Recent additions

 • 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende : en fenomenologisk-hermeneutisk studie 

  Rognsaa, Reidun; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-06-09)
  Hensikten med denne studien er å studere hvordan 15-åringer opplever overvekt hos jevnaldrende. Datamaterialet består av dybdeintervju med syv ungdommer. Det er benyttet fenomenologisk-hermeneutisk analyse. Ungdommene opplever å stå i en posisjon mellom makt og avmakt. I denne mellomposisjonen framkommer det at ungdommene distanserer seg ved hjelp av relasjonell makt, men samtidig setter de seg selv ...
 • Skriftlig nettdiskusjon – en ny mulighet for faglig refleksjon 

  Norbye, Bente; Tøllefsen, Sissel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-02-11)
  Artikkelen ønsker å vise sykepleierstudenters erfaringer med å ha deltatt i en faglig nettdiskusjon innen temaet ernæring i eldreomsorgen gjennom forskningsspørsmålet: Hva fremmer nettbasert skriftlig, faglig refleksjon hos sykepleierstudenter i en desentralisert sykepleierutdanning? Dette er en kvalitativ undersøkelse med fokusgruppeintervju av to studentgrupper med henholdsvis 5 og 6 personer i ...
 • Om å være i bevegelse mot en profesjonell fagutøvelse 

  Mæhre, Kjersti Sunde; Vestly, Synnøve (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-02-02)
  Artikkelen handler om sykepleierstudenters læring i praksis i spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen for prosjektet er de store reformene som både sykepleierutdanningen og spesialisthelsetjenesten har vært gjennom de siste tiårene, noe som har medført endringer av studentenes læresituasjoner i klinisk praksis. Utfordringen for høgskole og klinisk praksis er å finne ut hvordan teori og praksis kan ...
 • Nettstøttet samhandlingslæring - hjelp eller hindring i helsefagutdanninger? 

  Nilsen, Gudrun; Immonen, Ingrid B. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-02-08)
  I denne artikkel redegjør vi for et pilotprosjekt knyttet til nettstøttet videreutdanning innen helsefag ved Høgskolen i Finnmark, hvor ulike verktøy i høgskolens elektroniske læringsplattform ble prøvd ut med basis i kooperativ læringsfilosofi, samhandlingslæring. I helse- og sosialfaglig utdanning har det vært motstand mot å ta i bruk nettbaserte verktøy i undervisnings- og læringsprosessen. Det ...
 • The meaning of ethically charged encounters and their possible influence on professional identity in Norwegian public health nursing: A phenomenological hermeneutic study 

  Dahl, Berit Misund; Clancy, Anne; Andrews, Therese Marie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-10-14)
  Background: In today’s health care, new health reforms focus on market values and demands of efficiency influence health workers’ professional practice. Norwegian public health nurses work mainly with healthy populations, but the children, families and young people they meet can be in vulnerable and even dependent situations. Strategies in coping with ethically challenging encounters can be ...
 • Du greier det ikke alene – samskaping krever komplementære kompetanser: Betydningen av et aamskapingsteam når sårbare tjenestemottakere skal involveres. 

  Bjørnerud, Anne Merete; Krane, Vibeke (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-05-20)
  The project Co-creative Welfare Innovation explored what competencies employees need and developed knowledge of co-creation processes along with vulnerable service recipients. Action research was used to gather data from four cases in three Norwegian municipalities. Data were analyzed by using thematic analysis. Findings indicate that employees working closely with recipients of welfare services ...
 • Decisional responsibility for mechanical ventilation and weaning: an international survey 

  Rose, Louise; Blackwood, Bronagh; Egerod, Ingrid; Haugdahl, Hege Selnes; Hofhuis, Josè; Isfort, Michael; Kydonaki, Kalliopi; Schubert, Maria; Sperlinga, Ricardo; Spronk, Peter; Storli, Sissel Lisa; McAuley, Daniel; Schultz, Marcus J (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-12-14)
  Introduction: Optimal management of mechanical ventilation and weaning requires dynamic and collaborative decision making to minimize complications and avoid delays in the transition to extubation. In the absence of collaboration, ventilation decision making may be fragmented, inconsistent, and delayed. Our objective was to describe the professional group with responsibility for key ventilation ...
 • Positioning Psychiatric and Mental Health Nursing as a Transformative Force in Health Care 

  Gabrielsson, Sebastian; Tuvesson, Hanna; Wiklund Gustin, Lena; Jormfeldt, Henrika (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-25)
  From the perspective of psychiatric and mental health nurses in Sweden, this discussion paper aims to position psychiatric and mental health nursing as a transformative force contributing to enforcing person-centered values and practices in health care. We argue the potential impact of psychiatric and mental health nursing on service user health and recovery, nursing student education and values, ...
 • Symptoms of Anxiety, Depression, and Post-Traumatic Stress Disorder in Health Care Personnel in Norwegian ICUs during the First Wave of the COVID-19 Pandemic, a Prospective, Observational Cross-Sectional Study. 

  Stafseth, Siv Anna Ulla-Britt Karlsson; Skogstad, Laila; Ræder, Johan; Hovland, Ingvild Strand; Hovde, Haakon; Ekeberg, Øivind; Lie, Irene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-06-08)
  Background: The COVID-19 pandemic has induced demanding work situations in intensive care units (ICU). The objective of our study was to survey psychological reactions, the disturbance of social life, work effort, and support in ICU nurses, physicians, and leaders. Methods: From May to July 2020, this cross-sectional study included 484 ICU professionals from 27 hospitals throughout Norway. Symptoms ...
 • Struggling for existence-Life situation experiences of older persons with mental disorders 

  Martinsson, Gunilla; Fagerberg, Ingegerd; Lindholm, Christina; Wiklund Gustin, Lena (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-06-07)
  Older persons with mental disorders represent a vulnerable group of people with extensive and complex needs. The older population is rapidly increasing worldwide and, as a result of deinstitutionalization in mental health care, older persons are remaining at home to a greater extent. Although they constitute a large proportion of the population, older persons with mental disorders have been ...
 • Maternal Blood Levels of Toxic and Essential Elements and Birth Outcomes in Argentina: The EMASAR Study 

  Xu, Shanshan; Hansen, Solrunn; Sripada, Kam; Aarsland, Torbjørn; Horvat, Milena; Mazej, Darja; Álvarez, Marisa V.; Odland, Jon Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-03-18)
  Pregnant women’s levels of toxic and essential minerals have been linked to birth outcomes yet have not been adequately investigated in South America. In Argentina, n = 696 maternal whole blood samples from Ushuaia (n = 198) and Salta (n = 498) were collected in 2011–2012 among singleton women at 36 ± 12 h postpartum and analyzed for blood concentrations of arsenic (As), cadmium (Cd), mercury (Hg), ...
 • Verdens nordligste radiografutdanning 

  Johansen, Kurt Jonny; Egestad, Helen; Nysted, Henning; Berglund, Runar; Lorentsen, Andrea Falk (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020)
  Norges arktiske universitet er en del av Institutt for helse- og omsorgsfag ved Det helsevitenskapelige fakultet. Radiografutdanningen er lokalisert på universitetsområdet i Tromsø i Medisinog helsefagbygget og har totalt 7,2 årsverk fordelt på heltids- og deltidsstillinger, deriblant en stipendiatstilling. Faglig bakgrunn hos ansatte er radiografer, stråleterapeuter, fysikere og farmasøyter. ...
 • Nursing during World War II: Finnmark County, Northern Norway 

  Immonen, Ingrid B. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-04-25)
  Introduction. This study is part the project ‘‘Nursing in Borderland Finnmark 19391950’’ within nursing history that sheds light on nursing and health care during World War II in Finnmark County, Northern Norway. The study focuses on challenges in nursing care that arose during the war because of war activities in the Barents area. This article focuses on challenges caused by shortage of supplies. ...
 • Occupational therapy students’ preferences for teaching and course design across a three-year undergraduate education program 

  Edvardsen, Even Elias; Dalseth, Eline Fjærestad; Johnson, Susanne Grødem; Stigen, Linda; Mørk, Gry; Magne, Trine A; Gramstad, Astrid; Småstuen, Milada Cvancarova; Bonsaksen, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-05-04)
  Purpose - Understanding students’ preferences for teaching and course design is important for educators in higher education when planning courses and teaching activities. The purpose of this study was to explore changes in occupational therapy students’ preferences for teaching and courses across the three-year study program. <p> <p>Design/methodology/approach - A total of 263 students participated ...
 • Cardiac troponin I and T for ruling out coronary artery disease in suspected chronic coronary syndrome 

  Tveit, Sjur Hansen; Myhre, Peder Langeland; Hanssen, Tove Aminda; Forsdahl, Signe Helene; Iqbal, Amjid; Omland, Torbjørn; Schirmer, Henrik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-01-18)
  To compare the performance of high-sensitivity cardiac troponin I and T (hs-cTnI; hs-cTnT) in diagnosing obstructive coronary artery disease (CAD<sub>50</sub>) in patients with suspected chronic coronary syndrome (CCS). A total of 706 patients with suspected CCS, referred for Coronary Computed Tomography Angiography, were included. cTn concentrations were measured using the Singulex hs-cTnI ...
 • A comparison between healthcare workers and non-healthcare workers’ anxiety, depression and PTSD during the initial COVID -19 lockdown 

  Bredal, Inger Schou; Bonsaksen, Tore; Ekeberg, Øivind; Skogstad, Laila; Grimholt, Tine Kristin; Heir, Trond (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-05-05)
  Objective: Several studies have found that Healthcare workers are vulnerable to mental health problems during the COVID-19 pandemic. However, few studies have made comparisons of healthcare workers (HCWs) and nonHCWs. The current study aimed to compare mental health problems among HCWs with non-HCWs during the initial lockdown of COVID 19.<p> <p>Study design: A population-based cross-sectional ...
 • Meanings of knowledge and Identity in public health nursing in a time of transition : interpretations of public health nurses' narratives. 

  Dahl, Berit Misund; Clancy, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-02-24)
  Background: A changing healthcare system affects the professional identity of nursing groups. Public health nursing has experienced challenges in balancing the paternalistic expert ideology and the empowerment participation ideology. A strong professional identity can legitimate nursing, and possibly influence the quality of nursing work. Narrations from practice can illuminate the nurses’ ...
 • A ‘near-life experience’: lived experiences of spirituality from the perspective of people who have been subject to inpatient psychiatric care 

  Koslander, Tiburtius; Rönning, Sonia; Magnusson, Sofia; Wiklund Gustin, Lena (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-04-24)
  Aims: To describe lived experiences of spirituality from the perspective of people who have been subject to inpatient psychiatric care and to interpret these experiences from an understanding of health as dialectical.<p> <p>Methods: After approval from a regional ethical board, eleven participants were recruited from two organisations for people with mental health problems. Participants were ...
 • Navigating between Compassion and Uncertainty – Psychiatric Nurses’ Lived Experiences of Communication with Patients Who Rarely Speak 

  Donner, Lucas; Wiklund Gustin, Lena (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-08-13)
  Caring conversations are considered essential in psychiatric and mental health nursing. However, some patients are more or less silent and rarely express themselves verbally. This can be challenging for nurses who also need to find ways of communicating with these patients. Therefore, the aim of this study is to describe psychiatric nurses’ lived experiences of communication with patients who rarely ...
 • Norwegian public health nurses’ competence areas 

  Dahl, Berit Misund; Glavin, Kari; Teige, Anne-May; Karlsen, Anne-Gerd; Steffenak, Anne Kjersti Myhrene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-04-22)
  Objective: To explore the competence areas of public health nurses in Norway. Design: A qualitative and comparative design was employed. Sample: A purposive sample of 41 public health nurses participated. Measurements: Data were gathered from focus groups and individual interviews. The interviews centered around an open question about public health nurses’ knowledge. They also discussed 10 ...

View more