Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Sammenslåingen til Ishavsbyen videregående skole: En suksess? En kvalitativ studie av sammenslåingen av Breivika videregående skole og Tromsø maritime skole 

  Torblå, Eirin Anne Karlsen; Rydning, Wenche Margrethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Denne oppgaven dreier seg om sammenslåingen av Tromsø Maritime skole (TMS) og Breivika videregående skole til Ishavsbyen videregående. Sammenslåingen omfatter foreløpig bare organisatoriske endringer, men skal også innebære geografisk samlokalisering når et nytt skolebygg står klart om tre til fem år. Sammenslåingen foregår som et prosjekt parallelt med daglig drift. Vinklingen vi har valgt for ...
 • Hvordan oppleves motivasjon og engasjement hos ansatte i Sparebank 1 Nord-Norge i dag, og hva kan gjøres for å tilrettelegge for motiverte ansatte som fremmer bankens målrealisering. 

  Solvang, Frank-Halvar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Formålet med denne oppgaven har vært å forsøke å redegjøre for hvilke faktorer ved jobb og ledelse som tilrettelegger for motivasjon i organisasjonen Sparebank 1 Nord-Norge. Bank- og finansnæringen går i likhet med mange andre områder av samfunnet gjennom en omfattende teknologisk utvikling, og da er det viktig at de menneskelige ressursene er motiverte for å klare å takle slike omfattende endringer, ...
 • Fra profesjonsidentitet til lederidentitet. En studie om utvikling av lederidentitet 

  Bakken, Rita Henie; Trøite, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Formålet med denne oppgaven er forstå hvordan profesjonsutøvere opplever utvikling av lederidentitet. Å utvikle lederidentitet viser seg å være en prosess. En prosess der en går fra profesjonsutøver til å bli leder. En profesjonsutøver kalles gjerne for en hybridleder i forskningslitteraturen. Et moderne ord som brukes i mange sammenhenger. Identitet har flere interessante vinklinger på hvordan vi ...
 • Hvilke belastninger opplever befalet ved ledelse av innsatser i sivilforsvaret, og hva kan gjøres for å forberede befalet på møtet med fremtidige belastninger? 

  Gjertsen, Lars Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Befal i Sivilforsvaret opplever belastninger i forbindelse med ledelse av innsatser i Sivilforsvaret. Belastningene er av psykisk og fysisk karakter og påvirker befalet ved ledelse av innsatser i Sivilforsvaret. Dette er det samlede innrykk basert på en undersøkelse av kvalitativ tilnærming hvor befal i Sivilforsvaret lot seg intervjue. En sentral belastning synes å være usikkerhet. Usikkerheten ...
 • “Should I stay, or should I go”. Hva motiverer ledere til å jobbe i Forsvaret? 

  Broch, Peter Fredrik; Kvernevik, Jan-Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Denne masteroppgaven setter søkelys på hvorfor noen ledere velger en livslang karriere i Forsvaret mens andre ikke gjør det. Hensikten med studien var å se på hvilke motivasjonsfaktorer som får folk til å velge å bli i Forsvaret, slik at gjennomsnittlig «ståtid» kan øke. Vi koblet dette mot Fredrick Herzberg sin to-faktorteori (Herzberg, 1959), for å se om det er spesielle hygienefaktorer eller ...
 • Ny på arbeidsplassen. Hva skoleledere bør vite om nytilsattes møte med organisasjonen. 

  Wang, Bodil Synnøve; Strømsør-Bygdevoll, Marita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-28)
  I denne masteroppgaven har vi studert hvilke opplevelser nyansatte lærere har hatt i møte med sin nye arbeidsplass og yrkestilværelse. Vi har sett på de erfaringer de har gjort seg knyttet til ansettelsesprosess, veiledning, ledelse, arbeidsbelastning og sosiale faktorer. Bakgrunn for valg av tema ligger i utfordringer som knytter seg til læreryrket spesielt, og store deler av offentlig sektor ...
 • Kommunale enhetslederes opplevelse av eget handlingsrom. En studie av enhetslederes handlingsrom i tonivå-kommuner 

  Skog, Hans-Terje; Næss, Hege Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Det er mange som arbeider som ledere i dagens samfunn, både i ulike organisasjoner og på forskjellige nivåer. Man kan lede et stort konsern med mange ansatte, eller en liten bedrift med få ansatte. Noen ledere sitter på toppen, mens andre ledere er prosjektledere, avdelingsledere eller mellomledere. Det er faktisk mange flere mellomledere enn det er toppledere i samfunnet, men til tross for dette ...
 • Hardførhet («hardiness»). Kan en psykologisk test forutsi hvem som vil yte det lille ekstra i krevende situasjoner? 

  Lundberg, Torbjørn Fossbakken; Helland, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-27)
  I denne studien har vi sett på sammenhengen mellom skåren på en psykologisk test ved navn hardførhetstesten og det å bestå et krevende opptak. Vår problemstilling er «Kan hardførhetstesten ha forklaringskraft for hvorfor noen kandidater består en krevende seleksjonsprosess, og andre ikke gjør det?». Videre har vi testet fire hypoteser for å finne svar på ulike aspekter ved vårt tema. Disse fire ...
 • "Dere har hørt det er sagt" En kvalitativ undersøkelse av hva og hvem som påvirker politipatruljens forståelse av Nærpolitireformen 

  Nilsen, Hans Jørgen; Richardsen, Eva Løite (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-22)
  Problemstillingen i vår oppgave er hva og hvem som påvirker politipatruljens forståelse av Nærpolitireformen. Det er tre teoretiske begreper i denne oppgaven: sensemaking, sensegiving og sensegivers. Sensemaking er forståelsen som dannes hos politipartruljen. Sensegiving er hva som påvirker denne forståelsen. Sensegivers er hvem som påvirker denne forståelsen. Metoden vi har brukt er et case-studium ...
 • Styring på tvers av vanntette skott. En casestudie av styringsutfordringer i ortopedisk avdeling ved UNN 

  Hammer, Ruben; Olsen, André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik ble i 2008 slått sammen og utgjør i dag Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Samme år ble det innført en tverrgående klinikkstruktur hvor sykehuset organiseres etter fag i funksjonelle enheter som strekker seg på tvers av lokasjonene. Klinikkorganiseringen er gjenstand for sterk kritikk, og gjennom medieoppslag fremkommer det at organiseringen skaper ...
 • Trading off co-produced marine ecosystem services: Natural resource industries versus other use and non-use ecosystem service values 

  Aanesen, Margrethe; Armstrong, Claire W. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-03-22)
  Ecosystem services (ESs) may be both non-market and market based. Both may provide important input to societal welfare. Using natural resources, or converting nature in the development of market based ES may impact the access to non-market or more conservationist ES, and vice versa. How does the general public trade-off between these two types of ES? We use two valuation studies in Northern Norway ...
 • Expert Assessment of Risks Posed by Climate Change and Anthropogenic Activities to Ecosystem Services in the Deep North Atlantic 

  Armstrong, Claire W.; Vondolia, Godwin Kofi; Foley, Naomi; Henry, Lea-Anne; Needham, Katherine; Ressurreição, Adriana (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-24)
  Sustainable development of the ocean is a central policy objective in Europe through the Blue Growth Strategy and globally through parties to the Convention on Biological Diversity. Achieving sustainable exploitation of deep sea resources is challenged due to the huge uncertainty around the many risks posed by human activities on these remote ecosystems and the goods and services they provide. We ...
 • Learning to face global food challenges through tourism experiences 

  Bertella, Giovanna; Vidmar, Benjamin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-26)
  <i>Purpose</i> – The purpose of this paper is to provoke reflections on the potential contribution of food tourism experiences to achieving the sustainable development goals for eradicating hunger and malnutrition.<p> <p><i>Design/methodology/approach</i> – In line with the creative analytic practice in scientific inquiry, this study develops and discusses a futuristic scenario inspired by a ...
 • Isolation and Charecterization of New secondary metabolites from the Arctic Bryozoans Securiflustra securifrons and Dendrobeania murrayana 

  Michael Siranjeevi, Raja Priyanka Mary (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-08-30)
  Marine bryozoans is a prolific source of structurally diverse bioactive secondary metabolites. However, the total number of natural products isolated from marine bryozoans is limited, The present study was focused on isolation and characterization of new compounds from Arctic marine bryozoans. The novel compounds were isolated by using two different approaches. For bioassay-guided isolation, fractions ...
 • Greenland Shark (Somniosus microcephalus) stomach contents and stable isotope values reveal an ontogenetic dietary shift 

  Nielsen, Julius; Christiansen, Jørgen Schou; Grønkjær, Peter; Bushnell, Peter G.; Steffensen, John Fleng; Kiilerich, Helene O.; Præbel, Kim; Hedeholm, Rasmus (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-04)
  Current knowledge on the feeding ecology of the Greenland shark (<i>Somniosus microcephalus</i>), a potential top predator in arctic marine ecosystems, is based on small sample sizes as well as narrow size ranges of sharks. Therefore, potential size-related feeding patterns remain poorly documented. Using stomach content data (<i>N</i> = 88) and stable isotope values of white muscle tissue (<i>N</i> ...
 • Dead or Alive; or Does It Really Matter? Level of Congruency Between Trophic Modes in Total and Active Fungal Communities in High Arctic Soil 

  Wutkowska, Magdalena; Vader, Anna; Mundra, Sunil; Cooper, Elisabeth J.; Eidesen, Pernille Bronken (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-08)
  Describing dynamics of belowground organisms, such as fungi, can be challenging. Results of studies based on environmental DNA (eDNA) may be biased as the template does not discriminate between metabolically active cells and dead biomass. We analyzed ribosomal DNA (rDNA) and ribosomal RNA (rRNA) coextracted from 48 soil samples collected from a manipulated snow depth experiment in two distinct ...
 • Efficient sampling for ecosystem service supply assessment at a landscape scale 

  Murguzur, Francisco Javier Ancin; Munoz, Lorena; Monz, Christopher; Fauchald, Per; Hausner, Vera Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-19)
  Decision makers and stakeholders need high-quality data to manage ecosystem services (ES) efficiently. Landscape-level data on ES that are of sufficient quality to identify spatial tradeoffs, co-occurrence and hotspots of ES are costly to collect, and it is therefore important to increase the efficiency of sampling of primary data. We demonstrate how ES could be assessed more efficiently through ...
 • Middlemen: good for resources and fishermen? 

  Pham, Thi Thanh Thuy; Flaaten, Ola; Skonhoft, Anders (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-16)
  This paper studies the role of middlemen in open-access fisheries and how the organization of the supply chains affects resource exploitation and the level and distribution of economic rent. Imperfect competition among middlemen can help ensure that fish stocks are not depleted, which is typically the case in open-access fisheries with competitive markets. Middlemen with market power can also induce ...
 • Rodent population cycle as a determinant of gastrointestinal nematode abundance in a low-arctic population of the red fox 

  Mørk, Torill; Ims, Rolf Anker; Killengreen, Siw Turid (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-03-22)
  We analyzed an 11-year time series (2005–2015) of parasite abundance for three intestinal nematode species in the red fox (<i>Vulpes vulpes</i>) as a function of the multi-annual rodent population cycle in low-arctic Norway, while correcting for other potential covariates that could influence prevalence and abundance. Rodents are paratenic and facultative intermediate hosts for the two Ascarididae ...
 • The relationship between the firm's social media strategy and the consumers' engagement behavior in aviation 

  Sigurdsson, Valdimar; Larsen, Nils Magne; Sigfussdottir, Arna Dogg; Fagerstrøm, Asle; Alemu, Mohammed H.; Folwarczny, Michal; Foxall, Gordon R. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-08-05)
  Social media platforms constitute a new frontline for brands to build relationships with their customers. Nevertheless, the literature on social media engagement behavior is unidimensional, as it focuses on customer engagement while neglecting the customer's influence on managerial decisions. The current paper goes a step further by applying the theory of the marketing firm (TMF). We investigated ...

View more