Now showing items 1-20 of 10164

  • Towards personalized medicine in ulcerative colitis. Long-term follow-up after biological treatment and prediction of clinical outcomes 

   Johnsen, Kay-Martin (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-20)
   Ulcerøs kolitt (UC) er en kronisk tarmsykdom kjennetegnet med betennelse i tykktarmen som forårsaker symptomer som magesmerter, blodig avføring og diaré. Å forstå årsakene til UC er utfordrende og involverer en kompleks blanding av faktorer som immunsystemproblemer, eksponering for mikrober og genetiske påvirkninger. Et gjennombrudd i UC-behandling kom med anti-tumor nekrose faktor (anti-TNF) ...
  • Finnmark mellom frigjøring og fred. Livsvilkår blant overvintrere fra 25. oktober 1944 til 8. mai 1945 

   Mølmann, Nina Planting (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-06-14)
   Finnmark mellom frigjøring og fred. Livsvilkår blant overvintrere fra 25. oktober 1944 til 8. mai 1945. Den 18. oktober 1944 krysset sovjetiske styrker grensen til Norge i Sør-Varanger. Etter en uke med kamper på norske jord, lyktes sovjeterne å presse de tyske soldatene på retrett. Den første delen av Norge var fritt etter nesten fem års okkupasjon den 25. oktober 1944. Samtidig forberedte ...
  • Henvisning til rekonstruktiv kirurgi etter brystbevarende kirurgi – En studie av kvinner operert for brystkreft eller DCIS ved UNN Tromsø i perioden 2009-2018 

   Tylden, Eline Sol Garthsdatter; Ellingsen, Frida Hol (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-21)
   Bakgrunn Den kirurgiske behandlingen av brystkreft har forandret seg mye i løpet av de siste tiårene, men studier som beskriver endringene og effekten av dem mangler. Vi undersøker utviklingen av brystkreftkirurgi ved UNN Tromsø fra 2009 til 2018, og hvordan henvisningsraten til rekonstruktiv kirurgi etter brystbevarende kirurgi (BBK) har utviklet seg som et indirekte mål på pasienttilfredshet. Vi ...
  • Uerfarne og erfarne legers opplevelse av usikkerhet i medisinen – en kvalitativ studie 

   Asdal, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-21)
   Usikkerhet er et uunngåelig aspekt av medisinen, og lar seg ikke alltid eliminere av økt kunnskapsmengde og -kvalitet. Usikkerhet et fenomen som ofte fremkaller negative assosiasjoner, men bevissthet rundt egen mangel på kunnskap oppleves med ulik grad av trygghet. Formålet er å utforske hvordan legers forhold til usikkerhet og deres opplevelse av utrygghet utvikler seg med erfaring. Oppgaven er en ...
  • 4-nitroquinoline 1-oxide-induced oral epithelial lesions exhibit time- and stage-dependent changes in the tumor immune microenvironment 

   Sellæg, Kjersti; Schwienbacher, Ruth; Kranz, Mathias; Engan Aamodt, Anna; Wirsing, Anna Maria; Berge, gerd; Hadler-Olsen, Elin Synnøve; Norvoll Magnussen, Synnøve (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-15)
   Oral tongue squamous cell carcinoma (OTSCC) is the most common cancer of the oral cavity and is associated with high morbidity due to local invasion and lymph node metastasis. Tumor infiltrating lymphocytes (TILs) are associated with good prognosis in oral cancer patients and dictate response to treatment. Ectopic sites for immune activation in tumors, known as tertiary lymphoid structures ...
  • Mass cultivation of the marine diatom Porosira glacialis: Method development and comparison of pigment composition in response to irradiance wavelenght 

   Bæverud, Agnethe Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-19)
   In 2015, UiT The Arctic University of Norway and a local smelting plant initiated a project aiming to reduce the carbon footprint by mass cultivation of microalgae. The ability of the microalgae to directly capture industrially emitted CO2 and utilize wastewater as alternative nutrient sources to produce high value biomass, causes the bio-carbon recycling to represent both an environmental and ...
  • Duration and dynamics of Klebsiella pneumoniae species complex gut carriage in a community-based adult population cohort 

   Kabir, Wasifa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
   Klebsiella pneumoniae species complex (KpSC) is a group of closely related bacterial species including Klebsiella pneumoniae sensu stricto known as a major human opportunistic pathogen associated with healthcare. KpSC gut carriage is a major risk factor for clinical infections and elderly people (≥60y) are at the risk of KpSC gut colonisation. This master project investigated the presence, duration ...
  • “Vulnerability” and Its Unintended Consequences 

   Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-05-11)
   “Vulnerability” is now a widely used term in different settings—from politics and academia to everyday life. In response, a growing body of research has emerged critiquing and challenging the use of the concept in the social sciences. In this paper, we explore the use of the term vulnerability in research on children in out-of-home care and discuss the possible negative consequences of this—for the ...
  • The cost of saying no: general practitioners’ gatekeeping role in sickness absence certification 

   Hoff, Eivor Hovde; Kraft, Kristian Bandlien; Moe, Cathrine Fredriksen; Nylenna, Magne; Østby, Kristian Amundsen; Mykletun, Arnstein (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2024-02-12)
   Background General practitioners (GPs) have an important gatekeeping role in the Norwegian sickness insurance system. This role includes limiting access to paid sick leave when this is not justified according to sick leave criteria. 85% of GPs in Norway operate within a fee-for-service system that incentivises short consultations and high service provision. In this qualitative study, we explore ...
  • Characterization and prognostic value of lymphatic vessels in an oral tongue squamous cell carcinoma cohort 

   Andersson Cronblad, Ida; Warvik, Cathrine Elise; Bjerkli, Inger-Heidi; Eriksson Steigen, Sonja; Uhlin-Hansen, Lars; Magnussen, Synnøve; Hadler-Olsen, Elin; Wirsing, Anna Maria (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-21)
   Tumor lymphangiogenesis increases the area of interaction between lymphatic vessels and tumor cells, and may thereby facilitate metastases. In oral cancer high lymphatic vessel density (LVD) and large lymphatic vessel area (LVA) have been associated with more aggressive tumors, but results from different studies are not conclusive. The aim of this study was to assess the association of tumor-associated ...
  • Identification and semi-quantitative analysis of lipids in the diatom Porosira glacialis 

   Haugland, Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-18)
   Background: In 2015, The University of Tromsø initiated a project with local industry involving cultivation of marine microalgae to reduce industrial CO2-emissions. Marine microalgae are primary producers with high capacity for carbon fixation into biomass rich in lipids. Their lipid composition is characterized by high content of PUFAs such as EPA (20:5) and DHA (22:6). The biomass can potentially ...
  • Ordningen «reseptfri medisin med veiledning» med fokus på Viagra Reseptfri® - farmasøyters erfaringer, og tanker rundt videreutvikling av ordningen 

   Vo, Catherine Tam Uyen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
   Bakgrunn: Apotekbransjen og farmasøytrollen er stadig i endring, og i de siste årene har flere og flere farmasøytiske tjenester blitt implementert i apotek. Dette har ført til større fokus på legemiddelveiledning og formidling av legemiddelinformasjon, samt apotek som et lavterskeltilbud innen helse. I 2018 åpnet Stortinget for å fjerne reseptplikten på enkelte legemidler, slik at de kunne selges ...
  • The effect of β-lactamase evolution on biofilm formation in Vibrio cholerae 

   Haukefer, Anne Sofie Bernhardsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
   Antimicrobial resistance (AMR) has emerged as one of the greatest threats to public health in the 21st century. Especially, the production of -lactamase enzymes has become the leading cause of -lactam resistance in Gram-negative pathogens. In addition, many of the pathogens associated with extensive antimicrobial resistance form biofilms, which further increases their persistence. Studies from ...
  • Kvalitet av legemiddelbruk og legemiddelinformasjon hos hoftebruddspasienter ved Sykehuset i Vestfold HF – en tverrsnittstudie 

   Nguyen, Caroline Thy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Det er i hovedsak eldre personer som gjennomgår hoftebrudd, som er et fryktet osteoporotisk brudd. Eldre har flere sykdommer som fører til at de blir behandlet med flere legemidler sammenlignet med yngre. Dette vil igjen øke risikoen for uhensiktsmessig legemiddelbruk. I tillegg overføres eldre hyppig inn og ut og mellom helseinstitusjoner, som skaper et behov for velfungerende informasjonsoverføring. ...
  • The Association between the Energy-adjusted Dietary Inflammatory Index and the Risk of Colorectal Cancer in The Norwegian Women and Cancer Study (NOWAC) 

   Berg, Anna Emilie Vinje (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
   Background: Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancer types and a leading cause of cancer death worldwide. Norwegian women had the highest incidence rate in 2020 compared to women in other countries. Existing evidence suggests that the dietary inflammatory potential is associated with the risk of CRC and that the risk may vary by anatomical subsite. However, the findings are inconsistent ...
  • The Relationship between Psychological Factors and Performance Level in Female Football 

   Fredriksen, Sveinung Nordhov (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
   The purpose of this study was to see if there were significant differences in female football players' psychological factors across performance levels. We also investigated whether the same differences could predict at what level female football players compete. Method: The study involved a sample of 188 female football players across three performance levels. Data were collected by five questionnaires, ...
  • Associations between intake of dairy products and colorectal lesions in the Norwegian CRCbiome study: a cross-sectional study 

   Grønvik, Frøya Berg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
   Background: Intake of dairy is associated with lower risk of CRC. It is, however, unclear whether this risk reduction applies to all types of dairy products and whether it also applies to precancerous lesions. Aim/objective: To examine the association between intake of dairy products and CRC screening findings (non-advanced lesions and advanced colorectal lesions (ACN)) in participants with a ...
  • Plasma von Willebrand factor and risk of future venous thromboembolism 

   Edvardsen, Magnus Sandvik (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2024-05-31)
   Venous thromboembolism (VTE), an umbrella term for deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE), is a common disease with serious complications. Meanwhile, the exact underlying mechanisms remain unclear. Von Willebrand factor (VWF) is pivotal in haemostasis, and likely causally involved in VTE. VWF is regulated by ADAMTS13 and can promote haemostasis in two distinct ways; i.e., interaction ...
  • Helseattest for kvinnelige langrennsløpere – trenernes erfaringer 

   Landsem, Lone Lovise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
   I 2014 resulterte et samarbeid mellom Sunn Idrett og Olympiatoppen til innføring av en ordning med helseattest. Ordningens mål er å sette helsen til toppidrettsutøvere i norsk friidrett, orientering, langrenn og skiskyting foran prestasjon. Dersom helseattesten avdekker uheldige forhold vedrørende en utøvers helse, kan utøveren få «startnekt» i internasjonale konkurranser. Formålet med denne oppgaven ...
  • Sikkerhet og beslutningstaking i profesjonsrettet friluftsliv 

   Tilley, Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-13)
   Denne masteroppgaven i idrettsvitenskap ved Universitet i Tromsø tar utgangspunkt i fagfeltet friluftsliv og temaet sikkerhet og beslutninger i profesjonsrettet friluftsliv. Studiens problemstilling undersøker betydningen av erfaring og overskudd samt strategier for ivaretakelse av overskudd for turledere på Svalbard. Problemstillingen undersøkes gjennom kvalitative forskningsintervju av 5 erfarne ...