Enhetens samlinger

Nye registreringer

 • The Factor Structure of MASC Youth Report in Norwegian School Children 

  Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Kendall, Philip C; Patras, Joshua (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-03-29)
  Identifying children with symptoms of anxiety before they develop clinical disorders is important. The objective of our study was to examine the latent factor structure of the MASC (youth report version) in a large self-selected sample of school children in 4th to 6th grade, and examine if the measure had a comparable factor structure for gender and age. Gender and age differences in anxiety symptoms ...
 • Måleegenskaper ved de norske versjonene av Ravens matriser [Standard Progressive Matrices (SPM)/Coloured Progressive Matrices (CPM)] 

  Helland-Riise, Fredrik; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-18)
  <p>Ravens matriser består av flere varianter der Coloured Progressive Matrices (CPM) (5–11 år) og Standard Progressive Matrices (SPM) (8–65 år) kan anvendes for barn og unge. Testen ble utviklet av John C. Raven, og SPM ble først publisert i 1938, mens CPM-versjonen ble publisert i 1998. Testen er ment å måle non-verbal intelligens eller evne til abstrakt resonnering ved at barnet skal finne systemet ...
 • Community violence exposure and substance use: cross‑cultural and gender perspectives 

  Löfving‑Gupta, Sandra; Willebrand, Mimmie; Koposov, Roman A; Blatný, Marek; Hrdlička, Michal; Schwab‑Stone, Mary; Ruchkin, Vladislav (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-20)
  The negative effects of community violence exposure on child and adolescent mental health are well documented and exposure to community violence has been linked both to a number of internalizing and externalizing symptoms. Our aim was, therefore, to investigate cross-cultural and gender differences in the relationship between community violence exposure and substance abuse. A self-report survey was ...
 • Family assessment conversations as a tool to support families affected by parental mental illness: a retrospective review of electronic patient journals 

  Lauritzen, Camilla; Kolmannsskog, Anne Berit; Iversen, Anette Christine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-04-24)
  <p><i>Background</i>: Previous research has shown a link between parental mental illness and adverse development in their offspring. In Norway, it is mandatory for health professionals to identify if patients in adult mental health services have children, and subsequently to provide support for the children. An important tool to detect if families are affected by parental mental illness and to ...
 • The meaning and making of childhoods in kinship care – young adults' narratives 

  Skoglund, Jeanette; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-01-09)
  This article draws on interviews with 26 young adults (15 women and 11 men, aged 19–29) who grew up in long-term kinship care in Norway, and explore how they portray their childhoods. Our starting point is that the foster child status provide cultural and public narratives, images and positions for the young adults to employ when interpreting childhood experiences. The question we ask is how this ...
 • Kinship care or upbringing by relatives? The need for ‘new’ understandings in research 

  Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-08-13)
  This article addresses knowledge production on formal kinship foster care. In spite of growing interest in this phenomenon, little attention has been paid to how kinship care should be understood in research – as a service under child protective services or as upbringing by relatives. Each of these understandings leads to different research questions and creates guidelines for what falls into or ...
 • Mellom entusiasme og anvendelse - Barnevernsarbeideres oppfatninger og erfaringer med familieråd 

  Saus, Merete; Jenssen, Toril Synnøve; Strandbu, Astrid (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Familieråd er en familiebasert beslutningsmodell som brukes i barnevernet. Familierådsmodellen sees i lys av fremveksten av demokratisering og myndiggjørende perspektiver i barnevernet med stadig nye og endrede arbeidsoppgaver og rutiner. Familieråd brukes relativt lite i barnevernsarbeid selv om både private og offentlige aktører jevnt over er begeistret. Hensikten med denne undersøkelsen er å ...
 • Måleegenskaper ved den norske versjonen av Brief Problem Monitor (BPM) 

  Backer-Grøndahl, Agathe; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-25)
  Brief Problem Monitor (BPM) er en kortversjon av kartleggingssystemet Achenbach System of Empirical Based Assessment (ASEBA). Instrumentet er utviklet for at man enkelt skal kunne følge med på barnets/ungdommens utvikling på eksternaliserende problemer, internaliserende problemer og oppmerksomhetsproblemer, inkludert eventuell endring etter en intervensjon. Det finnes tre versjoner; én for foreldre ...
 • Parenting stress among Norwegian kinship and non-kinship foster parents 

  Vis, Svein Arild; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla; Holtan, Amy (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-05-14)
  There are several studies conducted on parenting stress, and the conclusion in the parenting stress research literature is generally that parenting stress decreases the quality of the parent-child relationship. There are however few studies on parenting stress comparing kinship homes to ordinary types of foster homes. The aims of this study were to measure parenting stress in kinship and non-kinship ...
 • The Incredible Years Teacher Classroom Management Programme in Kindergartens: Effects of a Universal Preventive Effort 

  Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Drugli, May Britt (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-04-21)
  The purpose of this study was to identify preventive effects of the Incredible Years (IY) teacher classroom management (TCM) programme, which is employed in Norwegian kindergartens for 3-year-old to 6-year-old children. IY TCM is a universal preventive intervention intended to reduce the frequency of inappropriate types of behaviour and support children’s social- and emotional competence in kindergartens ...
 • Reorganisation of healthcare services for children and families: Improving collaboration, service quality, and worker well-being 

  Martinussen, Monica; Kaiser, Sabine; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Richardsen, Astrid Marie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-05-08)
  This study is an evaluation of a reorganization of different services for children and their families in a Norwegian municipality. The main aim of the reorganization was to improve interprofessional collaboration through integrating different social services for children and their parents. The evaluation was guided by the Job Demands-Resources Model with a focus on social- and health care workers' ...
 • Hvordan helsesøstre bruker kunnskapskilder 

  Weum, Maren; Bragstad, Line Kildal; Glavin, Kari (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-24)
  Bakgrunn: <br>Helsesøsteryrket er i stadig utvikling og må tilpasses nye satsingsområder, nye faglige krav, nye oppgaver og mer ansvar.<br> Hensikt:<br> Hensikten med studien var å kartlegge 1) hvilke kunnskapskilder helsesøstre benytter i praksis, 2) hvilke ferdigheter helsesøstre har i å nne og vurdere forskning og nasjonale retningslinjer, 3) hvilke hindre helsesøstre møter når de skal ...
 • Indigenous Values and Health Systems Stewardship in Circumpolar Countries 

  Chatwood, Susan; Paulette, Francois; Baker, Greg; Eriksen, Astrid M.A.; Hansen, Ketil Lenert; Eriksen, Heidi; Hiratsuka, Vanessa; Lavoie, Josée Gabrielle; Lou, Wendy; Mauro, Ian; Orbinski, James; Pambrun, Nathalie; Retallack, Hanna; Brown, Adalsteinn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-27)
  Circumpolar regions, and the nations within which they reside, have recently gained international attention because of shared and pressing public policy issues such as climate change, resource development, endangered wildlife and sovereignty disputes. In a call for national and circumpolar action on shared areas of concern, the Arctic states health ministers recently met and signed a declaration ...
 • Predicting Basic Military Performance for Conscripts in the Norwegian Armed Forces 

  Køber, Petter Kristian; Lang-Ree, Ole Christian; Stubberud, Kari Vangsgraven; Martinussen, Monica (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-20)
  The Norwegian Armed Forces have made major changes to the enlistment and selection system for conscripts in recent years. In this paper, the predictive validity of various selection criteria for Military Performance is examined. The sample consisted of 3,276 conscripts, of whom 18 percent were female. The predictors in the analysis were General Mental Ability, Self-Perceived Physical Fitness, ...
 • Parent participation in alcohol prevention: Evaluation of an alcohol prevention programme 

  Adolfsen, Frode; Strøm, Henriette Kyrrestad; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Natvig, Henrik; Eisemann, Martin; Koposov, Roman A (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-09-25)
  Aim: <br>The main purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the parental part of the Norwegian Unge & Rus (Youth and Alcohol) programme. The intervention was aimed at changing parents’ rules and attitudes towards adolescent alcohol use, and their ability to talk with their adolescents about alcohol, as well as improving parents’ relationships with and knowledge about their ...
 • Discrimination amongst Arctic Indigenous Sami and Non-Sami Populations in Norway - The SAMINOR 2 Questionnaire Study 

  Hansen, Ketil Lenert; Minton, Stephen James; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  Background:<br> Recent research demonstrates that for many indigenous Sami people, experiencing ethnic discrimination is a regular occurrence. The present study was designed to provide estimates of the prevalence of self-reported discrimination in order to identify specific settings where discrimination happened, to identify perpetrators and to examine individuals’ responses to the discrimination. ...
 • Effects of parenting interventions for at-risk parents with infants: A systematic review and meta-analyses 

  Rayce, Signe Boe; Rasmussen, Ida Scheel; Klest, Sihu; Patras, Joshua; Pontoppidan, Maiken (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12-27)
  Objectives:<br>Infancy is a critical stage of life, and a secure relationship with caring and responsive caregivers is crucial for healthy infant development. Early parenting interventions aim to support families in which infants are at risk of developmental harm. Our objective is to systematically review the effects of parenting interventions on child development and on parent–child relationship ...
 • Construction of a fur null mutant and RNA-sequencing provide deeper global understanding of the Aliivibrio salmonicida Fur regulon 

  Thode, Sunniva Katharina; Bækkedal, Cecilie; Söderberg, Jenny Johansson; Hjerde, Erik; Hansen, Hilde; Haugen, Peik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-07-13)
  Background. The ferric uptake regulator (Fur) is a transcription factor and the main regulator of iron acquisition in prokaryotes. When bound to ferric iron, Fur recognizes its DNA binding site and generally executes its function by repressing transcription of its target genes. Due to its importance in virulence, the Fur regulon is well studied for several model bacteria. In our previous work, ...
 • Samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge – utfordringer og muligheter 

  Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Fossum, Sturla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-11-15)
  In 2015, a new guidance was issued that sought to clarify the responsibilities and obligations for cooperation between child welfare and mental healthcare services in Norway. This study investigated if the guidance had any impact on the collaboration between services. An electronic survey was administered to employees in the child welfare services and in the child and adolescent mental health services. ...
 • Youth blogging and serious illness 

  Nesby, Linda; Salamonsen, Anita (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-12-15)
  In recent years, a growing number of young people who experience illness tend to blog about it. In this paper, we question whether and how illness blogs illustrate the intercommunicative aspect of blogging by bringing forth both the literary concept of the implied reader and the sociological concepts of empowerment and agency in the analysis. We argue that young people blogging about serious illness ...

Vis mer