Now showing items 1-20 of 282

  • Acquired brain injury rehabilitation: dilemmas in neurological physiotherapy across healthcare settings 

   Irgens, Eirik Lind; Henriksen, Nils Oddbjørn; Moe, Siri (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-05-20)
   People with acquired brain injury (PwABI) are usually hospitalized for emergency care and often require both specialist and primary healthcare long-term follow-up. Higher intensity rehabilitation featuring early intervention is recommended. This study investigated how implementation of redistributed responsibilities in Norway affects neurological physiotherapy practice within and across healthcare ...
  • Activity-related pain in patients with chronic musculoskeletal disorders 

   Damsgård, Elin; Thrane, Gyrd; Anke, Audny; Fors, Terese; Røe, Cecilie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
   Purpose. Activity related pain may be a barrier to rehabilitation in patients with chronic musculoskeletal disorders. This study investigated patients’ reports of increased pain during activity, and the association between such pain and psychological factors and pain variables. Method. Questionnaires from 232 adults with chronic musculoskeletal pain measured pain intensity, spread of pain and ...
  • Ageing and mental health: Changes in self-reported health due to physical illness and mental health status with consecutive cross-sectional analyses 

   Lorem, Geir F; Schirmer, Henrik; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Emaus, Nina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-01-18)
   Objectives: It is known that self-reported health (SRH) declines with increasing age and that comorbidity increases with age. We wished to examine how age transfers its effect to SRH through comorbid disease and mental illness and whether these processes remained stable from 1994 until 2008. The hypothesis is that ageing and/or the increased age-related burden of pathology explains the declining ...
  • Allocation of home care services by municipalities in Norway: a document analysis 

   Holm, Solrun; Mathisen, Terje Andreas; Sæterstrand, Torill Margaret; Brinchmann, Berit Støre (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Background: In Norway, elder care is primarily a municipal responsibility. Municipal health services strive to offer the ‘lowest level of effective care,’ and home healthcare services are defined as the lowest level of care in Norway. Municipalities determine the type(s) of service and the amount of care applicants require. The services granted are outlined in an individual decision letter, which ...
  • Allsidighet og agendaer 

   Ytreberg, Beate (Chronicle; Kronikk, 2014)
   Sture Grønli tillegger meg meninger jeg ikke har, og bruker resten av debattinnlegget til å kritisere det han leser inn. Snakk gjerne for NGT Grønli, men få det ikke til å se ut som om min kronikk i Nordlys 20.02.2014 var rettet mot NTG. Jeg nevnte ikke NTG i det hele tatt, men brukte ordet ”toppidrettsgymnas” en gang som ubestemt flertall.
  • An Aristotelian view of therapists’ practice in multifamily therapy for young adults with severe eating disorders 

   Brinchmann, Berit Støre; Moe, Cathrine Fredriksen; Valvik, Mildrid; Balmbra, Steven; Lyngmo, Siri; Skarbø, Tove (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-26)
   Background:<br> Eating disorders are serious conditions which also impact the families of adult patients. There are few qualitative studies of multifamily therapy with adults with severe eating disorders and none concerning the practice of therapists in multifamily therapy. <br>Objectives:<br> The aim of the study is to explore therapists’ practice in multifamily therapy. <br>Research design ...
  • Arm use in patients with subacute stroke monitored by accelerometry : association with motor impairment and influence on self-dependence 

   Thrane, Gyrd; Emaus, Nina; Askim, Torunn; Anke, Audny (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   OBJECTIVE: To assess the effect of arm motor impairment on actual arm use in the early post-stroke period and explore its association with self-care dependency. SUBJECTS: Thirty-one patients recruited within the 30 first days after stroke. METHODS: Motor impairment of the upper extremity was measured with Fugl-Meyer Motor Assessment (FMA) and arm use was measured with accelerometry. Arm movement ...
  • The association between anemia and falls in community-living women and men aged 65 years and older from the fifth Tromsø Study 2001-02: a replication study 

   Hopstock, Laila Arnesdatter; Utne, Elisabeth Bøe; Horsch, Alexander; Skjelbakken, Tove (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-27)
   Background: <br> Falls are common among elderly people, and the risk increase with age. Falls are associated with both health and social consequences for the patient, and major societal costs. Identification of risk factors should be investigated to prevent falls. Previous studies have shown anemia to be associated with increased risk of falling, but the results are inconsistent. The aim of this ...
  • The association between childhood fractures and adolescence bone outcomes: a population-based study, the Tromsø Study, Fit Futures 

   Christoffersen, Tore; Emaus, Nina; Dennison, Elaine; Furberg, Anne-Sofie; Gracia-Marco, Luis; Grimnes, Guri; Nilsen, Ole-Andreas; Vlachopoulos, Dimitris; Winther, Anne; Ahmed, Luai A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-16)
   <p><i>SUMMARY</i>: Childhood fracture may predict persistent skeletal fragility, but it may also reflect high physical activity which is beneficial to bone development. We observe a difference in the relationship between previous fracture and bone outcome across physical activity level and sex. Further elaboration on this variation is needed.</p> <p><i>PURPOSE</i>: Childhood fracture may be an ...
  • The association between timed up and go test and history of falls : The Tromsø study 

   Joakimsen, Ragnar Martin; Thornquist, Eline; Thrane, Gyrd (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007-01-12)
   Background: Fall-related injuries in older adults are a major health problem. Although the aetiology of falls is multifactorial, physical factors are assumed to contribute significantly. The "Timed up and go test" (TUG) is designed to measure basic mobility function. This report evaluates the association between TUG times and history of falls. Methods: A retrospective, observational, population-based ...
  • The association of grip strength from midlife onwards with all-cause and cause-specific mortality over 17 years of follow-up in the Tromsø Study 

   Strand, Bjørn Heine; Cooper, Rachel; Bergland, Astrid; Jørgensen, Lone; Schirmer, Henrik; Skirbekk, Vegard; Emaus, Nina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-08-25)
   <b>Background</b> Grip strength has consistently been found to predict all-cause mortality rates. However, few studies have examined cause-speci fi c mortality or tested age differences in these associations. <b>Methods</b> In 1994, grip strength was measured in the population-based Tromsø Study, covering the ages 50 – 80 years (N=6850). Grip strength was categorised into fi fths, and ...
  • "Å falle, det kan jo hende alle!". Eldre hjemmeboende og risiko for fall. 

   Balteskard, Bjørg; Clancy, Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-01)
   Fall og fallforebygging hos gamle personer har de siste årene fått økende oppmerksomhet. Få studier har tatt utgangspunkt i de gamles fortellinger og perspektiv. I denne artikkelen er eldre hjemmeboende personers tanker og erfaringer med fall og fallhendelser i fokus. Studien har et kvalitativt forskningsdesign og er basert på dybdeintervju med hjemmeboende personer over 75 år. Utvalget er ...
  • Å føde hjemme: om stedlig sanselig erfaring i rommet 

   Gjærum, Rikke Gürgens; Clancy, Anne; Voldner, Nanna (Chapter; Bokkapittel, 2016)
   Kapitlet belyser hva hjemmefødende kvinner og jordmødre forteller om fødsels­opplevelsen og om samspillet mellom mor, far og jordmor. Kapitlet bygger på en ny empirisk studie av sju fødekvinners narrativer og sju jordmødres hjemmefødselserfaringer. Forfatterne undersøker hvordan de, basert på fødekvinners subjektive erfaringer, kan forstå fenomenet hjemmefødsel i lys av estetikk og et stedsfilosofisk ...
  • Å skrive for og om undervisning og utdanning 

   Allern, Marit; Skaalvik, Mari Wolff; Iversen, Anita (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-26)
   Vitenskapelig ansatte i høyere utdanning skriver for å formidle resultater fra forskning og utviklingsarbeid. Denne artikkelen rapporterer fra en studie om et skrivekurs over et år for universitetslektorer. Prosessen synliggjør utvikling av et praksisfellesskap gjennom kurset og peker på ulike barrierer mot skriving som måtte brytes i prosessen. For grupper av ansatte som har undervisning som sin ...
  • Å, hvordan skal dette gå - en undring omkring bekymringens etikk 

   Thorsen, Rolf (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-21)
   Dette essayet er et forsøk på å kretse inn ulike sider ved fenomenet bekymring. Tilnærmingen er fenomenologisk og knytter an til en livsfilosofisk tradisjon. Hensikten er ikke å finne definisjoner, men en langsom tilnærming for om mulig avdekke nye og andre sider ved fenomenet. Patologisk bekymring, en kretsende bekymring som kan sperre oss inne og stjele alle krefter, faller utenfor det ...
  • Barn og ungdom i krise : hvordan bli en god hjelper? 

   Mathisen, Vår (Book; Bok, 2008-03)
   De fleste barn og unge i Norge har det godt. De har nok mat, et sted å bo, skole og fritid som fungerer, venner og foreldre som viser at de bryr seg. Dette gjelder dessverre ikke alle, og det er da hjelpeapparatet kan bli koblet inn. Bokens fokus er den subjektive opplevelsen og meningsdimensjonen hos ungdom som mottar hjelp fra helse- og sosialvesen, skole- og utdanningsvesen, NAV, politiet, ...
  • Behandling av pasienter med uspesifikke nakkesmerter gjennom påvirkning av motorisk kontroll 

   Thrane, Gyrd; Wiesener, Trond (Research report; Forskningsrapport, 2007)
   Dette prosjektet vil bestå av 6 casestudier på pasienter med uspesifikke nakkesmerter. Prosjektet har som mål å integrere teori om funksjonell motorisk kontroll i vår behandling av disse pasientene. Gjennom aksjonsforskning vil prøver vi å utvikle vår personlige praksis med bakgrunn i teorien, og vurdere om teorien må endres på bakgrunn av denne erfaringen med reelle praksissituasjoner.
  • Behov for ferdighets- og simuleringstrening ved FOSS for utdanningene ved UiT Norges Arktiske universitet 

   Olsen, Kari Birkelund; Holmegård, Marianne; Karlsen, Karina Synnøve; Høgbakk, Mona Lahm (Working paper; Arbeidsnotat, 2017-05)
   UiT Norges arktiske universitet (UiT) har i samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) etablert et ferdighets- og simuleringssenter for å tilby egnede lokaler og egnet utstyr som studenter og ansatte kan benytte for å trene på kliniske ferdigheter og prosedyrer. FOSS Tromsø ble etablert i 2012, med bakgrunn i at to ulike arenaer; Ferdighetssenter for grunnutdanning i medisin, og ...
  • Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital 

   Sebergsen, Karina; Norberg, Astrid; Talseth, Anne-Grethe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-05-01)
   To assist in improving early interventions for psychosis, this study explored how adult people narrated their experience of becoming psychotic, and how contact with mental health personnel was established. Narrative interviews were conducted with 12 participants with psychotic illnesses recruited from acute psychiatric wards. The interviews were content analysed. Participants described being in ...
  • Blood pressure target achievement and antihypertensive medication use in women and men after first-ever myocardial infarction: the Tromsø Study 1994-2016 

   Hopstock, Laila Arnesdatter; Eggen, Anne Elise; Løchen, Maja-Lisa; Mathiesen, Ellisiv B.; Nilsen, Amalie; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-01-03)
   Background: <br> Recurrent cardiovascular events after myocardial infarction (MI) are frequent, and gender differences in blood pressure treatment have been reported. Despite increased focus on secondary prevention, recent reports indicate that treatment targets are not achieved. There is a need for gender-specific analyses of post-MI blood pressure treatment target achievement and ...