Recent additions

 • Do Norwegian health personnel comply with guidelines when prescribing COCs to starters? 

  Ekman, Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Introduction: Combined oral contraceptives (COCs) containing levonorgestrel are associated with the lowest risk of venous thromboembolism (VTE). The Norwegian Medicines Agency (NOMA) updated the guidelines in 2011 and recommends the low risk products to starters. Aim: The purpose of this study is to assess changes in prescription pattern of COCs to starters between 2008 and 2016 by provider in ...
 • Are labor pain and birth experience associated with persistent pain and postpartum depression? A Prospective Cohort Study 

  Rosseland, Leiv Arne; Reme, Silje Endresen; Simonsen, Tone Breines; Thoresen, Magne; Nielsen, Christopher Sivert; Eberhard Gran, Malin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-29)
  <i>Background and aims</i> - A considerable research-literature focuses on pain during labor and associations with postpartum persistent pain and depression, with findings pointing in various directions. The aim of this study was to examine the role of labor pain and overall birth experience in the development of pain and depression 8 weeks after delivery.<p><p> <i>Methods</i> - The study sample ...
 • 50 siste reinnleggelser. Analyse av 50 siste reinnleggelser ved Hjertemedisinsk avdeling, UNN Tromsø. 

  Lorentzen, Ida Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn: Reinnleggelse av pasienter er en hyppig brukt kvalitetsindikator i helsevesenet. Reinnleggelser kan være uttrykk for god behandling; for eksempel tett oppfølging av pasienter med kronisk sykdom, såkalt «åpen retur», men kan også være uttrykk for uhensiktsmessige pasientforløp eller kvalitetssvikt. Formålet med studien var å se om man kan identifisere områder for forbedring ved å gjennomgå ...
 • Reinnleggelser på intensivavdeling i Bodø. Et kvalitetssikringsprosjekt ved intensivavdelingen Nordlandssykehuset Bodø 

  Vikan, Ida Marie Nyhagen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn: Reinnleggelse på intensiv er valgt ut som en av flere kvalitetsindikatorer for intensivavdelinger i Norge og Europa. Reinnleggelse er forbundet med høyere mortalitet og morbiditet for pasienten, og økte liggetider og ressursbruk på intensivavdelinger. Formålet med denne oppgaven er å beskrive pasientene som reinnlegges på intensivavdelingen ved NLSH Bodø, og identifisere årsaker til at de ...
 • Antenatal treatment and neonatal outcome of fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia – a 20-years´experience from Norway 

  Johansen, Tiril (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Introduction: Internationally, recognized anti-HPA-1a-immunized pregnant women are typically treated with high-dose intravenous immunoglobulins (IVIg), although conclusive evidence on IVIg’s efficacy in preventing severe FNAIT is lacking. In Norway, however, IVIg is rarely used. It is therefore relevant to compare FNAIT pregnancy outcome in Norway with other countries where IVIg is more frequently ...
 • Evaluering av analyser for utredning av maternelle anti-HLA klasse I antistoffer i forbindelse med svangerskap. 

  Nystad, Ánne Láilá (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  I denne oppgaven vil det fokuseres på alloimmunisering under graviditet, hvor mor produserer antistoffer mot antigener fosteret har arvet fra far. En nylig studie utført ved Immunologisk forskningsgruppe ved UiT og Nasjonal behandlingstjeneste for avansert blodplateimmunologi ved UNN, omhandlet anti-HLA klasse I antistoffer analysert i plasmaprøver hos gravide henvist på grunn av trombocytopeni ...
 • Ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) i en generell populasjon og assosiasjon til kardiovaskulær sykdom 

  Bogen, Daniel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn: Ikke-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD) er i ferd med å bli den vanligste årsaken til kronisk leversykdom i verden, og er også en av de vanligste årsakene til forhøyede leverenzymer. Tilstanden påvirker ikke kun leveren, men er del av en multisystem-sykdom som påvirker en rekke andre organsystemer i kroppen, inkludert det kardiovaskulære system. En økende mengde forskning tyder på at NAFLD ...
 • Blodtrykk og hjertesvikt hos menn og kvinner i Tromsøundersøkelsen «Tromsø 4» - en prospektiv kohortstudie 

  Espnes, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
  Bakgrunn Assosiasjonen mellom hypertensjon og hjertesvikt har lenge vært kjent og tidligere studier har vist en tredoblet risiko for hjertesvikt blant kvinner og en doblet risiko blant menn dersom man har forhøyet blodtrykk. Til tross for at denne sammenhengen har blitt dokumentert i mange internasjonale studier, finnes det lite nasjonale data på temaet. Vi ønsket derfor å se på assosiasjonen mellom ...
 • Loss of S100A14 expression at the tumor-invading front correlates with poor differentiation and worse prognosis in oral squamous cell carcinoma 

  Pandey, Sushma; Osman, Tarig Al-Hadi; Sharma, Sunita; Vallenari, Evan Michael; Shahdafar, Aboulghassem; Pun, Chin B.; Gautam, Dej K.; Uhlin-Hansen, Lars; Rikardsen, Oddveig G; Johannessen, Anne Christine; Costea, Daniela Elena; Sapkota, Dipak (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-03-23)
  <i>Background</i> - We previously showed a tumor‐suppressive function of S100A14 in oral squamous cell carcinoma (OSCC). This study aimed to examine the prognostic significance and differentiation‐related function of S100A14 in OSCC.<p><p> <i>Methods</i> - S100A14 expression was examined in 170 OSCCs from Norwegian and Nepalese populations using immunohistochemistry. Pro‐differentiation function ...
 • The Post-2015 Development Agenda: Progress Towards Sustainable Development Goal Target On Maternal Mortality And Child Mortality In Limited Resource Settings With mHealth Interventions: A Systematic Review In Sub-Saharan Africa And Southern Asia 

  Bossman, Elvis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  In resource-constrained areas, mostly the low-income countries, mortality rates continue to remain higher than in high-income countries in spite of the ongoing efforts to make progress and improve maternal and child health. During the fifteen-year period of the Millennium Development Goals (MDGs), we witnessed a significant decline in child and maternal mortality rates despite their inability to ...
 • Incidence and risk factors of pre-eclampsia in the Paropakar Maternity and Women’s Hospital, Nepal: a retrospective study 

  Das, Seema (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
  Objective: To determine the incidence of pre-eclampsia and distribution of risk factors for pre-eclampsia in Paropakar Maternity and Women’s Hospital, Kathmandu, Nepal. Methods: A retrospective study was conducted that included a total of 4820 deliveries from September 17 to December 18, 2017. Data were obtained from the medical records in the hospital’s Statistics Department. Associations between ...
 • Innflytelse av spektrogram på medisinstudenters evne til å klassifisere lungelyder. 

  Storvoll, Ingrid Johansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
  Innledning Med teknologisk utvikling har også stetoskopet blitt digitalisert. Digitale stetoskoper gir mulighet til å lytte til den samme lyden flere ganger, be om andres mening og til å få lyden fremstilt med spektrogram. Man kan tenke seg at spektrogram gjør klassifisering av lungelyder enklere, men vi vet ikke om det faktisk har positiv innflytelse. I denne studien vil vi derfor beskr ...
 • Association between physical activity and risk of hepatobiliary cancers: A multinational cohort study 

  Baumeister, Sebastian E.; Schlesinger, Sabrina; Aleksandrova, Krasimira; Jochem, Carmen; Jenab, Mazda; Gunter, Marc J.; Overvad, Kim; Tjønneland, Anne; Boutron-Ruault, Marie-Christine; Carbonnel, Franck; Fournier, Agnès; Kühn, Tilman; Kaaks, Rudolf; Pischon, Tobias; Boeing, Heiner; Trichopoulou, Antonia; Bamia, Christina; La Vecchia, Carlo; Masala, Giovanna; Panico, Salvatore; Fasanelli, Francesca; Tumino, Rosario; Grioni, Sara; Bueno-de-Mesquita, Hendrik Bastiaan; Vermeulen, Roel; May, Anne M.; Borch, Kristin Benjaminsen; Oyeyemi, Sunday Oluwafemi; Ardanaz, Eva; Rodríguez-Barranco, Miguel; Chirlaque López, María Dolores; Felez-Nobrega, Mireia; Sonestedt, Emily; Ohlsson, Bodil; Hemmingsson, Oskar; Werner, Mårten; Perez-Cornago, Aurora; Ferrari, Pietro; Stepien, Magdalena; Freisling, Heinz; Tsilidis, Konstantinos K.; Ward, Heather; Riboli, Elio; Weiderpass, Elisabete; Leitzmann, Michael F. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-22)
  <i>Background & Aims</i> - To date, evidence on the association between physical activity and risk of hepatobiliary cancers has been inconclusive. We examined this association in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort (EPIC).<p><p> <i>Methods</i> - We identified 275 hepatocellular carcinoma (HCC) cases, 93 intrahepatic bile duct cancers (IHBCs), and 164 non-gallbladder ...
 • Nytteverdi av non-invasiv prenatal testing i den norske svangerskapsomsorgen 

  Åsheim-Olsen, Christina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Bakgrunn: Målet med oppgaven er å vurdere hvilken nytteverdi implementering av non-invasiv prenatal testing i den norske svangerskapsomsorgen vil ha. Materiale og metode: Systematisk litteratursøk i MedLine den 20.02.2019 ga 391 resultater. Etter å ha sortert artikler på bakgrunn av språk, årstall, tittel, abstract og relevans, sto 23 artikler igjen. Inklusjonskriterier var engelsk eller skandinavisk ...
 • Helsearbeider og MRSA- positiv: En kvalitativ intervjustudie. Hvordan oppleves det å være helsearbeider og teste positivt på MRSA? 

  Olsen, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-02)
  Bakgrunn: MRSA er et komplekst tema, og i takt med den økende insidensen vil også stadig flere helsearbeidere oppleve å bli smittet. Hensikten med studien var å undersøke hvordan det oppleves å være helsearbeider og teste positivt på MRSA. Materiale og metode: Det ble utført en kvalitativ studie, som inkluderte fem semistrukturerte dybdeintervjuer med helsearbeidere som har testet positivt på ...
 • The effect of dosing regimen on outcomes of vitamin D supplementation trials. A study of current literature 

  Larsen, Anette Uhlving (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Results from observational studies have indicated associations between vitamin D and extra-skeletal outcomes, including respiratory tract infections (RTI) and all-cause mortality. However, available trial-data have shown inconsistent results. The main objective of this thesis was to investigate whether a beneficial effect of daily supplementation of vitamin D on RTI and all-cause mortality could ...
 • Hjertesvikt og totalmortalitet i Tromsøundersøkelsen 

  Svanøe-Hafstad, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Bakgrunn og formål Bakgrunnen for studien er at totalmortalitet hos personer med og uten hjertesvikt i den generelle befolkningen er lite studert i Norge. Formålet var å undersøke sammenhengen mellom hjertesvikt og totalmortalitet i Tromsøundersøkelsen, Tromsø 4. Metode Rapporten er basert på data fra personer som deltok i den fjerde Tromsøundersøkelsen, Tromsø 4, som ble gjennomført i 1994-1995. ...
 • Kan potensielt alvorlig skadde pasienter undersøkes med CT før de undersøkes av traumeteam? En analyse av tidsbruk ved traumemottak. 

  Nilsbakken, Inger Marie Waal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Innledning: Advanced Trauma Lifte Support har vært utgangspunktet for mottak av traumepasienter ved de fleste sykehus verden over i en årrekke, inkludert ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø (UNN Tromsø). I denne protokollen er primærundersøkelsen høyere prioritert enn billeddiagnostikk av skadeomfanget, herunder også computer tomografi (CT). Den teknologiske utviklingen de siste årene har ...
 • Klinisk presentasjon av infeksjon og sepsis hos pasienter eldre enn 75 år. En kvalitetssikringsstudie for UNN Tromsø med fokus på SIRS, qSOFA, delir og antibiotikabruk 

  Abelson, Kristine Gornitzka (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-01)
  Bakgrunn og formål: Infeksjon og sepsis opptrer hyppig hos de eldste pasientene og sepsisrelatert mortalitet øker. Formålet med oppgaven var å kartlegge det kliniske bildet hos de eldste pasientene som innlegges med infeksjon og/eller sepsis, og se om sepsis-syndromet fanges opp ved hjelp av dagens tilgjengelige scoringsverktøy. Vi ønsket å studere om de eldste pasientene hadde en atypisk presentasjon ...
 • Serum levels of 25-hydroxyvitamin D in hepatitis C patients in Northern Norway. A retrospective cohort study. 

  Gieselmann, Jonas Torsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
  The aim of this study was primarily to describe the vitamin D status in patients with hepatitis C virus (HCV) infection, followed up at the University Hospital of Northern Norway in Tromsø (UNN), and to study if there were any associations between vitamin D status, the level of liver enzymes, viral load, liver fibrosis, liver inflammation and sustained virological response to treatment. Additionally, ...

View more