Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Life starts with plastic: High occurrence of plastic pieces in fledglings of northern fulmars 

  Collard, France; Benjaminsen, Stine Charlotte; Herzke, Dorte; Husabø, Eirin; Sagerup, Kjetil; Tulatz, Felix; Gabrielsen, Geir W. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-04-11)
  Plastic pollution threatens many organisms around the world. In particular, the northern fulmar, Fulmarus glacialis, is known to ingest high quantities of plastics. Since data are sparse in the Eurasian Arctic, we investigated plastic burdens in the stomachs of fulmar fledglings from Kongsfjorden, Svalbard. Fifteen birds were collected and only particles larger than 1 mm were extracted, characterised ...
 • Rapid Ice‐Wedge Collapse and Permafrost Carbon Loss Triggered by Increased Snow Depth and Surface Runoff 

  Parmentier, Frans-Jan W.; Nilsen, Lennart; Tømmervik, Hans; Meisel, Ove H.; Bröder, Lisa; Vonk, Jorien E.; Westermann, Sebastian; Semenchuk, Phillip R.; Cooper, Elisabeth J. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-06-16)
  Thicker snow cover in permafrost areas causes deeper active layers and thaw subsidence, which alter local hydrology and may amplify the loss of soil carbon. However, the potential for changes in snow cover and surface runoff to mobilize permafrost carbon remains poorly quantified. In this study, we show that a snow fence experiment on High‐Arctic Svalbard inadvertently led to surface subsidence ...
 • Dechloranes and chlorinated paraffins in sediments and biota of two subarctic lakes 

  Arriola, Aline; Al Saify, Insam; Warner, Nicholas Alexander; Herzke, Dorte; Harju, Mikael; Amundsen, Per-Arne; Evenset, Anita; Möckel, Claudia; Krogseth, Ingjerd Sunde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-16)
  Our understanding of the environmental behavior, bioaccumulation and concentrations of chlorinated paraffins (CPs) and Dechloranes (Dec) in the Arctic environment is still limited, particularly in freshwater ecosystems. In this descriptive study, short chain (SCCPs) and medium chain (MCCPs) CPs, Dechlorane Plus (DP) and analogues, and polychlorinated biphenyls (PCBs) were measured in sediments, ...
 • Aspects of the biological carbon pump in the Atlantic sector of the Arctic: Aggregation, vertical flux and pelagic-benthic coupling 

  Bodur, Yasemin V. (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-28)
  The biological carbon pump (BCP) is a major component of earth’s biogeochemical cycle. In the Arctic, increasing air temperatures, declining sea-ice cover, and increasing influence of boreal water masses and coastal runoff lead to changes in Arctic ecosystems, with consequences for the BCP. To get a holistic understanding of the BCP, it is important to integrate findings from disciplines that tackle ...
 • Bestandskartlegging av kongekrabbe i kvoteregulert område – 2022 - Toktrapport fra tokt med F/F Kristine Bonnevie 05. september – 26. september 2022 (2022624) 

  Hjelset, Ann Merete; Jenssen, Maria; Schuster, Erik; Olsen, Siri Aaserud; Larsen, Marita; Danielsen, Hanna Ellerine Helle; Olssøn, Ragni; Fuhrmann, Mona Maria; Johannesen, Reidar (Research report; Forskningsrapport, 2024-06-05)
  Havforskningsinstituttet skal gi råd og kunnskapsgrunnlag for kvotefastsetting og regulering av fisket på kongekrabbe til forvaltningsmyndighetene. <p> <p>Hensikten med toktet var å kartlegge bestanden av kongekrabbe i kvoteregulert område i Øst-Finnmark. Toktet inngår i en lang tidsserie som danner grunnlaget for den årlige kvoteanbefalingen og overvåkningen av utviklingen i kongekrabbebestanden.
 • "Ledelse i spagaten" - Hvilke utfordringer møter mellomledere i Mattilsynet når det er forventninger fra organisasjonen om å drifte og utvikle samtidig? 

  Hansen, Siv June; Sjöbäck, Anna Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  Mange offentlige virksomheter har i dag et høyt krav om å drive med utvikling, og mange har såkalt digital gjeld, noe som betyr at de ikke har klart å ha den forventede digitale utviklingen. Det har ført til at utviklingstempoet i mange offentlige virksomheter er veldig høyt, og det skjer kontinuerlige endringer i virksomhetene. Det er forsket mye på hvordan organisasjoner må tilpasse seg endring ...
 • Temporal variation in marine mammal species assemblage at South Orkney Islands revealed through passive acoustic data from 2016 and 2017 

  Åsvestad, Linn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-02)
  Passive Acoustic Monitoring (PAM) is a non-invasive method providing high- resolution information about marine mammal acoustic presence. Multi-species PAM studies can increase our understanding of temporal changes in species diversity and assemblage and is especially useful in remote areas such as the Southern Ocean. This study was based on 16 months of acoustic data spanning two austral autumns and ...
 • Hvordan beholde de gode kandidatene? En kvalitativ studie på frivillig turnover og lederatferd i en apotekkjede 

  Rønning, Silje Brækkan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  Det sentrale temaet i denne oppgaven er frivillig turnover og lederatferd i apotek. Det er gjort en case-studie med intervjuer, hvor en av Norges største apotekkjeder er valgt som case. Oppgaven har følgende problemstilling: «Hvilken betydning har lederatferd for frivillig turnover av farmasøyter i apotek sett fra både en leder og et ansattperspektiv?» Studien viser at lederatferd har betydning ...
 • Lønnsomhetsvariasjoner i treningssenterbransjen 

  Nordgård, Einar Klæboe; Lund, Bjørn Herman (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Etter lang tid med økende fokus på helse og trening, opplever treningssenterbransjen stor vekst og attraktivitet. Attraktiviteten har ført til en intens rivalisering. Bransjen er likevel ansett som meget lønnsom, tross store ulikheter omkring i Norge. Hvert område består av ulik sammensetning av aktører, og som resultat er det store geografiske forskjeller. Vi vil i denne studien undersøke forholdene ...
 • Residential Segregation, inequality, and mobility. A study case from Tromsø 

  Knutsen, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Income inequality and residential segregation are growing concerns in European capitals, including Norway, with potential negative societal implications. Income inequalities are increasing in Tromsø, while residential segregation regarding income groups seems to decrease. This study aims to investigate the likelihood of individuals relocating to neighborhoods with similar income levels, drawing upon ...
 • Vil tapet av effektiv prissikring utgjøre en vesentlig fare for Nordkrafts fortsatte drift? 

  Leonardsen, Aleksander Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  I senere år har økt volatilitet i strømmarkedet gjort at kraftkonsernet Nordkraft ikke lengre kan bruke terminkontrakter for å oppnå effektiv prissikring. Den manglende sikringen øker selskapets eksponering mot markedsrisiko. Denne avhandlingen er en casestudie som ønsker å undersøke om selskapets eksponering mot markedsrisiko vil utgjøre en så stor risiko at det er fare for fortsatt drift. ...
 • Effektivisering av Pasientreiser UNN 

  Paulsen, Vegard Ramfjord; Olaussen, Ivar Lager (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Denne studien skal undersøke flere faktorer som har betydning for effektiviteten til Pasientreiser UNN. Det vil gjøres analyser innen henvisningskvalitet, for å belyse hvilke faktorer spesialisthelsetjenesten mener er mest fremtredende i «unødvendige innsendte pasienter». Dette var en nettbasert spørreundersøkelse som ble sendt ut til respondenter tilknyttet UNN sine tre sykehus: Tromsø, Harstad og ...
 • En sammenligning av tran fra oppdrettet- og vill torsk (Gadus morhua) - Med fokus på fett og fettsyresammensetning 

  Samuelsen, Malin Sesilie A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  I dag opplever vi en ny optimisme i oppdrettsnæringen og en økende satsning på torsk. Satsningen har som formål å fremme innovasjon og skal virke som et tilskudd til det tradisjonelle fiskeriet. Med en kontinuerlig tilgang på råstoff vil vi få en økt mengde restråstoff med stort potensial for anvendelse, kanskje særlig for torskeleveren og tran-produkter. For å være i stand til å utnytte oppdrettstorskens ...
 • Evaluering av fangstskader ved bruk av hyperspektral avbildning 

  Jensen, Tonje Kristin; Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjúrður; Romeyn, Rowan Peter; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn Inge; Martinsen, Gustav; Lindberg, Stein-Kato; Nilsen, Heidi (Research report; Forskningsrapport, 2024-04-04)
  Metoden «Fangstskadeindeks» for sensorisk kvalitetsvurdering og registrering av ulike skader som kan oppstå på torsk under fangst og håndtering av torsk er tidkrevende. Det vil være en fordel om slik kvalitetsvurdering kan gjøres instrumentelt. De fleste av fangstskadene medfører bloduttredelser i muskelen, og en aktuell instrumentell metode kan derfor være hyperspektral avbildning som kan ...
 • Life on Air: On the Physiological Basis of Atmospheric Methane Oxidizing Bacteria 

  Schmider, Tilman (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-11)
  Atmospheric methane oxidizing bacteria (atmMOB) are the only known organisms that can consume methane (CH<sub>4</sub>) directly from the air. Therefore, they are referred to as biological CH<sub>4</sub> sink. CH<sub>4</sub> is a potent greenhouse gas, and its increasing atmospheric concentration accelerates global warming. By consuming the CH<sub>4</sub> from the air, atmMOB mitigate global warming. ...
 • Engineering novel bacterial biosensors for the characterization of membrane active natural products 

  Richard, Celine Sarah Marine (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-10)
  <p>Treatment of bacterial infections has become more challenging due to the expansion of antibiotic resistance. Especially, resistant Gram-negative pathogens are burdening healthcare systems worldwide. This increases the need for new antibiotics able to penetrate the outer-membrane (OM) of Gram-negatives. Natural products (NPs) from the marine environment e.g. antimicrobial peptides (AMPs) are ...
 • Antimicrobial activities and mechanisms of action of peptide analogues of marine origin 

  Dey, Hymonti (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-06)
  <p>Modern medicine is threatened by the emergence of antimicrobial resistance (AMR). New agents with unique structures and mechanisms of action are urgently needed to address the problems associated with AMR. To effectively address this challenge, a proper understanding of the structure-activity relationship is required to decipher the mechanism of action of novel compounds. Template-based design ...
 • γδ T-celler i atlantisk laks: Innsyn i γδ T-cellers roller i antivirale responser mot Piscine Orthoreovirus (PRV) oppnådd gjennom genomiske og molekylære analyser 

  Herud, Mari Jahren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-18)
  Hos virveldyr med kjeve er αβ- eller γδ T-celler definert som de to hovedpopulasjonene av T-celler. Laksefamilien omfatter atlantisk laks og regnbueørret som er viktige arter i oppdrett. Oppdrett av disse artene avhenger av vaksiner for å kunne kultiveres på en bærekraftig måte. Dette har skapt økt interesse for å forstå mekanismene i adaptive immunresponser mot patogener og vaksiner, og derfor ...
 • Evaluation of ozone and peracetic acid use during a Yersinia ruckeri challenge in Atlantic salmon (Salmo salar) freshwater recirculating aquaculture systems 

  Mousavi, Samaneh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-16)
  Yersinia ruckeri (Y. ruckeri) the causative agent of Enteric red-mouth disease (ERM), a serious septicemic bacterial disease of salmonid fish, poses a significant challenge in salmon production. With the emergence of recirculating aquaculture system (RAS) in Norway, new biological challenges in relation to infectious disease outbreaks have arisen. There is a gap in knowledge on how potential ...
 • From Trash to Treasure: The use of Lumpfish (Cyclopterus lumpus) as feed for Red King Crab (Paralithodes camtschaticus) 

  Conradi-Larsen, Tora (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  This thesis explores the potential of using farmed lumpfish (Cyclopterus lumpus), discarded from Atlantic salmon (Salmo salar L.) aquaculture industry, as a sustainable feed for juvenile red king crabs (Paralithodes camtschaticus). The red king crab has successfully established a self-sustaining population in the Barents Sea. With the red king crab being a large generalist predator, its impact on ...

View more