Nye registreringer

 • Estimation of acoustic indices with CVs for cod and haddock in the Barents Sea winter survey 1994 – 2017 applying the Sea2Data StoX software 

  Mehl, Sigbjørn; Aglen, Asgeir; Johnsen, Espen; Skålevik, Åsmund (Research report; Forskningsrapport, 2018)
  <i>English</i>: The Sea2Data software StoX was applied to estimate acoustic indices with CVs for Northeast Arctic cod and haddock from the Barents Sea winter survey in 1994 to 2017. The indices are compared to indices previously estimated by the BEAM software. In most years the StoX indices for cod are quite similar to those obtained by BEAM, while they are somewhat higher for haddock. The largest ...
 • Torsk fra merd: Pre-rigor produksjon av loins med skinn 

  Kristoffersen, Silje; Kristiansen, Frank; Eilertsen, Guro; Olsen, Ragnar Ludvig (Research report; Forskningsrapport, 2009-03)
  I dette forsøket ble torsk fanget levende og lagret i merd hvor den ble fôret med hhv. lodde og kommersielt torskefôr i 3 måneder. Etter skånsom slakting og utblødning i 30 minutter, ble fisken sløyd og de biologiske data registrert før maskinell filetering enten pre-rigor (innen 2 timer etter død) og post-rigor (etter 4 dagers is-lagring av sløyd fisk). Det ble produsert ryggfileter (Loins) enten ...
 • Bakterievekst under naturtørking av tørrfisk: Sammenligning av normal- og mucosovev 

  Bjørkevoll, Ingebrigt; Landfald, Bjarne; Ernstsen, Marita Holm; Joensen, Sjurdur; Tidemann, Even (Research report; Forskningsrapport, 2008-04)
  Mikroorganismer antas å påvirke utviklingen av lukt og smak i tørrfisk, men det er lite er kjent om hvilke organismer som dominerer under tørkeprosessen. Samtidig er mikrobielle forhold er også antatt å være essensielle for utviklingen av mucoso, som er en kvalitetsfeil i tørrfisk der deler av fiskemuskelen blir oppløst og slimaktig. Slike partier må skjæres bort under bløtingsprosessen. Denne ...
 • Nye FoU-tilbud til sjømatindustri. Forslag til strategi for fiskeriforskningsmiljøet i Tromsø 

  Olsen, Ragnar Ludvig; Strøm, Terje; Sunnanå, Knut; Akse, Leif; Edvardsen, Torgeir (Research report; Forskningsrapport, 2000)
  Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt for å fremme forslag til ny strategi for fiskeriforskningsmiljøet i Tromsø for nye FoU-tilbud til sjømatindustrien. Gruppen fikk i oppgave å gi innspill til styrene i Norges Fiskerihøgskole og Fiskeri¬forsk¬ning om hvordan de to institusjonene i samarbeid kan styrke satsingen overfor norsk fiske- og sjømatindustri. Gruppens anbefalinger er at styrene i ...
 • The Fisheries Sector in Ghana: A Political Economy Analysis 

  Eriksen, Stein Sundstøl; Akpalu, Wisdom; Vondolia, Godwin Kofi (Research report; Forskningsrapport, 2018-12-04)
  The fishery sector of Ghana is beset with problems, including widespread illegal, unreported and unregulated fishing.This report analyses the political economy of fisheries in Ghana, focusing on the power and interests of key actors in the sector and the constraints and opportunities faced by the government in addressing the existing challenges. There are three main challenges facing the sector. ...
 • Food-web structure varies along environmental gradients in a high-latitude marine ecosystem 

  Kortsch, Susanne; Primicerio, Raul; Aschan, Michaela; Lind, Sigrid; Dolgov, Andrey V.; Planque, Benjamin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-17)
  Large-scale patterns in species diversity and community composition are associated with environmental gradients, but the implications of these patterns for food-web structure are still unclear. Here, we investigated how spatial patterns in food-web structure are associated with environmental gradients in the Barents Sea, a highly productive shelf sea of the Arctic Ocean. We compared food webs ...
 • Kunnskapsbehov av betydning for mattrygghet og beskyttelse av miljøet. Oppsummering fra VKMs vitenskapelige uttalelser i perioden 2016 - 2017 

  Alexander, Jan; Andersen, Lene Frost; Asare, Nana Yaa Ohene; Basic, Dean; Elvevoll, Edel Oddny; Grahek-Ogden, Danica; Hemre, Gro Ingunn; Hjeltnes, Brit Kristine; Hofshagen, Merete; Krogdahl, Åshild; Källqvist, Torsten; Rafoss, Trond; Skaar, Ida; Skåre, Janneche Utne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Steffensen, Inger-Lise; Vandvik, Vigdis; Wasteson, Yngvild; Wendell, Micael (Research report; Forskningsrapport, 2018)
  Målet med denne rapporten er å synliggjøre kunnskapsbehov som er viktige for å sikre trygg mat og beskyttelse av miljøet i årene som kommer, og forbedre den nasjonale kunnskapsbasen. Rapporten er den siste i en serie av rapporter om kunnskapsbehov publisert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM, tidligere Vitenskapskomiteen for mattrygghet). Den løfter frem kunnskapsbehov som er identifisert ...
 • Lumpsucker (Cyclopterus lumpus) otoliths: dissection, mounting and age-reading 

  Albert, Ole Thomas; Bertelsen, Bernt; Jonsson, Sigurd T.; Pettersen, Ivar H.; Torstensen, Else (Research report; Forskningsrapport, 2000-05)
  A workshop was held at Institute of Marine Research, Flødevigen Marine Research Station, Arendal, Norway, 17-19 February 1999, to investigate methodes for age-determination of lumpsucker (Cyclopterus lumpus) from otoliths. The report summarises the results from the workshop and some subsequent analyses. The otoliths are very small and special training is necessary to locate them. The zonation pattern ...
 • Empowering small-scale fishers to eradicate rural poverty 

  Kalikoski, Daniela C.; Jentoft, Svein; McConney, Patrick; Siar, Susana (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  <i>Introduction</i>: Eradicating poverty and hunger appears prominently among the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). In 2002, FAO estimated that 5.8 million small-scale fishers were under the poverty line (FAO 2002).1 This is a big number, and a global problem, which poses a major challenge for FAO and Member states. Therefore, the Voluntary Guidelines for Securing Sustainable ...
 • Field demonstration of a novel towed, area bubble-plume zooplankton (Calanus sp.) harvesting approach 

  Grimaldo, Eduardo; Leifer, Ira; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B.; Jeuthe, Henrik (Research report; Forskningsrapport, 2010)
  This paper presents field experiment results of using a new technology to harvest copepods (Calanus sp.) in the ocean by bubble upwelling. Two largo-scale bubble rafts, a 21 m2 and a flexible 75 m2 bubble raft with tow parallel and perpendicular sparger elements, respectively, were field tested in areas with high, upper 25-m water column Calanus densities. Measured bubble-driven upwelling velocities ...
 • Skiftende vindretning – særlige hensyn for tildeling av tillatelser til lakseoppdrett 

  Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn (Research report; Forskningsrapport, 2018)
  Rapporten har tatt for seg hvilke hensyn som var særlig vektlagt i utlysningene av matfisk-tillatelser til laks og ørret i tildelingsrundene fra 2002 til 2013. I studien ble forskriftene til tildelingsrundene studert. Dette er hensyn som var nevnt spesielt i forskriftene som ble laget til hver runde, enten som kriterier for hvem som kan søke om nye tillatelser, eller hva som skulle vektlegges ved ...
 • A parable of compliance issues and their link to EBFM outcomes. 

  Pope, John; Weber, Charlotte Teresa (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-14)
  <p>Fisheries Stakeholders are understandably most concerned with immediate problems. Often these problems are related to proposed rule changes. This short term focus is in itself a serious problem for introducing Ecosystems Based Fisheries Management (EBFM), which is typically seen as a long-term approach. However, the short-term response of fishers to rule changes may well have long-term consequences ...
 • Lipider fra kiselalger som potensiell fettressurs i laksefôr. Optimalisering av ekstraksjonsutbytte samt karakterisering av fettsyresammensetning og lipidklasser. 

  Solbø, Trond-Håkon Seljevold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-16)
  Den globale oppdrettsnæringen er i kraftig vekst, noe som har medført et globalt underskudd for marine oljer til oppdrettsfôr. Dette underskuddet er forventet å tangere 40 millioner tonn innen 2030. I tillegg er det forventet et totalt fôrbehov til global akvakultur på i overkant av 87 millioner tonn innen 2025. Dette har medført at laksefôrprodusenter har introdusert vegetabilske råvarer i fôret. ...
 • Effekt av interferon, poly I:C og virussmitte på induksjon av nyoppdagede Mx-gener hos atlantisk laks (Salmo salar L.) 

  Jørgensen, Lars Gaute (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-15)
  Interferonsystemet er den viktigste mekanismen i det medfødte immunforsvaret mot virus hos vertebrater. Celler som blir infisert av virus, produserer og sekreterer proteinet interferon (IFN) som i neste omgang stimulerer produksjon av antivirale proteiner som hemmer virusreplikasjonen. Mx-protein er et av de viktigste IFN-stimulerte antivirale proteinene. I dette mastergradsarbeidet har effekten av ...
 • Restblod i torskemuskel som følge av vasshaling og forsinket bløgging 

  Eilertsen, Venil Trælvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-29)
  Torsk har blitt fanget gjennom flere århundrer, og er sett på som en av de viktigste artene i de nord-atlantiske fiskeriene. I dagens torskefiske er det mer lønnsomt å satse på kvantitet framfor kvalitet, og i de senere årene har det utviklet seg en praksis kalt vasshaling som sørger for å holde kontinuerlig produksjon om bord fabrikktrålere. Vasshaling benyttes i perioder med god tilgang på torsk. ...
 • The European Union's Fisheries Agreements with third countries. Moving from FPA to SFPA: the case study of Seychelles 

  Augustave, Lovasoa Cédrique (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-21)
  Fisheries agreements between EU-Seychelles have been in place since 1984. Since then, the agreements have been in constant changes in response to the constructive criticisms from NGOs and scientists to the CFP. An exploratory study assessing the relationship between the EU-Seychelles Fisheries Agreements has been conducted. It focuses on the changes and the differences between the Fisheries Partnership ...
 • Modelling the bycatch reduction of a shrimp trawl with a combined Nordmøre grid and sieve panel configuration in the north east Atlantic deep-water shrimp (Pandalus borealis) fishery 

  Jacques, Nadine Louise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  The aim of this study was to investigate whether a sieve panel could be an alternative to the Nordmøre grid or if a sieve panel could combine with the Nordmøre grid regarding bycatch reduction while simultaneously maintaining shrimp retention in the Northeast Atlantic deep-water shrimp (Pandalus borealis) fishery. These gears are the two most established bycatch reduction devices used today in shrimp ...
 • Kast det på havet, eller? Fiskeres holdninger og atferd knyttet til fenomenet marin forsøpling. 

  Århus, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-18)
  Marin plastforsøpling er et tema med vind i seilene. Jeg har gjort kvalitative intervjuer med norske og russiske fiskere. Målet har vært å forstå møte mellom hvordan alt oppstyret rundt forsøpling ser ut fra fiskeflåten, og hvordan styring av fiskeriene påvirker atferden i dem. Institusjonell teori er en sentral del av oppgaven. Avfallssproblemet og håndteringen av det er i ferd med å bli ...
 • Kvalitetsoppfatning av saltfisk. Vurderer Norge og Spania kvaliteten på saltfisk etter de samme kriterier? 

  Hansen, Kristin Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Spania har en lang tradisjon for å spise saltfisk av torsk, og de kan velge fisk produsert fra flere land og med flere produksjonsmetoder. Island og Færøyene oppnår høyere kilopris for sine produkter enn der Norge gjør i Spania. Saltfisk er et produkt det tar tid å lage god mat av da den må vannes ut før den kan bli til en matrett. Dette har ført til at lettsaltet fisk og utvannede produkter har ...
 • The Governance of the Angolan Industrial and Semi-industrial Fisheries. A Governability Assessment of the Commercial Fishery 

  Códia, Vieira Ferreira Nzambi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  ABSTRACT Angola has a very long coastline, and shares the Benguela Current Large Marine Ecosystem (BCLME) with Namibia and South Africa in the SADC region, one of the most productive LME in the world. The fauna is rich in small pelagic species, crustaceans and demersal fish community, explored by the commercial fishery. Understanding governability as a process of finding balance between the ...

Vis mer