Aktuelle disputaser der avhandlingen er tilgjengelig i Munin:

17 okt 2019: André Rondestvedt

Yrkesretting og praktisk anvendelse av fellesfagene

08 nov 2019: Jonas Stein

What Happened in Northern Norway? - A comparative and quantitative analysis of political and demographic development in Northern Norway from 1950 to 2015

 • Effect of genetically low 25-hydroxyvitamin D on mortality risk: Mendelian randomization analysis in 3 large European cohorts 

  Aspelund, Thor; Grübler, Martin R.; Smith, Albert V.; Gudmundsson, Elias F.; Keppel, Martin; Cotch, Mary Frances; Harris, Tamara B.; Jorde, Rolf; Grimnes, Guri; Joakimsen, Ragnar Martin; Schirmer, Henrik; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Løchen, Maja-Lisa; März, Winfried; Kleber, Marcus E.; Tomaschitz, Andreas; Grove-Laugesen, Diana; Rejnmark, Lars; Swart, Karin M.A.; Brouwer, Ingeborg A.; Lips, Paul; van Schoor, Natasja M.; Sempos, Christopher T.; Durazo-Arvizu, Ramón A.; Škrabáková, Zuzana; Dowling, Kirsten G.; Cashman, Kevin D.; Kiely, Mairead; Pilz, Stefan; Gudnason, Vilmundur; Eiríksdóttir, Gudny (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-02)
  The aim of this study was to determine if increased mortality associated with low levels of serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) reflects a causal relationship by using a Mendelian randomisation (MR) approach with genetic variants in the vitamin D synthesis pathway. Individual participant data from three European cohorts were harmonized with standardization of 25(OH)D according to the Vitamin D ...
 • Combining the oncolytic peptide LTX-315 with doxorubicin demonstrates therapeutic potential in a triple-negative breast cancer model 

  Camilio, Ketil Andre; Wang, Meng-Yu; Mauseth, Brynjar; Waagene, Stein; Kvalheim, Gunnar; Rekdal, Øystein; Sveinbjørnsson, Baldur; Mælandsmo, Gunhild M. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-22)
  <i>Background</i> - Immunochemotherapy, the combined use of immunotherapy and chemotherapy, has demonstrated great promise in several cancers. LTX-315 is an oncolytic peptide with potent immunomodulatory properties designed for the local treatment of solid tumors. By inducing rapid immunogenic cell death through the release of danger-associated molecular pattern molecules (DAMPs), LTX-315 is capable ...
 • Closely-related Photobacterium strains comprise the majority of bacteria in the gut of migrating Atlantic cod (Gadus morhua) 

  Le Doujet, Typhaine; De Santi, Concetta; Klemetsen, Terje; Hjerde, Erik; Willassen, Nils Peder; Haugen, Peik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-17)
  <p><i>Background - </i>The population of Atlantic cod (<i>Gadus morhua</i>), also known as Northeast Arctic cod, migrating Atlantic cod, or simply “skrei,” lives mainly in the Barents Sea and Svalbard waters and migrates in annual cycles to the Norwegian coast in order to spawn eggs during late winter. It is the world’s largest population of Atlantic cod, and the population is distinct from the ...
 • Sannhetskommisjoner. Om institusjonalisert kunnskap, kritisk distanse og andre antropologiske utfordringer 

  Saugestad, Sidsel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-03-20)
  Denne artikkelen ser på noen aspekter av en sannhetskommisjon som er oppnevnt i Norge. Den første delen skisserer bakgrunnen for oppnevnelsen og diskuterer de argumentene som ble fremlagt, supplert med sitater fra en avisdebatt. Den andre delen setter denne debatten inn i en bredere sammenheng av norsk-samiske relasjoner og gir noen eksempler på samisk kommunikasjon om rett til å være forskjellig. ...
 • Pain-relieving effectiveness, quality of life and tolerability of repeated capsaicin 8% patch treatment of peripheral neuropathic pain in Scandinavian clinical practice 

  Hansson, Per; Jensen, Troels Staehelin; Kvarstein, Gunnvald; Strömberg, Martin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-02-01)
  <p><i>Context - </i>Clinical trials have demonstrated the efficacy and safety of the capsaicin 8% patch in patients with peripheral neuropathic pain (PNP); however, few studies have assessed this treatment in a clinical practice. <p><i>Objective - </i>To determine whether treatment and re‐treatment with the capsaicin 8% patch reduce PNP intensity in clinical practice. <p><i>Methods - </i>Three ...

Vis mer