Now showing items 1-20 of 8111

  • A 12-month follow-up of a transdiagnostic indicated prevention of internalizing symptoms in school-aged children: The results from the EMOTION study. 

   Løvaas, Mona Elisabeth S; Lydersen, Stian; Sund, Anne Mari; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Reinfjell, Trude (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-04-22)
   <i>Background</i> - Anxious and depressive symptoms in youth are highly prevalent, are often comorbid and have a high rate of relapse. Preventive interventions are promising, but follow-up results are lacking. The transdiagnostic EMOTION program is an indicated preventive cognitive behavioral therapy (CBT) intervention targeting children aged 8–12 years.<p> <p><i>Methods</i> - The present study ...
  • 14th International Symposium on Cells of the Hepatic Sinusoid 

   Smedsrød, Bård (Book; Bok, 2008-08-31)
   Abstract book of the symposium
  • 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende : en fenomenologisk-hermeneutisk studie 

   Rognsaa, Reidun; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-06-09)
   Hensikten med denne studien er å studere hvordan 15-åringer opplever overvekt hos jevnaldrende. Datamaterialet består av dybdeintervju med syv ungdommer. Det er benyttet fenomenologisk-hermeneutisk analyse. Ungdommene opplever å stå i en posisjon mellom makt og avmakt. I denne mellomposisjonen framkommer det at ungdommene distanserer seg ved hjelp av relasjonell makt, men samtidig setter de seg selv ...
  • The 2013-2016 West African Ebola Epidemic- An overview of central aspects 

   Bellos, Olga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
   Abstract Background Ebola is a filovirus and one of the most virulent organisms identified. It’s a zoonosis with fruit bats as the likeliest reservoir. Pathogen spill-over from infected animals causes human outbreaks with subsequent human-human transmission. The purpose of this thesis is to provide an overview of central aspects of the 2013-2016 West African Ebola Epidemic. Methods This ...
  • The 2014-2016 Ebola Epidemic in West Africa. How did cultural factors contribute to an escalation of the outbreak? 

   Granerud, Hannah Skjellet (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
   Background The 2014-2016 Ebola epidemic is the biggest known outbreak since 1976. The transmission from a bush animal to one human eventually caused 28 652 cases and 11 325 deaths. It is necessary to investigate how one case could cause that many infected people and deaths, and this study aims to identify the most important cultural factors that contributed to these high numbers. Method This ...
  • 24 timers posisjonering for barn med spastisk quadriplegi. Et foreldreperspektiv 

   Henninen, Anita Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-12)
   Studien er en kvalitativ undersøkelse og et kvalitativt forskningsintervju er benyttet som metode i tilvirkningen av data. Undersøkelsen har fokus mot foreldres erfaringer ved å skulle gjennomføre 24 timers posisjonering, inkludert tilpasset sovesystem på natten, for eget barn. Det er relativt lite erfaring her i Norge med å tenke posisjonering hele døgnet for barn med store bevegelsesvansker, og ...
  • 3-Weeks of Exercise Training Increases Ischemic-Tolerance in Hearts From High-Fat Diet Fed Mice 

   Boardman, Neoma Tove; Rossvoll, Line; Lund, Jim; Hafstad, Anne Dragøy; Aasum, Ellen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-10-02)
   Physical activity is an efficient strategy to delay development of obesity and insulin resistance, and thus the progression of obesity/diabetes-related cardiomyopathy. In support of this, experimental studies using animal models of obesity show that chronic exercise prevents the development of obesity-induced cardiac dysfunction (cardiomyopathy). Whether exercise also improves the tolerance to ...
  • 3T3 cell lines stably expressing Pax6 or Pax6(5a): a new tool used for identification of common and isoform specific target genes. 

   Kiselev, Yury; Eriksen, Tonje Engevik; Forsdahl, Siri; Nguyen, Lan Huong Thi; Mikkola, Ingvild (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Pax6 and Pax6(5a) are two isoforms of the evolutionary conserved Pax6 gene often co-expressed in specific stochiometric relationship in the brain and the eye during development. The Pax6(5a) protein differs from Pax6 by having a 14 amino acid insert in the paired domain, causing the two proteins to have different DNA binding specificities. Difference in functions during development is proven by the ...
  • A 4-Week Intervention Involving Mobile-Based Daily 6-Minute Micro-Sessions of Functional High-Intensity Circuit Training Improves Strength and Quality of Life, but Not Cardio-Respiratory Fitness of Young Untrained Adults 

   Sperlich, Billy; Hahn, Lea-Sofie; Edel, Antonia; Behr, Tino; Helmprobst, Julian; Leppich, Robert; Wallmann-Sperlich, Birgit; Holmberg, Hans-Christer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-09)
   The present study was designed to assess the psycho-physiological responses of physically untrained individuals to mobile-based multi-stimulating, circuit-like, multiplejoint conditioning (Circuit<sub>HIIT</sub>) performed either once (1xCircuit<sub>HIIT</sub>) or twice (2xCircuit<sub>HIIT</sub>) daily for 4 weeks. In this single-center, two-arm randomized, controlled study, 24 men and women (age: ...
  • A 4-year follow-up of patients with medication-overuse headache previously included in a randomized multicentre study. 

   Salvesen, Rolf (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   The aim of this study was to evaluate the longterm outcome in 61 patients with medication-overuse headache (MOH) who 4 years previously had been included in a randomized open-label prospective multicentre study. Sixty patients still alive after 4 years were invited to a follow-up investigation. Fifty patients (83%) participated. Sixteen visited a neurologist, 22 were interviewed through telephone, ...
  • The 5-HT1E receptor. Receptor structure and ligand interactions. 

   Gabrielsen, Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-08)
   5-HT (5-Hydroxytryptamine; Serotonin) is the neurotransmitter with the highest number of known receptors in humans, and the importance of 5-HT is also reflected in the number of species using 5-HT as a signalling molecule and the number of 5-HT receptors found within each species. 15 human 5-HT receptors have at this date been characterised and classified into seven 5-HT receptor families. Six of ...
  • 5-type HPV mRNA versus 14-type HPV DNA test: test performance, over-diagnosis and overtreatment in triage of women with minor cervical lesions 

   Westre, Bjørn; Giske, Anita; Guttormsen, Hilde; Sørbye, Sveinung Wergeland; Skjeldestad, Finn Egil (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-06-07)
  • 50 siste reinnleggelser. Analyse av 50 siste reinnleggelser ved Hjertemedisinsk avdeling, UNN Tromsø. 

   Lorentzen, Ida Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-03)
   Bakgrunn: Reinnleggelse av pasienter er en hyppig brukt kvalitetsindikator i helsevesenet. Reinnleggelser kan være uttrykk for god behandling; for eksempel tett oppfølging av pasienter med kronisk sykdom, såkalt «åpen retur», men kan også være uttrykk for uhensiktsmessige pasientforløp eller kvalitetssvikt. Formålet med studien var å se om man kan identifisere områder for forbedring ved å gjennomgå ...
  • 6-thioguanin som monoterapautisk behandling av akutt leukemi hos voksne 

   Fjellhøy, Åse-Gunn; Steene, Hege Liljedahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004)
  • ABC-transportørenes kliniske betydning 

   Bremnes, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-02)
   Multi-legemiddelresistens (multidrug resistance, MDR) er resistens mot flere strukturelt uavhengige kjemoterapimidler. Dette er spesielt ett problem for behandling av kreft fordi kreftceller kan danne resistens mot flere midler samtidig. Slik resistens utvikles ved hjelp av flere cellulære mekanismer. Den mest undersøkte og oftest assosierte metoden er via økt uttrykk av ATP-bindende kassett ...
  • ABC-transportører 

   Slåtsve, Arne Martin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2009-09-15)
   ABC (ATP-binding cassette)-transportører er store, evolusjonsmessig høykonserverte membranproteiner som er påvist i alle arter fra prokaryoter til komplekse organismer. ABC-transportørene muliggjør energiavhengig transport av spesifikke substrater gjennom cellemembraner. Blant substratene vi kjenner er lipider, karbohydrater, peptider, vitaminer, steroidhormoner, xenobiotika og medikamenter. ...
  • ABCC9-related intellectual disability Myopathy Syndrome is a KATP channelopathy with loss-of-function mutations in ABCC9 

   Smeland, Marie Falkenberg; McClenaghan, Conor; Roessler, Helen I.; Savelberg, Sanne; Hansen, Geir Åsmund Myge; Hjellnes, Helene; Arntzen, Kjell Arne; Müller, Kai Ivar; Dybesland, Andreas R.; Harter, Theresa; Sala-Rabanal, Monica; Emfinger, Chris H.; Huang, Yan; Singareddy, Soma S.; Gunn, Jamie; Wozniak, David F.; Kovacs, Attila; Massink, Maarten; Tessadori, Federico; Kamel, Sarah M.; Bakkers, Jeroen; Remedi, Maria S.; Van Ghelue, Marijke; Nichols, Colin G.; van Haaften, Gijs (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-10-01)
   Mutations in genes encoding K<sub>ATP</sub> channel subunits have been reported for pancreatic disorders and Cantú syndrome. Here, we report a syndrome in six patients from two families with a consistent phenotype of mild intellectual disability, similar facies, myopathy, and cerebral white matter hyperintensities, with cardiac systolic dysfunction present in the two oldest patients. Patients are ...
  • Abdominal aortic aneurysms, or a relatively large diameter of non-aneurysmal aortas, increase total and cardiovascular mortality: the Tromsø study. 

   Forsdahl, Signe Helene; Solberg, Steinar; Singh, Kulbir; Jacobsen, Bjarne Koster (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
   Background: In a population-based study in Tromsø, Norway, the authors assessed whether an abdominal aortic aneurysm (AAA) or the maximal infrarenal aortic diameter in a non-aneurismal aorta influence total and cardiovascular disease (CVD) mortality. Methods: A total of 6640 men and women, aged 25–84 years, were included in a 10-year mortality follow-up: 345 subjects with a diagnosed AAA and ...
  • Abdominal symptoms in general practice: Frequency, cancer suspicions raised, and actions taken by GPs in six European countries. Cohort study with prospective registration of cancer 

   Holtedahl, Knut A.; Borgquist, Lars; Donker, Gé A.; Buntinx, Frank; Weller, David; Braaten, Tonje; Hjertholm, Peter; Månsson, Jörgen; Strandberg, Eva Lena; Campbell, Christine; Ellegaard, Lisbeth; Parajuli, Ranjan (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-06)
   Background<br> Abdominal symptoms are diagnostically challenging to general practitioners (GPs): although common, they may indicate cancer. In a prospective cohort of patients, we examined abdominal symptom frequency, initial diagnostic suspicion, and actions of GPs in response to abdominal symptoms.<p> Methods<br> Over a 10-day period, 493 GPs in Norway, Denmark, Sweden, Belgium, the Netherlands, ...
  • Aberrant salience predicts fluctuations of paranoia two weeks in advance during a 1-year experience sampling method study in people with psychosis 

   Luedtke, Thies; Moritz, Steffen; Westermann, Stefan; Pfuhl, Gerit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-12-03)
   The Experience Sampling Method (ESM) has improved our understanding of psychosis considerably (Myin-Germeys et al., 2018). Not only has ESM shed light on the moment-to-moment variability of psychotic symptoms, it has equally helped to identify micro-level precursor variables that forecast symptom exacerbations a couple of hours in advance. Among others, established ESM-derived precursors are negative ...