Recent additions

 • Fysisk aktivitet, maksimalt oksygenopptak og diabetes type 2. En tverrsnittstudie basert på Aktivitetsstudien – en del av Tromsøundersøkelsen 

  Hoel, Einar Jøraholmen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-13)
  Bakgrunn: Prevalensen av diabetes type 2 er økende globalt. Det er kjent at fysisk aktivitet og fysisk form (VO2maks) har en rekke positive helseeffekter, deriblant forhindre eller forsinke utviklingen av diabetes type 2. Det er imidlertid lite forskning på sammenhengen mellom objektivt målt fysisk aktivitetsnivå, fysisk form og risiko for å utvikle diabetes type 2 blant friske voksne mennesker. ...
 • Terrengsykling og kjønnsrepresentasjoner. En studie om fremstilling av kjønn i magasinet 'Terrengsykkel' 

  Iwarsson, Annichen Emilia Andvig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-21)
  Terrengsykling er en stadig voksende aktivitet både internasjonalt og nasjonalt. I denne oppgaven har jeg undersøkt problemstillinger knyttet til fremstillinger av kjønnsrepresentasjoner i magasinet ‘Terrengsykkel’. Studien belyser hvordan kjønn blir fremstilt gjennom tekst og bilder i magasinet. Min problemstilling har vært: Hvilke kjønnsrepresentasjoner og betydninger av kjønn utrykkes i magasinet ...
 • Frafall i organisert fotball gjennom en sesong preget av COVID-19 i samfunnet – Et trenerperspektiv 

  Blomstrand, Tommy Hauge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-26)
  Sammendrag Introduksjon: I begynnelsen av 2020 ble samfunnet i Norge rammet av COVID-19. Dette medførte begrensninger for idretten i landet, som samfunnet generelt. Dette har medført begrenset mulighet for organisert fotball. Norges fotballforbund har rapportert om frafall på 8% i barne- og ungdomsfotballen og det fryktes større frafall i seniorfotballen. Videre tar den teoretiske rammen i denne ...
 • Vegen til toppfotballen. Ein studie av spelarutvikling på norske toppfotballspelarar 

  Kannelønning, Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
  I denne masteroppgåva har eg sitt på kva delar av miljøet rundt den norske toppfotballspelaren som har vore viktig for å ha nådd norsk toppfotball for menn og kvinner. Eg har brukt ein holistisk økologisk tilnærming. Ei slik tilnærming gjer at det er mogleg å sjå etter og finne komponentar som enten påverkar toppfotballspelaren eller miljømessige suksessfaktorar. Talentutviklingsmiljø-modellen og ...
 • Idrett som integrasjonsarena - Betydninger av idrettsdeltagelse blant mannlige flyktninger 

  Corneliussen, Alexander Juhl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-19)
  Hensikten med studien er å undersøke hvilken betydning idrettsdeltagelse har hatt for integrering av mannlige flyktninger. For å undersøke idrettsdeltagelsens betydning for integrering tar studien for seg tre forskningsspørsmål: • Hvordan beskriver flyktningene sine møter med den organiserte idretten? • Hvilke betydninger har idrettsdeltagelse for integrering? • Hva slags betydning tillegger ...
 • Naturopplevelser i skolen: En kvalitativ studie av ungdoms naturopplevelser, naturkontakt og forhold til natur 

  Havaas, Marte Elise Rydland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-25)
  Denne kvalitative undersøkelsen har hatt som mål å avdekke hvordan ungdom opplever natur, og hvilken rolle programfag friluftsliv kan ha for deres naturopplevelser og forhold til natur. Ut over dette er det også interessant å undersøke hva naturopplevelse er for ungdommene, og hvilke kvaliteter ved naturopplevelsene som beskrives. Samt hvilken betydning naturopplevelser og naturkontakt har for ...
 • Attacking styles for Tromsø IL- A study of goals and how Tromsø IL score goals. -An investigation for classifying goal scoring patterns and scoring efficiency. A case study of Tromsø Idrettslag. 

  Johansen, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
  Abstract Attacking styles within Tromsø IL- A study of scored goals and how Tromsø IL score goals. The purpose of this study is finding what attacking styles and formation were most effective regarding scoring goals for Tromsø IL (TIL) in the competitive seasons 2018, 2019 and 2020. In total TIL have scored 140 goals over the three seasons which averages 46,6 goals per season. Analyses of which ...
 • Å lære om snøskred og ta beslutninger i skredterreng: En kvantitativ studie av nybegynneres faktorbruk i sin beslutningstaking 

  Jorunnson Heill, Brage (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
  9 av 10 som omkommer i snøskred utløste selv skredet. Å forbedre beslutningene i forkant av en ulykke kan derfor være livbergende. Hvordan vi driver opplæring i skredfaget er derfor viktig. Tidligere studier har sett på hvilke faktorer eksperter ser som relevante og benytter i sin beslutningstaking. Denne studien ser på hvilke faktorer nybegynnere bruker og ser på som viktige etter at de har gjennomført ...
 • Hvordan trener supermosjonister som hevder seg på regionalt nivå? En deskriptiv studie av treningsfrekvens, treningsvolum og treningsintensitet blant vinnere av Saltenregionens mosjonsløp 

  Underdahl, Tor Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
  Bakgrunn: Veldig få studier har tatt for seg treningen til godt trente mosjonister, eller såkalte supermosjonister, som hevder seg helt i toppen i regionale mosjonistløp. Det finnes ikke mange studier som beskriver faktorene treningsfrekvens, treningsvolum eller treningsintensiteten blant disse. Mål: Formålet med studien er å belyse problemstillingen: Hvordan trener supermosjonister som hevder seg ...
 • Sammenhengen mellom kampresultat og fysisk prestasjonsevne i elitefotball 

  Nilsen, Joakim Amandus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-11)
  Introduksjon: Det scores flest mål i elitefotball i løpet av de siste 15 minuttene. Det kan være forklart med mer tretthet i løpet av kampen og derfor være påvirket av fysisk prestasjonsevne hos fotballspillere. Hensikten med denne studien var å undersøke forskjeller i høyhastighetsløp (HIR) og sprintdistanse (S), totale distanse (TD), og akselerasjonsaksjoner (ACC + -) i kamper som ender med seier, ...
 • Maksimal styrketrening: Frivekter vs. Flywheel 

  Nilsen, Lars Petter Rotvold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Hensikt: Hensikten med studien var å undersøke hvilken virkning maksimal konsentrisk (3-5 repetisjoner, 3-4 sett, >85% av 1 repetisjon maksimum (1RM)) og konsentrisk-eksentrisk flywheeltrening hvor begge er utført som knebøy har på hurtigheten og spensten til fotballspillere (10m sprint og CMJ-test). Metode: 49 aktive fotballspillere (heretter forsøkspersoner (FP)) ble rekruttert, hvor 38 gjennomførte ...
 • En kvalitativ undersøkelse om ungdommers opplevde grunner til å delta i organisert idrett og foreldrenes betydning for idrettsdeltakelsen. Intervju med ungdommer og foreldre 

  Slettli, Vebjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-03-11)
  <p>Jeg skal i studien gi svar på mine tre problemstillinger. <p>Denne oppgaven har blant annet som formål å avdekke ungdommers grunner til at de selv deltar i lagidrett. De andre to problemstillingene ser fra både ungdom og foreldrenes perspektiver om hvordan de opplever hvordan foreldrene påvirker idrettsdeltakelsen til sine barn. <p>I min oppgave har jeg brukt teori av blant annet Seippel, ...
 • Ungdom og familie ressurser - En studie av deltakelse i idrett, friluftsliv og snøscooterkjøring blant ungdom i Finnmark med ulik familieøkonomi 

  Nilsen, Ann Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-01-19)
  Formålet med denne studien var å belyse sosiale forskjeller i deltakelse i fritidsaktiviteter og bruk av fritidsarenaer blant ungdom med ulik sosioøkonomisk status i Finnmark. Ved å se på ungdom fra familier med ulik økonomi og ulik tilgang til materielle ressurser, var siktemålet å få kunnskap om hvordan familiens sosioøkonomiske status påvirker ungdoms deltakelse i idrett og fysisk aktivitet, ...
 • Web-based exercise versus supervised exercise for decreasing visceral adipose tissue in older adults with central obesity: A randomized controlled trial 

  Ballin, Marcel; Hult, Andreas; Björk, Sabine; Lundberg, Emmy; Nordström, Peter; Nordström, Anna Hava (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-12)
  <i>Background</i> - Visceral adipose tissue (VAT) is a strong risk factor for cardiovascular disease and increases with age. While supervised exercise (SE) may be an effective approach, web-based exercise (WE) have other advantages such as being more readily accessible. Therefore, we evaluated the effects of WE on VAT, body composition and cardiometabolic risk markers in centrally obese older adults ...
 • Betydninger af naturmøder - Et studie af vandrendes oplevelser, erfaring og mening fra stien Sørøya på langs 

  Nielsen, Rikki Egon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-20)
  Betydninger af naturmøder - Et studie af vandrendes oplevelser, erfaring og mening fra stien Sørøya på langs. Studien fokuserer på hvilken betydning oplevelserne fra stien Sørøya på langs har for de vandrende. Hensigten med studiet er at forstå de vandrendes oplevelser i lyset af et socialt og kundskabsbaseret perspektiv. Studiets forskningsspørgsmål er: Hvilken betydning har oplevelserne ...
 • Markedstest av reinkalvkjøtt i det norske restaurantsegmentet 

  Heide, Morten; Utsi, Tove Aagnes; Østli, Jens (Research report; Forskningsrapport, 2009-04)
  Rapporten omfatter resultatene fra en markedstest der 30 norske kjøkkensjefer har prøvd både reinkalvkjøtt og kjøtt fra voksen rein (simle). Målsettingen med undersøkelsen var å undersøke om en introduksjon av reinkalvkjøtt som eget produkt i det norske restaurantsegmentet kan bidra til økt differensiering og verdiskapning på reinkjøtt. Resultatene viser at kjøkkensjefene synes at reinkalvkjøtt ...
 • Skarp i motbakke - Fysisk form og kognitiv funksjon 

  Nordby, August Nygaard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Topptur på ski er en risikoaktivitet, fordi sjansene for å bli tatt av snøskred er tilstede. I løpet av de siste ti årene har 75 mennesker omkommet i snøskred i Norge, 91 % mens de var på tur. Av de som omkommer i snøskred har omtrent 90% utløst skredet selv, eller noen i deres gruppe (Brattlien, 2017; NGI, 2019; Tremper, 2008). Å ta gode beslutninger kan med andre ord være livbergende. Hensikten ...
 • Hurtighetstrening i langrenn. Effekten av 6 ukers hurtighetstrening på 60m og 1000m staketest på rulleski 

  Medlie, John Vegard Hagen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  Bakgrunn: Det har med tiden blitt et økt fokus på hurtighet som arbeidskrav for langrennsut-øvere. Hurtighetstrening kan gjøres på forskjellige måter, idrettsspesifikk hurtighetstrening er å foretrekke. Ut fra mine søk er det få studier som har sett på effekten av slik trening innenfor langrenn tidligere. Hensikt: Formålet med denne oppgaven var å få ytterligere kunnskap om hvordan hurtighet kan ...
 • Fysisk aktivitet som et supplement. En kvalitativ studie av personer med revmatoid artritts opplevelse av fysisk aktivitet som et viktig supplement i behandlingen av sykdommen. 

  Stamnes, Alexander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-18)
  Dette studiet ser på hvorvidt fysisk aktivitet kan være et supplement i behandlingen av revmatoid artritt. Jeg har sett dypere inn hva fysisk aktivitet kan gjøre for de revmatoid artritt. Hovedfokuset lå på om fysisk aktivitet kan bidra til å lindre smertene, hvordan type aktiviteter som er gunstige for leddene, samt om fysisk aktivitet kan bidra til økt livskvalitet og skape en sterke kjennskap til ...
 • Sammenheng mellom kroppssammensetning, toppfart og høyintensive løp i kamp hos profesjonelle fotballspillere. 

  Wilsgård, Kevin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  Studiet undersøker forholdet mellom topphastighet i kamp og kroppssammensetningen hos eliteseriespillere i fotball. (N=22), Alder 24,4 ± 4,57, Høyde 181,8 ± 6,2, vekt 76,7 ± 7,4, FFM 64,625 ± 70, KF % 12 ± 2,19, Toppfart 31,3 ± 1,4 km/t (N=20). Hensikten med studiet var å undersøke om fettfri masse og fettprosent har en sammenheng med toppfart (høyest oppnådd fart i sesong) hos et eliteserielag i ...

View more