Collections in this community

Recent additions

 • Identification of Children of Mentally Ill Patients and Provision of Support According to the Norwegian Health Legislation: A 11-Year Review 

  Reedtz, Charlotte; Jensaas, Eva; Storjord, Trine; Kristensen, Kjersti Bergum; Lauritzen, Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-01-14)
  Background: According to amended legislation implemented in Norway in 2010, personnel in healthcare services for adults are obligated to identify patients’ minor children and to assess the family situation. Health personnel is also obligated to contribute to adequate support to families affected by parental mental illness or substance use disorders. The intention behind the amendment was to ...
 • Do the child welfare and protection services involve children in cases with parental mental health problems? A Norwegian case-file study. 

  Vis, Svein Arild; Lauritzen, Camilla; Christiansen, Øivin; Reedtz, Charlotte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-01-07)
  Background: Parental mental health problems is a common source of concern reported to child welfare and protection services (CWPS). In this study we explored to what extent the child was invited to participate in the investigation process. We aimed to study: (a) what was the current practice in the child protection service in Norway when the CWPS received a report of concern about children whose ...
 • Successful recruitment strategies for prevention programs targeting children of parents with mental health challenges: An international study 

  Doesum, Karin van; Riebschleger, Joanne; Carroll, Jessica; Grove, Christine; Lauritzen, Camilla; Mordoch, Elaine; Skerfving, Annemi (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-03-30)
  Research substantiates children of parents with mental disorders including substance abuse face increased risk for emotional and behavioral problems. Although evidence suggests that support programs for children enhance resiliency, recruiting children to these groups remains problematic. This study identifies successful recruitment strategies for prevention programs for children of parental ...
 • Undervisning om kriser og katastrofer. Et pedagogisk mulighetsrom? 

  Strandbu, Astrid; Schultz, Jon-Håkon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-08-28)
  Artikkelen utforsker pedagogiske mulighetsrom for læring og danning når elever er eksponert for skremmende beskrivelser og bilder gjennom media. Det empiriske materialet er intervjuer med 30 lærere som høsten 2011 tok imot elever etter terrorangrepet og massedrapene i Norge 22. juli. Ved skolestart fikk lærerne i oppdrag av skolemyndighetene å gjenreise elevenes opplevelse av trygghet. Det ble ...
 • Innlandsadopsjon blir automatisk problematisk når biologien gis forrang. (Debattinnlegg) 

  Skoglund, Jeanette (Chronicle; Kronikk, 2022-02-20)
  Silje Førsund vil at vi får øynene opp for innenlandsadopsjon (Morgenbladet 10.02.22). Vi kan være enige i at det sannsynligvis er liten allmen bevissthet om innenlandsadopsjon i Norge sammenlignet med utenlandsadopsjon. Noen vil nok også si seg enige med Førsund i at «det er på høy tid at også stemmene til innenlandsadopterte i Norge blir hørt». Det er imidlertid flere forhold ved hennes innlegg ...
 • Transition to Primary School of Children in Economic Disadvantage: Does a Preschool Teacher Training Program Make a Difference? 

  Seabra-Santos, Maria; Major, Sofia; Patras, Joshua; Pereira, Marcelino; Pimentel, Mariana; Baptista, Elsa; Cruz, Francisca; Santos, Mariana; Homem, Tatiana; Azevedo, Andreia Fernandes; Gaspar, Maria Filomena (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-07-30)
  Transition to school may be experienced as a critical event for both children and their families. Within an ecological framework of transition, the scope of the concept of school readiness in recent years has decentered from the child to the environment, including the readiness of (pre)school education to develop core skills in children. This study aims to understand the extent to which preschool ...
 • Problemer med foreldresamvær i barnevernet- unge voksnes fortellinger 

  Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-10-14)
  De fleste som vokser opp i fosterhjem, har kontakt med foreldre, og det iverksettes betydelige ressurser for å gjennomføre foreldresamvær. Dette er i tråd med samværsretten og bygger på kulturelle verdier der relasjonen mellom barn og biologiske foreldre har avgjørende betydning. Forskningslitteraturen kan hevdes å bekrefte viktigheten av foreldresamvær, men viser også at det kan være problematisk. ...
 • Home, school, and community violence exposure and emotional and conduct problems among low-income adolescents: the moderating role of age and sex 

  Bordin, Isabel A; Handegård, Bjørn Helge; Paula, Cristiane S.; Duarte, Cristiane S.; Rønning, John Andreas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-08-21)
  <p><i>Purpose - </i>The purpose of this study is to assess whether violence exposure is associated with emotional/conduct problems, when adjusting for confounders/covariates and controlling for comorbidity, and to investigate interactions between violence exposure and sex and/or age. <p><i>Methods - </i>This cross-sectional study evaluated a community-based sample of 669 in-school 11–15-year-olds. ...
 • The Significance of Traditional Bullying, Cyberbullying, and Mental Health Problems for Middle School Students Feeling Unsafe in the School Environment 

  Fossum, Sturla; Skokauskas, Norbert; Handegård, Bjørn Helge; Hansen, Ketil Lenert; Kyrrestad, Henriette (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-11-14)
  Feeling safe in school is important for students’ learning, well-being, and quality of life. Variables possibly associated with feeling unsafe in school, such as mental health problems, traditional bullying, cyberbullying, and various health problems, were explored. Altogether, 2,028 adolescents (M<sub>age</sub> = 14 years, 50% boys) from 72 middle schools in northern Norway were respondents. Being ...
 • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Youth Self Report (YSR) 

  Reedtz, Charlotte; Løvereide, Stine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021)
  Youth Self Report (YSR) er et av spørreskjemaene som inngår i Achenbach´s System of Empirically Based Assessment (ASEBA), i tillegg til Child Behavior Checklist (CBCL) og Teacher´s Report Form (TRF). YSR måler kompetanse, adaptiv fungering og atferdsmessige vanskeområder for aldersgruppen 11–18 år. YSR opererer med en total skår, mål på internaliserende og eksternaliserende atferd, samt åtte ulike ...
 • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Olweus spørreskjema om mobbing (Olweusundersøkelsen) 

  Solberg, Mona Elin; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021)
  Olweus spørreskjema om mobbing for elever ble utviklet på 1980-tallet og brukes til å kartlegge mobbing i skolen basert på elevers selvrapportering. I Norge brukes skjemaet først og fremst i grunnskolen på 4. til 10. trinn. Skjemaet ble utviklet på norsk, men er senere oversatt til flere språk, inkludert engelsk: The Olweus Bully/Victim Questionnaire (OBVQ; Olweus, 1986) og The Revised Olweus ...
 • The psychometric properties and norm data of the Norwegian military personality inventory (NMPI) 

  Nordmo, Morten; Skoglund, Tom Hilding; Lang-Ree, Ole Christian; Austad, Sara Kasia; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-03-16)
  The five-factor structure is a well-established model for personality. The five traits covary with job-performance and work-relevant outcomes. The practical administration of existing big-five measurement scales is, however, somewhat limited, in a Norwegian setting, as existing scales are impractically large or have unknown psychometric properties. Because of this, a new brief Norwegian personality ...
 • Family correlates of emotional and behavioral problems in Nepali school children 

  Ma, Jasmine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-01-18)
  Background<p> <p>There is a substantial gap in our knowledge about family correlates of child emotional and behavioral problems in low- and middle-income countries (LMIC). The present study contributes to filling this gap by examining such correlates in a larger population study in Nepal.<p> Methods<p> <p>Our study is a cross-sectional, observational study among 3840 Nepali children aged 6–18 ...
 • Dopamine-related receptors, substance dependence, behavioral problems and personality among juvenile delinquents 

  Ruchkin, Vladislav; Koposov, Roman A; Oreland, Lars; af Klinteberg, Britt; Grigorenko, Elena L. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-12-13)
  The objective was two-fold: to examine possible associations between dopamine-related genetic polymorphisms and (1) substance dependence; and (2) self-reported psychiatric disturbances, behavioral problems, and personality. Genotyping of single nucleotide polymorphisms (SNP: s) in COMT, DAT and DRD4 was conducted in 174 Russian male juvenile inmates (14–18 years of age) subdivided into having a ...
 • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Marschak Interaction method (MIM) 

  Rye, Marte; Drozd, Filip (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021)
  Beskrivelse. Marschak Interaction Method (MIM) er en observasjonsmetode utviklet for å undersøke og vurdere samspillet mellom barn og omsorgsgiver. MIM ble utviklet av Marianne Marschak (1960) og senere tilpasset til bruk sammen med intervensjonen Theraplay. Rettighetshaver for MIM er the Theraplay Institute. MIM består av ulike oppgaver som omsorgsgiver og barnet utfører sammen. Oppgavene er utformet ...
 • Bulimia symptoms in Russian youth: Prevalence and association with internalizing problems 

  Koposov, Roman A; Stickley, Andrew; Ruchkin, Vladislav (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-01-20)
  <p><b>Background:</b> There has been limited research on bulimia symptoms in adolescents from the general population outside the United States. This study aimed to evaluate the prevalence of bulimia symptoms in Russian youth and explore the associations between a clinical level of self-reported probable bulimia nervosa (BN) and internalizing problems, binge drinking and functional impairment by ...
 • Clinical Decision Support Systems for Child Neuropsychiatric Disorders: The Time Has Come? 

  Koposov, Roman A; Frodl, Thomas; Nytrø, Øystein; Leventhal, Bennett; Sourander, Andre; Quaglini, Silvana; Molteni, Massimo; de la Iglesia Vayá, María; Ulrich Prokosch, Hans; Barbarini, Nicola; Milham, Michael Peter; Skokauskas, Norbert; Castellanos, Francisco Xavier (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-04-10)
  Great advances in molecular biology, genetics and imaging serve to enhance the desire to develop multi-level and multi-scale models for "personalized medicine" but they remain very challenging for high prevalence, high impact childhood onset neuropsychiatric disorders. We currently have the capacity to develop innovative, effective and efficient clinical decision support models, while also creating ...
 • Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Respekt (2. utg.) 

  Stormark, Kjell Morten; Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-09-23)
  Respektprogrammet er et skoleomfattende utviklingsprogram for å forebygge og redusere problematferd hos elever. Programmet beskriver hvordan en skole gjennom en innovasjonsprosess blant skolens ansatte kan utvikle og implementere tiltak basert på programmets fire prinsipp; myndig klasseledelse, at tiltakene gjennomsyrer alle deler av skolens virksomhet (bredde), at de ulike tiltakene samsvarer ...
 • Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Kjærlighet og Grenser (3. utg.) 

  Bjørknes, Ragnhild; Koposov, Roman A; Eng, Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-12-30)
  <p>BAKGRUNN Formålet med denne kunnskapsoppsummering er å undersøke om Kjærlighet og Grenser (v. 2019) er virksomt når det tilbys i vanlig praksis i Norge. Artikkelen bygger på en tidligere beskrivelse av det samme tiltaket i Ungsinn (Bjørknes, 2011; Bjørknes & Koposov, 2018). Tiltakseier har oppdatert programmet noe siden da og denne artikkelen tar utgangspunkt i den oppdaterte versjonen med et ...
 • Psychometric properties of the Brief Problem Monitor (BPM) in children with internalizing symptoms: examining baseline data from a national randomized controlled intervention study 

  Pedersen, Marit Løtveit; Jozefiak, Thomas; Sund, Anne Mari; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin D.; Rasmussen, Lene Mari P.; Patras, Joshua; Lydersen, Stian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-11-27)
  Background - Prevention is essential to reduce the development of symptomology among children and adolescents into disorders, thereby improving public health and reducing costs. Therefore, easily administered screening and early assessment methods with good reliability and validity are necessary to effectively identify children’s functioning and how these develop. The Brief Problem Monitor (BPM) is ...

View more