Recent additions

 • Phagocytosis of live and dead Escherichia coli and Staphylococcus aureus in human whole blood is markedly reduced by combined inhibition of C5aR1 and CD14 

  Skjeflo, Espen Waage; Christiansen, Dorte; Landsem, Anne; Stenvik, Jørgen; Woodruff, T. M.; Espevik, Terje; Nielsen, Erik Waage; Mollnes, Tom Eirik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-05-15)
  <i>Background</i> - Sepsis is a dysregulated host response to infection. The aim of this study was to investigate the effects of complement- and CD14 inhibition on phagocytosis of live and dead Gram-negative and Gram-positive bacteria in human whole blood.<p> <p><i>Methods</i> - Lepirudin-anticoagulated blood was incubated with live or dead <i>E. coli</i> or <i>S. aureus</i> at 37 °C for 120 min ...
 • Research involving older persons with dementia; ethical considerations 

  Drageset, Ingrid Marie Saga (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-09-04)
  In a research project where ten persons with dementia and their close families participated, the researcher explored how older people suffering from dementia could live meaningful lives. The aim of this article is to discuss some ethical considerations when persons with dementia are included in research, and to emphasize how to ensure their integrity and dignity. The qualitative research project ...
 • Plasma levels of mannose-binding lectin and future risk of venous thromboembolism 

  Liang, Robin Amanda; Høiland, Ina Isabella; Ueland, Thor; Aukrust, Pål; Snir, Omri; Hindberg, Kristian; Brækkan, Sigrid Kufaas; Garred, Peter; Mollnes, Tom Eirik; Hansen, John-Bjarne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-20)
  <i>Background</i> - Animal and observational studies have suggested a pathophysiological role for complement in venous thromboembolism (VTE), but the initiating mechanisms are unknown. Mannose‐binding lectin (MBL) bound to altered host cells leads to activation of the lectin complement pathway, and both high and low MBL levels have been implicated in the pathophysiology of cardiovascular ...
 • Empati hos medisinstudenter - en kartleggingsoversikt 

  Fladset, Linn Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-08-20)
  Bakgrunn: Empati hos medisinstudenter er et populært tema innenfor medisinsk etikk, undervisning og sosiologi. Det spørres om empatien beholdes over terskelen til ferdigutdannede leger, og hvis ikke, i hvilken grad og om empati påvirkes. Hensikten med denne oppgaven var å se nærmere på forskningen omkring empati fra det siste tiåret, og sammenfatte resultater med ulike funn og ulike aspekter. Metode: ...
 • Behandling av ekstrauterint svangerskap ved Universitetssykehuset Nord-Norge i perioden 2006-2016. En kvalitetssikringsstudie 

  Hansen, Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-08-19)
  Bakgrunn: Ekstrauterin graviditet (ex.u.) påvises i økende tilfeller før symptomdebut og gir mulighet for tidlig og ikke-operativ behandling. Formålet med prosjektet er å utprøve behandlingspraksis ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø mot nasjonale standarder for å avdekke avvik og forbedringsmuligheter. Utprøvingen gjøres ved å studere tidligere pasientforløp og kartlegge utfall i form ...
 • Skaderegisteret ved UNN Narvik. En enkel kvalitetsvurdering av anonymiserte data for perioden 2004-1017 

  Ravlo, Celina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-08-14)
  Denne masteroppgaven med tittelen ‘Skaderegisteret ved UNN Narvik - En enkel kvalitetsvurdering av anonymiserte data for perioden 2004-2017’’ ble godkjent av Helsefakultetet i oktober 2017. Hensikten er å beskrive, rekode og korrigere Skaderegisteret ved UNN Narvik, samt vurdere muligheten for å anvende dette materialet for videre analyse og evaluering. Dette for å få større innsikt i og kunnskap ...
 • Allmennlegens tiltro til egne akuttmedisinske ferdigheter. En spørreundersøkelse blant norske fastleger 

  Holte-Ambjørnsen, Øivind Kjønsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-12)
  Bakgrunn: Akuttmedisinforskriften og Nasjonal traumeplan stiller krav til legevaktlegens kompetanse. Det foreligger et behov for økt kunnskap om legevaktlegens tiltro til eget akuttmedisinske ferdighetsnivå. Metode: Samtlige norske fastleger (n=4883) ble invitert til å delta i en nettbasert spørreundersøkelse. For 12 spesifiserte ferdigheter ble legene bedt om å angi tiltro til egen evne på en ...
 • Changes in cytokines during treatment of elderly, hospitalized psychiatric patients - a naturalistic study 

  Bugge, Erlend; Wynn, Rolf; Mollnes, Tom Eirik; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Lapid, Maria; Grønli, Ole Kristian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-26)
  Immunological abnormalities have been demonstrated in several psychiatric disorders. Predominantly, studies have focused on younger adults, and research on elderly psychiatric in-patients is scant. In this naturalistic study, we investigated changes in cytokine levels during the treatment of diagnostically unselected elderly psychiatric in-patients, and whether these changes could be related to ...
 • Health Professionals' Experience with Patients Accessing Their Electronic Health Records: Results from an Online Survey 

  Johansen, Monika Alise; Kummervold, Per Egil; Sørensen, Tove; Zanaboni, Paolo (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
  The aim of this study was to investigate hospital professionals’ experience and attitude with patients accessing their own electronic health records. The study was conducted one year after service establishment. Data was collected through an online survey. In total, 457 replies were received. The results revealed a quarter of the administrative staff received feedback from patients or relatives ...
 • Hva styrker verdigheten til kreftsyke kvinner som ønsker å dø hjemme? 

  Staats, Katrine; Tranvåg, Oscar; Grov, Ellen Karine (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2019-05-15)
  Når pasienter ønsker å dø hjemme er det viktig at hjemmesykepleiere har god kompetanse i bruken av symptomlindrende legemidler. Hensikten med studien er å utvikle ny kunnskap om hjemmesykepleieres erfaringer med å bruke medikamentskrin i symptomlindrende omsorg for hjemmeboende pasienter i terminalfase. Vi presenterer faktorer som skaper trygghet og fremmer bruken av medikamentskrinet, i tillegg til ...
 • Biomarkers Discovery: The Benefit of the Study Exosomes Originated from Merkel Cell Carcinoma Cell Lines 

  Konstantinell, Aelita Gloria Virginia (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-08-30)
  Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare, aggressive neuroendocrine form of skin cancer with a rising incidence and a high mortality rate. The risk of developing Merkel cell carcinoma increased among a large number of immunosuppressed patients. The origin of cancer not known and the pathogenesis of MCC not fully understood. Two causes can initiate MCC tumorigenesis, such as accumulation of UV-induced ...
 • Sepsis causes right ventricular myocardial inflammation independent of pulmonary hypertension in a porcine sepsis model 

  Pischke, Søren; Hestenes, Siv Merete; Johansen, Harald Thidemann; Fure, Hilde; Bugge, Jan F; Espinoza, Andreas Westenvik; Skulstad, Helge; Edvardsen, Thor; Fosse, Erik; Mollnes, Tom Eirik; Halvorsen, Per Steinar; Nielsen, Erik Waage (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-27)
  <i>Introduction</i> - Right ventricular (RV) myocardial dysfunction is a common feature in septic shock. It can worsen outcome, but the etiology is poorly understood. Pulmonary artery hypertension (PAH) plays a part in the pathogenesis of the right heart dysfunction in sepsis but its importance is unknown. In pigs, PAH in sepsis is substantial and the translational value of porcine sepsis models ...
 • Tumor necrosis factor inhibitors are associated with reduced complement activation in spondylarthropathies: An observational study 

  Hokstad, Ingrid; Deyab, Gia; Fagerland, Morten; Lyberg, Torstein; Hjeltnes, Gunnbjørg; Førre, Øystein Thorleiv; Agewall, Stefan; Mollnes, Tom Eirik; Hollan, Ivana (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-07-23)
  <i>Background</i> - The complement system is involved in pathogenesis of cardiovascular disease, and might play a role in accelerated atherogenesis in spondylarthropathies (SpA). Hence, we examined complement activation in SpA, and its relationship to antirheumatic treatment, inflammatory and cardiovascular markers. <p> <p><i>Methods</i> - From PSARA, a prospective observational study, we examined ...
 • Young children with problem behaviour in school settings: Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian regular school setting 

  Aasheim, Merete (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-08-30)
  <i>Background</i>: Children in schools, who struggle behaviourally, socially, or emotionally, are less likely to benefit from academic instruction. In regular school settings, where a large numbers of students can be reached, teachers are important and natural implementers with the potential to influence mental health outcomes in all students. Examining the impact of the Incredible Years Teacher ...
 • Follow-up of women with unsatisfactory pap-smears - a historical prospective cohort study 

  Kaasa, Line Linea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-10)
  .
 • Betydning av tilbakemelding gitt ved avvikende CRP-verdi fra Tromsø 7. Kvalitetssikring av tilbakemeldingsprosedyrer ved Tromsøundersøkelsen 

  Nissen, Frida Igland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-08)
  Formål: Denne oppgaven er en del av en større undersøkelse der formålet er å bidra til kvalitetssikring av tilbakemeldingsrutinene til Tromsøundersøkelsen. Dette ved å undersøke hvilken betydning det har for deltakere i Tromsøundersøkelsen å få tilbakemelding om patologisk forhøyet CRP. Metode: Mixed-methods. Data fra spørreskjema ble analysert i den kvantitative delen av oppgaven. For kvalitativ ...
 • Har norske kvinner tilgang på evidensbasert informasjon om mammografiscreening? En systematisk gjennomgang av skriftlig pasientinformasjon 

  Olsborg, Signe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-07)
  Bakgrunn: I Norge inviteres alle kvinner i alderen 50 til 69 år til mammografiscreening hvert andre år. Målet er å redusere dødeligheten av brystkreft. Screening innebærer imidlertid også flere ulemper, med risiko for blant annet falsk positive prøver, overdiagnostikk og overbehandling. Som brukere av helsevesenet har de inviterte kvinnene en lovfestet rett til informasjon om dette. Vi ønsket å ...
 • Risiko for cervical intraepitelial neoplasi grad 2 eller høyere blant kvinner med ASC-US/LSIL og HPV-mRNA-negativ triage – en registerbasert kohortstudie. 

  Slettebak, Marte Mehl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-07)
  Bakgrunn Det er omdiskutert hvordan man skal følge opp kvinner med lavgradige celleforandringer i screeningprogrammet for livmorhalskreft. I perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2014 ble det utført sekundærscreening (forsinket triage) med HPV-test og ny celleprøve 6-12 måneder etter primærscreening som viser ASC-US/LSIL/uegnet. Vi har gjort en historisk prospektiv kohortstudie innenfor det norske ...
 • Medication Errors and Safety Culture in a Norwegian Hospital 

  Waaseth, Marit; Ademi, Adelina; Fredheim, Mette; Antonsen, Margaret Aarag; Brox, Nina M Bjæring; Lehnbom, Elin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
  Medication errors are associated with adverse health outcomes and may prolong hospital stays and increase societal costs. Safety initiatives to reduce adverse health outcomes should be based on reliable information of current shortcomings. The aim of this study was to identify barriers to medication error reporting in a hospital and to describe heath personnel’s views of the safety culture. Seven ...
 • Estrogenic modulation of socio-sexual and fear-related behaviors in female rats: Properties of the estrogen receptors α and β in a procedure with external validity 

  Le Moëne, Olivia (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-06-06)
  A number of psychiatric troubles are distributed along a biased sex ratio. Differences in sex steroids levels, notably estradiol, could account for this bias. Differential expression and activation of the two known estrogen receptors (ER), α and β could result in different behavioral patterns. Indeed, these two receptors play an important, but unequal, role in the regulation of socio-sexual and ...

View more