Recent additions

 • A framework to guide planetary health education 

  Faerron Guzmán, Carlos A; Aguire, Alonso; Astle, Barbara; Barros, Enrique; Bayles, Brett; Chimbari, Moses; El-Abbadi, Naglaa; Evert, Jessica; Hackett, Finola; Howard, Courtney; Jennings, Jonathan; Krzyzek, Amy; LeClair, Jessica; Maric, Filip; Martin, Olwenn V.; Osano, Odipo; Patz, Jonathan; Potter, Teddie; Redvers, Nicole; Trienekens, Noortje; Walpole, Sarah; Wilson, Lynda; Xu, Chenchen; Zylstra, Matthew (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-04-21)
  People around the world are increasingly facing the pressing challenges of today's interconnected environmental, social, and health crises. The COVID-19 pandemic has been an important wake-up call reminding us that we need a healthy planet to ensure the health of all people. The emerging field of planetary health is a framework for understanding these interconnections and identifying solutions to ...
 • Physical capability, physical activity, and their association with femoral bone mineral density in adults aged 40 years and older: The Tromsø study 2015–2016 

  Hauger, Annette Vogt; Holvik, Kristin; Bergland, Astrid; Ståhle, Agneta; Emaus, Nina; Morseth, Bente; Strand, Bjørn Heine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-04-16)
  Summary: Since muscles can influence bone growth and vice versa, we examined if level of physical activity and physical capability tests can predict areal bone mineral density (aBMD). Both high activity level and good test performance were associated with higher aBMD, especially in women. <p> <p>Introduction: Muscle influences bone formation and vice versa. Tests of physical capability and level ...
 • Mest meningsfylte dager. En kvalitativ oppgave om sykepleieres opplevelse av eget arbeid i Psykisk helse og TSB 

  Edvardsen, Tone Benedict (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-09)
  Tema: Arbeidet til sykepleiere i feltet Psykisk helse og TSB Metode: Kvalitativ forskningsmetode, der semistrukturerte intervju ble utført. I utførelsen var det brukt lydopptak, som senere ble transkribert. Analyse: Malteruds (2017) STC Hensikten med studien var å få et innblikk i sykepleiere opplevelse av eget arbeid, når de arbeidet på en sengepost i spesialisthelsetjenesten. Resultatene viste at ...
 • En begrenset, uklar rolle på en mellomstasjon - Jordmødres erfaringer med ivaretakelse av foreldres informasjonsbehov ved oppdaget avvik på rutineultralyd. En grounded theory-studie 

  Aasgard, Hildegunn; Kristoffersen, Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-03-18)
  Foreldre har behov for omsorg og informasjon av høy kvalitet allerede ved jordmors første mistanke om fosteravvik på rutineultralyd. Hensikten med denne studien var å utforske hvordan jordmødre opplever at foreldres informasjonsbehov blir møtt etter oppdaget avvik på rutineultralyd. Klassisk grounded theory med konstant sammenligningsanalyse ble brukt. Det ble utført semistrukturert dybdeintervju ...
 • Jordmødres opplevelser av traumatiske hendelser i fødsel 

  Guldberg, Linda Jeanett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-03-18)
  Tittel: Jordmødres opplevelser av traumatiske hendelser i fødsel. Hensikt: Å studere jordmødres opplevelser av traumatiske hendelser i yrkesutøvingen, i forbindelse med fødsel, og hvilken støtte de har hatt behov for i ettertid. Forskningsspørsmål: «Hvordan oppleves traumatiske hendelser for jordmødre?» «Hvilken hjelp fikk jordmødrene etter hendelsen og hva må til for å komme seg videre etter ...
 • Jordmødres erfaringer med tilrettelegging av uforstyrret hud-mot-hud kontakt etter fødsel - En kvalitativ studie 

  Hestad, Silje; Hansen, Marte Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-03-18)
  Hensikten med studien er å få innsikt i jordmødres erfaringer med hud-mot-hud kontakt etter fødsel. Vi ville undersøke hvordan dette kunne bidra til å fremme den første ammingen. Uforstyrret hud-mot-hud kontakt mellom mor og barn etter fødsel spiller en viktig rolle i etablering av amming og i tilknyttningsprosessen. I studien er kvalitativ metode anvendt og det er gjennomført fem semistrukturerte ...
 • Jordmødres første møte med den vonde stillheten: En kvalitativ intervjustudie om jordmødres erfaringer omkring det første møte med intrauterin fosterdød 

  Bubandt, Kristine Jeanette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-03-18)
  Tittel: Jordmødres første møte med den vonde stillheten. Hensikt: Økt innsikt og forståelse for jordmødres opplevelse av det første møte med intrauterin fosterdød. Problemstilling: Hvordan mestrer jordmor sitt første møte med intrauterin fosterdød? Metode: Kvalitativt design med en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming. Datainnsamling gjennom individuelle semistrukturerte forskningsintervju ...
 • «En varsomhet vi bestandig må ivareta» - En kvalitativ studie om jordmødres erfaringer med å vurdere fremgang i aktiv fødsel hos kvinner som tidligere har vært utsatt for seksuelle overgrep 

  Fygle, Maria Kristin; Rindstad, Martine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-03-18)
  Seksuelle overgrep mot kvinner er et stort problem på verdensbasis. I Norge blir 1 av 3 kvinner utsatt for en eller annen form for seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv. Som jordmor i fødselsomsorgen vil man møte kvinner som er utsatt for seksuelle overgrep, både de som er åpne om det og de som ikke forteller om den. Forskning har vist at overgrepsutsatte kvinner vil kunne oppleve konsekvenser ...
 • Jordmødres erfaringer fra samarbeid med flerkulturell doula 

  Løftingsmo, Trine; Wilke, Birte Simone (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-03-18)
  Struktur: Oppgaven er bygd opp som vitenskapelig artikkel med fordypende kappe, artikkelen kan med fordel leses først for å bedre forstå fordypningsdelen. Viktige dokumenter som datahåndteringsplan, informasjonsskriv, intervjuguide og samarbeidsplan ligger som vedlegg. Hensikt: Å undersøke norske jordmødres erfaringer fra samarbeid med flerkulturell doula under fødsel. Metode: Det ble brukt ...
 • Psykologisk førstehjelp som helsefremmende tiltak - En kvalitativ studie om helsesøstres erfaringer i skolehelsetjenesten 

  Karlsen, Caroline Fosland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-07)
  <p>Bakgrunn: Det å fremme psykisk helse har vært et politisk satsningsområde i en årrekke. Til tross for dette antyder tall fra Folkehelseinstituttet at mellom 15-20 prosent av barn og unge har psykiske vansker. Psykologisk førstehjelp (PF) er et tiltak som baserer seg på kognitiv atferdsterapi, og hevdes å kunne bidra til å fremme barn og unges psykiske helse. Tiltaket har blitt tatt i bruk av flere ...
 • Stomiopererte pasienters opplevelse av tilfredshet med poliklinisk konsultasjon ved UNN Tromsø - Resultater fra en tverrsnittsundersøkelse 

  Sneve, Anna Mohn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-07)
  Et viktig mål for helsevesenet er å tilby helsetjenester av høy kvalitet. Kvaliteten kan måles på ulike måter blant annet ved å undersøke tilfredshetet til de som er brukere av tjenestene. Hensikten med studien var å undersøke pasienttilfredsheten til stomiopererte pasienter som har vært til poliklinisk oppfølging på Universitetssykehuset (UNN) i Tromsø. Videre ble det undersøkt ulike faktorer som ...
 • En kvalitativ studie om jobbspesialisters utfordringer med implementeringen av Individuell jobbstøtte for mennesker med alvorlige psykiske lidelser 

  Jakobsen, Cicilie Marie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-07)
  Tema for studien er jobbspesialisters utfordringer med å implementere Individuell jobbstøtte (IPS) for mennekser med alvorlige psykiske lidelser. Flere undersøkelser viser at personer med alvorlige psykiske lidelser gjerne vil være i lønnet arbeid. Arbeid og psykisk helse har over flere år vært et sentralt politisk tema i Norge. Til tross for en rekke nasjonale strategier for å få flest mulig ut i ...
 • En studie av hva intensivsykepleierne forstår med kunnskapsbasert praksis, og hva det betyr for dem i deres arbeidshverdag 

  Aga, Trine Amundsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-04)
  Det er et økt krav fra myndighetene om å jobbe kunnskapsbasert i klinisk praksis og det er et stort fokus på implementering av kunnskapsbasert praksis (KBP) i helse- og omsorgsfagene. Å jobbe kunnskapsbasert å ta faglige avgjørelser som er basert på en systematisk innhenting av forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens egne ønsker og behov i situasjonen. Hensikten med studien ...
 • Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine 

  Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Wiklund Gustin, Lena (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-08-31)
  Newly graduated nurses are expected to have acquired the knowledge and skills necessary to be safe and accountable practitioners (Maartensson and Lofmark, ¨ 2013). Hence, nursing students should not only develop cognitive knowledge about the what and how of nursing skills, but also about using evidence-based nursing practice. Bergen and Santo (2018, p. 362) defines action competence as ...
 • En tunge til besvær? Spesialsykepleieres identifisering og håndtering av ammeproblemer forårsaket av stramt tungebånd 

  Isaksen, Anne Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-04-28)
  I Norge er det et helsepolitisk mål å beskytte, fremme, og øke forekomsten av amming, slik at mødre ikke skal måtte gi opp amming av årsaker som det kunne vært gjort noe med. Dette prosjektet har til hensikt å undersøke hvordan spesialsykepleiere i en neonatalavdeling identifiserer og håndterer ammeproblemer forårsaket av stramt tungebånd. Formålet med prosjekter er å få innsikt i barnesykepleierens ...
 • Pallitative care in rural and remote areas. Challenges facing rural nurses in palliative cancer care in the far North of Norway 

  Edvardsen, Trine Lise; Lorem, Geir F; Mehus, Grete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-02)
  In Finnmark, the northernmost county of Norway, many villages are remote and scattered between vast stretches of uninhabited land, with mountain crossings that are often closed in winter or where one can only drive in single file behind a snowplough. This may mean periodic total isolation and daily challenges with long distances to other professionals and hospitals. These special circumstances mean ...
 • Nursing teachers’ experiences of the process of recovery while participating in a group programme for reducing work-related stress: A qualitative content analysis 

  Wiklund Gustin, Lena; Fredriksson, Lennart; Rakovshik, Sarah (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-08-26)
  Work-related stress is an increasing health problem among nursing teachers, contributing to health problems, disengagement and poor job satisfaction. Negative coping strategies impact on both teachers' and students' teaching-learning experiences. Several interventions have been developed to address work-related stress. There has been less focus on how nursing teachers can learn to recover from ...
 • Stress and perceived health among primary care visitors in two corners of Europe: Scandinavia and Greece 

  Koppner, Jenny; Chatziarzenis, Marios; Faresjö, Tomas; Theodorsson, Elvar; Thorsell, Annika; Nilsson, Staffan; Olsen, Ole; Faresjö, Åshild Olsen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-12-04)
  Background - The global financial crisis emerging in 2008 struck Greece especially hard, whereas Scandinavian countries were less affected. This has created a unique opportunity to study the long-term effect of community stress on populations. Increasing frequencies of mental health issues and poorer perceived health among the Greek population have been reported. The physiological marker of long-term ...
 • Mediating the interface between voluntariness and coercion: a qualitative study of learning disability nurses` work in medical examinations of people with intellectual disability 

  Sparby, Linn Ebeltoft; Olsvold, Nina; Obstfelder, Aud (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-02-11)
  <i>Aims and Objectives</i> - To gain knowledge of prevention and use of restraints in provision of medical care to people with intellectual disability. To this end, we explore how learning disability nurses in community services support the individual through medical examinations when facing resistance.<br><br> <i>Background</i> - Despite increased focus on limiting restraints, there is a lack ...
 • Utfordrende atferd hos personer med demens i forsterket enhet på sykehjem-sykepleieres erfaringer 

  Simonsen, Marianne; Helgesen, Ann Karin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-02)
  <p>Bakgrunn og hensikt: Utfordrende atferd er hyppig forekommende på sykehjem. Hensikten med studien er å få kunnskap om sykepleieres erfaringer med utfordrende atferd hos personer med demens i forsterket skjermet enhet på sykehjem. <p>Metode: Dette er en kvalitativ studie der data er samlet inn ved hjelp av fire semi-strukturerte forskningsintervju. Data er analysert ved å bruke systematisk ...

View more