Nye registreringer

 • Prøvehistorikk hos kvinner med livmorhalskreft, kvinner med grove celleforandringer og kvinner med normal celleprøve 

  Olafsen, Kristina Benedikte Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-19)
  Formål: Evaluere deltagelse i, og effekten av, screeningprogrammet mot livmorhalskreft hos kvinner med livmorhalskreft sammenlignet med kvinner med cervikale intraepiteliale neoplasier grad 3 (CIN3) og kvinner med normal celleprøve (kontrollgruppe). Materiale og metode: Prøvehistorikk fra 187 kvinner med livmorhalskreft, 368 kvinner med CIN3 og 743 kontroller med normal prøve i Troms og Finnmark ...
 • Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose 

  Brattebø, Marte Sandstå (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-18)
  Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) er eit nytt behandlingsalternativ for pasientar med attakkprega multippel sklerose (MS) i Norge som har betydeleg sjukdomsaktivitet til tross for tilgjengeleg immunmodulerande behandling etter gjeldande retningslinjer. Det er i dag få pasientar som oppfyller dei norske kriteria og per desember 2016 har kun 22 pasientar fått behandling i Norge, ...
 • Prevention of Obesity in Norway - a literary analysis of what works and areas of improvement 

  Hansen, Sara Isabella Setrinen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-18)
  Background: The rising numbers of obesity worldwide and in Norway calls for action on both treatments and prevention. Aim: The aim of this study is to explore the causes and prevalence of obesity worldwide, and to furthermore explore current prevention strategies against obesity in Norway. Method: Analysis of literature found through search in online databases like PubMed, Medline, UpToDate, ...
 • Venous thromboembolism: incidence, recurrence and mortality 

  Arshad, Nadia (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-08-29)
  Deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE), collectively referred to as venous thromboembolism (VTE), is associated with substantial morbidity and mortality. To plan and evaluate prevention and treatment strategies for VTE, understanding into the epidemiology and current magnitude of VTE is needed. The aims of this thesis were (i) to assess time-trends in the incidence of VTE in the ...
 • The association between childhood fractures and adolescence bone outcomes: a population-based study, the Tromsø Study, Fit Futures 

  Christoffersen, Tore; Emaus, Nina; Dennison, Elaine; Furberg, Anne-Sofie; Gracia-Marco, Luis; Grimnes, Guri; Nilsen, Ole-Andreas; Vlachopoulos, Dimitris; Winther, Anne; Ahmed, Luai A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-16)
  <p><i>SUMMARY</i>: Childhood fracture may predict persistent skeletal fragility, but it may also reflect high physical activity which is beneficial to bone development. We observe a difference in the relationship between previous fracture and bone outcome across physical activity level and sex. Further elaboration on this variation is needed.</p> <p><i>PURPOSE</i>: Childhood fracture may be an ...
 • The Factor Structure of MASC Youth Report in Norwegian School Children 

  Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Kendall, Philip C; Patras, Joshua (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-03-29)
  Identifying children with symptoms of anxiety before they develop clinical disorders is important. The objective of our study was to examine the latent factor structure of the MASC (youth report version) in a large self-selected sample of school children in 4th to 6th grade, and examine if the measure had a comparable factor structure for gender and age. Gender and age differences in anxiety symptoms ...
 • "Trapped in an Empty Waiting Room" - The Existential Human Core of Loneliness in Old Age: A Meta-Synthesis 

  Kitzmüller, Gabriele; Clancy, Anne; Vaismoradi, Mojtaba; Wegener, Charlotte; Bondas, Terese (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-13)
  Loneliness in old age has a negative influence on quality of life, health and survival. To understand the phenomenon of loneliness in old age, the voices of lonely older adults should be heard. Therefore, the purpose of this meta-synthesis was to synthesize scientific studies of older adults’ experiences of loneliness. Eleven qualitative articles that met the inclusion criteria were analyzed and ...
 • Follow-up, residual- and recurrent disease after conization for CIN among women in Troms and Finnmark 

  Bjørnerem, Mathilde Seeger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-16)
  Objective: To evaluate adherence to the guidelines for follow-up after conization of Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN), and treatment outcome of high grade CIN (CIN2-3) among women living in Troms and Finnmark, North-Norway. Methods: Women aged 25-69 years treated for CIN for the first time in 2006-2011 were study participants (n=752). Recurrent disease was assessed among women who had two ...
 • A quality assessment of the Georgian Birth Registry 

  Kristiansen, Sandra Marie Årland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-17)
  Aim: Assess the quality of the Georgian Birth Registry (GBR) in the 1st year of implementation. Method: The GBR was implemented 1st of January 2016 in 285 maternity facilities in Georgia. The mode of reporting is case-report-forms (CRFs) which are filled out electronically by doctors or midwives and entered directly into the birth registry. Reporting to the GBR became mandatory by law on the ...
 • Hvordan påvirker pre-gravid kroppsmasseindeks og vektøkning i svangerskapet risiko for induksjon av fødsel? 

  Vorren, Tora Hald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-17)
  Formål: Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan pre-gravid KMI og vektøkning i svangerskapet påvirker risiko for induksjon av fødsel. Materiale og metode: Oppgaven er en tverrsnitts studie analysert som kasus kontroll-studie. Data fra fødende ved kvinneklinikken (UNN) og fødestuene i Midt-Troms og Nord-Troms mellom 2011-2013 ble innhentet fra fødejournalsystemet PARTUS. Inkludert var kvinner ...
 • Childhood violence and mental health among indigenous Sami and non-Sami populations in Norway: a SAMINOR 2 questionnaire study 

  Eriksen, Astrid; Hansen, Ketil Lenert; Schei, Berit; Sørlie, Tore; Stigum, Hein; Bjertness, Espen; Javo, Cecilie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-16)
  The main objectives of this study were to investigate the association between childhood violence and psychological distress and post-traumatic stress symptoms (PTS) among Sami and non-Sami adults, and to explore a possible mediating effect of childhood violence on any ethnic differences in mental health. This study is part of a larger questionnaire survey on health and living conditions in Mid- and ...
 • Body composition and physical fitness in women with bulimia nervosa or binge-eating disorder. 

  Mathisen, Therese Fostervold; Rosenvinge, Jan H; Friborg, Oddgeir; Pettersen, Gunn; Stensrud, Trine; Hansen, Bjørge Hermann; Underhaug, Karoline; Teinung, Elisabeth; Vrabel, KariAnne; Svendsen, Mette; Bratland-Sanda, Solfrid; Sundgot-Borgen, Jorunn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-02-23)
  <p><i>Objective</i>: Knowledge about physical fitness in women with bulimia nervosa (BN) or binge‐eating disorder (BED) is sparse. Previous studies have measured physical activity largely through self‐report, and physical fitness variables are mainly restricted to body mass index (BMI) and bone mineral density. We expanded the current knowledge in these groups by including a wider range of physical ...
 • Smittebuffet. Håndhygiene ved matbuffetene på UNN-Tromsø 

  Einarson, Louise Hetty (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-20)
  Bakgrunn og formål: Forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner i Norge ligger på et relativt stabilt nivå (1), samtidig øker forekomsten av antibiotikaresistente bakterier (2), hvilket kan utgjøre en risiko for pasientsikkerheten ved norske sykehus. Et av de viktigste tiltakene for å forebygge sykehusinfeksjoner, forårsaket av både vanlige og multiresistente bakterier, er god håndhygiene (1, ...
 • Biologiske våpen – er det effektivt? En gjennomgang av bruk av biologiske våpen i nyere tid 

  Nilsen, Lars Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-19)
  Bakgrunn: Biologiske våpen er forbudt i henhold til FNs våpenkommisjon av 1972. Til tross for dette er frykten for bruk av slike våpen høy, og biologiske våpen nevnes ofte i media. Formålet med denne oppgaven er å nyansere bildet media gir av biologiske våpen ved å undersøke hvorvidt biologiske våpen kan fremkalle større grad av morbiditet og mortalitet enn naturlige utbrudd av samme infeksjonss ...
 • Biologisk terror og krig – realiteter og konsekvenser 

  Waage, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-20)
  Bakgrunn: Gjennom historien er sykdomsfremkallende mikroorganismer blitt brukt i krigføring. Panikken og frykten de kan skape i en befolkning gjør det naturlig å tenke at noen kunne tenke seg å lage våpen av dem. Formålet med oppgaven er å belyse kjente former for biologisk angrep, hvordan disse kan tenkes utført samt konsekvensene av dem, og å drøfte hvordan myndigheter, nasjonalt så vel som ...
 • Evaluering av forskjellige metoder for regional funksjonsanalyse hos koronarsyke pasienter før CABG-operasjon 

  Sandberg, Marie Leiros (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-19)
  Innledning: Regionale ekkokardiografiske funksjonsanalyser med fremstilling av strain og strain rate (SR) utgjør et potensiale i utredningen av koronarsykdom, dette via Tissue-Doppler-imaging og (2D) Speckle Trackig-imaging. I denne studien ønsket vi å undersøke om strain kan vise forskjeller mellom pasienter med stabil angina pectoris og en normalpopulasjon, samt om metodene for fremstilling av ...
 • Under the Same Sky: Connecting Students and Cultures through Circumpolar Nursing Education 

  Norbye, Bente; Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-21)
  The recruitment and retention of health professionals in rural, remote, and northern regions is an ongoing challenge. The Northern Nursing Education Network brought together nursing students working in rural and remote regions of the circumpolar north in Innovative Learning Institute on Circumpolar Health (ILICH) events to create opportunities for shared learning and expose both students and faculty ...
 • Transforming growth factor beta (TGF‑β)in adolescent chronic fatigue syndrome 

  Wyller, Vegard Brunn; Ngyuen, Chinh Bkrong; Ludviksen, Judith Anita; Mollnes, Tom Eirik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-04)
  <i>Background</i>: Chronic fatigue syndrome (CFS) is a prevalent and disabling condition among adolescent. The disease mechanisms are unknown. Previous studies have suggested elevated plasma levels of several cytokines, but a recent meta-analysis of 38 articles found that of 77 diferent cytokines measured in plasma, transforming growth factor beta (TGF-β) was the only one that was elevated in patients ...
 • Genetic variation in the ADIPOQ gene, adiponectin concentrations and risk of colorectal cancer: a Mendelian Randomization analysis using data from three large cohort studies 

  Nimptsch, Katharina; Song, Mingyang; Aleksandrova, Krasimira; Katsoulis, Michail; Freisling, Heinz; Jenab, Mazda; Gunter, Marc J.; Tsilidis, Konstantinos K.; Weiderpass, Elisabete; Bueno-De-Mesquita, Hendrik Bastiaan; Chong, Dawn Q.; Jensen, Majken K.; Wu, Chunsen; Overvad, Kim; Kühn, Tilman; Barrdahl, Myrto; Melander, Olle; Jirström, Karin; Peeters, Petra H.; Sieri, Sabina; Panico, Salvatore; Cross, Amanda J.; Riboli, Elio; van Guelpen, Bethany; Myte, Robin; Huerta, José María; Rodriguez-Barranco, Miguel; Quirós, José Ramón; Dorronsoro, Miren; Tjønneland, Anne; Olsen, Anja; Travis, Ruth; Boutron-Ruault, Marie-Christine; Carbonnel, Franck; Severi, Gianluca; Bonet, Catalina; Palli, Domenico; Janke, Jürgen; Lee, Young-Ae; Boeing, Heiner; Giovannucci, Edward L.; Ogino, Shuji; Fuchs, Charles S.; Rimm, Eric; Wu, Kana; Chan, Andrew T.; Pischon, Tobias (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed; Preprint, 2017-05-26)
  Higher levels of circulating adiponectin have been related to lower risk of colorectal cancer in several prospective cohort studies, but it remains unclear whether this association may be causal. We aimed to improve causal inference in a Mendelian Randomization meta-analysis using nested case–control studies of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC, 623 cases, 623 ...
 • The peer effect on pain tolerance 

  Engebretsen, Solveig; Frigessi, Arnoldo; Engø-Monsen, Kenth; Furberg, Anne-Sofie; Stubhaug, Audun; De Blasio, Birgitte Freiesleben; Nielsen, Christopher Sivert (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-19)
  Background and aims:<br> Twin studies have found that approximately half of the variance in pain tolerance can be explained by genetic factors, while shared family environment has a negligible effect. Hence, a large proportion of the variance in pain tolerance is explained by the (non-shared) unique environment. The social environment beyond the family is a potential candidate for explaining some ...

Vis mer