Recent additions

 • Estrogen receptors α and β in the central amygdala and the ventromedial nucleus of the hypothalamus: Sociosexual behaviors, fear and arousal in female rats during emotionally challenging events 

  Le Moëne, Olivia; Stavarache, Mihaela; Ogawa, Sonoko; Musatov, Sergei; Ågmo, Anders (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-03-27)
  Estrogens receptors (ER) are involved in several sociosexual behaviors and fear responses. In particular, the ERα is important for sexual behaviors, whereas ERβ modulates anxiolytic responses. Using shRNA directed either against the ERα or the ERβ RNAs (or containing luciferase control) encoded within an adeno-associated viral vector, we silenced these receptors in the ventromedial nucleus of the ...
 • The Use of Context Data in Elective Surgery Scheduling and Planning. A literature review 

  Knutsen, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  The aim of this thesis is to examine how the use of context data in scheduling tools can contribute to the reduction of elective surgery cancellations. A literature review, following the recommendations to systematic reviews, was conducted in order to gather information on what context data could be used to improve elective surgery scheduling, and how the use of these data could affect elective ...
 • Drug resistance and the functional role of microRNAs in neuroblastoma 

  Bhavsar, Swapnil Parashram (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-06-13)
  Neuroblastoma is the most common solid tumor in infants. Most of the children diagnosed above one year of age, shows metastatic disease and poor prognosis. Chemotherapy is one of the principle mode of treatment. However, resistance to drug represent a major clinical obstacle for the effective treatment of cancer. MicroRNAs (miRNAs) are small, non-coding RNAs that regulate gene expression, ...
 • Bruk av kosttilskudd blant pasienter over 70 år ved Nordlandssykehuset i Bodø 

  Ramstad, Elise Sørensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  Bruk av kosttilskudd er vanlig i den generelle befolkningen. Kosttilskudd er ikke underlagt de samme lover og reguleringer som legemidler, og det er kjent at kosttilskudd kan gi bivirkninger og interagere med legemidler. Eldre mennesker er en spesielt utsatt gruppe for bivirkninger og interaksjoner. Formålet med studien er å kartlegge bruk av kosttilskudd blant pasienter over 70 år, undersøke om ...
 • Isolation and Characterisation of Halogenated and Bioactive Compounds from Thalassospira sp. and Alteromonas sp. 

  Ali, Nadia Ghazi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Bacterial natural products have contributed with a large part of the bioactive compounds that lead to drugs, and the biggest portion of the marketed antibiotics are bacterial products or their derivatives. Marine bacteria are not yet investigated to the same extend as their terrestrial counterparts. Therefore, they are considered a promising source for novel bioactive metabolites for drug development, ...
 • Modulation of dendritic cells phenotype and functions by irradiated and non-irradiated lung cancer fibroblasts. An in vitro study. 

  Tornaas, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Stromal cells in the tumor microenvironment (TME) interacts with cancer cells and affect their behavior in diverse manners. In this study, we investigated in vitro the mechanisms by which non-irradiated and irradiated cancer-associated fibroblasts (CAFs) isolated from patients with non-small cell lung carcinoma (NSCLC) affected the phenotype and function of monocyte-derived dendritic cells (Mo-DCs) ...
 • Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling? Barns deltakelse som mål og middel 

  Thørnblad, Renee; Strandbu, Astrid; Salamonsen, Anita (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-19)
  Barn deltar i økende grad i familievernkontorenes obligatoriske foreldremekling ved samlivsbrudd. Det er i dag en fagpolitisk målsetting i Norge at dette skal bli regelen snarere enn unntaket. På denne måten skal barns rett til å bli hørt innfris. I denne artikkelen undersøkes mekleres erfaringer fra meklingsprosesser der barn har deltatt. Spørsmålet som stilles er: Hva gjør barns deltakelse med ...
 • Too much medicine? A study investigating unwarranted regional variation and use of medical care 

  Rosenlund, Ingvild Mathiesen (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-07-03)
  <p>Den overordna tematikken i avhandlingen er overforbruk og regional skeivbruk av helsetjenester. Fellesnevneren for delstudiene er manglende evidens for dagens praksis eller at dagens praksis ikke følger vitenskapelige anbefalinger. <p>Målet med avhandlingen var å: 1) Undersøke behandlingsmessig konsekvens av elektiv CT for pasienter med selvbegrensede anfall av mistenkt urolithiasis. 2) Kartlegge ...
 • Shared risk factors for arterial cardiovascular diseases and venous thromboembolism 

  Småbrekke, Birgit (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-06-28)
  <i>Summary</i> - Extensive evidence support an association between arterial cardiovascular disease (CVD, i.e. myocardial infarction [MI] and ischemic stroke), and subsequent venous thromboembolism (VTE, i.e. deep vein thrombosis [DVT]) and pulmonary emboli [PE]). However, the mechanism behind the associations remains unclear. The aim of this thesis was to investigate the impact of ischemic stroke ...
 • Determinants for participation in The Norwegian Breast Cancer Screening Programme 

  Lillegaard, Siri Marlen Nordeng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-20)
  Background: Breast cancer is the most frequent cancer among women worldwide, and the second most important cause of cancer death in developed countries after lung cancer. Early detection with mammographic screening reduces breast cancer mortality. Few studies have investigated factors associated with participation in The Norwegian Breast Cancer Screening Programme. Objective: To identify determinants ...
 • Naturguidens rolle i det bærekraftige reiselivet på Svalbard. 

  Sivertsen, Sindre Rødsten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Sammendrag. Hovedformålet med denne studien var å forstå hvordan naturguidens rolle i et bærekraftig reiseliv ble opplevd og forstått av naturguider og guidemanagere på Svalbard. Det teoretiske rammeverket bestod av; bærekraftig utvikling og reiseliv, naturbasert turisme, naturguiden, friluftsliv og reiseliv og økofilosofi. Litteraturgjennomgangen viser at det eksisterer lite forskning på naturguidens ...
 • En casestudie av Ski- og Skredworkshopen i Sogndal - med fokus på menneskelige faktorer 

  Holstad, Elias Grimstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I Norge var det flere dødsfall som følge av snøskred sesongen 2018/19 enn det har vært på mange år. De fleste snøskredulykkene som involverer folk med kunnskap om snøskred er en følge av menneskelige faktorer. Selv om mange har kunnskapen som skal til for å holde seg trygge, fører menneskelige faktorer til at de ikke klarer å benytte denne kunnskapen for å unngå å havne i snøskredulykker. I denne ...
 • Attitudes to evidence-based interventions and routine outcome measures in mental health professionals 

  Rye, Marte (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-06-20)
  The complicated relationship between clinical health science and clinical practice has widely been referred to as the “science-practice gap”. This is for instance visible in the discrepancy between the amount of resources spent to develop and apply evidence-based treatment programmes and interventions (EBI) and the extent to which these interventions are used in real-life mental health care service ...
 • Attitudes of mental health providers towards adoption of evidence-based interventions: relationship to work-place, staff roles and social and psychological factors at work 

  Rye, Marte; Friborg, Oddgeir; Skre, Ingunn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-08)
  <p><i>Background - </i>Gaining insight into factors influencing the adoption of evidence-based interventions (EBI) is essential to ensuring their sustainability in the mental healthcare setting. This article describes 1) differences between professional staff roles in attitudes towards EBI and 2) individual and organizational predictors of attitudes towards adopting EBI. <p><i>Methods - </i>The ...
 • Effekter av moderat og dyp hypotermi på depolarisering- og repolariseringshastighet i EKG 

  Steinholt, Markus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-04)
  Introduksjon: Ofre for aksidentell hypotermi (utilsiktet kroppstemperatur <35°C) bærer høy risiko for å utvikle dødelige arytmier, både under nedkjøling og ved oppvarming, noe som resulterer i høy mortalitet hos disse pasientene. Videre benyttes hypotermi i klinikken for sin beskyttende effekt på hjernen og hjertet under kirurgi, på for eksempel aortabuen (dyp hypotermi, <30°C), og etter vellykket ...
 • The 2014-2016 Ebola Epidemic in West Africa. How did cultural factors contribute to an escalation of the outbreak? 

  Granerud, Hannah Skjellet (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Background The 2014-2016 Ebola epidemic is the biggest known outbreak since 1976. The transmission from a bush animal to one human eventually caused 28 652 cases and 11 325 deaths. It is necessary to investigate how one case could cause that many infected people and deaths, and this study aims to identify the most important cultural factors that contributed to these high numbers. Method This ...
 • Sykdomsaktivitet, medikamentbruk og forekomst av infeksjoner og andre bivirkninger hos barn med barneleddgikt - en multisenter kohortstudie 

  Finne, Vilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn: Juvenil idiopatisk artritt (JIA), på norsk barneleddgikt, er den vanligste revmatiske sykdommen blant barn. Ingen medikamenter har kurativt potensial, men prognosen har blitt betydelig bedret de siste tiårene grunnet utvikling av biologiske legemidler. Disse legemidlene kan potensielt ha alvorlige bivirkninger, deriblant økt sårbarhet for infeksjoner. Materiale og metode: Data fra den ...
 • Traumeforskning i Norden de siste 20 år. En systematisk litteraturgjennomgang 

  Iversen, Valdemar Vea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn og formål Alvorlige hendelser er over hele verden en viktig årsak til død hos personer under 45 år. Mortalitet etter alvorlige traumer er høy. De nordiske landene skiller seg fra resten av verden med sitt kalde klima og store avstand. I tillegg er tettheten av store sykehus lav. Det har vært poengtert fra forskere og fagmiljø at behovet for forskning innenfor fagområdet traumatologi er ...
 • The effect of decades of conflict on Colombian children and young 

  Hanssen, Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  The main aspect of this thesis is to examine the relationship between living in a continuing armed and violent conflict and the psychological health of children and young. The Colombian conflict has lasted for several decades and there is as a result widespread violence throughout the country. Armed conflict can lead to both physical and psychological trauma and poor health in people of all ages. ...
 • Effect of liposomal resveratrol on sperm cell motility 

  Thomassen, Stefan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Background: Resveratrol is found to have antioxidative properties and is reported as a protective pharmacological agent against several diseases. It is however a lipophilic and unstable substance because of its photosensitivity. In order to enhance the drug stability, solubility and to deliver the drug in the targeted area, it can be incorporated in a nano-sized vesicle of liposome formulations. ...

View more