Recent additions

 • Loss of S100A14 expression at the tumor-invading front correlates with poor differentiation and worse prognosis in oral squamous cell carcinoma 

  Pandey, Sushma; Osman, Tarig Al-Hadi; Sharma, Sunita; Vallenari, Evan Michael; Shahdafar, Aboulghassem; Pun, Chin B.; Gautam, Dej K.; Uhlin-Hansen, Lars; Rikardsen, Oddveig G; Johannessen, Anne Christine; Costea, Daniela Elena; Sapkota, Dipak (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-03-23)
  <i>Background</i> - We previously showed a tumor‐suppressive function of S100A14 in oral squamous cell carcinoma (OSCC). This study aimed to examine the prognostic significance and differentiation‐related function of S100A14 in OSCC.<p><p> <i>Methods</i> - S100A14 expression was examined in 170 OSCCs from Norwegian and Nepalese populations using immunohistochemistry. Pro‐differentiation function ...
 • The Post-2015 Development Agenda: Progress Towards Sustainable Development Goal Target On Maternal Mortality And Child Mortality In Limited Resource Settings With mHealth Interventions: A Systematic Review In Sub-Saharan Africa And Southern Asia 

  Bossman, Elvis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  In resource-constrained areas, mostly the low-income countries, mortality rates continue to remain higher than in high-income countries in spite of the ongoing efforts to make progress and improve maternal and child health. During the fifteen-year period of the Millennium Development Goals (MDGs), we witnessed a significant decline in child and maternal mortality rates despite their inability to ...
 • Incidence and risk factors of pre-eclampsia in the Paropakar Maternity and Women’s Hospital, Nepal: a retrospective study 

  Das, Seema (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
  Objective: To determine the incidence of pre-eclampsia and distribution of risk factors for pre-eclampsia in Paropakar Maternity and Women’s Hospital, Kathmandu, Nepal. Methods: A retrospective study was conducted that included a total of 4820 deliveries from September 17 to December 18, 2017. Data were obtained from the medical records in the hospital’s Statistics Department. Associations between ...
 • Innflytelse av spektrogram på medisinstudenters evne til å klassifisere lungelyder. 

  Storvoll, Ingrid Johansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
  Innledning Med teknologisk utvikling har også stetoskopet blitt digitalisert. Digitale stetoskoper gir mulighet til å lytte til den samme lyden flere ganger, be om andres mening og til å få lyden fremstilt med spektrogram. Man kan tenke seg at spektrogram gjør klassifisering av lungelyder enklere, men vi vet ikke om det faktisk har positiv innflytelse. I denne studien vil vi derfor beskr ...
 • Association between physical activity and risk of hepatobiliary cancers: A multinational cohort study 

  Baumeister, Sebastian E.; Schlesinger, Sabrina; Aleksandrova, Krasimira; Jochem, Carmen; Jenab, Mazda; Gunter, Marc J.; Overvad, Kim; Tjønneland, Anne; Boutron-Ruault, Marie-Christine; Carbonnel, Franck; Fournier, Agnès; Kühn, Tilman; Kaaks, Rudolf; Pischon, Tobias; Boeing, Heiner; Trichopoulou, Antonia; Bamia, Christina; La Vecchia, Carlo; Masala, Giovanna; Panico, Salvatore; Fasanelli, Francesca; Tumino, Rosario; Grioni, Sara; Bueno-de-Mesquita, Hendrik Bastiaan; Vermeulen, Roel; May, Anne M.; Borch, Kristin Benjaminsen; Oyeyemi, Sunday Oluwafemi; Ardanaz, Eva; Rodríguez-Barranco, Miguel; Chirlaque López, María Dolores; Felez-Nobrega, Mireia; Sonestedt, Emily; Ohlsson, Bodil; Hemmingsson, Oskar; Werner, Mårten; Perez-Cornago, Aurora; Ferrari, Pietro; Stepien, Magdalena; Freisling, Heinz; Tsilidis, Konstantinos K.; Ward, Heather; Riboli, Elio; Weiderpass, Elisabete; Leitzmann, Michael F. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-22)
  <i>Background & Aims</i> - To date, evidence on the association between physical activity and risk of hepatobiliary cancers has been inconclusive. We examined this association in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort (EPIC).<p><p> <i>Methods</i> - We identified 275 hepatocellular carcinoma (HCC) cases, 93 intrahepatic bile duct cancers (IHBCs), and 164 non-gallbladder ...
 • Nytteverdi av non-invasiv prenatal testing i den norske svangerskapsomsorgen 

  Åsheim-Olsen, Christina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Bakgrunn: Målet med oppgaven er å vurdere hvilken nytteverdi implementering av non-invasiv prenatal testing i den norske svangerskapsomsorgen vil ha. Materiale og metode: Systematisk litteratursøk i MedLine den 20.02.2019 ga 391 resultater. Etter å ha sortert artikler på bakgrunn av språk, årstall, tittel, abstract og relevans, sto 23 artikler igjen. Inklusjonskriterier var engelsk eller skandinavisk ...
 • Helsearbeider og MRSA- positiv: En kvalitativ intervjustudie. Hvordan oppleves det å være helsearbeider og teste positivt på MRSA? 

  Olsen, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-02)
  Bakgrunn: MRSA er et komplekst tema, og i takt med den økende insidensen vil også stadig flere helsearbeidere oppleve å bli smittet. Hensikten med studien var å undersøke hvordan det oppleves å være helsearbeider og teste positivt på MRSA. Materiale og metode: Det ble utført en kvalitativ studie, som inkluderte fem semistrukturerte dybdeintervjuer med helsearbeidere som har testet positivt på ...
 • The effect of dosing regimen on outcomes of vitamin D supplementation trials. A study of current literature 

  Larsen, Anette Uhlving (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-02)
  Results from observational studies have indicated associations between vitamin D and extra-skeletal outcomes, including respiratory tract infections (RTI) and all-cause mortality. However, available trial-data have shown inconsistent results. The main objective of this thesis was to investigate whether a beneficial effect of daily supplementation of vitamin D on RTI and all-cause mortality could ...
 • Hjertesvikt og totalmortalitet i Tromsøundersøkelsen 

  Svanøe-Hafstad, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Bakgrunn og formål Bakgrunnen for studien er at totalmortalitet hos personer med og uten hjertesvikt i den generelle befolkningen er lite studert i Norge. Formålet var å undersøke sammenhengen mellom hjertesvikt og totalmortalitet i Tromsøundersøkelsen, Tromsø 4. Metode Rapporten er basert på data fra personer som deltok i den fjerde Tromsøundersøkelsen, Tromsø 4, som ble gjennomført i 1994-1995. ...
 • Kan potensielt alvorlig skadde pasienter undersøkes med CT før de undersøkes av traumeteam? En analyse av tidsbruk ved traumemottak. 

  Nilsbakken, Inger Marie Waal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Innledning: Advanced Trauma Lifte Support har vært utgangspunktet for mottak av traumepasienter ved de fleste sykehus verden over i en årrekke, inkludert ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø (UNN Tromsø). I denne protokollen er primærundersøkelsen høyere prioritert enn billeddiagnostikk av skadeomfanget, herunder også computer tomografi (CT). Den teknologiske utviklingen de siste årene har ...
 • Klinisk presentasjon av infeksjon og sepsis hos pasienter eldre enn 75 år. En kvalitetssikringsstudie for UNN Tromsø med fokus på SIRS, qSOFA, delir og antibiotikabruk 

  Abelson, Kristine Gornitzka (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-01)
  Bakgrunn og formål: Infeksjon og sepsis opptrer hyppig hos de eldste pasientene og sepsisrelatert mortalitet øker. Formålet med oppgaven var å kartlegge det kliniske bildet hos de eldste pasientene som innlegges med infeksjon og/eller sepsis, og se om sepsis-syndromet fanges opp ved hjelp av dagens tilgjengelige scoringsverktøy. Vi ønsket å studere om de eldste pasientene hadde en atypisk presentasjon ...
 • Serum levels of 25-hydroxyvitamin D in hepatitis C patients in Northern Norway. A retrospective cohort study. 

  Gieselmann, Jonas Torsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
  The aim of this study was primarily to describe the vitamin D status in patients with hepatitis C virus (HCV) infection, followed up at the University Hospital of Northern Norway in Tromsø (UNN), and to study if there were any associations between vitamin D status, the level of liver enzymes, viral load, liver fibrosis, liver inflammation and sustained virological response to treatment. Additionally, ...
 • Kan en erfaren lege gjennom å se video av lege-pasientkonsultasjoner trekke valide slutninger vedrørende deltakernes opplevelser? 

  Steffensen, Katrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Bakgrunn: Effektiv kommunikasjon er viktig for å bygge et terapeutisk lege-pasientforhold og fordelene med god kommunikasjon er mange, både for lege og pasient. Når man lager studier som skal undersøke kommunikasjonen mellom lege og pasient vil det ikke alltid være etisk riktig eller praktisk mulig å benytte seg av virkelige pasienter. Da kan man bruke analoge pasienter. Dette er gjerne utrente ...
 • A Predetermined Site for The Immunological Synapse 

  Roalsø, Marcus Thomas Thor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-31)
  Background Over the last 30 years there has been great advances in understanding the interaction between T cells and antigen presenting cells (APCs). A transient structure called the immunological synapse (IS) has been discovered, functioning as a information center, pulling the strings leading up to T cell activation. Further, a T cell has a marked head-and-tail like configuration when actively ...
 • The use of spectrograms improves the classification of wheezes and crackles in an educational setting 

  Aviles Solis, Juan Carlos; Storvoll, Ingrid; Vanbelle, Sophie; Melbye, Hasse (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-21)
  Chest auscultation is a widely used method in the diagnosis of lung diseases. However, the interpretation of lung sounds is a subjective task and disagreements arise. New technological developments like the use of visSual representation of sounds through spectrograms could improve the agreement when classifying lung sounds, but this is not yet known. In this study, we tested if the use of spectrograms ...
 • Carotiskirurgi ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 2009-2014 

  Wegger, Helene Mathilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-28)
  Carotis endarterektomi (CEA) er en kirurgisk metode som utføres for å forebygge nye emboliske hendelser (TIA, slag, amaurosis fugax) fra stenose i arteria carotis interna. De viktigste indikasjonene for operasjon er hjerneslag, TIA eller amaurosis fugax, og en høygradig stenose (70-99%). Operasjonen bør utføres innen 2 uker etter den emboliske hendelsen for at pasienten skal ha mest nytte av den. ...
 • Maternal serum laeverin (aminopeptidase Q) measured in the first trimester of pregnancy does not predict preeclampsia 

  Pihl, Kasper; Sørensen, Steen; Nystad, Mona; Acharya, Ganesh; Jørgensen, Finn S. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-22)
  <i>Objective</i>: The aim of this study was to compare the laeverin level in maternal serum from first trimester (11–14 weeks) of pregnancy between normal pregnancies and pregnancies that later developed preeclampsia (PE).<p><p> <i>Material and methods</i>: This was a case-cohort study. The laeverin concentration was measured in cases with preterm PE (<i>n</i> = 55), term PE (<i>n</i> = 95), and ...
 • Student procrastination: Measurement, reduction and environmental factors 

  Nordby, Kent (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-06-17)
  The procrastination problem affects half or more of all students, negatively affecting health, well-being, and performance. The present thesis focuses on three facets of this problem. In three papers, we examine important research questions: First, an important issue in procrastination research is the need for validation of translated instruments. In our first study, we examine two procrastination ...
 • Characterization of inhibition by vardenafil analogues of ATP-dependent transport of cGMP by the ABCC5 transporter. 

  Kuresh, Farzane (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-27)
  Background: Clinical studies have reported overexpression of PDE5 and elevation of intracellular cyclic GMP in various types of cancer cells. ABCC5 transports intracellular cGMP out of the cells with high affinity, while PDE5 inhibitors prevent high affinity cGMP efflux by inhibiting ABCC5. Increasing intracellular cGMP levels through inhibition of PDE5 and PDE5 export activity is hypothesized ...
 • I hvor stor grad greier 6. årsstudenter å forutsi hva de skal jobbe som, og hvorfor? 

  Westlie, Åsa Langen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-27)
  Bakgrunn: Universitetet i Tromsø (UiT), verdens nordligste universitet, ble grunnlagt i 1973 for å sikre rekruttering av leger og stabilitet i det nordnorske helsedistriktet. Utallige internasjonale studier kartlegger hva medisinstudenter har lyst til å bli, men følgestudier er fåtallige – det samme gjelder studier på nordiske og særlig nordnorske populasjoner. Denne oppgaven søker svar på ...

View more