Recent additions

 • Intensjon til netthandel og fysisk handel 

  Olsen, Fredrik; Klaudiussen, Ida Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Koronapandemien førte til at flere konsumenter ble tvunget til å handle klær på nett, når fysiske butikker ble nedstengt. Dette har skapt en permanent effekt hvor man er blitt mer komfortable til å handle klær på nett, selv etter gjenåpning av fysiske butikker. I vår modell har ønsket vi å se på sensorisk stimulering, bekvemmelighet, kostnader og oppfattet risiko, og i hvor stor grad disse påvirker ...
 • Utforskning av kunstig intelligens i talentledelse. En undersøkelse av mulighetene, utfordringene og modenheten i norske organisasjoner. 

  Johansen, Stefanie; Holmgren, Emma Melinda (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-06)
  I dagens globale arbeidsmarked er det en betydelig mismatch mellom tilbud og etterspørsel, samtidig som stadig flere frivillig forlater jobbene sine. Dette skaper alvorlige utfordringer for organisasjoner som sliter med å beholde sine talent. For å opprettholde konkurransekraften må organisasjoner tenke innovativt og annerledes. Dette åpner opp for nye utviklingsområder innen talentledelse. ...
 • Technical trading testing the Market Efficiency Hypothesis. Using EMA and portfolio diversification to challenge the market 

  Alsos, Ulv Greve; Sakariassen, Markus Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  This thesis investigates the impact of applying an Exponential Moving Average (EMA) trading strategy to a diversified portfolio of stocks, with and without the inclusion of Bitcoin, over ten years from 2012 to 2022. The study aims to determine whether such a strategy can yield higher returns than the OBX Index (OBX), challenging the Efficient Market Hypothesis (EMH). The research employs historical ...
 • Internationalization and SMEs choice of direct export strategies and firm performance - Case study approach 

  Hansen, Fredrik Andrè; Drecker, Tarjei August (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-28)
  In this research, we have, through the case study method, looked at differences in social mechanisms, including relationships, networks, trust, commitment, learning, and knowledge, in addition to firm performance. The differences are looked up against the direct export strategies our case firm Drytech uses, distributor, and direct to-retailer. Further, we have examined the advantages and ...
 • Country of ownership influence on brand equity and loyalty 

  Eriksen, Philip Einar D.; Green, Raymond G. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  This study aims to investigate the impact of country of ownership on Norwegian consumers' brand attitudes, perceived quality, brand value, and loyalty. As companies increasingly internationalize, it becomes crucial to examine how this may influence brand equity and identify strategies to mitigate any potential negative effects. This knowledge would be beneficial for both national and international ...
 • Startup Competitions Decoded: Unpacking the Phenomenon's Dimensions 

  Elmi, Malek; Bertella, Giovanna; Castriotta, Manuel (Conference object; Konferansebidrag, 2023-09-18)
  Drawing on a typological theorizing style (Cornelissen, 2017), this paper investigates and deconstructs the fuzzy nature of startup competitions (Cornelissen, Höllerer and Seidl, 2021). Despite the pivotal role that startup competitions play in promoting innovation and shaping policies related to business creation and welfare there exists a scarcity of comprehensive research that thoroughly investigates ...
 • Digital forretningsmodellinnovasjon: Filmfestival i endring 

  Prebensen, Nina Katrine; Burmester, Michael; Aspvik, Preben (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2021)
  Publikum besøker filmfestivaler, alene eller sammen med andre mennesker, fordi de gir verdifulle opplevelser. Uansett motiver for å delta på en filmfestival er tilstedeværelsen avgjørende for øyeblikkopplevelsen. Digitalisering samt siste års pandemi har vist oss at denne tilstedeværelsen kan være digital så vel som fysisk. Nye, innovative teknologiløsninger kan hjelpe bedrifter og reisemål til å ...
 • Økonomiske konsekvenser for mindre aktører av ulike skattemodeller i havbruk: En komparativ analyse av den norske og den færøyske modellen 

  Rokvam, Vegard Østli; Winther, Arnt Gunnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-29)
  Denne oppgaven handler om Finansdepartementets forslag til innføring av grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Begrunnelsen for å innføre en slik skatt er at den ekstra profitten, eller grunnrenten som havbruksnæringen tjener gjennom statlige reguleringer av begrensede ressurser, også skal komme felleskapet til gode. Som svar på Finansdepartementets forslag har Sjømat Norge fremmet en alternativ metode ...
 • Seleksjon i Forsvaret 

  Hals, Jørgen Schulze; Lund, Henrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  Denne oppgaven ønsker å gi svar på om Forsvaret selekterer ledere for fremtiden, og hvorvidt lederopptaket predikerer senere karriereprestasjoner. Riktig seleksjon er viktig for alle organisasjoner, men spesielt viktig for Forsvaret som med sitt mandat i ytterste konsekvens gir lederen ansvar for oppdrag som kan bety forskjellen på liv eller død. Det er gjennomført en longitunell undersøkelse ...
 • Exploring quantitative modelling of semantic factors for content marketing 

  Xavier, Kevin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Developments in business analytics as well as an increased availability of data has allowed digital marketers to better understand and capitalize on consumer behavior to maximize the engagement with marketing materials. However, because most previous studies in this field have focused on consumer behavior theory, they have been largely limited in scope due to small datasets and reliance on human-labeled ...
 • How to design a startup? Understanding and shaping the organizational design of a case company 

  Enggaard, Mattias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  How to design a startup? is a question of practical importance to the managers that are building an organization from scratch. Focusing on a case startup, this thesis seeks to holistically understand its organizational development across five design dimensions (physical structure, visual design, organizational culture, decision processes, and team* composition). Being inspired by action research, ...
 • Merkevareverdi til turklær fra et bærekraftig perspektiv 

  Minnesjord, Hannah; Eknes, Stine Gladhus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Oppgavens formål er å undersøke forbrukeres oppfatning av merkevareverdien til turklær fra et bærekraftig perspektiv. Tematikken for studien ble valgt på bakgrunn av klesindustriens miljøskadelige og sosiale påvirkning på dagens samfunn, samt en økende interesse blant forbrukere om å eie nye og trendy turklær (Arrigo, 2020; Jacobs, 2018). Oppgaven har stor relevans, da det i dagens ...
 • Innovasjonsprosesser i reiselivet 

  Pedersen, Sigve Ysland; Lindsheim, Rebekka (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Tema for oppgaven er innovasjonsprosesser i reiselivet. Oppgaven søker innsikt i hvordan innovasjonsprosesser foregår i reiselivsnæringen og undersøker et case fra et prosjekt i Gudbrandsdalen. Caseprosjektet gjennomførte workshoper for innovasjon i deres arbeid. Formålet var å hente innspill og ideer fra reiselivsaktører, til en felles tiltaksplan for reiselivet i Gudbrandsdalen. Vi ønsket å få ...
 • Ledelse av praksisfelleskap: Hvordan mellomledere kan legge til rette for kunnskapsutvikling i hverdagen. 

  Landsverk, Ola Tobias Pauli; Hansen, Jørgen Kristoffer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  I det 21. århundre vil kunnskapsarbeidere være organisasjoners viktigste ressurs. På samme tid har mennesket som en kunnskapskilde fått mindre oppmerksomhet i forskningslitteraturen. For å bidra til litteraturen på kunnskapsledelse, setter vi søkelyset på kunnskapsutvikling i hverdagen ved å følge en nedenfra-opp-tilnærming til ledelse. Formålet med masteroppgaven er å studere hvordan en ...
 • Fra beundring til betenkning: En eksperimentell studie om holdningsendringer og merkesvik i kjølvannet av negative medieomtaler 

  Nilsen, Amalie; Arnesen, Annicken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  I en tid hvor merkevarer stadig kritiseres på sosiale medieplattformer, var formålet med denne studien å undersøke konsekvensene negative medieomtaler kan ha for merkevarer sett fra et forbrukerperspektiv. Mer konkret hvorvidt forbrukernes holdninger til en merkevare påvirkes negativt etter eksponering av to ulike former for negative medieomtaler; kompetansesvikt og moralsk svikt. Gjennom en ...
 • Beyond Budgeting i dagens dynamiske samfunn 

  Tangedal, Tine Rød; Higraff, Tom Erik Mathiesen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-29)
  Beyond Budgeting er et forholdsvis nytt begrep innen ledelse og økonomi og hadde sitt utspring på 70-tallet i Sverige. Ledelses- og styringsfilosofien har til hensikt å bedre virksomhetsstyring gjennom blant annet desentralisering av beslutningsmyndighet, autonomi, mer fokus på tillit og åpenhet for å skape bedre lønnsomhet og resultater. Hensikten med denne oppgaven er å presentere forskningen som ...
 • Lønnsomhet i norsk sportsbransje 

  Stormo, Sigurd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-26)
  Denne studien undersøker hvilke faktorer som påvirker lønnsomheten til norske sportsbutikker. Bransjen har siden starten av 2000-tallet opplevd stor vekst, men også konkurser blant store aktører og varierende lønnsomhet. Analysen tar utgangspunkt i tidligere forskning og funn om hvilke faktorer som påvirker lønnsomhet, for å besvare problemstillingen Hvilke faktorer påvirker sportsbutikkers ...
 • Analysis of how trust and policy stringency determine behavioral response to COVID-19 

  Rise, Sofie Pauline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Restrictions and regulations became the reality for most Europeans during the COVID-19 pandemic. Governments handled the pandemic differently and would need their population to follow the instructions sent out to handle the pandemic. This paper supposes that trust is a key to get the population to follow regulations even if the regulations are strict or to just live as before the pandemic. By running ...
 • Hvilken rolle spiller mellomledere i omfattende omorganiseringsprosesser i offentlig sektor? 

  Kanstad, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-03-01)
  Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) som ble initiert i 2015 er en av mange initiativ for å effektivisere offentlig sektor. Det har vært og er fortsatt et stort behov og fokus på dette. Ved UiT Norges Arktiske Universitet ble svaret på kravene om økt effektivitet Adm2020-prosjektet. Prosjektet resulterte våren 2019 i en omfattende omorganisering ved UiT som har berørt de ...
 • Fartøy eller kvoter: Hva skaper verdi? 

  Sivertsen, Vegard; Wisth, Martin Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Studien er en case-studie som retter oppmerksomheten mot salget av rederiet Regina Fisk AS, et unotert selskap innen pelagisk fiskerinæring og ringnotgruppen. Salgssummen oppgis å være 478 millioner kroner for selskapet som i 2021 hadde et årsresultat på 8,9 millioner kroner. Av den grunn er det ønskelig å studere hvilke faktorer som driver verdsettingen av Regina Fisk AS, og har muliggjort et salg ...

View more