Recent additions

 • Dyrevelferd i langdistanse hundekjøring. En kvalitativ studie av langdistanse hundekjøreres oppfatninger, praksiser, utfordringer og dilemmaer knyttet til dyrevelferd 

  Skjølås, Mailene Vangen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-12-17)
  Denne kvalitative studien har undersøkt hvordan eliteutøvere i langdistanse hundekjøring oppfatter og praktiserer dyrevelferd, og hvilke utfordringer og dilemmaer knyttet til dyrevelferd de møter under utøvelse av sporten. Studien har også undersøkt hvordan eliteutøverne oppfatter at dyrevelferden bli ivaretatt innad i sporten. Det vil si hvilken innvirkning de oppfatter at løpsarrangørene og ...
 • Å være tilfreds med sin egen kropp. En kvalitativ studie om hva som fremmer et positivt kroppsbilde blant kvinner 

  Urstad, Benedikte Dvergsnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-06)
  Denne oppgaven handler om hva som fremmer et positivt kroppsbilde blant kvinner. Studien undersøker kvinners vandring fra et negativt til et positivt kroppsbilde. Målet med oppgaven er øke kunnskapen, slik at det kan drives forebyggende arbeid mot et negativt kroppsbilde og fremme et positivt kroppsbilde i samfunnet. Studien baserer seg på et kvalitativt forskningsdesign hvor fem kvinner har blitt ...
 • Improved maximal strength is not associated with improvements in sprint time or jump height in high-level female football players: a clusterrendomized controlled trial 

  Pedersen, Sigurd; Heitmann, Kim Arne; Sagelv, Edvard Hamnvik; Johansen, Dag; Pettersen, Svein Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-09-17)
  <i>Background</i> - Maximal strength increments are reported to result in improvements in sprint speed and jump height in elite male football players. Although similar effects are expected in females, this is yet to be elucidated. The aim of this study was to examine the effect of maximal strength training on sprint speed and jump height in high-level female football players.<p> <p><i>Methods</i> ...
 • Intra‐arterial blood pressure traits during and after heavy resistance exercise in healthy males 

  Heitmann, Kim Arne; Dalen, Håvard; Gundersen, Guri Holmen; Ingvaldsen, Rolf Petter; Welde, Boye (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-07-29)
  This randomized within‐subjects crossover‐designed study evaluated intra‐arterial blood pressure (BP) traits in seven healthy males (24 ± 1 years) during heavy resistance exercise (HRE) to failure (10 × 5 repetitions, 5RES) and not to failure (10 × 3 repetitions, 3RES), both at 5RM load. By combining few repetitions, avoidance of Valsalva maneuver, and restricting the duration of each contraction, ...
 • Motivasjonsklima, øyet som ser? En studie av hvordan trenere og spillere opplever motivasjonsklima i fotball 

  Fossmo, Joachim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Studiet sitt hovedproblemområde ønsker å undersøke om trenere og spillere opplever motivasjonsklimaet skapt av treneren forskjellig. Den underliggende problemstillingen ønsker å finne ut av i hvilken grad spillernes egen oppgave/mestrings-orientering og ego/prestasjons-orientering stemmer overens med trenernes og spillernes opplevelse av prestasjonsorientert og mestringsorientert motivasjonsklima. Metoden ...
 • Isolerte hurtighetstester som indikator på sprintprestasjoner i offisielle kamper. En kvalitativ studie som omhandler sammenhengen mellom sprint i felttest og sprint i kamp 

  Ryslett, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Studiet baserer seg på data som er samlet inn fra spillere som spiller i nasjonal serie G16 (N=18, alder=15.83±0.5 år). Data ble samlet inn fra både felttester og obligatoriske kamper. Kampdata ble hentet fra nasjonale seriekamper(N=11). Data fra felttester ble hentet fra hurtighetstester på 10, 20, 30 og 40 meter som ble gjennomført av de samme spillerne som ble målt i kamp. Her ble tiden på de ...
 • Foreldreinvolvering i idrett i et utviklingsmiljø. En studie av foreldres betydning for idrettsdeltakelse i et utviklingsmiljø blant talentfulle skiutøvere 

  Nyvoll, Marthe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Studien ser på foreldreinvolvering i skiidrett. Nærmere bestemt er temaet for studien å undersøke hvilken betydning foreldre har for unge utøveres idrettsdeltakelse i et talent- og utviklingsmiljø. Nordlysbyen Ski, som er et konkurranse- og treningsfellesskap for unge skiutøvere, er her valgt som case. Forskningsspørsmålene som stilles er: Hvilke ressurser bidrar foreldrene med til talentfulle ...
 • Pacing Strategy in Long Distance Cross-Country Skiing. A study looking at female and male cross-country skiers at different performance level and how the track topography may influence their pacing strategy. 

  Bjørkesett, Eva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  Bakgrunn: Løpsutviklingen som utholdenhetsidretter har stor innflytelse på prestasjonen. Selv om flere studier har undersøkt løpsutvikling i flere idretter, er det lite informasjon om løpsutviklingen til langdistanse langrennsløpere, og for begge kjønn. Denne masteroppgaven undersøker hva slags løpsutviklingen utøverne adapterer i et langdistanseløp, og om ulike terreng vil påvirke deres løpsutvikling. ...
 • Seasonal variations in objectively assessed physical activity among people with COPD in two Nordic countries and Australia: a cross-sectional study 

  Hoaas, Hanne; Zanaboni, Paolo; Hjalmarsen, Audhild; Morseth, Bente; Dinesen, Birthe; Burge, Angela T.; Cox, Narelle S.; Holland, Anne E. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-05)
  <i>Purpose</i>: Seasons and weather conditions might influence participation in physical activity and contribute to differences between countries. This study aimed at investigating whether there were differences in physical activity levels between Norwegian, Danish and Australian people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and establishing if any variations in physical activity were ...
 • Resource rent in aquaculture 

  Flaaten, Ola; Pham, Thi Thanh Thuy (Chapter; Bokkapittel, 2019)
  Resource rent in aquaculture (RRA) is any payment to a farm and site owner, on land or sea, in excess of the costs needed to bring that farm into production. For analytic and policy purposes it may be useful to distinguish among different types of RRA. Three types will be discussed: rent associated with the classical economists Ricardo (1821) and Faustmann (1849), as well as oligopoly rent from ...
 • Naturguidens rolle i det bærekraftige reiselivet på Svalbard. 

  Sivertsen, Sindre Rødsten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Sammendrag. Hovedformålet med denne studien var å forstå hvordan naturguidens rolle i et bærekraftig reiseliv ble opplevd og forstått av naturguider og guidemanagere på Svalbard. Det teoretiske rammeverket bestod av; bærekraftig utvikling og reiseliv, naturbasert turisme, naturguiden, friluftsliv og reiseliv og økofilosofi. Litteraturgjennomgangen viser at det eksisterer lite forskning på naturguidens ...
 • En casestudie av Ski- og Skredworkshopen i Sogndal - med fokus på menneskelige faktorer 

  Holstad, Elias Grimstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I Norge var det flere dødsfall som følge av snøskred sesongen 2018/19 enn det har vært på mange år. De fleste snøskredulykkene som involverer folk med kunnskap om snøskred er en følge av menneskelige faktorer. Selv om mange har kunnskapen som skal til for å holde seg trygge, fører menneskelige faktorer til at de ikke klarer å benytte denne kunnskapen for å unngå å havne i snøskredulykker. I denne ...
 • The Potential Usefulness of Virtual Reality Systems for Athletes: A Short SWOT Analysis 

  Düking, Peter; Holmberg, Hans-Christer; Sperlich, Billy (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-05)
  Virtual reality (VR) systems (Neumann et al., 2017), which are currently receiving considerable attention from athletes, create a two- or three-dimensional environment in the form of emulated pictures and/or video-recordings where in addition to being mentally present, the athlete even often feels like he/she is there physically as well. As she/he interacts with and/or reacts to this environment, ...
 • Impact of incline, sex and level of performance on kinematics during a distance race in classical cross-country skiing 

  Stöggl, Thomas; Welde, Boye; Supej, Matej; Zoppirolli, Chiarra; Rolland, Carsten Gade; Holmberg, Hans-Christer; Pellegrini, Barbara (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-01)
  Here, female and male elite cross-country (XC) skiers were compared on varying terrain during an official 10-km (women) and 15-km (men) Norwegian championship race. On the basis of race performance, 82 skiers were classified as fast (FS) (20 women, 20 men) or slower (SS) (21, 21) skiers. All were video recorded on flat (0°), intermediate (3.5°), uphill (7.1°) and steep uphill (11°) terrain during ...
 • The Olympic biathlon - Recent advances and perspectives after pyeongchang 

  Laaksonen, Marko S; Jonsson, Malin; Holmberg, Hans-Christer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-02)
  The biathlon, combining cross-country ski skating with rifle marksmanship, has been an Olympic event since the Winter Games in Squaw Valley, United States, in 1960. As a consequence of replacing the classical with the skating technique in the 1980s, as well as considerable improvements in equipment and preparation of ski tracks and more effective training, the average biathlon skiing speed has ...
 • A 4-Week Intervention Involving Mobile-Based Daily 6-Minute Micro-Sessions of Functional High-Intensity Circuit Training Improves Strength and Quality of Life, but Not Cardio-Respiratory Fitness of Young Untrained Adults 

  Sperlich, Billy; Hahn, Lea-Sofie; Edel, Antonia; Behr, Tino; Helmprobst, Julian; Leppich, Robert; Wallmann-Sperlich, Birgit; Holmberg, Hans-Christer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-09)
  The present study was designed to assess the psycho-physiological responses of physically untrained individuals to mobile-based multi-stimulating, circuit-like, multiplejoint conditioning (Circuit<sub>HIIT</sub>) performed either once (1xCircuit<sub>HIIT</sub>) or twice (2xCircuit<sub>HIIT</sub>) daily for 4 weeks. In this single-center, two-arm randomized, controlled study, 24 men and women (age: ...
 • Developments in the biomechanics and equipment of Olympic cross-country skiers 

  Pellegrini, Barbara; Stoggl, Thomas Leonhard; Holmberg, Hans-Christer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-24)
  Here, our aim was to describe the major changes in cross-country (XC) skiing in recent decades, as well as potential future developments. XC skiing has been an Olympic event since the very first Winter Games in Chamonix, France, in 1924. Over the past decades, considerable developments in skiing techniques and improvements in equipment and track preparation have increased skiing speed. In contrast ...
 • The influence of physiobiomechanical parameters, technical aspects of shooting, and psychophysiological factors on biathlon performance: A review 

  Laaksonen, Marko S; Finkenzeller, Thomas; Holmberg, Hans-Christer; Sattlecker, Gerold (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-08)
  The biathlon, an Olympic sporting discipline that combines cross-country skiing with rifle marksmanship, entails considerable physiological demands, as well as fine motor control while shooting after intense exercise and under mental pressure. Although much of our knowledge about cross-country skiing is probably also applicable to the biathlon, carrying the rifle and shooting under stress make ...
 • Pacing and predictors of performance during cross-country skiing races: A systematic review 

  Stöggl, Thomas; Pellegrini, Barbara; Holmberg, Hans-Christer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-15)
  <i>Background</i>: Cross-country skiing (XCS) racing, a popular international winter sport, is complex and challenging from physical, technical, and tactical perspectives. Despite the vast amount of research focusing on this sport, no review has yet addressed the pacing strategies of elite XCS racers or the factors that influence their performance. The aim was to review the scientific literature ...
 • Macro-kinematic differences between Sprint and Distance cross-country skiing competitions using the classical technique 

  Marsland, Finn; Anson, Judith; Waddington, Gordon; Holmberg, Hans-Christer; Chapman, Dale W (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-17)
  We compare the macro-kinematics of six elite female cross-country skiers competing in 1.1-km Sprint and 10.5-km Distance classical technique events on consecutive days under similar weather and track conditions. The relative use of double pole (DP), kick-double pole (KDP), diagonal stride (DS), tucking (Tuck) and turning (Turn) subtechniques, plus each technique’s respective velocities, cycle ...

View more