Recent additions

 • Ikke-invasiv prenatal testing (NIPT) for kjønnsbestemmelse av foster. Metodevurdering 

  Ormstad, Sari Susanna; Schneider, Anna; Solberg, Berge; Fure, Brynjar; Juvet, Lene Kristine (Research report; Forskningsrapport, 2016-12)
  X‐bundne recessive sykdommer er alvorlige arvelige sykdommer som hovedsakelig rammer gutter. Når en kvinne som er bærer av en X‐bundet recessiv sykdom føder barn, kan hun få en frisk jente, en frisk jente som er bærer som sin mor, en frisk gutt, eller en gutt som har den X‐bundne recessive sykdommen. Dagens praksis i Norge er at alle gravide kvinner med økt risiko for å få et barn med en ...
 • Arctic food biographies. An ethnographic study of food and health in everyday life of elderly Arctic women 

  Kvitberg, Trine (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-12-04)
  <p>The aim of the ethnographic study described was to listen sensitively and give voice to elderly Arctic women’s personal food biographies and everyday experiences of living in small coastal towns and inland areas of Norway’s Circumpolar North, North West Russia and Greenland. These specified geographical contexts were selected because they have been the focus of the Arctic and Global Health research ...
 • Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Psykologisk førstehjelp (2.utg.) 

  Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Neumer, Simon-Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-09)
  <i>Bakgrunn</i> - Denne artikkelen er en kunnskapsoppsummering av effektene for tiltaket Psykologisk førstehjelp. Artikkelen er en revisjon av en tidligere beskrivelse av det samme tiltaket i Ungsinn (Neumer & Eng, 2013), men videreutviklet i henhold til Ungsinn sine nye prosedyrer og kriterier (Martinussen m. fl., 2019). Psykologisk førstehjelp (PF) er i hovedsak et selvhjelpsmateriell som retter ...
 • Prevalence of symptoms, ever having received a diagnosis and treatment of depression and anxiety, and associations with health service use amongst the general population in two Russian cities 

  Cook, Sarah Anne; Kudryavtsev, Alexander V; Bobrova, Natalia; Saburova, Lyudmila; Denisova, Diana; Malyutina, Sofia; Lewis, Glyn; Leon, David A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-12)
  <i>Background</i> - Little is known about the burden of common mental disorders in Russia despite high levels of suicide and alcohol-related mortality. Here we investigated levels of symptoms, self-reports of ever having received a diagnosis and treatment of anxiety and depression in two Russian cities.<p> <p><i>Methods</i> - The study population was men and women aged 35–69 years old participating ...
 • Ready for shared decision making: Pretesting a training module for health professionals on sharing decisions with their patients 

  Kienlin, Simone Maria; Nytrøen, Kari; Stacey, Dawn; Kasper, Jürgen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-03-01)
  <i>Introduction</i> - While shared decision‐making (SDM) training programmes for health professionals have been developed in several countries, few have been evaluated. In Norway, a comprehensive curriculum, “klar for samvalg” (ready for SDM), for interprofessional health‐care teams was created using generic didactic methods and guidance to tailor training to various contexts. The programmes adapted ...
 • Differences in sarcopenia prevalence between upper-body and lower-body based EWGSOP2 muscle strength criteria: the Tromsø study 2015–2016 

  Johansson, Jonas; Strand, Bjørn Heine; Morseth, Bente; Hopstock, Laila Arnesdatter; Grimsgaard, Sameline (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-10)
  <p><i>Background - </i>The European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP2) recommends grip strength and chair stand tests to be used as primary defining measures. It is unclear how either test affects prevalence estimates. <p><i>Methods - </i>This cross-sectional study involved 3498 community-dwelling participants (40–84 years) from the 7th Tromsø Study survey (2015–2016). We used ...
 • Comparative effectiveness of microdecompression alone vs decompression plus instrumented fusion in lumbar degenerative spondylolisthesis 

  Austevoll, Ivar Magne; Gjestad, Rolf; Solberg, Tore; Storheim, Kjersti; Brox, Jens Ivar; Hermansen, Erland; Rekeland, Frode; Indrekvam, Kari; Hellum, Christian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-10)
  <i>Importance</i> - Conflicting evidence and large practice variation are present in the surgical treatment of degenerative spondylolisthesis. More than 90% of surgical procedures in the United States include instrumented fusion compared with 50% or less in other countries.<p> <p><i>Objective</i> - To evaluate whether the effectiveness of microdecompression alone is noninferior to decompression ...
 • How occupational health is assessed in mine workers in Murmansk Oblast 

  Skandfer, Morten; Siurin, Sergei; Talykova, Ljudmila; Øvrum, Arild; Brenn, Tormod; Vaktskjold, Arild (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-05-10)
  <i>Objectives</i>: We aimed to describe how work exposure and occupational health is assessed for mine workers in Murmansk Oblast, Russia. <p> <p><i>Study design</i>: A descriptive study based on current practice, laws and available literature. <p> <p><i>Methods</i>: The information and data were obtained from scientific publications, reports, regional and federal statistics, legal documents, ...
 • The prevalence of hereditary neuromuscular disorders in Northern Norway 

  Müller, Kai Ivar; Van Ghelue, Marijke; Lund, Irene; Jonsrud, Christoffer; Arntzen, Kjell Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-13)
  <i>Aim</i> - To investigate the point prevalence of hereditary neuromuscular disorders on January 1, 2020 in Northern Norway.<p> <p><i>Methods</i> - From January 1, 1999, until January 1, 2020, we screened medical and genetic hospital records in Northern Norway for hereditary neuromuscular disorders.<p> <p><i>Results</i> - We identified 542 patients with a hereditary neuromuscular disorder ...
 • Får jeg være med? En studie om muligheter og barrierer ledsagere til personer med utviklingshemming kan møte i sitt arbeid med å fremme kulturdeltakelse 

  Myhre, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-25)
  Mange mennesker med utviklingshemming trenger støtte og tilrettelegging for å kunne delta i fritidsaktiviteter. De har krav på å kunne delta på lik linje som alle andre. Dette er nedfelt i politiske og offentlige dokumenter som NOU, konvensjoner, lover og føringer. Det viser seg derimot at selv om intensjonene i dokumentene er gode, føringene er klare, oppleves virkeligheten annerledes. I denne ...
 • Comparison of antimicrobial prescribing for dental and oral infections in England and Scotland with Norway and Sweden and their relative contribution to national consumption 2010-2016 

  Smith, Andrew; Al-Mahdi, Rania; Malcolm, William; Palmer, Nikolaus; Dahlen, Gunnar; Al-Haroni, Mohammed (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-16)
  <p><i>Background - </i>Prescribing in dental practice has a relatively small but important contribution to the quantity of antibiotics prescribed in primary care. This study aimed to analyse antibiotic prescribing in dentistry over time (2010–2016) in 4 different Northern European countries and their relative contribution to national outpatients consumption. <p><i>Methods - </i>This retrospective ...
 • Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak 

  Magnussen, Jon; Abebe, Dawit Shawel; Falch, Jann Georg; Karlsen, Per; Tell, Grethe Seppola; Barane, Anne-Marie; Gaaserød, Hanne; Kaarbøe, Oddvar; Stensland, Eva; Borge, Lars Erik; Kalseth, Jorid; Sandset, Per Morten (Research report; Forskningsrapport, 2019)
  De regionale helseforetakene skal planlegge og organisere spesialisthelsetjenesten, og legge til rette for forskning og utdanning etter eiers retningslinjer. De fire regionale helseforetakene har sørge for-ansvar for befolkningen i sitt geografiske opptaksområde og planlegger og styrer funksjonsfordeling, lokalisering, dimensjonering og investeringer. De kan delegere oppgaver til helseforetakene, ...
 • The total prevalence of diagnosed diabetes and the quality of diabetes care for the adult population in Salten, Norway 

  Slåtsve, Kristina Barbara; Claudi, Tor; Lappegård, Knut Tore; Jenum, Anne Karen; Larsen, Marthe; Cooper, John; Sandberg, Sverre; Berg, Tore Julsrud (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-08-27)
  <p><i>Objective:</i> To assess the total prevalence of types 1 and 2 diabetes and to describe and compare cardiovascular risk factors, vascular complications and the quality of diabetes care in adults with types 1 and 2 diabetes in Salten, Norway. <p><i>Research design and methods:</i> Cross-sectional study including all patients with diagnosed diabetes in primary and specialist care in Salten, ...
 • Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer 

  Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit (Research report; Forskningsrapport, 2018-03)
  Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors" hvor målet har vært å se på samspillet mellom arbeidsmiljø og helse for å bidra med ny kunnskap om både negative og ...
 • Simulering som pedagogisk metode i sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet studiested Narvik 

  Høgbakk, Mona Lahm (Research report; Forskningsrapport, 2020)
  Ved sykepleierutdanninga i Narvik er det relativt få studenter per kull noe som gir mulighet for et åpent miljø, og tett oppfølging av den enkelte student. Vi som lærere ønsker å bidra til at studentene får både personlig og faglig vekst gjennom sykepleierstudentenes studie. UiT Narvik bruker ulike pedagogiske metoder slik som; studentaktiv læring, bruk av digitale verktøy og bruk av nye lærings- ...
 • Effectiveness of interventions to reduce homelessness. A systematic review 

  Munthe-Kaas, Heather Menzies; Berg, Rigmor; Blaasvær, Nora (Research report; Forskningsrapport, 2016-01)
  Despite work to prevent and reduce homelessness over the last 15 years, the number of homeless persons in Norway has remained stable since the first mapping of homelessness was published in 1997. We conducted a systematic review on the effectiveness of housing programs and case management to improve housing stability and reduce homelessness among people who are homeless or at-risk of ...
 • Effekt av tiltak for barn og unge med overvekt eller fedme 

  Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Juvet, Lene Kristine; Giske, Liv; Fure, Brynjar (Research report; Forskningsrapport, 2016-06)
  Om lag 14 % av barn og ungdom i Norge har overvekt eller fedme. Overvekt og fedme kan påvirke den fysiske og psykososiale helsen, og behandling vil kunne gi helsemessige gevinster.<p> <p>Vi har vurdert effekten av tiltak for barn og unge med overvekt eller fedme. Basert på resultatene kan vi konkludere:<p> <ul> <li>Sammensatte livsstilstiltak med kombinasjoner av kostholdsendring, økt fysisk ...
 • Prevalence of general and abdominal obesity in 2015–2016 and 8-year longitudinal weight and waist circumference changes in adults and elderly: the Tromsø Study 

  Løvsletten, Ola; Jacobsen, Bjarne Koster; Grimsgaard, Sameline; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Løchen, Maja-Lisa; Eggen, Anne Elise; Hopstock, Laila Arnesdatter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-05)
  <i>Objectives</i> - To describe the prevalence of general (body mass index (BMI) ≥30 kg/m2) and abdominal (waist circumference women >88 cm, men >102 cm) obesity in Tromsø 7 (2015–2016), and the secular change from Tromsø 6 (2007–2008). Furthermore, to study longitudinal changes in body weight and waist circumference from Tromsø 6 to Tromsø 7.<p> <p><i>Setting</i> - A population study in Tromsø, ...
 • Plasma levels of growth differentiation factor 15 are associated with future risk of venous thromboembolism 

  Hansen, Ellen-Sofie; Hindberg, Kristian; Latysheva, Nadezhda; Aukrust, Pål; Ueland, Thor; Hansen, John-Bjarne; Brækkan, Sigrid Kufaas; Morelli, Vania Maris (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-15)
  Growth differentiation factor 15 (GDF-15), a marker of inflammation and oxidative stress, has emerged as a biomarker for arterial cardiovascular disease. However, the association between GDF-15 and venous thromboembolism (VTE) remains uncertain. We therefore investigated the association between plasma GDF-15 levels and future risk of incident VTE and explored the potential of a causal association ...
 • Hjertet mitt er i sykehjem. Sykepleiere som jobber over tid i sykehjem og deres erfaringer 

  Soleng, Silje Skogstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Bakgrunn: I Norge er vi heldige å bo i et velferdssamfunn. Lover, forskrifter og planer fra Storting og regjering har mange beskrivelser på at omsorgen både skal ha god kvalitet og være rettferdig fordelt. Likevel viser studier at mange sykepleiere ønsker seg bort fra jobben på sykehjem. Med dette prosjektet ønsker jeg å belyse hva sykepleiere sier er årsaker til at de jobber på sykehjem over flere ...

View more