Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Kan positiv holdning til miljømerker føre til preferanse for MSC-merkede sjømatprodukter? En forbrukeranalyse om holdninger til miljømerker. 

  Rorgemoen, Lars Olai Flydal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-03-01)
  Miljømerker på produkter har blitt mer utbredt i dagligvaren, og deres hensikt er å hjelpe forbrukeren med å identifisere miljøvennlige produkter. Det er imidlertid usikkert hvor godt kjent forbrukere er med miljømerkene og hvor aktivt de bruker dem (Vermeir & Verbeke, 2006). Denne oppgaven undersøker norske forbrukeres holdning til miljømerker, og om holdning kan forklare intensjon til kjøp eller ...
 • Erfaring og oppfatning av lederutøvelse. En studie av medarbeidernes erfaring og oppfatning av lederutøvelse mellom kvinnelige og mannlige ledere. 

  Pedersen, Guro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Formålet med denne oppgaven var finne ut hvilke erfaringer og oppfatninger medarbeidere i små og mellomstore private bedrifter (SMB) har med lederutøvelse, spesielt med fokus på kjønnene til lederen. Dette er viktig for å vite hvilken lederutøvelse som fungere best for medarbeiderne, men også om det er ulike forventninger til en leder av et bestemt kjønn. Problemstillingen «hvordan snakker ...
 • Ledelse i endringsprosesser. En studie av samvirket mellom ulike endringsagenter i endringsprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

  Eldnes, Preben Svanheim; Vebostad, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Tema for denne mastergradsavhandlingen er mellomlederroller og konsulentroller i endringsprosesser. Endringer har en raskere inntreden en før, mye på grunn av ny teknologi og digitalisering. Offentlig sektor står ovenfor et stort behov for modernisering og forbedring for å ivareta produktivitet, effektivitet og kvalitet. Denne studien ønsker å øke forståelsen for hvordan de to endringsagentene;mellomledere ...
 • Kvalitetsoppfatning av saltfisk – Vurderer Norge og Spania kvalitet på saltfisk etter de samme kriterier? 

  Hansen, Kristin Beate; Nøstvold, Bjørg Helen; Joensen, Sjúrður; Esaiassen, Margrethe (Research report; Forskningsrapport, 2020-01)
  Spania har en lang tradisjon for konsum av saltfisk, og de kan velge fisk produsert i flere land og med flere produksjons-metoder. Island har vært markedsleder siden 90-årene, og både Island og Færøyene oppnår høyere kilopris enn Norge i det spanske saltfiskmarkedet. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse og en kvalitetsvurdering av 50 saltfisk med utvalgte norske saltfisk-produsenter og spanske ...
 • Comparison of budburst phenology trends and precision among participants in a citizen science program 

  Bison, M; Yoccoz, Nigel Gilles; Carlson, BZ; Delestrade, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-01)
  Quantifying shifts in plant phenology in response to climate change represents an ongoing challenge, particularly in mountain ecosystems. Because climate change and phenological responses vary in space and time, we need long-term observations collected at a broad spatial scale. While data collection by volunteers is a promising approach to achieve this goal, one major concern with citizen science ...
 • Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments 

  Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-20)
  1. Due to globalisation, trade and transport, the spread of alien species is increasing dramatically. Some alien species become ecologically harmful by threatening native biota. This can lead to irreversible changes in local biodiversity and ecosystem functioning, and, ultimately, to biotic homogenisation.<p><p> 2. We risk-assessed all alien plants, animals, fungi and algae, within certain ...
 • Sampling planktonic salmon lice in Norwegian fjords 

  Skardhamar, Jofrid; Fagerli, Margrethe Nilsen; Reigstad, Marit; Sandvik, Anne Dagrun; Bjørn, Pål Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12-19)
  Risk of mortality of wild salmon caused by salmon lice is used as an index for managing aquaculture production in Norway and is based on monitoring of lice attached to wild salmonids and modelled concentrations of lice larvae in fjords. Direct sampling of lice from Norwegian waters to determine concentrations has never been published scientifically and has been considered non-feasible for monitoring ...
 • Consumers' knowledge discrepancy and confusion in intent to purchase farmed fish 

  Hoque, Mohammed Ziaul (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-01)
  <i>Purpose</i> - The purpose of the paper is to examine the influence of consumers' perceived knowledge, knowledge discrepancy and confusion on the intention to purchase farmed fish (FF) via a survey design regarding perceptions, buying and consumption practices of urban households in Chittagong, Bangladesh.<p> <p><i>Design/methodology/approach</i> - The samples of 498 households were selected ...
 • Allochthonous Allelopathy. Effects of Empetrum nigrum chemical interference on plant development 

  Pilsbacher, Anna Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-20)
  The dwafshrub Empetrum nigrum uses phenolic compounds exuded by its leaves to depress the germination and growth of its surroundings. The allelopathic effect has, only been studied in areas immediately surrounding the plant (autochthonous allelopathy) but not in an open system apptoach that takes into account that a multitude of EMpetrum nigrum leaves get introduced into new environments through ...
 • Species validity of five common northern/Arctic spring bloom diatoms: a combined morphological and molecular study 

  Uradnikova, Martina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-02-15)
  Relevant taxonomical morphological characters of five common spring bloom centric diatoms, preliminary identified as Attheya longicornis Crawford & Gardner, Chaetoceros furcellatus Yendo, Porosira glacialis Jørgensen, Coscinodiscus sp. and Skeletonema marinoi Sarno & Zingone were observed and described using light and scanning electron microscope. Further, samples of cultured diatoms were sent to ...
 • End-user involvement to improve predictions and management of populations with complex dynamics and multiple drivers 

  Henden, John-André; Ims, Rolf Anker; Yoccoz, Nigel; Asbjørnsen, Einar Johannes; Stien, Audun; Mellard, Jarad Pope; Tveraa, Torkild; Marolla, Filippo; Jepsen, Jane Uhd (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-03-11)
  Sustainable management of wildlife populations can be aided by building models that both identify current drivers of natural dynamics and provide near-term predictions of future states. We employed a Strategic Foresight Protocol (SFP) involving stakeholders to decide the purpose and structure of a dynamic state-space model for the population dynamics of the Willow Ptarmigan, a popular game species ...
 • Probiotics in shellfish aquaculture 

  Ringø, Einar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-09)
  The shellfish aquaculture industry has dramatically developed during the last two decades. However, this development has, in some cases, resulted in environmental degradation, emergence of diseases and low productivity. The need for improving disease resistance, growth performance, feed efficiency, and safe aquatic production for human consumption has stimulated development and applications of ...
 • Understanding the Influence of Belief and Belief Revision on Consumers’ Purchase Intention of Liquid Milk 

  Hoque, Mohammed Ziaul; Hossan, Mohammad Akter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-04-01)
  An unsustainable milk value chain can make consumers’ retention of preferences fragile, leading to a reduction in belief. One of the major ways of changing this belief is “belief revision” which accounts an interaction between a change in an individual’s preference with reference to its source and a belief expectancy and affects consumers’ behavioral intentions effectively. As there is little research ...
 • Antigen- og plasmid baserte vaksiner mot pankreas sykdom forårsaket av salmonid alphavirus (SAV-3) i atlantisk laks (Salmo salar L.) 

  Sørmo, Kristian Gillebo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Pankreassykdom utgjør et stort problem i norsk oppdrettsnæring, og forårsaker store økonomiske tap samt redusert fiskevelferd. Selv ved vaksinering med dagens kommersielle vaksiner er utbruddene fortsatt økende som antyder at dette er en fremtidig trussel og det kreves ytterligere tiltak for å få bukt med problemet. Inaktiverte helvirusvaksiner benyttet i dagens næring, har vist seg effektiv mot ...
 • Hvordan skal vi produsere torsken? 

  Reiertsen, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Verden har et økende behov for mat samtidig som det legges stadig større press på ressursene. Det er mange måter å produsere mat og sjømatproduksjon er en av dem. Sjømat er av mange ansett som en av de viktigste matkildene i fremtiden. Produksjon av fersk fisk er blant disse. Sjømatmarkeder for fersk fisk stiller krav om leveransestabilitet, kvalitet og bærekraft. Det fins tre prinsipielt forskjellige ...
 • The distribution, expression pattern and effects of TNF superfamily members BAFF and APRIL in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and salmon derived leukocytes 

  Wold, Mikael Fjeld (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Viral disease is one of the greatest challenges facing the aquaculture industry. The most serious disease at the moment is pancreas disease, caused by the salmonid alphavirus (SAV). Substantial efforts are being put into combating the disease, and fish are routinely vaccinated before being put at sea. In theory, vaccines should produce sufficient protection, but performance has been disappointing ...
 • Samfunn av tarmparasitter hos ørret (Salmo trutta) og røye (Salvelinus alpinus) i to innsjøer i Troms 

  Rasch, Kristine Broback (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I denne studien ble de fire komponentsamfunnene av tarmparasitter hos ørret og røye sammenlignet i de nærliggende innsjøene Takvatn og Fjellfroskvatn i Troms. I førstnevnte innsjø finnes i tillegg stingsild. Totalt 100 ørret og 90 røye ble undersøkt på ettersommeren 2018. Alle tarmparasittene ble registrert hos ørret og røye i begge innsjøene, unntatt ørretmark og røyemark som infiserte henholdsvis ...
 • Mapping nature’s contribution to people: Opportunities and limitations of crowdsourced data to identify place-based values and conservation concerns 

  Muñoz, Lorena (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-06-15)
  Nature provides people with a wide range of benefits, also known as nature’s contributions to people (NCP). The NCP framework evolved from the Ecosystem services (ES) concept as a response to the critiques and misconceptions associated with ES over the last years. Broadening ES valuations that have been dominated by economic valuations, the NCP framework emphasizes a pluralistic approach to valuation ...
 • A segmentation of residents' attitudes towards mariculture development in Sweden 

  Skallerud, Kåre; Armbrecht, John (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-30)
  The farming of aquatic organisms, including fish, molluscs, crustaceans, and aquatic plants, is regarded as a promising strategy for local development (Cai et al., 2010; Cai et al., 2006; Costa-Pierce, 2016). Fresh water aquaculture is the dominant form of fish farming in Asia and is the largest component of China's aquaculture production (FAO, 2014). Mariculture, or marine aquaculture, has expanded ...
 • Polar Cod in a Changing Arctic. Toxicity of crude oil on sensitive life history stages of a key Arctic species 

  Bender, Morgan Lizabeth (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-06-12)
  Environmental change in the Arctic is occurring at an unprecedented rate with a loss of sea ice and warmer sea temperatures, simultaneously as increased human activity in the Arctic poses a risk of petroleum pollution. The potential future of a key Arctic forage fish, polar cod (<i>Boreogadus saida</i>), was investigated using laboratory simulations of oil spills during sensitive life-history stages: ...

View more