Nye registreringer

 • Vertical fluxes of nitrate in the seasonal nitracline of the Atlantic sector of the Arctic Ocean 

  Randelhoff, Achim; Fer, Ilker; Sundfjord, Arild; Tremblay, Jean-Éric; Reigstad, Marit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-07-31)
  <p>This study compiles colocated oceanic observations of high-resolution vertical profiles of nitrate concentration and turbulent microstructure around the Svalbard shelf slope, covering both the permanently ice-free Fram ...
 • Harmonizing circumpolar monitoring of Arctic fox: benefits, opportunities, challenges and recommendations 

  Berteaux, Dominique; Thierry, Anne-Mathilde; Alisauskas, Ray; Angerbjörn, Anders; Buchel, Eric; Doronina, Liliya; Ehrich, Dorothee; Eide, Nina Elisabeth; Erlandsson, Rasmus; Flagstad, Øystein; Fuglei, Eva; Gilg, Olivier; Golstman, Mikhail; Henttonen, Heikki; Ims, Rolf Anker; Killengreen, Siw Turid; Kondratyev, Alexander V.; Kruchenkova, Elena; Kruckenberg, Helmut; Kulikova, Olga; Landa, Arild Magne; Lang, Johannes; Menyushina, Irina; Mikhnevich, Julia; Niemimaa, Jukka; Norén, Karin; Ollila, Tuomo; Ovsyanikov, Nikita; Pokrovskaya, Liya; Pokrovsky, Ivan G.; Rodnikova, Anna Y.; Roth, James D.; Sabard, Brigitte; Samelius, Gustaf; Schmidt, Niels-Martin; Sittler, Benoit; Sokolov, Aleksandr A.; Sokolova, Natalya A.; Stickney, Alice; Unnsteinsdóttir, Ester Rut; White, Paula A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-08-16)
  The biodiversity working group of the Arctic Council has developed pan-Arctic biodiversity monitoring plans to improve our ability to detect, understand and report on long-term change in Arctic biodiversity. The Arctic ...
 • Impacts of Early Life Stress on the Methylome and Transcriptome of Atlantic Salmon 

  Moghadam, Hooman; Johnsen, Hanne; Robinson, Nick; Andersen, Øivind; Jørgensen, Even Hjalmar; Johnsen, Helge K.; Bæhr, Vegar J.; Tveiten, Helge (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-07-10)
  Exposure to environmental stressors during early-life stages can change the rate and timing of various developmental processes. Epigenetic marks affecting transcriptional regulation can be altered by such environmental ...
 • Naturmangfoldlovens virkninger i kommunene. En gjennomgang av kommunale erfaringer med loven 

  Andersen, Oddgeir; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Øian, Hogne; Fangel, Kirstin (Research report; Forskningsrapport, 2013-11-04)
  Denne studien skal gi svar på hvilke erfaringer kommunene har gjort seg etter at naturmang-foldloven (NML) trådte i kraft. Rapporten baseres på en internettbasert spørreundersøkelse til kommunene og personlige intervjuer ...
 • Turbulent heat and momentum fluxes in the upper ocean under Arctic sea ice 

  Peterson, Algot Kristoffer; Fer, Ilker; McPhee, Miles G.; Randelhoff, Achim (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-02-25)
  We report observations of heat and momentum fluxes measured in the ice-ocean boundary layer from four drift stations between January and June 2015, covering from the typical Arctic basin conditions in the Nansen Basin to ...
 • Lipid content and fatty acid composition of Porosira glacialis and Attheya longicornis in response to carbon dioxide (CO2) aeration 

  Artamonova, Elena; Vasskog, Terje; Eilertsen, Hans Christian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-05-18)
  In the current study two novel psychrophilic diatoms Porosira glacialis and Attheya longicornis were tested for suitability to CO2 mitigation coupled with production of the physiologically requisite omega± 3 fatty acids. ...
 • Fish populations, gill net catches and gill net selectivity in the Lower Orange River, Namibia, from 1995 to 2001 

  Næsje, Tor; Hay, Clinton J.; Nickanor, Nande; Koekemoer, Johan; Strand, Rita; Thorstad, Eva Bonsak (Research report; Forskningsrapport, 2007-01)
  The Orange River: The lower part of the Orange River forms the border between Namibia and South Africa from the mouth of the river and 580 km upstream. The river origins in the Lesotho Highlands, and runs for approximately ...
 • Arctic greening from warming promotes declines in caribou populations 

  Fauchald, Per; Park, Taejin; Tømmervik, Hans; Myneni, Ranga B.; Hausner, Vera Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-04-26)
  The migratory tundra caribou herds in North America follow decadal population cycles, and browsing from abundant caribou could be expected to counteract the current climate-driven expansion of shrubs in the circumpolar ...
 • Cervid herpesvirus 2 and not Moraxella bovoculi caused keratoconjunctivitis in experimentally inoculated semi-domesticated Eurasian tundra reindeer 

  Tryland, Morten; Sanchez Romano, Javier; Marcin, Nina; Nymo, Ingebjørg Helena; Josefsen, Terje Domaas; Sørensen, Karen Kristine; Mørk, Torill (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-04-24)
  Background: Infectious keratoconjunctivitis (IKC) is a transmissible disease in semi-domesticated Eurasian reindeer (Rangifer tarandus tarandus). It is regarded as multifactorial and a single causative pathogen has not ...
 • Epibenthic fauna in Balsfjord. Potential food for the invasive red king crab (Paralithodes camtschaticus) with special attention to the deposit-feeding sea star Ctenodiscus crispatus 

  Tranang, Caroline Aas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-12)
  After its introduction to the Barents Sea in the 1960’s, the red king crab Paralithodes camtschaticus has become an invasive species in northern Norwegian fjords and it is continuing to spread southward along the coast. ...
 • Do diet of long rough dab (Hippoglossoides platessoides) differ between fjords with and without red king crab (Paralithodes camtschaticus)? A study of summer diet 

  Kiærbech, Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  The purpose of this study is to describe the diet of long rough dab in three different fjords with and without red king crab. The hypothesis is that red king crab are influencing the diet and possible also growth of long ...
 • Beregning av produksjon og tap i reindriften 

  Tveraa, Torkild; Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Lagergren, Madeleine; Langeland, Knut; Pedersen, Elisabeth; Stien, Audun (Research report; Forskningsrapport, 2013-05)
  En økning i rovdyrbestandene i reinbeiteområdene regnes av næringen som den viktigste enkeltfaktoren som forårsaker lav kalvetilgang, store tap av dyr og derigjennom lav produksjon i tamreinflokkene i Norge. Endringer i ...
 • Upward nitrate flux and downward particulate organic carbon flux under contrasting situations of stratification and turbulent mixing in an Arctic shelf sea 

  Wiedmann, Ingrid; Tremblay, Jean-Éric; Sundfjord, Arild; Reigstad, Marit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-08-02)
  Increased sea ice melt alters vertical surface-mixing processes in Arctic seas. More melt water strengthens the stratification, but an absent ice cover also exposes the uppermost part of the water column to wind-induced ...
 • Overlevelse, spredning og vandring i sjøen for simulert rømt lakseparr og smolt fra et landbasert settefiskanlegg 

  Uglem, Ingebrigt; Økland, Finn; Rikardsen, Audun H. (Research report; Forskningsrapport, 2011-04)
  Hensikten med prosjektet var å undersøke overlevelse og spredning for parr og smolt av opp-drettslaks (Salmo salar L.) fra et landbasert settefiskanlegg (SalMar Settefisk AS, avd. Folla-foss) etter simulert rømning om ...
 • Fangstrater, oppvandring og fordeling av laks i Altaelva 

  Jensen, Jenny; Rikardsen, Audun H.; Næsje, Tor F.; Thorstad, Eva B.; Halttunen, Elina; Suhr, Amund; Leinan, Ivar (Research report; Forskningsrapport, 2010-06)
  Bakgrunn og formål Gjennom internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å forvalte den atlantiske laksen i henhold til føre-var tilnærmingen, slik at bestandene ikke reduseres til et nivå hvor rekrutteringen avtar ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2009 

  Ugedal, Ola; Næsje, Tor F.; Thorstad, Eva B.; Saksgård, Laila; Jensen, Jenny; Chittenden, Cedar; Cowley, Paul; Rikardsen, Audun H. (Research report; Forskningsrapport, 2010-06)
  Altaelva er ei av Norges beste elver for sportsfiske etter laks. Stortinget vedtok i 1978 å utbygge og regulere elva for kraftproduksjon. Byggingen av kraftverksdammen ble igangsatt i 1983, og Alta kraftverk ble satt i ...
 • The major threats to Atlantic salmon in Norway 

  Forseth, Torbjørn; Barlaup, Bjørn Torgeir; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Gjøsæter, Harald; Falkegård, Morten; Hindar, Atle; Mo, Tor Atle; Rikardsen, Audun H.; Thorstad, Eva Bonsak; Vøllestad, Leif Asbjørn; Wennevik, Vidar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-03-03)
  Atlantic salmon (Salmo salar) is an economically and culturally important species. Norway has more than 400 watercourses with Atlantic salmon and supports a large proportion of the world’s wild Atlantic salmon. Atlantic ...
 • Transitions of social-ecological subsistence systems in the Arctic 

  Fauchald, Per; Hausner, Vera Helene; Schmidt, Jennifer Irene; Clark, Douglas A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-04-04)
  Transitions of social-ecological systems (SES) expose governance systems to new challenges. This is particularly so in the Arctic where resource systems are increasingly subjected to global warming, industrial development ...
 • Økologiske konsekvenser av restaurering av elveforbygninger og avsnørte meandre ved Bones, Salangselva. Sluttrapport 2003-2009 

  Strann, Karl Birger; Rikardsen, Audun H.; Bjerke, Jarle W.; Dahl-Hansen, Geir (Research report; Forskningsrapport, 2010-04)
  I 2006 og 2007 ble deler av de eldre elveforbygningene ved Bones i Salangselva i Troms restaurert. Et eldre elveløp samt et større meander ble igjen åpnet for vann-gjennomstrømning samt at det ble gjennomført flere mindre ...
 • Rabies hos flaggermus. En oversiktsrapport. Revidert utgave av NINA Rapport 76 

  Hansen, Trond Willa; Mørk, Torill; Tryland, Morten; Arnemo, Jon M.; Isaksen, Kjell; van der Kooij, Jeroen; Andersen, Reidar (Research report; Forskningsrapport, 2007-07)
  Rabies hos flaggermus er utbredt over store deler av verden og er også registrert i mange områder i Europa. Fjorten av Europas rundt 40 arter er rapportert å ha vært eksponert for rabiesvirus enten ved påvisning av viruset ...

Vis mer