Recent additions

 • Prognostic biomarkers for immunotherapy with ipilimumab in metastatic melanoma 

  Nyakas, Marta Sølvi; Aamdal, Elin; Jacobsen, Kari Dolven; Guren, Tormod Kyrre; Aamdal, Steinar; Hagene, Kirsten Thorin; Brunsvig, Paal Fr.; Yndestad, Arne; Halvorsen, Bente; Tasken, Kristin Austlid; Aukrust, Pål; Mælandsmo, Gunhild Mari; Ueland, Thor (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-03-01)
  New therapies, including the anti‐cytotoxic T lymphocyte antigen (CTLA)‐4 antibody, ipilimumab, is approved for metastatic melanoma. Prognostic biomarkers need to be identified, because the treatment has serious side effects. Serum samples were obtained before and during treatment from 56 patients with metastatic or unresectable malignant melanoma, receiving treatment with ipilimumab in a national ...
 • Management of patients with metastatic prostate cancer (mPC) in a rural part of North Norway with a scattered population: does living near the department of oncology translate into a different pattern of care and survival? 

  Nieder, Carsten; Dalhaug, Astrid; Haukland, Ellinor Christin; Norum, Jan (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-05-23)
  The goal of the Norwegian Ministry of Health and Care Services is to offer an equal health-care service with the same outcomes wherever people are living within the country. The aim of this study was to evaluate whether this was true for patients diagnosed with metastatic prostate cancer (mPC) and living in Nordland County, a region with a challenging geography and climate and having, several small ...
 • Novel targets for delaying aging: The importance of the liver and advances in drug delivery 

  Hunt, Nicholas J; McCourt, Peter Anthony; Le Couteur, David George; Cogger, Victoria C (Journal article; Tidsskriftartikkel; Preprint; Manuskript, 2018-09-21)
  Age-related changes in liver function have a significant impact on systemic aging and susceptibility to age-related diseases. Nutrient sensing pathways have emerged as important targets for the development of drugs that delay aging and the onset age-related diseases. This supports a central role for the hepatic regulation of metabolism in the association between nutrition and aging. Recently, a role ...
 • Association of Selenoprotein and Selenium Pathway Genotypes with Risk of Colorectal Cancer and Interaction with Selenium Status 

  Fedirko, Veronika; Jenab, Mazda; Méplan, Catherine; Jones, Jeb S.; Zhu, Wanzhe; Schomburg, Lutz; Siddiq, Afshan; Hybsier, Sandra; Overvad, Kim; Tjønneland, Anne; Omichessan, Hanane; Perduca, Vittorio; Boutron-Ruault, Marie-Christine; Kühn, Tilman; Katzke, Verena; Aleksandrova, Krasimira; Trichopoulou, Antonia; Karakatsani, Anna; Kotanidou, Anastasia; Tumino, Rosario; Panico, Salvatore; Masala, Giovanna; Agnoli, Claudia; Naccarati, Alessio; Bueno-De-Mesquita, Bas; Vermeulen, Roel C.H.; Weiderpass, Elisabete; Skeie, Guri; Nøst, Therese Haugdahl; Lujan-Barroso, Leila; Quirós, Jose Ramón; Huerta, José María; Rodríguez-Barranco, Miguel; Barricarte, Aurelio; Gylling, Björn; Harlid, Sophia; Bradbury, Kathryn Erica; Wareham, Nick; Khaw, Kay-Tee; Gunter, Marc J.; Murphy, Neil; Freisling, Heinz; Tsilidis, Kostas; Aune, Dagfinn; Riboli, Elio; Hesketh, John E.; Hughes, David J. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-25)
  Selenoprotein genetic variations and suboptimal selenium (Se) levels may contribute to the risk of colorectal cancer (CRC) development. We examined the association between CRC risk and genotype for single nucleotide polymorphisms (SNPs) in selenoprotein and Se metabolic pathway genes. <i>Illumina Goldengate</i> assays were designed and resulted in the genotyping of 1040 variants in 154 genes ...
 • β-cyclodextrin polymers as cholesterol sequestrating agents 

  Fadeev, Nikolay Olegovich (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-19)
  Summary Elevated serum cholesterol blood levels is one of the central risk factors for cardiovascular diseases. Lowering blood cholesterol have significant impact on lowering cardiovascular disease events. Inhibiting cholesterol absorption in small intestine can significantly lower serum cholesterol levels and thereby - lower cardiovascular events. Β-cyclodextrin (βCD)-dextran polymer is expected ...
 • Relasjonskompetanse - et mål og et middel i barnevernets praksis. En studie om relasjonens betydning i møte mellom saksbehandler og familier i barnevernet 

  Isaksen, Bjørg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Studien undersøker relasjonskompetansens betydning i møte mellom saksbehandler og familier i barnevernet. Undersøkelsen er basert på intervju av saksbehandlere i kommunalt barnevern. Studien viser at relasjonskompetansen hos saksbehandler er av betydning når målet er endring hos familien og det å inneha relasjonskompetanse fordrer både personlige egenskaper og faglige kunnskaper. Veiledning ble her ...
 • Kultursensitivt barnevern. En kvalitativ studie av barnevernsarbeideres erfaringer i sitt møte med etniske minoritetsfamilier 

  Wessel, Pål (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
  Denne masteroppgaven handler om hvordan barnevernsarbeidere erfarer sitt møte med etniske minoritetsfamilier. Kultursensitivitet er blitt en viktig del av flerkulturelt barnevernsarbeid, og det stilles krav og forventninger om å møte etniske minoritetsfamilier på en kultursensitiv måte (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2015). Hovedmålet med denne studien er å undersøke ...
 • Reaction Kinetic Models of Antibiotic Heteroresistance 

  Martinecz, Antal; Clarelli, Fabrizio; Abel, Sören; Abel zur Wiesch, Pia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-08-15)
  Bacterial heteroresistance (i.e., the co-existence of several subpopulations with different antibiotic susceptibilities) can delay the clearance of bacteria even with long antibiotic exposure. Some proposed mechanisms have been successfully described with mathematical models of drug-target binding where the mechanism’s downstream of drug-target binding are not explicitly modeled and subsumed in ...
 • Suicidal ideation in relation to disordered eating, body size and weight perception: a cross-sectional study of a Norwegian adolescent population - the HUNT Study 

  Sardahaee, Farzaneh Saeedzadeh; Holmen, Turid Lingaas; Micali, Nadia; Sund, Erik R.; Bjerkeset, Ottar; Kvaløy, Kirsti (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-07-27)
  <i>Objective</i> - We conducted a population-based study on a sample of more than 7000 adolescents where we examined the associations between suicidal ideation (SI) and disordered eating (DE) and its related traits.<p> <p><i>Design</i> - Cross-sectional.<p> <p><i>Settings</i> - Data were derived from two Norwegian population-based cohorts, the Young-HUNT1 (1995–1997) and Young-HUNT3 (2006–2008) ...
 • I kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene 

  Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-24)
  Denne artikkelen har som mål å bidra til diskusjoner om begrepet kvalitet slik det framkommer i bedømmelsesprosesser ved professor- og dosentopprykk, gjennom å utforske hvorvidt og hvordan kjønn har betydning for måten kvalitet vurderes og kommer til uttrykk på i slike prosesser. Studien er en analyse av dybdeintervjuer med fem erfarne komitémedlemmer i kunstutdanningsfeltet i Norge. Vår analyse av ...
 • Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway 

  Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn; Sønvisen, Signe; Heidelberg, Cecilie Thon; Aasmoe, Lisbeth (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-25)
  <i>Background</i>: Fishers exposed to unfavourable environmental conditions may suffer negative health ef- fects. This study aimed to identify musculoskeletal symptoms in professional fishers in Norway using data from several sources; register data, telephone survey and questionnaire.<p> <p><i>Materials and methods</i>: Professional fishers (n = 25,971) registered in the period 2008-2013 were ...
 • Forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge. Prosessevaluering av kommunalt prosjekt. 

  Svenning, Therese Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-01)
  Sammendrag. Seksuelle overgrep mot barn (SOB) er et folkehelseproblem som ofte fører til alvorlige skadelidelser både på kort og lang sikt. Reell forebygging er vanskelig å måle fordi det ikke finnes sikre prevalenstall. Det er trolig store mørketall i statistikken over seksuallovbrudd fordi veldig mange ikke blir anmeldt. Denne norske studien undersøker et kommunalt forebyggingsprosjekts bakgrunn, ...
 • Kronisk bekkensmerte, muskelspenninger og selvopplevde helseplager 

  Vold, Anne Tine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
  Sammendrag: Jeg har de siste 6 år jobbet ved nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnsykdom. I løpet av disse årene har jeg fått henvist et økende antall pasienter med kronisk bekkensmerte (KBS) til utredning og behandling. Min erfaring er at dette er en pasientgruppe med mange symptomer fra ulike organsystemer i tillegg til omfattende muskel- og skjelettplager. Til tross for de ...
 • Suicidal behaviour in adolescence and later mental healthcare use: a population-based registry study of Norwegian youth. Exploring potential gender differences and ethnic differences between indigenous Sami and non-Sami 

  Sørvold, Maria Therene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-07-28)
  Background: The prevalence of suicidal behaviour among adolescents are high, and act as a risk factor of suicide. Suicide is considered a public health problem worldwide. Indigenous people are in general at higher risk of suicide than the majority population, and there are gender differences in the pathways of suicidal behaviour and suicides. Objectives: To investigate the association and importance ...
 • Effects of Linear Versus Changes of Direction Repeated Sprints on Intermittent High Intensity Running Performance in High-level Junior Football Players over an Entire Season: A Randomized Trial 

  Sagelv, Edvard Hamnvik; Selnæs, Ivar; Pedersen, Sigurd; Pettersen, Svein Arne; Randers, Morten B.; Welde, Boye (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-08-06)
  <i>Abstract</i>: Background: Changes of direction (COD) repeated sprints (RSs) might have greater relevance to football than linear RSs. We aimed to compare the effects of linear and COD RSs on intermittent high intensity running (HIR) over an entire season. <p> <p><i>Methods</i>: In total, 19 high-level male football players (16–19 years) randomly performed linear RSs or COD RSs twice a week ...
 • Validity of the Polar M430 Activity Monitor in Free-Living Conditions: Validation Study 

  Henriksen, André; Grimsgaard, Sameline; Horsch, Alexander; Hartvigsen, Gunnar; Hopstock, Laila Arnesdatter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-08-16)
  <i>Background</i>: Accelerometers, often in conjunction with heart rate sensors, are extensively used to track physical activity (PA) in research. Research-grade instruments are often expensive and have limited battery capacity, limited storage, and high participant burden. Consumer-based activity trackers are equipped with similar technology and designed for long-term wear, and can therefore ...
 • Use of Electronic Health and Its Impact on Doctor-Visiting Decisions Among People With Diabetes: Cross-Sectional Study 

  Hansen, Anne Helen; Claudi, Tor; Årsand, Eirik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-04-26)
  <i>Background</i>: Despite the increasing prevalence of diabetes and increasing use of electronic health (eHealth) among people with diabetes, little is known about the association between the use of eHealth and the use of provider-based health services.<p> <p><i>Objective</i>: The objective of this study was to investigate whether the use of eHealth might change patients’ decisions regarding ...
 • Community-Working Occupational Therapists Serving as Fieldwork Supervisors: Characteristics and Associated Factors 

  Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-07-15)
  As enrollment numbers grow in occupational therapy academic programs in Norway, the need for more fieldwork placements and supervisors increases. More knowledge about factors of importance for occupational therapists’ decisions to take on the role of fieldwork supervisor may promote easier access to supervisors who are ready for the task, and it may assist in addressing the barriers for those who ...
 • Differences in emotional and pain-related language in tweets about dentists and medical doctors: Text-analysis of Twitter content 

  Johnsen, Jan-Are Kolset; Eggesvik, Trude Benedikte; Rørvik, Thea Heyerdahl; Hansen, Miriam Wöhlert; Wynn, Rolf; Kummervold, Per Egil (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-06)
  <p><i>Background - </i>Social media provides people with easy ways to communicate their attitudes and feelings to a wide audience. Many people, unfortunately, have negative associations and feelings about dental treatment due to former painful experiences. Previous research indicates that there might be a pervasive and negative occupational stereotype related to dentists and that this stereotype is ...
 • In Silico Methods for the Discovery of Orthosteric GABAB Receptor Compounds 

  Evenseth, Linn; Warszycki, Dawid; Bojarski, Andrzej J; Gabrielsen, Mari; Sylte, Ingebrigt (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-03-07)
  The GABA<sub>B</sub> receptor (GABA<sub>B</sub>-R) is a heterodimeric class C G protein-coupled receptor comprised of the GABA<sub>B1a/b</sub> and GABA<sub>B2</sub> subunits. The endogenous orthosteric agonist γ-amino-butyric acid (GABA) binds within the extracellular Venus flytrap (VFT) domain of the GABA<sub>B1a/b</sub> subunit. The receptor is associated with numerous neurological and ...

View more