ecosystems into species distribution models 

  Perrin, Sam Wenaas; Englund, Göran; Blumentrath, Stefan; O'Hara, Robert Brian; Amundsen, Per-Arne; Finstad, Anders Gravbrøt (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-08-29)
  <i>Aim</i> - Our ability to model species distributions and abundances is a valuable ecological tool in predicting future distributions of species. Effectively incorporating connectivity into these predictions is crucial; however, many connectivity measures utilize metrics which may not have a direct relation to the dispersal capacity of the species they are attempting to model. The identification ...
 • Effect of mechanical properties of monofilament twines on the catch efficiency of biodegradable gillnets 

  Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Jacques, Nadine; Su, Biao; Vollstad, Jørgen; Su, Biao (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-24)
  Gillnets made of the biodegradable resin polybutylene succinate co-adipate-co-terephthalate were tested under commercial fishing conditions to compare their fishing performance with that of conventional nylon polyamide (PA) gillnets. Both types of gillnets were made of 0.55 mm Ø monofilaments. However, since the biodegradable nets are weaker than nylon PA nets when using the same monofilament diameter, ...
 • Hvordan Asko Nord har tatt i bruk bærekraft 

  Guttormsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Tema for oppgaven er innføring av bærekraftige praksiser. Formålet er økt innsikt i hvordan en organisasjon i logistikk- og transportbransjen tar i bruk bærekraft. Jeg vil være opptatt av innholdet i ideen og prosessen rundt. Ved å bringe disse sammen kan studien medvirke til økt forståelse av deres sammenheng og hvorfor de formes slik de blir. Å se perspektivene i sammenheng med hverandre i tillegg ...
 • Hva får ansatte til å bli? 

  Potekhina, Ilona (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Frivillig turnover er en kompleks prosess med mange konsekvenser som berører flere aktører. Denne oppgaven ser på frivillig turnover fra arbeidsgivers perspektiv og tar for seg «positiv» side av frivillig turnover, det vil si ønske om å bli værende i en organisasjon. Formålet med oppgaven er å svare på følgende problemstilling: «Hvordan forklarer ansatte sitt ønske om å bli værende i en organisasj ...
 • Hometown Investment Trust funds 

  Enge, Magnus Lyngaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  There are different challenges a small- to medium-sized enterprise when they are gathering capital, especially if they carry a lot of risk. The banks have become more stringent because of the Basel Capital Adequacy Requirements, the investors prefer to invest in safer enterprises. Japan has tried to solve this problem by implementing Hometown Investment Trust funds. Hometown Investment Trust funds ...
 • Samskaping av verdi i samiske museer. Hvordan kan den lokale kunden engasjeres til gjentakende besøk? 

  Eira, Marit Kirsten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-19)
  Utredningen ser på hvordan markedsorientering og tjeneste dominant logikk kan gi positiv forbedring av en organisasjons synlighet i markedet. Dette markedet er ikke slik det var for noen år tilbake, da organisasjoner hadde et vareorientert syn hvor markedet skulle påvirkes. Nye teknologiske løsninger endrer verdensbildet raskere enn tidligere. Tjenestedominant logikk er det nyeste innenfor markedsføring. ...
 • Festivalledelse - Frihet under ansvar og fokus på nettverksarbeid. En kvalitativ studie av Tromsø Internasjonale Filmfestival og Riddu Riđđu Festivála. 

  Løkvoll, Maria Agnete Vatne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Temaet for denne oppgaven er festivalledelse. Jeg gikk åpent inn i oppgaven med hensikt om å få mer innsikt om festivalledelse. For å kunne få mer innsikt valgte jeg å se på to festivaler: Tromsø Internasjonale Filmfestival og Riddu Riđđu Festivála. Festivalene har eksistert i ca. 30 år, og derfor betraktet jeg de som vellykket. I denne oppgaven har jeg valgt å ha en hovedproblemstilling, samt ...
 • Cointegration in the Norwegian Model for Wage Formation. Against the Backdrop of the 2004 EU Expansion and the 2001 Change to Inflation Targeting, Have Wage Levels in the Construction and Wholesale Undersectors Continued to Exhibit a Long-Run Relationship with Wage Levels in the Industry, Public and Private Sectors? 

  Viland, Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  In this thesis, hourly wage rate data spanning 1978-2018 has been collected to investigate if the wage levels in the construction and wholesale sectors follow the wage levels in the industry, public, and private sectors. Against the backdrop of the EU expansion in 2004 and the 2001 implementation of inflation targeting monetary policy, there has been an interest in studying the stability of the ...
 • Lønnsomhet i norske transportbedrifter: En studie av lønnsomhetsforskjeller i norske transportbedrifter 

  Thune, Tina T. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Denne mastergradsoppgaven tar sikte på å belyse mulige årsaker til lønnsomhetsforskjeller blant norske transportselskap. Bransjen er preget av svært lav lønnsomhet, og opplever stadig økende konkurranse fra utenlandske transportører som konkurrerer med helt andre rammebetingelser og kostnadsbilde. Det vises til spesielt dårlig lønnsomhet blant mellomstore til store selskaper, noe som tyder på at ...
 • Kommunikasjon av bærekraft 

  Harland, Preben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Masteroppgaven tar for seg kommunikasjon av miljømessig og sosial bærekraft. Forskningsfeltet bærer preg av manglende litteratur, og jeg vil derfor undersøke hvilken dimensjon som har størst påvirkning på forbrukeres holdninger og kjøpsintensjoner og hvordan dette modereres av individuelle og kollektive tanker ved kjøp av et produkt eller en tjeneste. Det har vært manglende forskning på hvordan ...
 • Merkevareformål og holdninger til SAS. En studie av hvordan individuelle verdier og en tydelig kommunisert brand purpose kan påvirke konsumenters holdninger til SAS som merkevare 

  Rinaldo, Ingvild; Lindrupsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvordan individuelle verdier og en tydelig kommunisert brand purpose kan påvirke konsumenters holdninger og kjøpsintensjoner til SAS. Studien tar for seg ulike holdningsdimensjoner og tre ulike individuelle verdier. Det teoretiske rammeverket bygger på teorier om hvordan generelle holdninger påvirkes av ulike spesifikke assosiasjoner til, og vurderinger ...
 • A chip off the old block or not? An analysis of parents' influence on their children's choice of educational field 

  Nordli, Sunniva Stoltz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  The intergenerational mobility in education length is well-documented. However, the number of people having a master’s degree in Norway has increased in the past years. An innovative study is instead to investigate the mobility for the educational fields between generations. This thesis is investigating the parents’ influence on their children’s choice of educational fields for higher education. The ...
 • Hvilke faktorer påvirker forbrukerens oppfattede merkevareverdi til Hurtigruten? Betydningen av merkevareformål, samfunnsansvar, serviceverdi og individuelle verdier 

  Pedersen, Lisa; Arntzen, Ingvild Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvilke faktorer som har en påvirkning på forbrukernes oppfattede merkevareverdi til Hurtigruten. Vi har valgt å inkludere serviceverdi som en sentral årsak for oppfattet merkevareverdi. Vi undersøkte også samfunnsansvar og merkevareformål med fokus på deres betydning for merkevareverdi, men også for serviceverdi. Individuelle verdier ble inkludert for å ...
 • Bærekraftig kommunikasjon 

  Arnesen, Sarah Lisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Denne studien tar for seg sammenhengen mellom et konkret budskap, en posisjonering som bærekraftig og tillitt til kommunikasjon av bærekraftsaktiviteter. Tidligere forskning hevder at et konkret budskap øker tilliten til kommunikasjon av bærekraft, men er tvetydig når det kommer til effekten et konkret budskap har på kommunikasjon av bærekraft i motebransjen. Videre antydes det at en posisjonering ...
 • The Relationship Between Education and Health in Russia. Does Younger School Enrollment Improve Health Outcomes in Adulthood? 

  Jensen, Marius Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  This thesis investigates the causal relationship between schooling and health outcomes in adulthood. It attempts to clarify if younger enrollment in the Russian primary school improved health later in life. Research on causal inferences in social processes and public services is important because it can give policy makers information on how to allocate resources more efficiently and more equitably. ...
 • Understanding and forecasting population dynamics in changing arctic ecosystems 

  Marolla, Filippo (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-10-21)
  Rapid environmental changes are currently occurring in the Arctic because of global warming. Arctic food webs can exhibit complex dynamics because of the prevalence of tight interactions between trophic levels. Climate change impacts can therefore propagate across food webs and result in non-trivial indirect effects on arctic species and populations. In this thesis, constituted by four papers, I ...

View more