Nye registreringer

 • Et spørsmål om kompetanse. En diskursanalyse av avisartikler om kompetanse i barnevernet. 

  Meyer, Kristina Jæger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
  Artikkelen omhandler hvordan barnevernets kompetanse er omtalt i media. Artikkelen bygger på en diskursanalyse av avisartikler fra nordnorske aviser. Avisartiklene ble analysert med utgangspunkt i Laclau og Mouffes begrepsapparat. Nøkkelord: barnevern, media, kompetanse, diskursanalyse
 • Promoting psychosocial well-being following stroke: study protocol for a randomized, controlled trial 

  Kirkevold, Marit; Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Martinsen, Randi; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Eriksen, Siren; Wyller, Torgeir Bruun; Sveen, Unni (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-03)
  <p><i>Background</i>: Stroke is a major public health threat globally. Psychosocial well-being may be affected following stroke. Depressive symptoms, anxiety, general psychological distress and social isolation are prevalent. Approximately one third report depressive symptoms and 20% report anxiety during the first months or years after the stroke. Psychosocial difficulties may impact significantly ...
 • Factors affecting the use of home-based and out-of-home respite care services: A survey of family caregivers of older persons with dementia in Northern Norway 

  Moholt, Jill-Marit; Friborg, Oddgeir; Blix, Bodil Hansen; Henriksen, Nils Oddbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-15)
  <i><p>Background</i>: Family caregivers contribute substantially to the care for older home-dwelling people with dementia, although community healthcare services tend to be underutilized. In this study, we aimed to explore the use and predictors of use of home-based and out-of-home respite care services available to older home-dwelling persons with dementia, as reported by the family caregivers.</ ...
 • De glemte flyktningene 

  Immonen, Ingrid B (Chapter; Bokkapittel, 2017)
  Historien om de finske flyktningene i Norge under vinterkrigen i Finland er lite omtalt, både i Finland og i Norge. Noe av deres historie har jeg funnet i arkiv, historisk litteratur, Olav Beddaris fremstillinger og Petsamo- Seuras publikasjoner. En viktig kilde har vært samtaler med familiemedlemmer til de evakuerte og noen av de som opplevde evakueringen som barn.
 • Sosial kompetanse i et forebyggende helseperspektiv. Hvordan innvirker De Utrolige Årenes skoleprogram på utvikling av barns samarbeidsferdigheter? 

  Løndal, Oddbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-10-01)
  Bakgrunn: Sentrale data til denne masteroppgaven er hentet fra en omfattende evalueringsstudie ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet. Studien omhandler kompetanseheving for lærere via De Utrolige Årenes (DUÅs) skoleprogram og bygger på pre- og postregistreringer angående et utvalg av barn i 1. - 3. klasse der n1 = 1140. Halvparten av barna ...
 • Healthcare students as innovative partners in the development of future healthcare services: An action research approach 

  Norbye, Bente (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-06-30)
  <p><i>Background</i>: Health care systems in Norway and the western world have experienced extensive changes due to patients living longer with complex conditions that require coordinated care. A Norwegian healthcare reform has led to significant restructuring in service delivery as a devolution of services to municipalities.</p> <p><i>Action Research Design</i>: Partners from three rural healthcare ...
 • Organisasjonen Response Network - med litt annerledes tilnærming til utvikling og bistand 

  Olsen, Marianne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  <i>INTRODUCTION</i>: Response Network (RN) er en norsk bistandsorganisasjon basert i Zambia. Organisasjonen har i løpet av de siste årene tatt imot fire grupper med ergoterapistudenter fra Tromsø. Organisasjonen tilrettelegger for unike praksiserfaringer der studentene bor på landsbygda og blir tatt hånd om av en vertsfamilie. RN har en filosofi og strategi som har mye til felles med ergoterapi, med ...
 • The association between childhood fractures and adolescence bone outcomes: a population-based study, the Tromsø Study, Fit Futures 

  Christoffersen, Tore; Emaus, Nina; Dennison, Elaine; Furberg, Anne-Sofie; Gracia-Marco, Luis; Grimnes, Guri; Nilsen, Ole-Andreas; Vlachopoulos, Dimitris; Winther, Anne; Ahmed, Luai A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-16)
  <p><i>SUMMARY</i>: Childhood fracture may predict persistent skeletal fragility, but it may also reflect high physical activity which is beneficial to bone development. We observe a difference in the relationship between previous fracture and bone outcome across physical activity level and sex. Further elaboration on this variation is needed.</p> <p><i>PURPOSE</i>: Childhood fracture may be an ...
 • "Trapped in an Empty Waiting Room" - The Existential Human Core of Loneliness in Old Age: A Meta-Synthesis 

  Kitzmüller, Gabriele; Clancy, Anne; Vaismoradi, Mojtaba; Wegener, Charlotte; Bondas, Terese (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-13)
  Loneliness in old age has a negative influence on quality of life, health and survival. To understand the phenomenon of loneliness in old age, the voices of lonely older adults should be heard. Therefore, the purpose of this meta-synthesis was to synthesize scientific studies of older adults’ experiences of loneliness. Eleven qualitative articles that met the inclusion criteria were analyzed and ...
 • Under the Same Sky: Connecting Students and Cultures through Circumpolar Nursing Education 

  Norbye, Bente; Butler, Lorna; Exner-Pirot, Heather (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-21)
  The recruitment and retention of health professionals in rural, remote, and northern regions is an ongoing challenge. The Northern Nursing Education Network brought together nursing students working in rural and remote regions of the circumpolar north in Innovative Learning Institute on Circumpolar Health (ILICH) events to create opportunities for shared learning and expose both students and faculty ...
 • Lindrende senger i sykehjem. En kvalitativ studie om sykepleieres erfaring med tilbudet øremerkede palliative senger i sykehjem 

  Trosten, Bodil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-08)
  Bakgrunn og hensikt: Pasienter med behov for palliativ behandling er karakterisert med mange og komplekse problemer, spesielt i livets sluttfase. Pasientene og de pårørende vil være avhengige av gode tjenester fra alle nivåer i helsetjenesten. Mange kommuner i Norge har valgt å opprette øremerkede senger for palliativ behandling i sykehjem som en del av sitt tilbud til disse pasientene. Data ble ...
 • Low Serum Levels of 25-Hydroxyvitamin D Predict Hip Fracture in the Elderly: A NOREPOS Study 

  Holvik, Kristin; Ahmed, Luai Awad; Forsmo, Siri; Gjesdal, Clara Gram; Grimnes, Guri; Samuelsen, Sven Ove; Schei, Berit; Blomhoff, Rune; Tell, Grethe S; Meyer, Haakon E (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-08-01)
  <p><i>Background</i>: Despite considerable interest, the relationship between circulating 25-hydroxyvitamin D and the risk of hip fracture is not fully established.</p> <p><i>Objective</i>: The objective of the study was to study the association between serum 25-hydroxyvitamin D concentrations [s-25(OH)D] and the risk of hip fracture in Norway, a high-latitude country that has some of the highest ...
 • Osteoporosis and osteopenia in the distal forearm predicts all-cause mortality independent of grip strength: 22-year follow-up in the population-based Tromsø Study 

  Hauger, Annette Vogt; Bergland, Astrid; Holvik, Kristin; Ståhle, Agneta; Emaus, Nina; Strand, Bjørn Heine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Manuskript, 2018-08-09)
  <p><i>Introduction:</i> To investigate if bone mineral density (BMD) levels of the distal forearm, consistent with osteopenia and osteoporosis, can predict mortality and if grip strength is an effect modifier.<p> <p><i> Methods:</i> The study population constituted 6565 participants aged 50–79 years at baseline in the Tromsø Study wave 4 conducted in 1994–1995. Forearm BMD measured by SXA was ...
 • Psychometric validation of the Carers of Older People in Europe Index among family caregivers of older persons with dementia 

  Moholt, Jill-Marit; Friborg, Oddgeir; Skaalvik, Mari Wolff; Henriksen, Nils Oddbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-16)
  Objectives:<br> The Carers of Older People in Europe Index is a first-stage assessment tool to detect family caregivers in need of support. This instrument assesses caregivers’ subjective perceptions of their caregiving circumstances. The present study examines the psychometric properties of the Norwegian version of the Carers of Older People in Europe Index among family caregivers for older persons ...
 • A new graphical format to communicate treatment effects to patients—A web-based randomized controlled trial 

  Kasper, Jürgen; van de Roemer, Adrian; Pöttgen, Jana; Rahn, Anne; Backhus, Imke; Bay, Yasemin; Köpke, Sascha; Heesen, Christoph (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-07-17)
  <p><i>Objective</i>: Patients making treatment decisions require understandable evidence‐based information. However, evidence on graphical presentation of benefits and side‐effects of medical treatments is not conclusive. The study evaluated a new space‐saving format, CLARIFIG (clarifying risk figures), aiming to facilitate accuracy of comprehension.</p> <p><i>Methods</i>: CLARIFIG displays ...
 • Variations in physiotherapy practices across reablement settings 

  Eliassen, Marianne; Moe, Siri; Henriksen, Nils Oddbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-06)
  <i>Background</i>: Reablement aims to improve the self-dependence of people with or at risk of functional decline. Physiotherapists (PTs) are responsible for assessments, developing interventions and supervising home trainers (HTs), who mostly conduct the reablement training. The content of reablement practice is not clearly described. This study explores how physiotherapy practice is performed in ...
 • The struggle against perceived negligence. A qualitative study of patients’ experiences of adverse events in Norwegian hospitals 

  Hågensen, Gunn; Nilsen, Gudrun; Mehus, Grete; Henriksen, Nils Oddbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-25)
  <p><i>Background</i>: Every year, 14 % of patients in Norwegian hospitals experience adverse events, which often have health-damaging consequences. The government, hospital management and health personnel attempt to minimize such events. Limited research on the first-hand experience of the patients affected is available. The aim of this study is to present patients’ perspectives of the occurrence ...
 • Changes and tracking of bone mineral density in late adolescence: the Tromsø Study, Fit Futures 

  Nilsen, Ole-Andreas; Ahmed, Luai A.; Winther, Anne; Christoffersen, Tore; Furberg, Anne-Sofie; Grimnes, Guri; Dennison, Elaine; Emaus, Nina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-04-08)
  <p><i>Summary</i>: Areal bone mineral density (aBMD) predicts future fracture risk. This study explores the development of aBMD and associated factors in Norwegian adolescents. Our results indicate a high degree of tracking of aBMD levels in adolescence. Anthropometric measures and lifestyle factors were associated with deviation from tracking.</p> <p><i>Purpose</i>: Norway has one of the highest ...
 • Et fysioterapiperspektiv på oppfølging av barn med Cerebral Parese som også deltar på organisert snowboardtrening. Et kvalitativt intervjustudie på fysioterapeuters erfaringer ved bruk av snowboard som aktivitet for barn med Cerebral Parese 

  Dahl, Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-07)
  Tidligere studier på barn med Cerebral Parese i idrett har ofte hatt fokus på de fysiske effektene fremfor de sosiale aspektene ved trening og deltakelse i sport for denne pasientgruppen. Etter å ha snakket med fysioterapeuter og lest de få studiene som er på feltet fant jeg ut at de sosiale aspektene kunne være en vel så viktig del av barnas motivasjon for trening i et livslangt løp. Etter å ha ...
 • Fedres erfaringer med å delta i fysioterapioppfølging til eget barn med Cerebral Parese. En kvalitativ intervjustudie 

  Anier, Helina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-07)
  Bakgrunn: Denne oppgaven omhandler fedrenes erfaringer med å delta i fysioterapioppfølging til eget barn med Cerebral Parese, samt om hva fedrene legger vekt på i samarbeidet med fysioterapeut, og hva slags veiledning de ønsker fra fysioterapeuten. Det er dokumentert at alle foreldre til barn med Cerebral Parese, uansett type og grad av funksjonshemming, har utfordringer og trenger støtte fra ...

Vis mer