Recent additions

 • Encouraging participation in physical activity for individuals with intellectual disability: motivational factors, barriers, and mHealth applications 

  Michalsen, Henriette (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-11)
  This thesis focuses on participation in physical activity among adults with intellectual disabilities. The aim is to explore motivation, the use of mobile health applications, and identify barriers to participation in physical activity. The thesis sought to understand why some individuals engage in physical activity while others do not, and how technology can help increase activity levels. In the ...
 • Behandling av ikke-småcellet lungekreft med kombinasjonen av immunterapi og angiogenesehemmere - Et systematisk litteraturstudium 

  Jensen, Oda Eidem; Sund, Veronica Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-28)
  Innen ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) forskes det på en potensiell synergistisk effekt av kombinasjonen av angiogenesehemmere og immunterapi (med eller uten kjemoterapi). Immunterapi ansees som en av de største nyvinningene innen kreftbehandling, imidlertid vil ikke alle pasientgrupper dra nytte av behandlingen. Man tenker at angiogenesehemmere kan fremme antitumoreffekter via oppregulering av ...
 • Er det en sammenheng mellom HbA1c og fysisk aktivitet hos tenåringer? Tromsøundersøkelsen: Fit Futures. 

  Nesje, Ane (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-28)
  Bakgrunn: Grad av fysisk aktivitet går ned med økende alder. I tillegg ser man økende forekomst av livsstilsrelaterte sykdommer som diabetes type 2, der fysisk inaktivitet er en risiko for utvikling. Måling av langtidsblodsukker, HbA1c, har en viktig plass i diagnostikk og behandling av diabetes. Studier av sammenhengen mellom langtidsblodsukker og fysisk aktivitet hos tenåringer er få og viser ...
 • Multisite pain in adolescents and the association with ACE 

  Falch, Aurora (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-28)
  Background: Both children and adolescents often express musculoskeletal pain without a clear somatic cause. The prevalence of musculoskeletal pain has been shown to be increasing. Additionally, there has been described a sharp rise in prevalence of so-called adverse childhood experiences (ACE), and studies have shown that musculoskeletal pain may be related to different ACE. The aim of this study ...
 • Human Gut Colonisation by the Klebsiella pneumoniae Species Complex: Detection, Duration, Dynamics, and Microbiota Associations 

  Lindstedt, Kenneth (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-10)
  The Klebsiella pneumoniae Species Complex (KpSC) is an important group of human pathogens, of which, Klebsiella pneumoniae is most clinically important and frequently associated with antimicrobial resistance (AMR). K. pneumoniae gastrointestinal tract (GIT) colonisation is a key infection risk factor and hub for AMR dissemination. Here we investigated and compared the ZKIR-qPCR and whole metagenomic ...
 • Sammenligning av pasienter med type 1 og type 2 hjerteinfarkt innlagt ved Nordlandssykehuset Bodø i 2019 

  Hansen, Martine I.; Åsheim, Kristine H. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-24)
  Innledning Akutt myokardielt infarkt (AMI) er en tilstand hvor det oppstår en blokkering av blodtilstrømningen til en del av hjertemuskulaturen. Iskemisk hjertesykdom er den vanligste dødsårsaken globalt. Type 1 AMI skyldes sykdom i en koronararterie (plakkruptur og trombose), mens type 2 AMI skyldes økt oksygenbehov eller redusert -tilførsel. Invasiv behandling av type 1 AMI er perkutan koronar ...
 • Respiratory morbidity and therapy in very preterm infants – a population-based study from 2009-2018 

  Jackola, Kristin Elise; Karoliussen, Kristine Solstrand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-24)
  <p>Introduction: The association between respiratory support and lung disease is known. This study analysed the duration of different respiratory managements for preterm infants born before week 28 and between week 28-31 and preterm infants with BPD. Regional differences were also evaluated. <p>Materials and methods: a nationwide population-based registry study, and the data is gathered from ...
 • Hvilken rolle spiller en observasjonspost på et sykehus? En studie av innleggelser på observasjonsposten ved Nordlandssykehuset Bodø 2016-2021 

  Skog, Håkon Rydland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-27)
  Sammendrag Tittel: Hvilken rolle spiller en observasjonspost på et sykehus? En studie av innleggelser på observasjonsposten ved Nordlandssykehuset Bodø 2016-2021 Formål: Denne oppgaven har som formål å kartlegge pasientpopulasjonen som har blitt behandlet på observasjonsposten gjennom virksomhetsregistrering gjort i DIPS Arena. Oppgaven har også som formål å kartlegge DRG-produksjonen til ...
 • Sekundærprofylakse etter perkutan koronar intervensjon ved Nordlandssykehuset 

  Håkonsen, Emilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-26)
  Bakgrunn: Hjerte- og karsykdom er en ledende årsak til morbiditet og mortalitet på verdensbasis. Selv om det har vært en signifikant bedring i behandlingen de siste tiårene, har behandling på lengre sikt vist seg å være utfordrende. Morbiditeten etter akutt koronarsyndrom har vist seg å være høy, hvor en stor andel opplever nye kardiovaskulære hendelser i løpet av de to første årene. I dag foreligger ...
 • Moving sperm forward 

  Hellsten, Benjamin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-26)
  Objective: The purpose of this study was to investigate a manual sperm sorting method (Swim-up) and a non-invasive microfluidics method (Zymot microfluidics) with emphasis on formation of reactive oxygen species (ROS) and DNA fragmentation as objective measurements of spermatozoa quality. Standard phase contrast imaging of spermatozoa was compared with quantitative phase contrast microscopy (QPM) ...
 • CT-veiledet lungebiopsi ved radiologisk avdeling UNN: Komplikasjonsfrekvens og risikofaktorer for komplikasjoner. En retrospektiv kvalitetsstudie. 

  Wik, Ingvild Cappelen; Bjørklund, Ask Walthinsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-25)
  Objektiv: Dette er en retrospektiv kvalitetsstudie med formål å undersøke komplikasjonsfrekvens og risikofaktorer for komplikasjoner ved CT-veiledet lungebiopsi utført ved UNN Tromsø. Vi har også undersøkt diagnostisk treffsikkerhet ved prosedyren. Materiale og metode: Alle pasienter som hadde fått utført CT-veiledet lungebiopsi ved radiologisk avdeling, UNN Tromsø i løpet av perioden 17/11/2020 ...
 • Characterization of extracellular vesicles from U-2OS15E, a human osteosarcoma cell line persistently infected by BK polyomavirus 

  Logendran, Aumkar (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-25)
  The human polyomavirus BKPyV infects most people worldwide and establishes a lifelong persistent infection in the renourinary tract. The virus rarely gives symptoms in healthy people, but it can cause severe disease under certain immunocompromised states. Despite its high prevalence, our knowledge about how the virus evades host immunity and persists still poor. Extracellular vesicles (EVs) ...
 • How does the number of previous operations affect patient-rated outcome after surgery for lumbar spinal stenosis or lumbar disc herniation? A population-based cohort study from the Norwegian Registry for Spine Surgery 

  Riksaasen, Anniken Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-25)
  Background: Several small, mainly single centre studies have linked repeated operations to inferior outcomes compared to primary operations after lumbar spine surgery. Few studies have specifically quantified the influence of previous operations on the outcome. Objectives: The aim of the study was to examine whether, and if so, to which extent the number of previous operations is associated with ...
 • How Religion and Spirituality Impact Mental Health and Mental Help-Seeking Behavior in Arctic Norway: an Epidemiological Study Adopting the SAMINOR 2 Questionnaire Survey 

  Kiærbech, Henrik (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-07)
  <p><i>Objectives:</i> Most international studies have shown that religion and spirituality (R/S) are related to better mental health, yet the Indigenous Sámi—being more committed to R/S than the majority population in the area—have poorer mental health and are more inclined toward suicidal behavior. Laestadianism—an important R/S factor for these people and this region—is related to poorer mental ...
 • Real-time feedback on chest compression efficacy by hands-free carotid Doppler in a porcine model 

  Faldaas, Bjørn Ove; Nielsen, Erik Waage; Storm, Benjamin Stage; Lappegård, Knut Tore; Nilsen, Bent Aksel; Kiss, Gabriel Hanssen; Skogvoll, Eirik; Torp, Hans; Ingul, Charlotte Ingeborg Björk (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2024-02-20)
  Aim: Current guidelines for cardiopulmonary resuscitation (CPR) recommend a one-size-fits-all approach in relation to the positioning of chest compressions. We recently developed RescueDoppler, a hands-free Doppler ultrasound device for continuous monitoring of carotid blood flow velocity during CPR. The aim of the present study is to investigate whether RescueDoppler via real-time hemodynamic ...
 • Sammenhengen mellom fysisk aktivitet, troponin, NT-proBNP og atrieflimmer. En tverrsnittsundersøkelse av en kohort i Tromsøundersøkelsen (Tromsø 7, 2015-2016) 

  Strøm, Joakim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-24)
  Forekomsten av atrieflimmer er høyere hos utholdenhetsutøvere sammenlignet med ikke-utholdenhetsutøvere. Samtidig er det sett økt utslipp av proBNP og troponin ved utholdenhetstrening. Dette er interessant sett i lys av studier som indikerer økte nivåer av disse hjertemarkørene hos individer med atrieflimmer, og studier som indikerer at hjertemarkørene kan være med å predikere risiko for atrieflimmer. ...
 • Towards personalized medicine in ulcerative colitis. Long-term follow-up after biological treatment and prediction of clinical outcomes 

  Johnsen, Kay-Martin (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-20)
  Ulcerøs kolitt (UC) er en kronisk tarmsykdom kjennetegnet med betennelse i tykktarmen som forårsaker symptomer som magesmerter, blodig avføring og diaré. Å forstå årsakene til UC er utfordrende og involverer en kompleks blanding av faktorer som immunsystemproblemer, eksponering for mikrober og genetiske påvirkninger. Et gjennombrudd i UC-behandling kom med anti-tumor nekrose faktor (anti-TNF) ...
 • Finnmark mellom frigjøring og fred. Livsvilkår blant overvintrere fra 25. oktober 1944 til 8. mai 1945 

  Mølmann, Nina Planting (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-14)
  Finnmark mellom frigjøring og fred. Livsvilkår blant overvintrere fra 25. oktober 1944 til 8. mai 1945. Den 18. oktober 1944 krysset sovjetiske styrker grensen til Norge i Sør-Varanger. Etter en uke med kamper på norske jord, lyktes sovjeterne å presse de tyske soldatene på retrett. Den første delen av Norge var fritt etter nesten fem års okkupasjon den 25. oktober 1944. Samtidig forberedte ...
 • Henvisning til rekonstruktiv kirurgi etter brystbevarende kirurgi – En studie av kvinner operert for brystkreft eller DCIS ved UNN Tromsø i perioden 2009-2018 

  Tylden, Eline Sol Garthsdatter; Ellingsen, Frida Hol (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-21)
  Bakgrunn Den kirurgiske behandlingen av brystkreft har forandret seg mye i løpet av de siste tiårene, men studier som beskriver endringene og effekten av dem mangler. Vi undersøker utviklingen av brystkreftkirurgi ved UNN Tromsø fra 2009 til 2018, og hvordan henvisningsraten til rekonstruktiv kirurgi etter brystbevarende kirurgi (BBK) har utviklet seg som et indirekte mål på pasienttilfredshet. Vi ...
 • Uerfarne og erfarne legers opplevelse av usikkerhet i medisinen – en kvalitativ studie 

  Asdal, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-21)
  Usikkerhet er et uunngåelig aspekt av medisinen, og lar seg ikke alltid eliminere av økt kunnskapsmengde og -kvalitet. Usikkerhet et fenomen som ofte fremkaller negative assosiasjoner, men bevissthet rundt egen mangel på kunnskap oppleves med ulik grad av trygghet. Formålet er å utforske hvordan legers forhold til usikkerhet og deres opplevelse av utrygghet utvikler seg med erfaring. Oppgaven er en ...

View more