Recent additions

 • Innovations in the global knowledge economy: consequences for organizations 

  Johannessen, Jon Arild; Skaalsvik, Hugo (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-11-19)
  The authors know with a high degree of certainty that when new knowledge emerges, innovations in organizations will be created and economic growth stimulated in the global knowledge economy.<p> <p>The question the authors will examine is: How might a move from industrial knowledge clusters to global knowledge clusters impact on the development of innovations in organizations? The question is ...
 • Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning 

  Bygdnes, Anne Marit; Gressnes, Thomas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-01-30)
  Bakgrunn: Stadig flere personer med utviklingshemning oppnår høg alder. Endring i adaptiv atferd kan være et tidlig tegn på aldersrelaterte lideleser som Alzheimers sykdom. Studien belyser om screeningsinstrumentet ABDQ kan benyttes av omsorgspersoner for å avdekke endring i adaptiv atferd.<p> <p>Materiale og metode: Undersøkelsen omfatter 87 personer med utviklingshemning som tidligere har ...
 • Ruteark eller regneark? Kognitive utfordringer ved å løse finansoppgaver på papir og PC 

  Bertheussen, Bernt Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-02-08)
  Innebygde finansfunksjoner kan utføre avanserte beregninger i et regneark. Ved å kopiere formler i stedet for å lage dem manuelt, kan en løsning dessuten utvikles raskt. I artikkelen spør vi om det er mindre faglig krevende å løse oppgaver i et regneark enn på papir (ruteark). Vi forsøker å svare på spørsmålet ved å analysere en finansoppgave med Blooms reviderte taksonomi (BRT) for det kognitive ...
 • The relative impact of health communication conveyed via quick response codes: A conjoint experiment among young thai consumers doing grocery shopping 

  Fagerstrøm, Asle; Eriksson, Niklas; Khamtanet, Sirinna; Jitkuekul, Premruedee; Sigurdsson, Valdimar; Larsen, Nils Magne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-06-25)
  This paper explores the impact of health communication using smartphones and the outcome of healthier purchases when young Thai consumers shop for groceries. A conjoint experiment was arranged whereby participants (n ¼ 214) purchased grocery using information conveyed via quick response (QR) codes. Results show that a healthy food label, and a good consumer rating on the food’s health, evoked ...
 • Automatisk formativ feedback kan gi god motivasjon og læring : implementering av god tilbakemeldingspraksis i interaktive regnearkoppgaver 

  Unknown author (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-02-05)
  I artikkelen presenterer vi et konsept der en student løser tradisjonelle finansoppgaver i regneark i stedet for på papir. Oppgavene er interaktive. Dette betyr at studentene kan få formative tilbakemeldinger automatisk når de selv ønsker det. Målet med tilbakemeldingene er å hjelpe studentene til å komme et skritt videre med problemløsingen sin. Den innovative algoritmen som evaluerer studentenes ...
 • Towards some general ecological principles 

  Wikan, Arild (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-01-03)
  Discrete deterministic age-structured, stage-structured and difference delay equation population models are analysed and compared with respect to stability and nonstationary behaviour. All three models show that species with iteroparous life histories tend to be more stable than species with semelparous life histories which allow us to conclude that this must be a fairly general ecological ...
 • Å opparbeide endringskapasitet i en sykehusorganisasjon. En kvalitativ undersøkelse av endringsarbeid i en sykehusavdeling 

  Eriksdatter Tradin, Guro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-19)
  Temaet for denne studien er endringskapasitet i offentlige organisasjoner der mange organisasjoner ofte står i flere endringsprosesser samtidig. Hensikten er å få økt forståelse og kunnskap om hvordan organisasjoner som sykehussektoren håndtere endringer, samtidig som de må ivareta den daglige driften. I tillegg vil studien belyse hvordan et dynamisk begrep som endringskapasitet kan tilpasse seg ...
 • De unge vil lære å lage spennende torskemiddager 

  Alm, Siril (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2022-05-24)
  Sjømatkonsumet blant våre unge voksne fortsetter å synke. En Nofima-undersøkelse indikerer at konsumet kan økes hvis de blir inspirert til å lage spennende retter med hvit fisk.
 • Tracking decision-making of backcountry users using GPS tracks and participant surveys 

  Hendrikx, Jordy; Johnson, Jerry; Mannberg, Andrea (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-06-03)
  Snow avalanches are a significant natural hazard representing the primary risk of death to backcountry travelers in many alpine countries. Careful use of backcountry terrain through effective decision making can mitigate the risk of dangerous snowpack conditions, but requires relevant knowledge and experience. We present the results from a large-scale crowd sourced data collection method from ...
 • Kan kornkrisen redde flere brød? 

  Alm, Siril; Aadland, Eli Kristin; Almli, Valerie Lengard; Capodistrias, Paula; Grimsby, Gard Sveinung; Nordbø, Torunn Karlsen; Schrøder, Anne Marie; Skallerud, Wenche; Elstad Stensgård, Aina; Wergedahl, Hege; Østergaard, Sofie (Chronicle; Kronikk, 2022-03-27)
  Krig, nedbør og økte priser på olje, kunstgjødsel og papiremballasje fører til kornkrise som gjør at Ola og Kari Nordmann må betale mer for sitt daglige brød i tiden fremover.
 • What promotes motivation and learning in project management students? 

  Nordahl-Pedersen, Hilde; Heggholmen, Kari (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-01-10)
  This article discusses what promotes motivation and learning in students of project management. It is based on a qualitative study with six students from different project groups at a higher education institution in Norway. The study shows that ownership of self-chosen projects and regular feedback from the supervisor lead to hard work, intrinsic motivation and learning in all phases of the project. ...
 • En studie av sammenhengen mellom budsjett og aktivitet i spesialisthelsetjenesten 

  Støyle, Haakon Kristian Våge; Hansen, Sondre Fjelltun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-02)
  Bakgrunnen for denne avhandlingen bygger på utfordringene i helsesektoren, som tar en stadig økende andel av bruttonasjonalproduktet. Innen økonomistyring er det svært mange ulike faktorer som kan analyseres for å bidra til å belyse denne problematikken. Vår avhandling fokuserer på forholdet mellom det som blir ansett som det viktigste styringsverktøyet i offentlig sektor, budsjettet, opp mot ...
 • Hvilke forventninger har ansatte til sine ledere? En undersøkelse av lederforventninger blant ansatte i Åkerblå Group AS 

  Høyning, Kristoffer Porsvik; Rostad, Ole Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  I oppgaven undersøker vi hvilke forventninger ansatte i Åkerblå Group har til sine ledere. Vi skiller de ansatte på alder og kjønn, og ser etter likheter og forskjeller mellom disse to gruppene. Alder skilles mellom 18 og 40 år og 41 år eller eldre. Forskningsdesignet er kvantitativt og vi har benyttet oss av et eksisterende og godt utprøvd spørreskjema, LBDQ - Leadership Behaviour Description ...
 • Utprøving av en moderne strategimetode - Scenarioer i havbruksnæringen som strategisk beslutningsstøtte for Grovfjord Mek. Verksted 

  Breines, Anders; Breines, Sindre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  Oppgaven gir en kort teoretisk introduksjon til begrepene strategisk planlegging, strategisk beslutning og scenarioplanlegging. Kvaliteten på beslutninger er sterkt knyttet til grad av bevissthet, rasjonalitet og kunnskap. En god strategisk beslutning er en beslutning som bidrar til å oppnå strategiske mål. For å fatte en god strategisk beslutning må beslutningstaker være bevisst på hvilke valg som ...
 • Leadership aiming at innovation: suggesting and discussing four roles of an innovation leader 

  Johannessen, Jon Arild; Skaalsvik, Hugo; Adriaenssen, Daniel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-09-27)
  Organizations often experience problems and challenges due to the development of rigid bureaucratic rules and procedures, which may represent obstacles to creativity and innovation. In a global knowledge economy, innovation is an important competitive parameter. Consequently, anything that may stimulate innovation in an organization’s creative energy fields is valuable. This paper addresses one ...
 • Trade volume affects bitcoin energy consumption and carbon footprint 

  Sarkodie, Samuel Asumadu; Yakubu, Maruf Ahmed; Leirvik, Thomas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-05-16)
  The environmental sustainability of bitcoin is making waves in the empirical literature, yet, no study has thus far examined the financial determinants of bitcoin energy consumption and carbon footprint. Here, we use novel estimation methods comprising dynamic ARDL simulations and general-to-specific VAR to examine steady-state effects, cumulative impulse-response, and counterfactual shocks of bitcoin ...
 • Kundeopplevelser gjennom en bankbytteprosess. En studie av kundereisen fra gammel til ny bank 

  Isaksen, Anja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-03-01)
  Formålet med denne studien var å avdekke kundeopplevelser gjennom en bankbytteprosess, som en studie av kundereisen fra gammel til ny bank. I henhold til det teoretiske rammeverket for kundereiser, ble bankbytteprosessen delt opp i tre faser, før, under og etter bankbytte. Videre ble bankkunders opplevelser knyttet til hver fase undersøkt. Opplevelse er i denne sammenheng definert som en helhetlig ...
 • Robuste sjømatinntekter også under COVID-19 pandemien 

  Bertheussen, Bernt Arne; Bendiksen, Bjørn Inge (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-05-09)
  Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. Inntektene skaper arbeid og aktivitet i lokalsamfunn langs hele kysten. Denne studien undersøker hvor sårbare inntektene til sjømatnæringen har vært under Covid-19 pandemien som har preget mesteparten av 2020 og hele 2021. I tillegg til å analysere inntektsutviklingen på aggregert nivå for fiskeri og havbruk, presenterer studien sektorvise analyser ...
 • Vi trenger flere sjømat-influensere! 

  Alm, Siril (Chronicle; Kronikk, 2022-04-29)
  Til tross for at folk er blitt mer opptatt av å ha et sunt kosthold, har sjømatkonsumet vært dalende i flere år – spesielt blant den unge befolkningen. Kan sosiale medier og influensere være løsningen på problemet?
 • Driving through dense fog: a study of the effects and control of sustainable public procurement of electric cars 

  Langseth, Marius; Moe, Helene Tronstad (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-04-21)
  Governments are large buyers of vehicles, thus contributing to pollution. To promote sustainability, policies have been shaped to replace government-owned fossil fuel cars with electric cars. Public procurement is seen as a strategic tool for the government to transition. This study identifies a research gap due to a lack of studies on how stakeholders at different levels identify and calculate the ...

View more