Nye registreringer

 • Measuring impact through experimental design in entrepreneurship education: A literature review and research agenda 

  Longva, Kjersti Kjos; Foss, Lene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-16)
  True experimental design and quasi-experimental design are considered to be rigorous research designs appropriate for assessing the impact of pedagogical interventions. This study explores the extent and application of experimental design in impact research on entrepreneurship education (EE) based on a systematic literature review. The findings reveal a substantial lack of methodologically rigorous ...
 • Japanese tourists’ relatedness and connectedness with nature 

  Prebensen, Nina Katrine; Lee, Young-Sook; Kim, Hyelin Lina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-15)
  Nature-based tourism continues to gain importance globally. Research on sustainability claims that disconnection between nature and humanity may contribute to the environmental problems that we face in the 21st century. It is, thus, quintessential to better understand the underlying variables for sustainable behaviour in a tourism context. Research suggests scales on nature relatedness (NRS) and ...
 • Revisors ansvar for identifisering av regnskapsmessige misligheter 

  Stenvold, Tine Degerstrøm (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2018)
  Hovedfokuset i artikkelen er å analysere tidligere forskningsresultater når det gjelder misligheter og bruk av granskingsekspert i revisjonsprosessen for å svare på tre relevante spørsmål: (1) Kan bruk av granskingsekspert hjelpe revisjonsteamet med å oppdage misligheter? (2) Hvordan kan en granskingsekspert hjelpe revisor med å identifisere mislighetsrisikofaktorer? Og (3) i hvilken grad bør en ...
 • Resultatstyring i handelshøyskolen: En kvalitetsutopi? 

  Madsen, Cindy Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  Studien undersøker hvordan en handelshøyskole vektlegger ulike kvalitetsmål, samt hvordan dette måles og følges opp for å kunne besvare hvilke kvalitetsmål som prioriteres i deres resultatstyring. Oppgaven tegner et bilde av hvordan forståelsen av kvalitetsbegrepet, strategi og mål varierer på ulike nivåer og avdelinger i én organisasjon gjennom å innhente data fra dokumenter og informanter på flere ...
 • Digitalisering og robotisering i NAV - hvordan oppleves prosessene? 

  Øvergård, Iren Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Undersøkelsen ble foretatt i en økonomienhet i NAV. Regjeringen belyser gjennom Stortingsmeldinger hva som forventes i samfunnet og legger dermed føringer for arbeids- og velferdspolitikken. NAV sine tjenester må respondere på samfunnsutviklingen, og digitaliseringen som skjer i samfunnet berører medarbeidere internt i organisasjoner. Funnene fra undersøkelsen viser at informantene opplever ...
 • Ledererfaring før lederutdanning - hva gir best resultat? En sammenligning av offiserer med og uten ledererfaring før utdanningen på Krigsskolen 

  Müller, Evin Patrik; Frisak, Magnus Bøhn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-01)
  Vi har i denne studien sammenlignet to ulike grupper offiserer som har fullført utdanningen på Krigsskolen (KS). Det ene gruppen har gjennomført utdanningsløpet hvor de har ledererfaring fra avdeling før skolestart, mens den andre ikke har det. I oppgaven kalles disse vanlig KS og KS Gjennomgående. Vi ønsket å se hvilken gruppe offiserer som scoret best på prestasjoner de gjorde før, underveis og ...
 • Handlingsrom – en litteratur review 

  Strand, Arne Mathias Halvorsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
  Hva er handlingsrom, hvilke komponenter består det av og hvilke konsekvenser har det? Dette har blitt utforsket ved å undersøke litteraturen som finnes om handlingsrom.
 • Effect of labelled information and sensory attributes on consumers' intention to purchase milk 

  Hoque, Mohammed Ziaul; Xie, Jinghua; Nazneen, Suraiya (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-02)
  <p><i>Purpose</i>: The purpose of this paper is to examine the influences of consumer perceptions of labelled information and sensory attributes on consumers’ intention to buy fresh milk.</p> <p><i>Design/methodology/approach</i>: An experiment was conducted on 117 consumers in a lab at a university. After closely inspecting the labels’ information and tasting two types of milk, participants were ...
 • The use of food quality and prestige-based benefits for consumer segmentation 

  Heide, Morten; Olsen, Svein Ottar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  <p><i>Purpose</i>: The purpose of this paper is to identify consumer segments based on the importance of food quality and prestige benefits when buying food for a special occasion; dinner party with friends.</p> <p><i>Design/methodology/approach</i>: Using cluster analysis, the importance of food quality benefits (quality, taste and health) and prestige benefits (prestige quality, hedonic, ...
 • From sharecroppers to “flying farmers”: new forms of tourism entrepreneurship in rural areas 

  Bertella, Giovanna; Cavicchi, Alessio (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  The purpose of this study is to challenge the view of the rural environment as a static environment and the view of farmers as conservative actors. The focus is on mobile innovative practices by rural entrepreneurs who bring to life some of the features of the experience economy. An exploratory study concerning an association of rural entrepreneurs in the Italian region of Marche and a specific ...
 • Understanding the micro-foundations of internal capabilities for open innovation in the minerals industry: a holistic sustainability perspective 

  Ghassim, Babak; Foss, Lene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-04)
  It is indisputable that achieving sustainability in the minerals industry requires a holistic approach to innovation that utilizes the breadth of knowledge found outside the industry. While providing a myriad of opportunities, this open approach to innovation would also be challenging in that companies need to have sufficient absorptive capacity, i.e. the ability to ‘recognize’, ‘assimilate’ and ...
 • Unemployment rate, Labor-Market and Sickness-absence. How the unemployment affects sickness-absence in Troms County. An empirical analysis 

  Berthung, Espen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
  This thesis investigates how the unemployment rate affect the sickness-absence in Troms county. For doing so, we set up a model that investigates the causal relationship between labor market tightness and workers absence behavior and the cyclical selecting of employees with bad health during different states of the business cycle. We take advantage of over 230,000 recorded sickness-absences and ...
 • Do We Insure Our Most Valuable Asset, Ourselves? A study of students' insurance habits 

  Wittussen, Karl Henrik Støle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-22)
  This thesis is taken a deeper look at risk-taking behaviour regarding insurance choices and the possible explanation for why students expose themselves to the economic risk of becoming disabled. This thesis discusses some of the reasons why anomalies occur in relation to insurance choices. The students’ willingness to purchase disability insurance is investigated by the use of an econometric approach, ...
 • Kjøpsintensjon og betalingsvilje for luksuskosmetikk. Betydningen av produktegenskaper, sosiale verdier og individuelle trekk hos forbruker 

  Lauknes, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-03)
  Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hvilke produktegenskaper, sosiale verdier og individuelle trekk hos forbruker som kan påvirke kjøpsintensjonen og betalingsviljen av luksuskosmetikk. Det teoretiske rammeverket er inspirert av tidligere studier på luksus, samt teorier som vektlegger forbrukeratferd i henhold til kjøpsintensjon og betalingsvilje. Produktegenskapene i min oppgave består av ...
 • Samskaping gjennom kundeengasjement i offentlig sektor. En kvalitativ studie av kommunens forutsetninger for samskaping og drivere for kundeengasjement 

  Malin, Lottelise Kvalberg; Normann, Hanne Kathrine Alapnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Kommunenes rolle er under omstilling, noe som utfordrer dens tradisjonelle rolle som myndighetsutøver og tjenesteleverandør, til å bli en tilrettelegger av det nye velferdssamfunnet. Kommunene tilrådes å involvere private, sivile og offentlige aktører i offentlig problemløsning. Vi ønsket å undersøke hvilke forutsetninger kommunen har for å engasjere aktører i samskaping, samt hvilke drivere som ...
 • Innovasjon i samisk reindrift. Kvalitativ studie av faktorer som påvirker innovasjonen i samisk reindriftsnæring 

  Lango, Ann Catharina A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Innovasjon blir hevdet å være løsning på økonomisk utvikling og vekst. Innovasjon har nær slektskap med entreprenørskap. Entreprenørskap er noe forsket på med hensyn på reindrift men innovasjon i reindriftkonteksten er ikke forsket. Denne studien forsøker å svare på hvilke faktorer det er som påvirker innovasjonen i den samiske reindriftsnæringen. Problemstillingen lyder slik: Hvilke faktorer kan ...
 • Negative bieffekter av indre motivasjon i Sparebank 1 Nord-Norge, Alta. Hvordan påvirker bieffektene av indre motivasjon de ansattes velvære? 

  Sara, Piera Nilas Svendsen; Guttormsen, Martin Andrè Bang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Målet med oppgaven er å få en bedre innsikt og forståelse av motivasjon i praksis, og hvordan motivasjon påvirker de ansatte og arbeidsplassen deres med tanke på mental helse og velvære. Funnene skal hjelpe til å forstå motivasjonseffekter på et teoretisk plan. Denne studien ser på om det finnes negative bieffekter av indre motivasjon på de ansattes velvære i Sparebank1 Nord-Norge Alta. Teoretiske ...
 • Alga from the Arctic: A new avenue for commercial Carbon Capture Utilization? Developing a market strategy based on innovation and commercialization potential 

  Borrebæk, Kamilla Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  This thesis is based on an ongoing project at UiT – the Arctic University in Norway. The technology presented is an innovation in mass cultivation of alga originating from the Arctic. Research at UiT and collaboration with Finnfjord AS (smelting plant) has made the technology of mass cultivation possible on an industrial scale. Growing alga is performed inside the smelting plant, and uses waste ...
 • Commercialization of an interactive story universe hello X. Commercial potential of a participatory media product in Science Communication 

  Borovaya, Marina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  This thesis explores the commercial potential of an interactive story universe hello X, developed by Ice-9, a Tromsø based media company which specialises in using fiction narratives in participatory workshops and live events, interactive games, museum exhibitions and more traditional audio-visual productions. It uses creative co-production concept to generate rich media content, intended to nurture ...
 • Motivasjon for frivillig ledelse. En kvalitativ studie av norske studentidrettslederes motivasjon 

  Hågensen, Ragni Strand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Formålet med denne oppgaven var å forstå hva som motiverer personer til å drive med frivillig ledelse av studentidrettslag. Oppgaven avgrenser seg til å benytte seg av selvbestemmelsesteorien som teoretisk grunnlag, og videre til å se på studentidrettsledernes indre og ytre motivasjon for sine verv. Det er også sett på det sosiale miljøet og konteksten rundt lederne og hvorvidt dette kan framme eller ...

Vis mer