Recent additions

 • Transforming the governance of small-scale fisheries 

  Chuenpagdee, Ratana; Jentoft, Svein (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-16)
  Despite their contribution to employment, food security, poverty eradication, and community well-being, small-scale fisheries often find themselves in a disadvantageous position globally relative to large-scale fisheries and other industries competing for marine space, resources, and government attention. By and large, small-scale fisheries are marginalized in every sense of the word: culturally, ...
 • Possible Health Effects of a Wax Ester Rich Marine Oil 

  Schots, Pauke C.; Pedersen, Alice Marie; Eilertsen, Karl-Erik; Olsen, Ragnar Ludvig; Larsen, Terje (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-26)
  The consumption of seafood and the use of fish oil for the production of nutraceuticals and fish feed have increased over the past decades due the high content of long-chain polyunsaturated omega-3 fatty acids. This increase has put pressure on the sustainability of fisheries. One way to overcome the limited supply of fish oil is to harvest lower in the marine food web. <i>Calanus finmarchicus</i>, ...
 • Arealforvaltning av norsk havbruksnæring. Vurdering av scenarioer i «Havbruksforvaltning 2030» 

  Hersoug, Bjørn; Mikkelsen, Eirik Inge; Robertsen, Roy; Osmundsen, Tonje Cecilie (Research report; Forskningsrapport, 2020-03-13)
  Rapporten er en helhetlig vurdering av mulige grep innen arealforvaltning (arealplanlegging og lokalitetsforvaltning) av havbruk og marine områder for å gjøre areal tilgjengelig for vekst i havbruksnæringen, samtidig som også andre hensyn sikres, og at forvaltningen er tids- og kostnadseffektiv. Hvordan tilgangen på egnede arealer vil bli for næringen fram mot 2030 og videre, vil avhenge av flere ...
 • Quantification of gear inflicted damages on trawl-caught haddock in the Northeast Atlantic fishery 

  Sistiaga, Manu; Herrmann, Bent; Brinkhof, Jesse; Larsen, Roger B.; Jacques, Nadine; Santos, Juan; Gjøsund, Svein Helge (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-12)
  External damages are indicators of the overall quality of fish and fish welfare. Haddock is an important commercial species widespread in the North Atlantic, but few studies related to quality have been carried out on this species. We studied the levels of external damages on haddock captured with a demersal trawl in the Northeast Atlantic. Further, we investigated to what extent the compulsory ...
 • Approaching the Arctic: the occurrence of Parin’s spinyfin Diretmichthys parini (Beryciformes: Diretmidae) in the Nordic Seas 

  Lynghammar, Arve; Byrkjedal, Ingvar; Bugjerde, Berit Margrete; Wienerroither, Rupert (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-04-03)
  Two adult specimens of the tropical to subtropical fish species <i>Diretmichthys parini</i> are reported from the North Sea and the northern Norwegian Sea, respectively. Both were accidentally caught as bycatch by commercial trawlers. Although not uncommon in Icelandic waters, it has not been documented from the Nordic Seas previously. In light of the major currents and water temperatures in the ...
 • Overexpression of T-bet, GATA-3 and TGF-ß induces IFN-γ, IL-4/13A, and IL-17A expression in Atlantic salmon 

  Slettjord, Tiril Hoffstrøm; Sekkenes, Hege J.; Chi, Heng; Bøgwald, Jarl; Swain, Trilochan; Dalmo, Roy Ambli; Swain, Jaya Kumari (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-04-20)
  The overexpression of <i>GATA-3, T-bet</i> and <i>TGF-ß</i> may theoretically induce <i>IL-4/A, IFN-γ</i> and <i>IL-17A</i> expression, respectively. Whether this also applies to fish is not yet known. The plasmid vectors encoding reporter gene (RFP)-tagged <i>T-bet, GATA-3</i> and <i>TGF-ß</i> were used as overexpression tools, transfected into cells or injected intramuscularly to monitor the ...
 • Promoting 21st Century Skills with Game-Based Learning in Interdisciplinary Fisheries Education 

  Weines, Jørn (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2019-10)
  This conference paper presents the case of using a combination premade serious games and self-designed games at bachelor and master’s programs at the Norwegian College of Fisheries Science to facilitate the integration of different disciplines and the development of practical skillsets that are necessary for success in the seafood industry after graduation. Furthermore, it explores the preliminary ...
 • First record of experimentally induced salmon gill poxvirus disease (SGPVD) in Atlantic salmon (Salmo salar L.) 

  Thoen, Even; Tartor, Haitham; Amundsen, Marit; Dale, Ole Bendik; Sveinsson, Karoline Overn; Rønning, Hans Petter; Grønneberg, Estelle; Dahle, Maria; Gjessing, Mona Cecilie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-07)
  Salmon gill poxvirus (SGPV) infection is a common denominator in many cases of complex gill disease in the Norwegian salmon farming industry and may, as a single agent infection, result in salmon poxvirus disease (SGPVD). Experiences from the field suggest that stress may be a decisive factor for the induction of SGPVD. Here we investigated the effect of stress hormone treatment on SGPV kinetics and ...
 • Isolation and Characterization of Antimicrobial Peptides with Unusual Disulfide Connectivity from the Colonial Ascidian Synoicum turgens 

  Hansen, Ida Kristine Østnes; Isaksson, Johan; Poth, Aaron G.; Østnes Hansen, Kine; Andersen, Aaron John Christian; Richard, Céline Sarah Marine; Blencke, Hans-Matti; Stensvåg, Klara; Craik, David J.; Haug, Tor (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-12)
  This study reports the isolation of two novel cysteine-rich antibacterial peptides, turgencin A and turgencin B, along with their oxidized derivatives, from the Arctic marine colonial ascidian <i>Synoicum turgens</i>. The peptides are post-translationally modified, containing six cysteines with an unusual disulfide connectivity of Cys<sup>1</i>-Cys<sup>6</sup>, Cys<sup>2</sup>-Cys<sup>5</sup>, and ...
 • Hurtig metode for å estimere buksprenging i pelagisk fisk ombord 

  Slizyte, Rasa; Mozuraityte, Revilija; Martinez, Iciar (Research report; Forskningsrapport, 2013)
  Buksprenging er en kvalitetsforringende prosess hvor bukområdet hos fisken brytes ned post mortem. Denne rapporten oppsummerer arbeidet med utviklingen av en anvendelig hurtigtest for å estimere enzymlekkasje som forårsaker buksprenging i pelagiske fiskearter. Måleutstyret er kommersielt tilgjengelig og krever lite opplæring før bruk. Metoden er brukervennlig og gir en objektiv vurdering av ...
 • Mikroalger i fôr, ny løsning for å redusere lusepåslag på laks – Faglig sluttrapport 

  Hustad, Anette; Vang, Birthe; Eilertsen, Hans Christian; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Svalheim, Ragnhild Aven; Hansen, Espen Holst; Svenning, Jon Brage; Kousoulaki, Katerina; Whitaker, Ragnhild (Research report; Forskningsrapport, 2020-05)
  I dette prosjektet har vi testet ut en hypotese om at ved å erstatte vegetabilske oljer i fôr til oppdrettslaks med marine oljer, vil man kunne redusere lusepåslag hos laks. Vi har fôret laks med fire ulike fôr, der proteininnholdet er det samme, men oljen er variert. De ulike fôrene vi brukte var kontrollfôr som var standardfôr med vegetabilsk olje, og tre ulike testfôr der vegetabilsk olje ble ...
 • Kvalitetsoppfatning av saltfisk – Vurderer Norge og Spania kvalitet på saltfisk etter de samme kriterier? 

  Hansen, Kristin Beate; Nøstvold, Bjørg Helen; Joensen, Sjúrður; Esaiassen, Margrethe (Research report; Forskningsrapport, 2020-01)
  Spania har en lang tradisjon for konsum av saltfisk, og de kan velge fisk produsert i flere land og med flere produksjons-metoder. Island har vært markedsleder siden 90-årene, og både Island og Færøyene oppnår høyere kilopris enn Norge i det spanske saltfiskmarkedet. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse og en kvalitetsvurdering av 50 saltfisk med utvalgte norske saltfisk-produsenter og spanske ...
 • Probiotics in shellfish aquaculture 

  Ringø, Einar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-09)
  The shellfish aquaculture industry has dramatically developed during the last two decades. However, this development has, in some cases, resulted in environmental degradation, emergence of diseases and low productivity. The need for improving disease resistance, growth performance, feed efficiency, and safe aquatic production for human consumption has stimulated development and applications of ...
 • Antigen- og plasmid baserte vaksiner mot pankreas sykdom forårsaket av salmonid alphavirus (SAV-3) i atlantisk laks (Salmo salar L.) 

  Sørmo, Kristian Gillebo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Pankreassykdom utgjør et stort problem i norsk oppdrettsnæring, og forårsaker store økonomiske tap samt redusert fiskevelferd. Selv ved vaksinering med dagens kommersielle vaksiner er utbruddene fortsatt økende som antyder at dette er en fremtidig trussel og det kreves ytterligere tiltak for å få bukt med problemet. Inaktiverte helvirusvaksiner benyttet i dagens næring, har vist seg effektiv mot ...
 • Hvordan skal vi produsere torsken? 

  Reiertsen, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Verden har et økende behov for mat samtidig som det legges stadig større press på ressursene. Det er mange måter å produsere mat og sjømatproduksjon er en av dem. Sjømat er av mange ansett som en av de viktigste matkildene i fremtiden. Produksjon av fersk fisk er blant disse. Sjømatmarkeder for fersk fisk stiller krav om leveransestabilitet, kvalitet og bærekraft. Det fins tre prinsipielt forskjellige ...
 • The distribution, expression pattern and effects of TNF superfamily members BAFF and APRIL in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and salmon derived leukocytes 

  Wold, Mikael Fjeld (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Viral disease is one of the greatest challenges facing the aquaculture industry. The most serious disease at the moment is pancreas disease, caused by the salmonid alphavirus (SAV). Substantial efforts are being put into combating the disease, and fish are routinely vaccinated before being put at sea. In theory, vaccines should produce sufficient protection, but performance has been disappointing ...
 • Samfunn av tarmparasitter hos ørret (Salmo trutta) og røye (Salvelinus alpinus) i to innsjøer i Troms 

  Rasch, Kristine Broback (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I denne studien ble de fire komponentsamfunnene av tarmparasitter hos ørret og røye sammenlignet i de nærliggende innsjøene Takvatn og Fjellfroskvatn i Troms. I førstnevnte innsjø finnes i tillegg stingsild. Totalt 100 ørret og 90 røye ble undersøkt på ettersommeren 2018. Alle tarmparasittene ble registrert hos ørret og røye i begge innsjøene, unntatt ørretmark og røyemark som infiserte henholdsvis ...
 • Isolation and characterization of antimicrobial peptides with unusual disulfide connectivity from the colonial ascidian Synoicum turgens 

  Hansen, Ida Kristine Østnes; Isaksson, Johan; Poth, Aaron G.; Østnes Hansen, Kine; Andersen, Aaron John Christian; Richard, Céline Sarah Marine; Blencke, Hans-Matti; Stensvåg, Klara; Craik, David J.; Haug, Tor (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-12)
  This study reports the isolation of two novel cysteine-rich antibacterial peptides, turgencin A and turgencin B, along with their oxidized derivatives, from the Arctic marine colonial ascidian <i>Synoicum turgens</i>. The peptides are post-translationally modified, containing six cysteines with an unusual disulfide connectivity of Cys<sup>1</sup>-Cys<sup>6</sup>, Cys<sup>2</sup>-Cys<sup>5</sup>, and ...
 • Production of lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) in RAS with distinct water treatments: Effects on fish survival, growth, gill health and microbial communities in rearing water and biofilm 

  Dahle, Stine Veronica Wiborg; Bakke, Ingrid; Birkeland, Mari; Nordøy, Kristian; Dalum, Alf Seljenes; Attramadal, Kari Johanne Kihle (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-02-08)
  Lumpfish (<i>Cyclopterus lumpus</i> L.) in Norway is currently produced in traditional flow-through systems (FTS). Hatcheries frequently show signs of bacterial infections, unstable microbial communities in the rearing water and varying mortality. Recirculating aquaculture systems (RAS) is proposed to create stable and healthy microbial environments, with less probabilities for blooming of opportunistic ...
 • Alt på land 

  Svorken, Marianne; Høgstad, Maria Alfredsen; Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-03-31)
  Mye av restråstoffet som oppstår om bord på norske torsketrålere blir ikke ført til land. I denne artik-kelen drøfter vi hvorfor fartøy i akkurat denne gruppen ikke utnytter restråstoffet bedre. Gjennom en kvalitativ tilnærming supplert med tallanalyser fra landingsstatistikken diskuteres mulige forklarings-variabler og løsninger. Våre resultater viser at ivaretakelse av restråstoff forbindes med ...

View more