Enhetens samlinger

Nye registreringer

 • The Burden of Primary Liver Cancer and Underlying Etiologies From 1990 to 2015 at the Global, Regional, and National Level: Results From the Global Burden of Disease Study 2015 

  Akinyemiju, Tomi; Abera, Semaw; Ahmed, Muktar; Vollset, Stein Emil; Weiderpass, Elisabete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-10-05)
  Liver cancer is among the leading causes of cancer deaths in many countries. Causes of liver cancer differ widely among populations. Our results show that most cases of liver cancer can be prevented through vaccination, ...
 • Forholdet mellom allmenn lingvistisk forskning og forskning på individuelle språk 

  Lohndal, Terje (Chapter; Bokkapittel, 2017)
  En tradisjonell motsetning innenfor vitenskapen er den mellom teoretikeren og empirikeren. En teoretiker er primært interessert i teorier og hvordan disse er sammensatt. Empiri er bare interessant i den grad den kan kaste ...
 • First-trimester smoking cessation in pregnancy did not increase the risk of preeclampsia/eclampsia: A Murmansk County Birth Registry study 

  Kharkova, Olga Alexandrovna; Grjibovski, Andrej M; Krettek, Alexandra; Nieboer, Evert; Odland, Jon Øyvind (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-08-10)
  Although prior studies have shown that smoking reduces preeclampsia/eclampsia risk, the consequence of giving up this habit during pregnancy should be assessed. The aims of the current study were threefold: (i) describe ...
 • Cooperative Pastoral Production: Reconceptualizing the Relationship between Pastoral Labor and Production 

  Næss, Marius Warg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
  A review of the literature concerning nomadic pastoralism reveals a prevalent assumption of a positive effect of labor inputs on pastoral production. However, studies that have tried to quantify the relationship between ...
 • Understanding researchers’ intention to publish in open access journals 

  Moksness, Lars; Olsen, Svein Ottar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Purpose – The purpose is to understand how attitudes, norms (injunctive and descriptive), and perceived behavioral control (PBC) (capacity and autonomy) influence intention to publish Open Access (OA), and how personal ...
 • Dissection of the internal carotid artery and stroke after mandibular fractures: a case report and review of the literature 

  Tveita, Ingrid Aune; Madsen, Martin Ragnar Skjerve; Nielsen, Erik Waage (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Background: We present a report of a patient with blunt trauma and mandibular fractures who developed a significant cerebral infarction due to an initially unrecognized injury of her left internal carotid artery. We ...
 • #KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger på asylmottak 

  Gjærum, Rikke Gürgens; Arnesen, Jon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen omhandler et knippe kunstdidaktikeres skjønnsutøvelse i møte med et asylmottaks beboere. Forskerne beskriver og fortolker disse kunstdeltakernes skjønnsutøvelse og diskuterer hvordan denne skjønnsutøvelsen omsatt ...
 • Ph.d.-støtte i biblioteket: Hva, hvorfor, hvordan? 

  Andreassen, Helene N.; Figenschou, Lars (Conference object; Konferansebidrag, 2017)
  En hovedoppgave til fag- og forskningsbiblioteker er å yte lærings- og forskningsstøtte til studenter og ansatte. Ph.d.-studenter befinner seg i det krevende krysningspunktet mellom student og ansatt og trenger derfor ...
 • Anti-parasite treatment and blood biochemistry in raptor nestlings 

  Hanssen, Sveinn Are; Sonne, Christian; Bustnes, Jan Ove; Schnug, Lisbeth; Bourgeon, Sophie; Ballesteros, Manuel; Eulaers, Igor; Moum, Truls Borg; Johnsen, Trond Vidar; Kjelgaard-Hansen, Mads; Herzke, Dorte; Jaspers, Veerle; Covaci, Adrian; Eens, Marcel; Halley, Duncan John; Erikstad, Kjell Einar; Ims, Rolf Anker (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-06)
  We investigated the effects of parasite removal on various blood clinical–chemical variables (BCCVs). BCCVs are indicators of health, reflecting, e.g., homeostasis of liver, kidney function, and bone metabolism. The study ...
 • Mark A. Waddell, Jesuit Science and the End of Nature’s Secrets (Burlington, VT: Ashgate, 2015), 214 pp. 

  Aspaas, Per Pippin (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2016-11)
  Book review of Mark A. Waddell: Jesuit Science and the End of Nature’s Secrets (Burlington, VT: Ashgate, 2015), 214 pp.
 • Velferdskriterier i reindriften 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Mejdell, Cecilie Marie; Stubsjøen, Solveig Marie; Ozkan, Seyda; Rødbotten, Rune; Bårdsen, Bård-Jørgen; Rødven, Rolf (Research report; Forskningsrapport, 2017-06-07)
  Formålet med prosjektet var å identifisere ulike faktorer som kunne påvirke velferd hos tamrein, og som kunne implementeres i produksjonssystemene, på beite, i gjerdet, på slakteriet, gjennom produktmerking og fremtidige ...
 • Pilotprosjekt; Filét i Norge 

  Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna (Research report; Forskningsrapport, 2017-01-20)
  Pilotprosjekt; Filet i Norge ble avsluttet før nytteverdien av et "state of the art" filetanlegg for torsk og hyse hos Gryllefjord Seafood ble dokumentert. For lite råstoff til kontinuerlig drift på linja fra våren og ...
 • Tilgjengeliggjøring gjennom brukerorientert design 

  Stenersen, Mark; Andreassen, Helene N. (Conference object; Konferansebidrag, 2017)
  Hva mener vi med tilgjengeliggjøring når vi diskuterer kompetanseheving, tjenesteutvikling og valg av verktøy og hvordan vet vi at det vi tilbyr dekker brukerens behov? Er det andre aspekter vi også bør ha fokus på? Vi ...
 • Reducing Energy Subsidies in China, India and Russia: Dilemmas for Decision Makers 

  Dansie, Grant; Øverland, Indra; Lanteigne, Marc (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010-02-01)
  This article examines and compares efforts to reduce energy subsidies in China, India and Russia. Despite dissimilarities in forms of governance, these three states have followed surprisingly similar patterns in reducing ...
 • Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking 

  Erikstad, Kjell E; Bustnes, Jan Ove; Rikardsen, Audun; Jacobsen, Karl-Otto; Strann, Karl Birger; Johnsen, Trond Vidar; Reiertsen, Tone (Research report; Forskningsrapport, 2006-01)
  Oppdrett av blåskjell har i de senere år økt sterkt i omfang i Norge, men kunnskapen om de økologiske konsekvensene av virksomheten er meget begrenset. Et betydelig problem som har oppstått i denne forbindelse er predasjon ...
 • Røye som langtidsvert og smittereservoar for Gyrodactylus salaris i Skibotnelva i Troms 

  Kristoffersen, Roar; Rikardsen, Audun; Winger, Anja; Adolfsen, Pål; Knudsen, Rune (Research report; Forskningsrapport, 2005-03)
  Skibotnelva i Troms var lenge det eneste vassdraget i våre to nordligste fylker med infeksjon av fiskeparasitten Gyrodactylus salaris. Parasitten ble første gang påvist i 1979, og to rotenonbehandlinger i den lakseførende ...
 • Rolv Nøtvik Jakobsen: Gunnerus og nordisk vitskapshistorie. Oslo: Scandinavian Academic Press, 2015. 339 s. 

  Aspaas, Per Pippin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  Book review of Rolv Nøtvik Jakobsen: Gunnerus og nordisk vitskapshistorie.
 • Peer reviewing: a private affair between the individual researcher and the publishing houses, or a responsibility of the university? 

  Longva, Leif; Reierth, Eirik; Moksness, Lars; Smedsrød, Bård (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Peer reviewing is mandatory for scientific journals as quality control of submitted manuscripts, for universities to rank applicants for scientific positions, and for funding agencies to rank grant applications. In spite ...
 • Take control of your PhD journey: A librarian's perspective 

  Andreassen, Helene N.; Østvand, Lene (Conference object; Konferansebidrag, 2017-04-10)
  PhD students as a library user group are receiving increased focus in the development of library services. In addition to write their doctoral thesis, they need to balance the roles as “good academics" and “good scientists”, ...
 • Academic integrity and the University Library’s role in the doctoral education. 

  Østvand, Lene; Andreassen, Helene N. (Conference object; Konferansebidrag, 2017-04-10)
  Researchers meet an increasing amount of incentives that may lead to scientific misconduct (Edwards & Roy, 2017). A “publish or perish” culture is currently ruling, and quantity is emphasized over quality. Growth in the ...

Vis mer