Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Interfering with neighbouring communities: Allelopathy astray in the tundra delays seedling development 

  Pilsbacher, Anna Katharina; Lindgård, Bente; Reiersen, Rigmor; González, Victoria T.; Bråthen, Kari Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-06)
  <ol> <li>Altered species composition caused by environmental and climatic change can affect the transfer of plant residues among communities. Whereas transferred residues are typically considered a resource in recipient systems, residues of allelopathic species may instead cause interference.</li> <li>Evergreen dwarf shrubs, specifically the allelopathic species Empetrum nigrum are increasing ...
 • Arctic Marine Data Collection Using Oceanic Gliders: Providing Ecological Context to Cetacean Vocalizations 

  Aniceto, Ana Sofia; Pedersen, Geir; Primicerio, Raul; Biuw, Martin; Lindstrøm, Ulf (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-16)
  To achieve effective management and understanding of risks associated with increasing anthropogenic pressures in the ocean, it is essential to successfully and efficiently collect data with high spatio–temporal resolution and coverage. Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) are an example of technological advances with potential to provide improved information on ocean processes. We demonstrate the ...
 • From Program to Practice: Translating Energy Management in a Manufacturing Firm 

  Solnørdal, Mette Talseth; Nilsen, Elin Anita (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-12-03)
  A promising way to stimulate industrial energy efficiency is via energy management (EnM) practices. There is, however, limited knowledge on the implementation process of EnM in manufacturing firms. Aiming to fill this research gap, this study explores the implementation of a corporate environmental program in an incumbent firm and the ensuing emergence of EnM practices. Translation theory and the ...
 • The Vegan Food Experience: Searching for Happiness in the Norwegian Foodscape 

  Bertella, Giovanna (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-30)
  The purpose of this study was to go beyond an oversimplified representation of the vegan food experience and approach the investigation of such experience, in particular of happiness deriving from food choices, including factors at the macro and micro level. Broadening the concept of foodscape to emphasize the experiential aspect of food, this study explored how the vegan food experience can be ...
 • The melting snowball effect: A heuristic for sustainable Arctic governance under climate change 

  Dankel, Dorothy Jane; Tiller, Rachel; Koelma, Elske; Lam, Vicky W.Y.; Liu, Yajie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-08)
  Climate change in the Arctic is occurring at a rapid rate. In Longyearbyen, Svalbard, the world’s northernmost city, deadly avalanches and permafrost thaw-induced architectural destruction has disrupted local governance norms and responsibilities. In the North Atlantic, the warming ocean temperatures have contributed to a rapid expansion of the mackerel stock which has spurred both geo-political ...
 • Gonads or body? Differences in gonadal and somatic photoperiodic growth response in two vole species 

  van Rosmalen, Laura; van Dalum, Mattis Jayme; Hazlerigg, David; Hut, Roelof A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-21)
  To optimally time reproduction, seasonal mammals use a photoperiodic neuroendocrine system (PNES) that measures photoperiod and subsequently drives reproduction. To adapt to late spring arrival at northern latitudes, a lower photoperiodic sensitivity and therefore a higher critical photoperiod for reproductive onset is necessary in northern species to arrest reproductive development until spring ...
 • Obesity-induced alterations in the gut microbiome in female mice fed a high-fat diet are antagonized by dietary supplementation with a novel, wax ester–rich, marine oil 

  Schots, Pauke C.; Jansen, Kirsten Maria; Mrazek, Jakub; Pedersen, Alice Marie; Olsen, Ragnar Ludvig; Larsen, Terje Steinar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-09)
  Dietary supplementation with calanus oil, a novel wax ester–rich marine oil, has been shown to reduce adiposity in high-fat diet (HFD)–induced obese mice. Current evidence suggests that obesity and its comorbidities are intrinsically linked with unfavorable changes in the intestinal microbiome. Thus, in line with its antiobesity effect, we hypothesized that dietary supplementation with calanus oil ...
 • Anaerobic oxidation of methane and associated microbiome in anoxic water of Northwestern Siberian lakes 

  Cabrol, Lea; Thalasso, Frederic; Gandois, Laure; Sepulveda-Jauregui, Armando; Martinez-Cruz, Karla; Teisserenc, Roman; Tananaev, Nikita; Tveit, Alexander Tøsdal; Svenning, Mette M.; Barret, Maialen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-25)
  Arctic lakes emit methane (CH<sub>4</sub>) to the atmosphere. The magnitude of this flux could increase with permafrost thaw but might also be mitigated by microbial CH4 oxidation. Methane oxidation in oxic water has been extensively studied, while the contribution of anaerobic oxidation of methane (AOM) to CH<sub>4</sub> mitigation is not fully understood. We have investigated four Northern Siberian ...
 • Biota miljøprøvetaking i 2018 i vannforekomsten Finnfjord Indre 

  Aalto, Nerea Johanna (Research report; Forskningsrapport, 2019)
  I henhold til brev fra Miljødirektoratet datert 10.10.2017; Vedtak om fastsettelse av intervall for vannovervåking, (av Finnfjord Indre) ble det tatt nye prøver i 2018. Hovedfokuset var på biota (blåskjell), men det ble også tatt sedimentprøver. Det ble benyttet en ROVundervannsdrone for å finne blåskjell, men det ble ikke funnet noen på bunnen ved de planlagte prøvetakingsstasjonene eller nær ...
 • Effektivisering og forbedring av materiellinvesteringsvirksomhet i forsvarssektoren 

  Alknes, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Innkjøpsfunksjonen i virksomheter har i moderne tid fått en dreining fra en ren «skaffefunksjon» til å utøve supply chain management, eller forsyningsledelse. Fokuset har skiftet fra kostnadsoptimering til hvordan kan verdiskapningen økes gjennom forsyningsaktivitet. Forsvarets investeringsplan viser 15-20 milliarder kroner i årlige midler tildelt til anskaffelser av materiell, som skal gi verdi i ...
 • Forest Illegalities and Corruption in Cameroons Forest Sector. A Theoretical and Literature Review of Corruption with Regards to Forest Illegalities 

  Niba, Eric Suh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-30)
  In the past decades illegal logging and related forest, activities have increasingly been a global concern, especially in forest products producer countries. This phenomenon has high rates in the Cameroon forest sector caused by poverty, poor Law enforcement, lack of transparency, conflicts, state ownership of majority of forested land, and in addition to these, its high rates of corruption. ...
 • Økokrims omdømme i antihvitvaskingsarbeidet 

  Boman, Cecilie Lindblad; Bjørnstad, Caroline With (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-25)
  Kritikk mot en offentlig etat kan påvirke etatens omdømme og hvilke konsekvenser dette kan ha. Oppgaven tar for seg omdømmet til Økokrims antihvitvaskingsarbeid. Antihvitvaskingsarbeidet i Norge er primært et samarbeid mellom Økokrim og de rapporteringspliktige ifølge hvitvaskingsloven av 2018. Første halvår 2020 har Økokrim vært utsatt for mye kritikk, da det kommer frem at de rapporteringspliktige ...
 • Den militære profesjon etter innføring av utdanningsreformen: En kvantitativ undersøkelse av Sjøkrigsskolekadettens motivasjon og maktutøvelse 

  Sørli, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  Formålet med denne studien er å undersøke hvilke endringer det er i Sjøkrigsskolekadettens militære profesjon etter innføring av ny utdanningsreform. De endringene som utdanningsreformen medfører er blant annet lønnsreduksjon, endring i profesjonsbyggingsåret, mer sivil rettet skolegang og at rekrutteringen i hovedsak skal være fra videregående skole eller førstegangstjenesten. Den militære profesjonen ...
 • En makroanalyse av markedet, mulighetene og truslene for Halite i USA - Hvordan kan Halite få innpass i det amerikanske markedet? 

  Faukstad, Nikolai; Gadeholt, Sturla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-27)
  Halite er et selskap som har spesialisert seg på å produsere vanntette bager for det profesjonelle markedet, for eksempel Forsvaret. Denne oppgaven er en makroanalyse for å evaluere og analysere eksterne rammefaktorer som vil gjøre seg gjeldene i Halites arbeid med å få innpass i det amerikanske markedet. I lys av dette gjennomføres det en analyse for å kartlegge styrker, svakheter, muligheter og ...
 • Gambling i Norge. Betydningen av individuelle trekk, verdier og motiver 

  Henriksen, Martin Kvalvik; Nilsen, Simon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-26)
  I Norge regnes det at ca. 60 prosent i aldersgruppen 16-74 år spiller pengespill hvert år (Helsedirektoratet, 2017), og det utgjør over to millioner norske spillere og de omsatte for ca. 38 milliarder kroner med Norsk Tipping som spillselskap (Norsk Tipping, 2018a). Målet med denne studien er å få en dypere forståelse av gamblere som er bosatt i Norge. Problemstillingen er «Hva kjennetegner gamblere ...
 • Hvorfor slutter Hærens logistikkutdannede offiserer? En kvalitativ studie om hvorfor logistikkutdannede offiserer slutter i Hæren. 

  Brandbu, Mads Gran (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-31)
  Oppgaven omhandler hvorfor logistikkutdannede offiserer slutter i Hæren og er en kvalitativ undersøkelse med semi-strukturerte intervju. Personellet skal være Forsvarets viktigste ressurs, men i Hæren er det få logistikkutdannede offiserer som fortsetter etter å ha gjennomført stabstjeneste på bataljonsnivå. Med innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT) er målsettingen at offiserer og ...
 • Sykefravær i helsesektoren. En analyse av hvilke arbeidsforhold og faktorer som påvirker sykefraværet på sengepostavdelingene ved Universitetssykehuset Nord-Norge. 

  Ramstad, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-08-30)
  Norge har det høyeste sykefraværet i Nord-Europa sett opp mot sammenlignbare land. Kostnadene tilknyttet sykefravær er store både for staten, arbeidsgivere og arbeidstakere. Helse- og sosialsektoren har i en årrekke vært på sykefraværstoppen og sykefraværet ved Universitetssykehuset Nord-Norge er det høyeste blant landets største sykehus. Sykefravær er en kompleks utfordring, der årsakene kan være ...
 • Intracellular distribution and transcriptional regulation of Atlantic salmon (Salmo salar) Rab5c, 7a and 27a homologs by immune stimuli 

  Nepal, Arpita; Wolfson, Deanna; Ahluwalia, Balpreet Singh; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Jorunn B; Iliev, Dimitar Borisov (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-31)
  Rab GTPases control trafficking of intracellular vesicles and are key regulators of endocytic and secretory pathways. Due to their specific distribution, they may serve as markers for different endolysosomal compartments. Since Rab GTPases are involved in uptake and trafficking of endocytosed ligands and cell receptors, as well as secretion of immune mediators, they have been implicated in diverse ...
 • Growth and behaviour of blue mussels, a re-emerging polar resident, follow a strong annual rhythm shaped by the extreme high Arctic light regime: Mussels' growth and behavior in Arctic 

  Tran, Damien; Andrade Rodriguez, Hector Antonio; Durier, Guillaume; Ciret, Pierre; Leopold, Peter; Sow, Mohamedou; Ballantine, Carl; Camus, Lionel; Berge, Jørgen; Perrigault, Mickael (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-14)
  Polar regions are currently warming at a rate above the global average. One issue of concern is the consequences on biodiversity in relation to the Northward latitudinal shift in distribution of temperate species. In the present study, lasting almost two years, we examined two phenological traits, i.e. the shell growth and behavioural rhythm of a recently re-established species in the high Arctic, ...
 • Changes in Sea-Ice Protist Diversity With Declining Sea Ice in the Arctic Ocean From the 1980s to 2010s 

  Hop, Haakon; Vihtakari, Mikko; Bluhm, Bodil; Assmy, Philipp; Poulin, Michel; Gradinger, Rolf; Peeken, Ilka; von Quillfeldt, Cecilie; Olsen, Lasse Mork; Zhitina, Ludmila; Melnikov, Igor A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-06)
  The large declines in Arctic sea-ice age and extent over the last decades could have altered the diversity of sea-ice associated unicellular eukaryotes (referred to as sea-ice protists). A time series from the Russian ice-drift stations from the 1980s to the 2010s revealed changes in community composition and diversity of sea-ice protists from the Central Arctic Ocean. However, these observations ...

View more