Recent additions

 • Kunnskap og vilje, men uten myndighet? : sykepleieres erfaringer med samhandling om legemiddelgjennomgang hos hjemmeboende eldre 

  Devik, Siri Andreassen; Alteren, Johanne; Olsen, Rose Mari (Chapter; Bokkapittel, 2021-07-06)
  Fokusgruppeintervjuene i denne studien viste at hjemmesykepleiere erfarer å ha kunnskap og vilje, men liten myndighet i tverrfaglig legemiddelgjennomgang for hjemmeboende eldre. Data ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse og resulterte i to hovedkategorier med tilhørende underkategorier: Aktørenes ansvar og oppgaver (sykepleieren, legen, farmasøyten) og Organisasjonens betydning for ...
 • Å skape handlingsrom for pasientsikkerhet i sykehjem. Sykepleieres erfaringer med å delta i simulering in situ på sykehjem 

  Lindgren, Sari Johanna; Høgbakk, Mona Lahm; Evju, Anne Svelstad; Wiklund Gustin, Lena (Chapter; Bokkapittel, 2021-01-08)
  Some patients in nursing homes require extra attention to enable staff to detect and manage deterioration at an early stage. Nursing skills are vital to make systematic observations and assessments of a patient’s condition. It is challenging for nurses in nursing homes to make professional decisions without being able to consult other nurses. To improve the quality and safety of health care for ...
 • Utøvelse av kunnskapsbasert praksis i sykehjem 

  Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann (Chapter; Bokkapittel, 2021-01-08)
  Evidence-based practice (EBP) is one of the core skills in nursing, and it has received increased attention in official documentation and parliamentary announcements. The objective of this chapter is to develop knowledge about how EBP can be employed in nursing homes. The chapter is based on the experiences of nursing students during their project work on health promotion and prevention in a nursing ...
 • Kulturell trygghet for den samiske pasienten i møter med helsevesenet 

  Nymo, Randi Inger Johanne (Chapter; Bokkapittel, 2021-01-08)
  This chapter focuses on how nurses should act towards Sámi patients in order to promote cultural safety in meetings with the healthcare system. The method applied is a secondary analysis of interviews of 12 persons, as well as participatory observations. The findings show that there still are barriers between health personnel and Sámi patients due to the historic legacy and lack of knowledge. The ...
 • Snubletråder og suksessfaktorer. En analyse av jobbspesialisters erfaringer med Utvidet oppfølging 

  Arntzen, Cathrine; Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Mange unge voksne erfarer utenforskap ved at de ikke er i jobb eller utdanning. Arbeid har stor betydning for medborgerskap, sosial deltakelse, tilhørighet, verdighet og identitet. I NAV satses det i økende grad på å ta i bruk ordinære arbeidsplasser som opplæringsarena for å få personer med større bistandsbehov ut i ordinært arbeid. Tiltaket Utvidet oppfølging innebærer å ansette jobbspesialister ...
 • En analyse av arbeidssøkeres erfaringer med å få oppfølging: "Jobbspesialisten ble min redning" 

  Munkejord, Mai Camilla; Arntzen, Cathrine (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Når vi er opptatt av å utvikle kvaliteten i oppfølgingstjenestene i NAV er det viktig å lytte til arbeidssøkerne for å høre hva de har å si om den oppfølgingen de får. I dette kapittelet vil vi analysere dybdeintervjuer med 16 arbeidssøkere, 8 kvinner og 8 menn i alderen 20-35 år. Disse hadde, på intervjutidspunktet, fått oppfølging fra en jobbspesialist mellom 4 og 16 måneder. Hele 12 av de 16 ...
 • Crisis Management in Norwegian Nursing Homes During the Covid-19 Pandemic: Pragmatism and Performativity 

  Krane, Martin Sollund; Arntzen, Cathrine; Tingvold, Laila; Moholt, Jill-Marit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-09-22)
  Background: The outbreak of the Covid-19 pandemic in early 2020 imposed a severe crisis on nursing homes in Norway. Despite criticism in evaluations pointing to inadequate preparedness, nursing homes managed to keep infection and mortality rates low. Enhanced knowledge of crisis management in the aftermath of a crisis is important for preparedness and future crisis management and can contribute to ...
 • Nurses’ experiences of informal coercion on adult psychiatric wards 

  Andersson, Urban; Fathollahi, Jafar; Wiklund Gustin, Lena (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-03)
  Background: Informal coercion, that is, situations where caregivers use subtle coercive measures to impose their will on patients, is common in adult psychiatric inpatient care. It has been described as ‘a necessary evil’, confronting nurses with an ethical dilemma where they need to balance between a wish to do good, and the risk of violating patients’ dignity and autonomy.<p> <p>Aim: To describe ...
 • Clustering and trajectories of key noncommunicable disease risk factors in Norway: the NCDNOR project 

  Dalene, Knut Eirik; Lergenmuller, Simon; Sund, Erik Reidar; Hopstock, Laila Arnesdatter; Robsahm, Trude Eid; Nilssen, Yngvar; Nystad, Wenche; Larsen, Inger Kristin; Ariansen, Inger (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-09-02)
  Noncommunicable diseases (NCDs) are a leading cause of premature death globally and have common preventable risk factors. In Norway, the NCDNOR-project aims at establishing new knowledge in the prevention of NCDs by combining information from national registries with data from populationbased health studies. In the present study, we aimed to harmonize data on key NCD risk factors from the health ...
 • Undervisning i kvalitative forskningsmetoder - utfordringer i videreutdanninger i helsefag 

  Fredriksen, Sven-Tore Dreyer; Kassah, Bente Lind; Tingvoll, Wivi-Ann (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-02-11)
  Hensikten med denne studien er å studere hvordan bruk av kvalitative forskningsmetoder kan skape faglig forståelse og innsikt hos studenter i helsefaglige videreutdanninger. Med utgangspunkt i en fenomenologiskhermeneutisk tilnærming og et sosiokulturelt perspektiv, blir det diskutert hvordan det kan etableres en læringssituasjon der undervisning i kvalitative forskningsmetoder kan knyttes til ...
 • Undersøkelse og samhandling : intervjustudie fra psykiatrisk barnefysioterapipraksis 

  Ytreberg, Beate; Thornquist, Eline; Aars, Marianne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
  Hensikt: Hensikten med artikkelen er å bidra til kunnskap om betydningen av den relasjonelle kvaliteten i fysioterapiundersøkelse av barn. <p> <p>Design: Kvalitativ intervjuundersøkelse. <p> Materiale og metode: Studien undersøker den fysioterapeutiske vurderingen av et barn i psykiatrisk praksis. En strategisk valgt barnefysioterapeut med daglig arbeid innenfor psykiatrisk helsetjeneste ble ...
 • Student perceptions of the learning environment in Norwegian occupational therapy education programs 

  Thordardottir, Björg; Stigen, Linda; Magne, Trine A; Johnson, Susanne Grødem; Gramstad, Astrid; Gran, Adrian Wetlesen; Åsli, Lene Angel; Mørk, Gry; Bonsaksen, Tore (Preprint; Manuskript, 2020-10-12)
  Background - To support students’ motivation towards constructive and persistent study efforts, their learning environment needs attention.<p> <p>Aim - To develop knowledge about occupational therapy students’ perceptions of the learning environment and assess whether identified differences between education programs were stable or changed across the 3 years of study.<p> <p>Methods - Norwegian ...
 • Sykepleie og sårbarhet. Personsentrert sykepleie til sårbare grupper – hvordan kan sykepleier bidra til gode liv? 

  Drageset, Ingrid Marie Saga (Conference object; Konferansebidrag, 2019)
  <p>Jeg er blitt bedt om å ta utgangspunkt i et sykepleieperspektiv på etikk og sårbare grupper, og si noe om hvordan personsentrert sykepleie kan bidra til gode, verdige liv. Mitt forskningsarbeid er rettet mot personer med demenssykdom, og hvordan de kan få et meningsfylt liv i sykehjem. Jeg har praksis fra mange felt innen sykepleietjenesten og arbeider på sykepleieutdanningen i Tromsø. Det gjør ...
 • Together, at a distance: experiences with a novel technology for social contact among older people and their relatives in Norway during the COVID-19 pandemic 

  Badawy, Abeer; Solberg, Mads; Obstfelder, Aud Uhlen; Alnes, Rigmor Grete Einang (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-04-06)
  Background The recognition that people are social beings is fundamental for person-centered care. During the COVID-19 pandemic, the lives of older people were restricted in ways that dramatically reduced their opportunities for face-to-face contact. Limited contact with family members due to social distancing raised concerns about the well-being of older people. In Norway, interactive technologies ...
 • Lek som terapeutisk virkemiddel i barnefysioterapi - Med fokus på sanse-motorisk lek i alderen 0 3 år. 

  Håkstad, Ragnhild B. (Conference object; Konferansebidrag, 2021)
  Jeg fokuserer på hvordan vi kan tenke omkring koblingen mellom lek og læring, og hvordan vi som terapeuter kan lykkes med å jobbe lek-basert uten at dette spolerer barnets leke-opplevelse. Dette eksemplifiseres gjennom funn fra det pågående forskningsprosjektet «Lek som terapeutisk virkemiddel i barnefysioterapi».
 • Lek som terapeutisk virkemiddel i barnefysioterapi - Med fokus på sanse-motorisk lek i alderen 0-3 år 

  Håkstad, Ragnhild B. (Conference object; Konferansebidrag, 2021)
  Jeg fokuserer på hvordan vi kan tenke omkring koblingen mellom lek og læring, og hvordan vi som terapeuter kan lykkes med å jobbe lek-basert uten at dette spolerer barnets leke-opplevelse. Dette eksemplifiseres gjennom funn fra det pågående forskningsprosjektet «Lek som terapeutisk virkemiddel i barnefysioterapi».
 • Simple, once‐off mapping of various, recurrent immunostaining patterns of proliferating cell nuclear antigen in spermatogonia at the immature pole of the testis of adult wild‐caught blue shark, Prionace glauca: Correlations with changes in testicular status 

  McClusky, Leon Mendel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-26)
  This study was a single time-point mapping of various immunostaining patterns revealed with the proliferating cell nuclear antigen (PCNA) PC10 antibody in spermatogonia at the immature pole of the testis of the Blue shark (Prionace glauca). Scattered in the stroma of the germinal ridge that demarcates the immature pole's outer boundary were nests of variously immunoreactive A-spermatogonia, each ...
 • Assessing bystander first aid: development and validation of a First Aid Quality Assessment (FAQA) tool 

  Idland, Siri; Kramer-Johansen, Jo; Bakke, Håkon Kvåle; Hjortdahl, Magnus (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-04-04)
  Background Injuries are one of the leading causes of death worldwide. Bystanders at the scene can perform first aid measures before the arrival of health services. The quality of first aid measures likely affects patient outcome. However, scientifc evidence on its efect on patient outcome is limited. To properly assess bystander first aid quality, measure effect, and facilitate improvement, ...
 • Evaluating the suitability of the Low Energy Availability in Females Questionnaire (LEAF-Q) for female footballers 

  Dasa, Marcus Småvik; Friborg, Oddgeir; Kristoffersen, Morten; Pettersen, Gunn; Sagen, Jørn Vegard; Sundgot-Borgen, Jorunn; Rosenvinge, Jan H (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-07-13)
  Background - The Low Energy Availability in Females Questionnaire (LEAF-Q) is a screening tool developed to detect endurance athletes and dancers at risk for development of persistent low energy availability (LEA) and the female athlete triad (Triad). This study investigated the applicability of the LEAF-Q in a cohort of sixty professional female football players.<p> <p>Methods - The participants ...
 • Patient and public involvement in health research from researchers' perspective 

  Røssvoll, Toril Beate; Rosenvinge, Jan H; Liabø, Kristin; Hanssen, Tove Aminda; Pettersen, Gunn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-08-21)
  Background: Patient and public involvement (PPI) is increasingly considered an integral part of health research, and the focus has shifted from why we need PPI to how users can be involved in a meaningful way. The rationale for investigating experiences with PPI from the perspective of occupational therapy (OT)‐trained researchers' originates in the interrelationship between the inclusive approach ...

View more