Recent additions

 • Assessing the Learning Outcomes of Food-related Educational Tourism Events for University Students: The Case of the International Student Competition of Fermo, Italy 

  Tomasi, Sabrina; Cavicchi, Alessio; Paviotti, Gigliola; Bertella, Giovanna; Santini, Cristina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12-30)
  This paper examines the International Student Competition on Place Brand­ing and Mediterranean Diet held in Fermo, Italy, in the context of the devel­opment of rural areas. This one-week food-related educational programme was organised by the University of Macerata’s Department of Education, Cultural Heritage and Tourism in collaboration with The Piceno Laboratory on the Mediterranean Diet, a local ...
 • Growth Strategy of a Rural Business School: Sustainable Implementation of Online Studies 

  Bertheussen, Bernt Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-29)
  This case study, which uses interventionist action research methodology, first describes key elements of the online business model which was implemented at a business school in Arctic Norway. The aim of the business model intervention was to create a growth in student influx. Next, the study examines the actual impact of the intervention in terms of number of online applicants over the last decade. ...
 • Economic drivers for the Chinese tourists 

  Xie, Jinghua; Tveterås, Sigbjørn Landazuri (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-03-02)
  Asia, particularly China, has become an attractive market that receives much attention in the Norwegian tourism industry. This raises relevant questions about the sustainability of the Chinese tourism boom. If the Norwegian tourism industry increasingly targets this rapidly growing market with larger investments, it should respond to the prospects of long-term growth. Such prospects hinge on the ...
 • Investigation of the influence of product variety on inventories in hospitals 

  Aravazhi, Agaraoli; Helgheim, Berit; Jæger, Bjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2020-05-10)
  The literature on product variety provides great insights into various businesses. However, little research has been conducted on product variety in the healthcare industry. This study aims to explore the influence of product variety on inventory in hospitals. Since most hospitals are known to replenish products using a homegrown ad-hoc system, a model is developed for exploring all possible ...
 • Stretching the Rule of Law: How the Norwegian resistance movement influenced the provisional treason decrees of the exile government, 1944-1945 

  Borge, Baard Herman; Vaale, Lars-Erik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-16)
  This article examines the role of the Norwegian resistance movement ‘Hjemmefronten’ (the Home Front, HF) as a political interest group during the exile government’s formulation of provisional laws meant for the postwar reckoning with Norwegian collaborators and foreign war criminals. The article argues that the resistance through its judicial committee in Oslo had a decisive impact on the final ...
 • The Exploitation-exploration Dilemma of Fishing Vessels with Institutionally Protected Quota Shares 

  Hannevig, Hilde; Bertheussen, Bernt Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-16)
  It is an established “truth” in the literature that a company which restricts itself to utilize existing resources without exploring new business opportunities is doomed to fail in the long run. An underlying premise for the claim is that the competition arena is dynamic and organized according to free competition principles. This study, however, examines whether it is more profitable for a fishing ...
 • Opplevelsen av organisasjonsidentiteten i Forsvarsbygg. Er det motsetninger mellom den formelle uttalte- og opplevelsen av identiteten blant ansatte ved hovedkontoret og i Indre Troms? 

  Strømseth, Cathrin Amundsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-11)
  Denne masteroppgaven fokuser på begrepet organisatorisk identitet i Forsvarsbygg, og hvordan de ansatte opplever den vs den formelle uttalte identiteten til Forsvarsbygg er. Identitet dreier seg om hvem vi er og om hvordan vi grunnleggende definerer oss selv. Slik er det også ved organisasjonsidentitet, det dreier seg om oss og hvem vi er som organisasjon. Oppgaven tar utgangspunkt i Albert & ...
 • The economic determinants of tourism seasonality: A case study of the Norwegian tourism industry 

  Xie, Jinghua (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-02-26)
  Since seasonality has long been recognized as one of the most critical problems in the tourism industry, many studies have been conducted to investigate its reasons. Nevertheless, almost all the studies focus on climate and institutional reasons, ignoring the possible economic determinants. In this study, we use econometric models to estimate how economic factors such as tourist’s income, the relative ...
 • OMT: en studie om spesialistens motivasjon for en karriere i Hæren 

  Petersen, Lasse; Schartum-Hansen, Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
  Høy turnover blant spesialister i Hæren er en kjent utfordring for organisasjonen. Stor usikkerhet knyttet til egen karriere og fremtid er med på å forsterke denne utfordringen. Høy sluttrate blant denne kategorien personell medfører blant annet mangel på kompetanse, økt arbeidsbelastning på resten av organisasjonen og økte kostnader knyttet til utdanning av nytt personell. Hæren har en viktig oppgave ...
 • Bruk av Lean som et forbedringsverktøy for kundetilfredshet og kostnadseffektivisering for bankers utlånsprosesser. En casestudie om endringer i refinansieringsprosessen av boliglån i Nordea Bank Abp, filial i Norge 

  Hagen, Liudmyla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-28)
  Fremveksten av en mer digital økonomi har ført til nye kundepreferanser. Innovasjonsklynger påvirker forretningsmodellene for banktjenester. Kundenes økende krav og den økende konkurransen har gjort at Norske banker redesigner sine tradisjonelle prosesser på tvers av forretning og teknologiutvikling. Banker har digitalisering av sine prosesser høyt på agendaen, noe som vil gi kundene en kortere ...
 • Lederadferd i Forsvaret. Lederadferdenes påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet i Forsvaret. 

  Thomsvik, Kjetil Svartskuren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-15)
  Sammen med politiet forvalter Forsvaret statens maktmonopol. Dette betyr at Forsvarets ledere i ytterste konsekvens må beordre undergitte til å ta liv, eller til og med ofre sitt eget. Forsvarets ledere må ha de rette ledelsesverktøyene til at organisasjonen skal kunne fungere i både disse ekstreme situasjonene, men også i hverdagen i dyp fred. De siste to omstillingene i Forsvaret inkluderer ...
 • Kan positiv holdning til miljømerker føre til preferanse for MSC-merkede sjømatprodukter? En forbrukeranalyse om holdninger til miljømerker. 

  Rorgemoen, Lars Olai Flydal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-03-01)
  Miljømerker på produkter har blitt mer utbredt i dagligvaren, og deres hensikt er å hjelpe forbrukeren med å identifisere miljøvennlige produkter. Det er imidlertid usikkert hvor godt kjent forbrukere er med miljømerkene og hvor aktivt de bruker dem (Vermeir & Verbeke, 2006). Denne oppgaven undersøker norske forbrukeres holdning til miljømerker, og om holdning kan forklare intensjon til kjøp eller ...
 • Erfaring og oppfatning av lederutøvelse. En studie av medarbeidernes erfaring og oppfatning av lederutøvelse mellom kvinnelige og mannlige ledere. 

  Pedersen, Guro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  Formålet med denne oppgaven var finne ut hvilke erfaringer og oppfatninger medarbeidere i små og mellomstore private bedrifter (SMB) har med lederutøvelse, spesielt med fokus på kjønnene til lederen. Dette er viktig for å vite hvilken lederutøvelse som fungere best for medarbeiderne, men også om det er ulike forventninger til en leder av et bestemt kjønn. Problemstillingen «hvordan snakker ...
 • Ledelse i endringsprosesser. En studie av samvirket mellom ulike endringsagenter i endringsprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

  Eldnes, Preben Svanheim; Vebostad, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Tema for denne mastergradsavhandlingen er mellomlederroller og konsulentroller i endringsprosesser. Endringer har en raskere inntreden en før, mye på grunn av ny teknologi og digitalisering. Offentlig sektor står ovenfor et stort behov for modernisering og forbedring for å ivareta produktivitet, effektivitet og kvalitet. Denne studien ønsker å øke forståelsen for hvordan de to endringsagentene;mellomledere ...
 • Consumers' knowledge discrepancy and confusion in intent to purchase farmed fish 

  Hoque, Mohammed Ziaul (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-01)
  <i>Purpose</i> - The purpose of the paper is to examine the influence of consumers' perceived knowledge, knowledge discrepancy and confusion on the intention to purchase farmed fish (FF) via a survey design regarding perceptions, buying and consumption practices of urban households in Chittagong, Bangladesh.<p> <p><i>Design/methodology/approach</i> - The samples of 498 households were selected ...
 • Understanding the Influence of Belief and Belief Revision on Consumers’ Purchase Intention of Liquid Milk 

  Hoque, Mohammed Ziaul; Hossan, Mohammad Akter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-04-01)
  An unsustainable milk value chain can make consumers’ retention of preferences fragile, leading to a reduction in belief. One of the major ways of changing this belief is “belief revision” which accounts an interaction between a change in an individual’s preference with reference to its source and a belief expectancy and affects consumers’ behavioral intentions effectively. As there is little research ...
 • A segmentation of residents' attitudes towards mariculture development in Sweden 

  Skallerud, Kåre; Armbrecht, John (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-30)
  The farming of aquatic organisms, including fish, molluscs, crustaceans, and aquatic plants, is regarded as a promising strategy for local development (Cai et al., 2010; Cai et al., 2006; Costa-Pierce, 2016). Fresh water aquaculture is the dominant form of fish farming in Asia and is the largest component of China's aquaculture production (FAO, 2014). Mariculture, or marine aquaculture, has expanded ...
 • Legitimacy for Sustainability: A Case of A Strategy Change for An Oil and Gas Company 

  Jaber, Tahrir; Oftedal, Elin Merethe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-10)
  This study introduces and validates a measure of a company’s institutional profile for sustainability. It uses institutional theory as a lens to understand the factors that legitimize the adoption of renewable energy activities in an oil and gas company. The three institutional dimensions used in this study are regulative, normative and cognitive, which aimed to measure legitimacy in an oil and gas ...
 • Responsible diffusion of digital healthcare innovation 

  Ikram, Sana (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-02-28)
  Digital healthcare is an area, which is opening up for business opportunities. However, there has been a lot of research here from a long time. The involvement of stakeholders in the innovation process is increasing and with this situation, the diffusion of such healthcare innovation in market is evolving. To explain the effect of stakeholder’s involvement in the innovation process on the diffusion ...
 • The disappearance of the sea sámi as a cultural display category: Assimilation policies and the role of industrial expositions 

  Baglo, Cathrine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-28)
  While the Sea Sámi had a prominent position in an industrial exposition held in Tromsø in northern Norway in 1870, this category of display was no longer present in an industrial exposition held in the same city in 1894. In this article I explore this change and how the display of Sámi culture at the Tromsø expositions fit into a larger societal picture. Moreover, I argue that the creation of material ...

View more