Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent additions

 • Fartøy eller kvoter: Hva skaper verdi? 

  Sivertsen, Vegard; Wisth, Martin Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Studien er en case-studie som retter oppmerksomheten mot salget av rederiet Regina Fisk AS, et unotert selskap innen pelagisk fiskerinæring og ringnotgruppen. Salgssummen oppgis å være 478 millioner kroner for selskapet som i 2021 hadde et årsresultat på 8,9 millioner kroner. Av den grunn er det ønskelig å studere hvilke faktorer som driver verdsettingen av Regina Fisk AS, og har muliggjort et salg ...
 • Grunnrenteskatt i en samdrift: en casestudie fra havbruksnæringen 

  Ruud, Markus; Johansen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Etter flere år med stor vekst og ekstraordinær avkastning i næringen, har regjeringen besluttet å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Naturgitte privilegium i kombinasjon med reguleringer gir dermed kilde til grunnrente i næringen. Staten ønsker å innhente deler av grunnrenten, uten å påføre en redusering av effektivitet og verdiskapning. Prosessen rundt innføringen har vært preget av usikkerhet, ...
 • Lojalitet til Tromsø Taxi i et mylder av tilbud 

  Pettersen, Natalie Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  Hensikten med denne oppgaven er å se hvordan ulike drivere påvirker kundetilfredshet og lojalitet til Tromsø Taxi, samt i hvilken grad forbrukerinvolvering modererer forholdet mellom de ulike motivasjonsbegreper og lojalitet. Det teoretiske rammeverket i oppgaven bygger på teorier om kundetilfredshet som en totalvurdering, og lojalitetsbegrep bestående av både bevist intensjonslojalitet og en mer ...
 • Quantum Leaper: A Methodology Journey From a Model in NetLogo to a Game in Unity 

  Szczepanska, Timo; Angourakis, Andreas; Graham, Shawn; Borit, Melania (Chapter; Bokkapittel, 2022)
  Combining Games and Agent-Based Models (ABMs) in a single research design (i.e. GAM design) shows potential for investigating complex past, present, or future social phenomena. Games offer engaging environments that can help generating insights into social dynamics, perceptions, and behaviours, while ABMs support the representation and analysis of complexity. We present here the first attempt to ...
 • The global epidemiology of Brucella infections in terrestrial wildlife: A meta-analysis 

  Dadar, Myriam; Shahali, Youcef; Fakhri, Yadolah; Godfroid, Jacques (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-17)
  Brucellosis is a widespread zoonotic disease with serious consequences on human and animal health. <i>Brucella</i> infections were reported in many terrestrial wild animals, from subtropical and temperate regions to arctic regions. In many areas, the epidemiology of brucellosis in wildlife is closely associated with the occurrence of the disease in livestock. Some wild species may contribute to the ...
 • Pristransmisjon i forsyningskjeden av saltfisk og klippfisk til Portugal 

  Lettrem, Ingrid T.; Ness, Vilde L. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Portugal er et av de største sjømatmarkedene i Europa og verden. Forbruket av torsk har tradisjonelt vært høyt i Portugal; det ble for eksempel konsumert rundt 22 kg per innbygger i 2015. Formålet med masteroppgaven er å undersøke pristransmisjon for eksport- og utsalgspriser av norsk salt- og klippfisk i den portugisiske markedskjeden. Et relativt ubehandlet torskeprodukt, saltfisk, og et mer ...
 • Senescence and nutrients in the High Arctic 

  Isaeva, Aksana (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-08-15)
  The primary focus of the study is to explore the previously unexplored relationship between nutrients and the onset of senescence in autumn.
 • Distinct change in zooplankton zoogeography in high-Arctic Isfjorden, Svalbard 

  Stürzinger, Vegard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-08-18)
  Klimaendringer påvirker arktis mer en andre områder i verden. Isfjorden på Svalbard utgjør et et utmerket modellsystem for å måle endringer i zooplanktonsammfunnet. IMOS tidserien ved Janne Søreide med kolleger har samlet in data i over 20 år, og konsekvent for flere stasjoner i de siste 8 årene. I denne master oppgaven ser jeg på hvordan zoogeografisk relativ abundans har endret seg de siste 12 ...
 • Seasonal regulation of melanogenesis in ptarmigan 

  Curthoys, Daniel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-08-08)
  Ptarmigan are one of the few animals, and only bird species, to undergo seasonal colour change. Every year they moult between a white winter morph and brown summer and autumn morphs and back again. Skin samples were collected from Lagopus muta and Lagopus lagopus during the autumn moult between brown and white morphs to compare areas with brown feathers and areas that had grown white feathers. The ...
 • Årlig økonomisk verdiskapning av laksefiske i Reisaelva 

  Moksnes, Susann Johansen; Pleym, Kathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  Laksefiske er en relativt beskjeden aktivitet i Norge, til gjengjeld er de som driver med det særdeles ivrige. Laksefiskere legger igjen penger i lokalsamfunn omkring elver over store deler av landet. Det knyttes økonomiske verdier til laksefisket, i tillegg til historiske, kulturelle og sosiale verdier. Oppgaven har hatt som problemstilling å undersøke årlig økonomisk verdiskapning av laksefiske ...
 • Er endring i utbytte et signal til markedet om fremtidig inntjening? 

  Martinsen, Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Formålet med studien er å undersøke effekten endring i utbytte har på avkastningen til selskaper i en portefølje. Vi konstruerer en portefølje bestående av selskaper med økt utbytte, en portefølje med selskaper som reduserer utbytte og en tredje portefølje bestående av både selskaper som øker og reduserer utbytte. Vi vurderer porteføljene med likevekt og verdivekt. Studien tester om selskaper som ...
 • Kompetanseutvikling for å imøtekomme vekstrelaterte utfordringer 

  Nilsen, Kristina; Bjerken, Guro Finstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Denne oppgaven handler om kompetanseutvikling, og undersøker hvordan arbeid med kompetanseutvikling imøtekommer utfordringer i en bedrift i sterk vekst. En bedrift som opplever sterk vekst er Kongsberg Satellite Services AS (KSAT), verdensledende leverandør av bakketjenester for satellitter. Studien undersøker dermed hvordan det jobbes med kompetanseutvikling i KSAT, i tillegg til hvorvidt arbeidet ...
 • Markedsføring av kosttilskudd- hvilket budskap selger? 

  Nordahl, Ingri Bangsund; Johansen Isaksen, Brynjar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  Vi er i et tidsrom med fokus på grønt skifte i næringslivet, hvor bedriftene må omstille seg for å bli mer bærekraftig og bidra til sirkulærøkonomi. I denne oppgaven benytter vi et produkt som heter PreCardix som case, som er utviklet av bedriften Marealis AS. Denne bedriften har utviklet et kosttilskudd laget av rekeskall sammen med moderselskapet. Sammen bidrar de til en mer bærekraftig verden. ...
 • Det grønne rapporteringsskiftet 

  Næss, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-30)
  5. januar 2023 trådte Europakommisjonens bærekraftdirektiv (CSRD) i kraft, og de som blir omfattet av direktivet vil bli pålagt å utføre sine bærekraftsrapporter i henhold til de nye europeiske bærekraftstandardene (ESRS). Denne oppgaven ser nærmere på hvorfor standardene har blitt introdusert og hva som skiller dem fra eksisterende rammeverk og standarder for rapportering på bærekraft. Datainnsamlingen ...
 • Aktiv forvaltning og risikojustert meravkastning - en analyse av kraftmarkedet 

  Moe Carstens, Nina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-29)
  Markedsdynamikken i kraftmarkedet, med blant annet endringer i produksjon og etterspørsel i vinter - og sommersesongene, har historisk skapt til tider store fluktuasjoner i spotprisen på kraftressurser. I tillegg til sesongvariasjoner i etterspørsel og produksjon av kraft, har også den anspente situasjonen i Europa knyttet krigen mellom Russland og Ukraina som brøt ut for fullt i februar ...
 • Coping with change: The role of environmental parameters for Calanus lipid storage in Northeast Greenland fjords 

  Holmgren, Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-08-15)
  The importance of Calanus in the Arctic pelagic ecosystem is well established in the Norwegian-Arctic region. However, research on Calanus in Northeast Greenland remains limited. Calanus condition and role in the Arctic pelagic ecosystem might be different on the western side of the Fram strait because of influence from the East Greenland current that brings cold and less saline water in from the ...
 • Market efficiency and liquidity in financial market during crises 

  Hansen, Jakob; Halvorsen, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-31)
  In this thesis, we examine the relationship between market efficiency and market liquidity, focusing on financial markets during crises. Our work draws upon the article Liquidity and market efficiency (Chordia et al., 2008), and investigates the connection between market efficiency and liquidity in crisis periods. The research is based on analyses of ETFs (Exchange Traded Fund) in G7 countries and ...
 • Deep-sea sponge derived environmental DNA analysis reveals demersal fish biodiversity of a remote Arctic ecosystem 

  Brodnicke, Ole Bjørn; Meyer, Heidi Kristina; Busch, Kathrin; Xavier, Joana R.; Knudsen, Steen Wilhelm; Møller, Peter Daniel Rask; Hentschel, Ute Humeida; Sweet, Michael John (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-08-18)
  The deep-sea is vast, remote, and largely underexplored. However, methodological advances in environmental DNA (eDNA) surveys could aid in the exploration efforts, such as using sponges as natural eDNA filters for studying fish biodiversity. In this study, we analyzed the eDNA from 116 sponge tissue samples and compared these to 18 water eDNA samples and visual surveys obtained on an Arctic seamount. ...
 • Service branding: the role of innovative brand leadership 

  Skaalsvik, Hugo; Olsen, Bjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-10-21)
  This paper suggests and discusses a set of components which, the authors argue, will impact innovative brand leadership performance at the level of an individual service enterprise. The research design represents a holistic and systemic perspective to service branding and the methodology employed is conceptual desk research. A systemic model is suggested which depicts five influential components of ...
 • Retention of ice-associated amphipods: possible consequences for an ice-free Arctic Ocean 

  Berge, Jørgen; Varpe, Øystein; Moline, Mark A.; Wold, A; Renaud, Paul; Daase, Malin; Falk-Petersen, Stig (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-09-12)
  Recent studies predict that the Arctic Ocean will have ice-free summers within the next 30 years. This poses a significant challenge for the marine organisms associated with the Arctic sea ice, such as marine mammals and, not least, the iceassociated crustaceans generally considered to spend their entire life on the underside of the Arctic sea ice. Based upon unique samples collected within ...

View more