Recent additions

 • Kardiorespiratorisk form og risiko for hjerneslag blant kvinner og menn. Tromsøundersøkelsen 1994-2021 

  Sudbø, Vera Widenoja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-29)
  Bakgrunn: Hjerneslag er en av de ledende dødsårsakene i verden. Tidligere forskning har vist at kardiorespiratorisk form (KRF) kan være en prediktiv faktor for hjerte- og karsykdommer. Dette kan være en viktig faktor for den generelle folkehelsen i Norge og på verdensbasis. Det er derimot lite forskning som ser på den spesifikke sammenhengen mellom KRF og hjerneslag, spesielt blant kvinner. Hensikt: ...
 • International students’ affectual development in Arctic nature - A story driven study 

  Hansen, Eirik Brinck (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-28)
  There is increasing international interest in the impact of outdoor education and experiential learning on personal development. Recent research has primarily focused on short-term experiences in outdoor activities and its effects on well-being. The deeper sense of development from more frequent and sustained engagement is mentioned but regarded as underrepresented. This growing interest highlights ...
 • The Relationship between Psychological Factors and Performance Level in Female Football 

  Fredriksen, Sveinung Nordhov (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  The purpose of this study was to see if there were significant differences in female football players' psychological factors across performance levels. We also investigated whether the same differences could predict at what level female football players compete. Method: The study involved a sample of 188 female football players across three performance levels. Data were collected by five questionnaires, ...
 • Sikkerhet og beslutningstaking i profesjonsrettet friluftsliv 

  Tilley, Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-13)
  Denne masteroppgaven i idrettsvitenskap ved Universitet i Tromsø tar utgangspunkt i fagfeltet friluftsliv og temaet sikkerhet og beslutninger i profesjonsrettet friluftsliv. Studiens problemstilling undersøker betydningen av erfaring og overskudd samt strategier for ivaretakelse av overskudd for turledere på Svalbard. Problemstillingen undersøkes gjennom kvalitative forskningsintervju av 5 erfarne ...
 • Eventyret i kommersiell hundekjøring: En kvalitativ studie av hundekjøringsguidens kompetansekrav og -utvikling 

  Wied, Anja Åse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-12-15)
  Dette prosjekt undersøker hvilke kompetansekrav som settes til hundekjøringsguiden og hvordan denne kompetanse kan utvikles. Hundekjøringsguidens rolle er et uberørt forskningsfelt og prosjektet er første forskning på temaet. En forståelse for hundekjøringsguidens rolle kan bidra til en inkludering av hundekjøring i en profesjonaliseringsprosess av naturbasert reiseliv. Prosjektet undersøker guidens ...
 • Young football players' dietary beliefs and practices - a qualitative study 

  Bjørnvåg, Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-06-01)
  The purpose of this master's thesis is to investigate the dietary habits and beliefs among young football players and to examine whether there are differences between those participating in private sports programs in Eastern Norway and those participating in public sports programs in Finnmark. Through qualitative interviews with six young football players, the study has found that young athletes ...
 • Friluftslivlærere sine erfaringer med samiske perspektiver i undervisningen. En kvalitativ studie fra Knut Hamsun videregående skole 

  Sætre, Mats Steinsvåg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  I denne studien undersøkes lærere i friluftslivsfag ved Knut Hamsun videregående skole sine erfaringer med samiske perspektiver i undervisningen. Studien har tatt for seg hva som fremmer og hemmer det samiske perspektivet, rammebetingelsene lærerne må forholde seg til og hva lærerne helt konkret gjør for å implementere det samiske perspektivet i undervisningen. Studiens vitenskapsteoretiske posisjon ...
 • Hyppighet og alvorlighetsgrad av selvopplevde menstruasjonssymptomer og bivirkninger ved bruk av hormonell prevensjon, sett i sammenheng med fysisk aktivitet i idrett og trening blant norske håndballspillere 

  Gunnarshaug, Tora Vilje Dragland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Bakgrunn: Kvinner er svært underrepresentert når det gjelder idrett og trening i vitenskapelig forskning sammenlignet med menn. En forståelse av symptomer i menstruasjonssyklusen og bivirkninger ved bruk av hormonell prevensjon (HP) kan bidra til å optimalisere prestasjon i idrett og trening blant kvinner. Hensikt: Målet med denne oppgaven var å undersøke (1) hvordan naturlig menstruerende (NM), ...
 • Prevalence of menstrual cycle disturbances and hormonal contraception use in Norwegian women of differing activity levels: a part of the FENDURA project 

  Storvand, Jonas Haugmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  <p>Background: A lack of research on female exercise physiology and sports psychology has resulted in considerable knowledge gaps regarding the optimal training methods and recommendations for the female athletic population, as current evidence is based primarily on research dominated by male participants. In order to conduct relevant and applicable research on the athletic female population, ...
 • Physical Activity and Quality of Life among Substance Use Disorder Patients – An Observational Pilot study 

  Johnsen, Eirik Inge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  <p>Introduction: Substance abuse is a global health concern that affects individuals, families, and communities worldwide. Regular and sufficient physical activity (PA) has proven to have a positive effect on key elements in substance use disorder (SUD) treatment. The aim of this study was to examine participation in PA and the association of PA with health-related physical fitness, and quality of ...
 • Uncovering the influence of contextual factors on short peak periods in Women`s football 

  Kristensen, Carine Brekkan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-12)
  <p>Aim: The purpose of the present study was to investigate whether different contextual factors influence short peak periods, and further uncover its reasons for variability, in female football matches. Different rolling average (RA) time periods (10, 30 and 60 seconds) was applied. <p>Methods: With an observational study design, 59 players from four elite women’s football teams in Norway`s top ...
 • Hva gjøres for å fremme fysisk aktivitet i barnehager? En komparativ studie av førskolelæreres virksomhet i 1981 og 2009 

  Stokke, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-01-01)
  Artikkelen viser empiri fra to like spørreskjemaundersøkelser, fra 1981 og 2009, der førskolelærerne selv skriver hva de gjør av virksomhet for å fremme fysisk aktivitet. Sammenlignes resultatene, viser det at det gjøres mer i dag for å fremme fysisk aktivitet enn i 1981. ”Å fornye det fysiske miljøet” var det eneste tiltaket det var gjort mindre av. En forklaring kan være mer naturmiljø i barnehagene ...
 • Developing a Linear Mixed Model to Predict RPE and sRPE in Female Elite Football Players Using External Load Measures 

  Vollstad, Jakob Kjos (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Abstract Introduction: Despite the broad consensus on the importance of training load monitoring and management for footballers’ performance, existing research on female football players remains scarce. The present study aimed to develop and evaluate a linear mixed model (LMM) to predict the rating of perceived exertion (RPE) and session RPE (sRPE) in female elite football players using GPS-derived ...
 • Treningen til verdens beste langrennsløpere i tradisjonell langrenn og langløp. En casestudie av eliteutøvere i langløp og tradisjonell langrenn 

  Henriksen, Magne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Bakgrunn: Studiens motivasjon er å undersøke hva som skiller de beste utøverne fra andre idrettsutøvere, til tross for at mange på middels nivå trener like mye som verdens beste idrettsutøvere. Formålet er å avdekke hva som er avgjørende for suksess på toppnivå. Hensikt: Hensikten med denne avhandlingen er å studere treningen til verdens beste langrennsløpere i to ulike grener av langrenn. En fra ...
 • Ferdråd 

  Hellerud, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  Denne oppgåva undersøker korleis bruk av ferdråd kan motvirke negativ innflyting av menneskelege faktorar på topptur. Ferdråd blir brukt i mange ulike friluftslivaktivitetar, og blir kort skildra i nokre skredbøker. Derimot er det tidelgare gjort lite forskingsarbeid knytt til bruk av ferdråd i topptursetting, og ferdråd sin rolle for å motvirke negativ innflyting av menneskelege faktorar. Oppgåva ...
 • Er det en relasjon mellom prestasjonene i langrennssporet og tester som gjøres i laboratorium blant kvinnelige og mannlige junior langrennsløpere? 

  Suhr, Henriette Mikkelsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  Sammendrag Tittel: Er det en relasjon mellom prestasjonene i langrennssporet og tester som gjøres i laboratorium blant kvinnelige og mannlige junior langrennsløpere? Formål: Formålet med denne studien var å undersøke om det var en korrelasjon mellom konkurranseprestasjoner blant junior langrennsløpere og ulike laboratoriemålte variabler. Er det en samvariasjon mellom laboratoriefunn og en utøvers ...
 • Et blikk på barns vilkår for fysisk aktivitet inne i barnehager : en komparativ studie, 1981 og 2009 

  Stokke, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-01-01)
  Det fysiske miljøet har betydning for barns lek og læring og det er viktig for kvaliteten i barnehagers virksomhet. Hvilke innemiljø tilbys barna, hvor mye tid får barna til lek inne og hvilke restriksjoner finnes knyttet til fysisk aktiv lek? Artikkelen vil især fokusere på kroppslig lek og endringer over tid. Derfor vil resultatene fra en landsrepresentativ kvantitativ spørreundersøkelse i norske ...
 • Et blikk på barns vikår for fysisk aktivitet i barnehager. En komparativ studie, 1981 og 2009 

  Stokke, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-01-01)
  Forskning viser at det fysiske miljøet er en nøkkeldeterminant for barns fysiske aktivitetsnivå. I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det: Barnehagen skal ha areal og utstyr nok, tilby gode oppvekstmiljø som er både trygge og utfordrende og som skal fremme læring og mestring (KD 2006). I denne artikkelen presenteres resultater fra en landsrepresentativ kvantitativ spørreundersøkelse ...
 • Trening med mening - En kvalitativ studie av klatrende ungdom 

  Jensen, Ove Røe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-01-13)
  Studien undersøker betydninger klatring har for ungdom som klatrer innendørs. Forskningsspørsmålene som stilles er: Hvordan framtrer sosiale samhandlingsmønstre? Hvilke forhold gir status på feltet? Hvilke betydninger tillegger klatrere sosiale fellesskap? Studiens empiri tar utgangspunkt i kvalitative intervju med ungdom i alderen 19-35 år som er organisert i ulike klubber i Finnmark. Sportifisering ...
 • Effects of the menstrual cycle on sports-physiological performance in female team handball players 

  Kildalsen, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-06)
  <p>Objective: Team handball is a physically demanding sport. Research has not kept up with the increasing number of women participating in exercise and sports. The menstrual cycle (MC) is complex and should be included when conducting sport and exercise research on female athletes. Therefore, the main aim of this study was to investigate the potential effects of three different phases of the menstrual ...

View more