Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Structural Breaks or Continuous Adjustments in Grain Production and Prices 1961-2014? An Explorative Study 

  Fretheim, Torun (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2019-06-30)
  This article analyses grain production and prices 1961-2014. We first describe the development in aggregated and relative allocation of land worldwide for wheat, corn and soybeans, and the growth in production volumes and yields. We then proceed by analyzing long-term price relationships. Finding that grain prices are strongly co-integrated, we estimate an Error Correction Model to see whether ...
 • The epidemiology of zoonotic brucellosis in Bahr el Ghazal region of South Sudan 

  Madut, Nuol Aywel; Muleme, James; Kankya, Clovice; Nasinyama, George William; Muma, John Bwalya; Godfroid, Jacques; Jubara, Ambrose Samuel; Muwonge, Adrian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-26)
  <p><i>Background - </i>In this study, we focused on three zoonotic brucellosis risk groups; abattoir workers, febrile cases at Wau hospital and cattle herders, in Bahr el Ghazal region, South Sudan. Competitive c-ELISA was used to detect anti-<i>Brucella</i> antibodies in 725 individuals between December 2015 and May 2016. In addition, questionnaire metadata, focus group discussions and key informant ...
 • Phylogenetic Reclassification of Vertebrate Melatonin Receptors To Include Mel1d 

  Denker, Elsa; Ebbesson, Lars O.E.; Hazlerigg, David; Macqueen, Daniel J. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-10-01)
  The circadian and seasonal actions of melatonin are mediated by high affinity G-protein coupled receptors (melatonin receptors, MTRs), classified into phylogenetically distinct subtypes based on sequence divergence and pharmacological characteristics. Three vertebrate MTR subtypes are currently described: MT1 (MTNR1A), MT2 (MTNR1B), and Mel1c (MTNR1C / GPR50), which exhibit distinct affinities, ...
 • Seasonal shifts in feeding patterns: Individual and population realized specialization in a high Arctic fish 

  Cusa, Marine Lure Joana; Berge, Jørgen; Varpe, Øystein (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-09-21)
  Species with a broad and flexible diet may be at an advantage in a rapidly changing environment such as in today's Arctic ecosystems. Polar cod (<i>Boreogadus saida</i>), an abundant and ecologically important circumpolar Arctic fish, is often described as a zooplankton generalist feeder, which suggests that it may cope successfully with changes in prey composition. This description is justified ...
 • The PI3K and MAPK/p38 pathways control stress granule assembly in a hierarchical manner 

  Heberle, Alexander Martin; Razquin Navas, Patricia; Langelaar-Makkinje, Miriam; Kasack, Katharina; Sadik, Ahmed; Faessler, Erik; Hahn, Udo; Marx-Stoelting, Philip; Opitz, Christiane A.; Sers, Christine; Heiland, Ines; Schaeuble, Sascha; Thedieck, Kathrin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-03-28)
  All cells and organisms exhibit stress-coping mechanisms to ensure survival. Cytoplasmic protein-RNA assemblies termed stress granules are increasingly recognized to promote cellular survival under stress. Thus, they might represent tumor vulnerabilities that are currently poorly explored. The translation-inhibitory eIF2α kinases are established as main drivers of stress granule assembly. Using a ...
 • Multi-pathogen serological survey of migratory caribou herds: A snapshot in time 

  Carlsson, Anja M.; Curry, Patricia S.; Elkin, Brett T.; Russell, Donald E.; Veitch, Alasdair M.; Branigan, Marsha; Campbell, Mitch; Croft, Bruno; Cuyler, Christine; Côté, Steeve D.; Leclerc, Lise-Marie; Tryland, Morten; Nymo, Ingebjørg Helena; Kutz, Susan J. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-07-31)
  Pathogens can impact host survival, fecundity, and population dynamics even when no obvious disease is observed. Few baseline data on pathogen prevalence and diversity of caribou are available, which hampers our ability to track changes over time and evaluate impacts on caribou health. Archived blood samples collected from ten migratory caribou herds in Canada and two in Greenland were used to test ...
 • Catch-based aquaculture in Norway - Institutional challenges in the development of a new marine industry 

  Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-03-12)
  Catch-based aquaculture (CBA) is an important production system in many parts of the world, especially in developing countries. In Norway CBA is based on capture and storage/farming of mature, North-east Atlantic (NEA) cod (Gadus morhua). The objective is to reduce seasonal variations and add value, by storing/farming fish to take advantage of higher prices in low seasons. Despite numerous development ...
 • Are Asian fresh and brackish water aquaculture production vulnerable or resilient towards climate change impacts? 

  Nadarajah, Suthamathy; Eide, Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-10-18)
  This study analyzes fresh and brackish water aquacultures—especially carp, tilapia, and shrimp production—in major Asian aquaculture-producing countries. Different indicators have been used, involving dimensions that may be affected by climate change. High diversity is believed to indicate high adaption capacity, while resilience is estimated by known biological properties of each species. The results ...
 • Områdesamarbeid i norsk havbruk 

  Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje Cecilie (Research report; Forskningsrapport, 2019-11-29)
  Rapporten beskriver funn fra områdesamarbeid i norsk havbruk i FHF-prosjektet "Havbruksforvaltning 2030". I denne studien er områdesamarbeid definert som "Samarbeid mellom to eller flere næringsaktører i havbruk innenfor et definert geografisk område". Målet med studien er å vurdere ulike former for områdesamarbeid, hvordan områdesamarbeid kan organiseres, samt å gjøre faglige betraktninger om ...
 • Avløp og oppdrettsanlegg som mulige forurensningskilder til mikroplast i blåskjell (Mytilus edulis) 

  Johnsen, Ingunn Solheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  De siste 60 årene har masseproduksjonen av plast økt (Barnes et al., 2009) og lite tyder på at produksjonen av plast vil avta med det første på grunn av de samme egenskapene som gjør at plast er farlig på avveie; det er et slitesterkt materiale og vi kjenner ikke fullstendig til konsekvensene eller nedbrytningsforløpet av det. Mikroplast er små plastpartikler som kan komme fra mange ulike ...
 • Quality aspects of wild caught and enhanced sea urchins (Strongylocentrotus droebachiensis) 

  Sætra, Ingeborg Mathisen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
  Sea urchin roe is a culinary delicacy worldwide, but with global catches are down due to overfishing and diminishing stocks, interest in aquaculture has increased. Sea urchin aquaculture lacks consistency in the quality of the product, good quality sea urchin roe should be large with an orange or yellow colour, with a distinct sweet-salty taste and have the right firm texture. The main objective ...
 • Fish communities in shallow coastal waters - a study of effects of season and bottom substrate 

  Sørensen, Ole Johannes Ringnander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
  Fish communities in the outer part of Malangen fjord, Troms county were studied to identify seasonal and spatial variation. The fish species compositions differed between seasons and at the four different locations. Cod (Gadus morhua L.) dominated the trammel net catches at all months except in March, in which plaice and other flatfishes were the most numerous. Species richness and diversity were ...
 • Hvilke ressurser kan små fiskeindustribedrifter mobilisere for å sikre seg råstoff? – En studie av relasjon mellom fiskefartøy og fiskeindustrien. 

  Gamst, Jørgen; Jenssen, Steinar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  I Tromsø kommune finnes et mangfold av små fiskeindustribedrifter som befinner seg i en industri preget av stor konkurranse og begrensede ressurser. I tillegg er det stor usikkerhet rundt tilgang på råstoff noe som legger press på fiskeindustribedriftene. I denne næringen er det derfor essensielt å kunne mobilisere de riktige ressursene for å gjøre seg attraktiv for fiskefartøyene slik at denne ...
 • Kvotefordeling av norsk vårgytende sild og havretten. Med særlig vekt på rettshistoriske, rettsdogmatiske og rettspolitiske forhold 

  Jensen, Ann-Kristin Fallmyr (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-12-02)
  Masterprosjektet presenterer en rettshistorisk, rettsdogmatisk og rettspolitisk analyse av kvotefordelingen av norsk vårgytende sild. De involverte parter er Norge, Russland, EU, Island og Færøyene. Er det slik at multilaterale avtaler om norsk vårgytende sild ikke vil lykkes dersom kvoteandeler tildelt deltakende land er vesentlig mindre enn den mengde fisk som staten kan fiske innenfor sin ...
 • Mikroplast i utvalgt sjømat og andre marine produkter i Norge 

  Stensen, Linda Sjøvold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  I det seneste tiåret har det menneskeskapte plastmaterialet til stadighet blitt trukket frem som den største og raskest voksende miljøutfordringen verden står ovenfor. Undersøkelser har vist at mikroplasten er utbredt i alle havnivåer fra bunn til havoverflate i alle verdenshavene. På bakgrunn av alle rapporter og publikasjoner om plast i havet har det vokst frem bekymringer for at mennesker skal ...
 • Pasture-livestock dynamics with density-dependent harvest and changing environment 

  Bergland, Harald; Wyller, John Andreas; Burlakov, Evgenii (Journal article; Tidsskriftartikkel; Preprint; Manuskript, 2019-02-19)
  We model pasture–livestock interactions by means of a predator–prey model, with the biomass vegetation as prey and the herbivores as predators. The harvesting rate is a sigmoidal function of the livestock density. We identify the necessary biological and harvest conditions for different equilibria of this model to exist. The system possesses no interior equilibrium points for the mortality rate ...
 • Kongekrabbe og Snøkrabbe fra Barentshavet. Utbredelse, biologi, fangst, foredling og marked. 

  Farstad, Henry Christoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-14)
  Snø- og kongekrabben er begge arter som har blitt introdusert til Barentshavet. Snøkrabben ble for første gang oppdaget på Gåsbanken i nærheten av Nova Semlja. Den har siden spredd seg vestover mot Svalbard. Kongekrabben ble av russiske forskere introdusert i Øst- Barentshavet på 1960-tallet. Siden har den spredd seg inn i norske farvann og etablert seg i flere fjorder i Øst-Finnmark. Snøkrabben har ...
 • Tilfredshet, intensjonslojalitet og betalingsvillighet for fersk sei i Spania. Betydningen av produktegenskaper, individuelle trekk og kjøpsstiler 

  Lorentsen, Espen Alexander Liland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-21)
  Sei er et kjent og kjært produkt for oss nordmenn, og er vel så populært som torsk til middagsmat. Det meste av seien brukes til produksjon av klippfisk og tørrfisk, mens noe selges i norske butikker som fileter, hel fisk eller frosne fileter. I de internasjonale markedene er det derimot ikke vanlig å finne sei i ferskvaredisker. Spania er blant de landene som spiser mest fisk årlig og verdsetter ...
 • Næringsinnhold av mesopelagisk fisk. Nedbryting av laksesild (Maurolicus muelleri), med fokus på fett. 

  Skarpeid, Martin Skipperud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Det økende behovet for mat til en befolkning i vekst har ført til et utvidet søk etter nye ressurser og mer effektiv utnyttelse av eksisterende ressurser. For å øke det globale utbytte av den totale biomassen som produseres i havene, har det blitt foreslått å utnytte organismer lavere i næringskjeden, for å redusere tap av biomasse i energioverføringen blant organismene i næringskjeden. Mesopelagisk ...
 • Staten som innovatør. Utviklingstillatelser i norsk havbruksnæring 

  Stene, Marius Aleksander Theimann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Etter hvert som havbruksnæringen har vokst, har det med dagens driftsformer dukket opp problemer med spredning av lakselus, rømming av oppdrettslaks og utslipp av organiske materialer og avlusningsmidler. I tillegg, en begrensing i arealer som kan brukes til oppdrett av laks. Denne oppgaven er en dokument analyse hvor man ved hjelp av offentlige dokumenter, avisartikler og vitenskapelige artikler ...

View more