Her vil du finne kataloger over private arkiver som forvaltes av UiT. For tilgang til arkivene, se informasjon for det enkelte arkiv.

Recent additions

 • Privatarkiv nr 15 : Iver Jåks (1932-2007) 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2015-12)
  Iver Jåks var en av de viktigste samiske kunstnerne i sin samtid. Han var utdannet ved Den Samiske Folkehøgskolen i Karasjok, Statens håndverks- og kunstskole i Oslo, Statens lærerskole i forming på Notodden og Kunstakademiet i København. Jåks hadde adskillige illustrasjons- og utsmykkingsoppdrag. Han designet sølv til Finnmarksbunaden, kirketekstiler, monumentalskulpturer i tre, samt et betongrelieff ...
 • Privatarkiv nr. 18 : Hans Lindkjølen (1923-2009) 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2014-12)
  Hans Lindkjølen var lærer og rektor ved Den samiske folkehøgskolen i Karasjok og senere rektor ved Sameskolen i Målselv og Vestbygda skole i Drammen. Han var cand.philol. i nordisk (UiT, 1981) og hadde også etnologi, pedagogikk og kristendomskunnskap i fagkretsen. Lindkjølen utga en rekke faglitterære bøker og artikler. Dels dreier det seg om gjennomganger av litterære omtaler av samer gjennom tidene, ...
 • Privatarkiv nr. 16 : Dag T. Elgvin 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2014-10)
  Dag T. Elgvin (1952-), født i Oslo, bosatt i Alta, har hovedfag i sosialantropologi fra 1993 om sørsamisk reindrift. Elgvin har vært sentral i Naturvernforbundet og har også gjort flere forskningsarbeider om forholdet mellom reindriften og sauenæringen i Finnmark. Han interesserte seg for debatten om retten til land og vann i Finnmark (jf. Finnmarkseiendommen) og begynte i januar 1996 systematisk å ...
 • Privatarkiv nr. 6 : Kjell Fjørtoft, 1930-2010 

  Universitetsbiblioteket (Others; Andre, 2013-12)
  Kjell Fjørtoft ble født i Tromsø 5. mars 1930, døde samme sted 14. mai 2010. Han prøvde ulike yrker før han endte opp som journalist og forfatter. På 1950-tallet drev han en rekefabrikk eid av faren. Senere arbeidet han i bank, i Norsk Hydro og i et ishavsrederi i Tromsø. I denne perioden leverte Fjørtoft bilder til avisa Nordlys, og i 1958 begynte han der som journalist. I perioden 1962-1966 arbeidet ...
 • Privatarkiv nr. 11 : John Scott Keltie og Fridtjof Nansen, 1889-1926 

  Universitetsbiblioteket (Others; Andre, 2014-01)
  John Scott Keltie var fødd i Dundee i 1840, og døydde i London i 1927. Han budde i London frå 1871. Keltie var geograf, og hadde gode kontaktar i både presse og forlagsverda. I 1883 vart han fellow i Royal Geographical Society, bibliotekar 1885, assisterande sekretær i 1892, og sekretær i ei årrekkje frå 1896 til 1915. Dessutan var han redaktør av selskapets Geographical Journal frå 1893 til 1917. ...
 • Privatarkiv nr. 13 : Adolf Steen 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2013-08)
  Misjonæren, forfatteren og forskeren Adolf Steen (1906-1970) var i sin tid en stor autoritet innenfor samiske forhold i Norge. Han var født i Syvde på Sunnmøre. Som 19-åring kom han til Finnmark for å virke som evangelist. Her lærte han seg både samisk og finsk, og samlet og systematiserte det han kom over av gjenstander, nedtegnelser og muntlige opplysninger om samisk religion, kultur, språk og ...
 • Privatarkiv nr. 7 : Professor Yngve Løchen (1931-1998) 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2003-08)
  Yngvar Formo Løchen, født 31. mai 1931 i Oslo, død 28. juli 1998 i Tromsø, tok magistergraden i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 1956. I 1965 avla han dr.philos.-graden samme universitet, med avhandlingen "Idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus: en sosiologisk fortolkning". Boken kom til å få stor betydning i norsk sosiologi. Etter en periode som førsteamanuensis ved Sosialmedisinsk ...
 • Privatarkiv nr. 12 : DC Gajdusek, dagbøker og annet materiale, 1951-1995 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2013-08)
  Daniel Carleton Gajdusek ble født 9. september 1923 i Yonkers, New York, USA. Han døde i Tromsø 12. desember 2008. Han oppnådde graden M.D. (Medicinae Doctor) fra Harvard University i 1946 og var dernest virksom ved en rekke universiteter og forskningsinstitutter over hele verden. Han ble hedret med en mengde priser og æresprofessorater for sin forskning i skjæringsfeltet mellom antropologi og ...
 • Privatarkiv nr. 10 : Victor Nøstdal 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010-10)
  Victor Nøstdal (1921-), er oppvokst i Bergen, men har bodd i Tromsø siden 1948. Under krigen deltok Nøstdal i motstandsarbeid i Bergen, og var i perioden 14. februar 1942 - 7. mai 1945 sammen med Egil Helle hoveddrivkraften bak det illegale avisprosjektet "For frihet og sannhet". Vanligvis ga de ut to-fire numre i måneden, stensilert opp i 200-300 eksemplarer. Fra 1965 til 1974 var Nøstdal administrerende ...
 • Privatarkiv nr. 8 : Sissel Solbjørg Bjugn, bokmanus 1979 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2013-08)
  Sissel Solbjørg Bjugn var en nordnorsk forfatter, født 28. oktober 1947 på Setermoen i Bardu, død 14. juli 2011 i Tromsø. Hun var bosatt i Sulitjelma og Bodø den siste halvdelen av sitt liv. Bjugn debuterte med Den første avisa på Lofotveggen og andre tekstar (Samlaget 1978), som hun fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris for. Etter dette publiserte hun en rekke barnebøker, diktsamlinger og billedbøker ...
 • Privatarkiv nr 9 : Karl Pettersen (1826-1890) 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
  Karl Pettersen var kjent som geolog, skolemann, tollkasserer og politiker. Han blir betegnet som den første geologen i Nord-Norge, og selv om han aldri hadde full stilling som geolog, var han en ivrig og anerkjent forsker. Mest kjent er Pettersen for sin deltakelse ved etableringen av Tromsø museum i 1872. I tillegg var han med på etableringen av Tromsø kommunale bibliotek i 1871. Fra 1855 til 1877 ...
 • Privatarkiv nr 5 : Dag Skogheims tuberkulosearkiv 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
  Dag Skogheim (1928-) er en prisbelønt forfatter, født på Sørkvaløy ved Sømna i Nordland og oppvokst i Brønnøysund, nå (2010) bosatt i Levanger. Skogheim har publisert en rekke dikt, noveller, romaner, biografier og historisk-dokumentariske verk, og er en flittig spaltist i norske aviser. En viktig del av hans produksjon er knyttet til tuberkulosens historie, herunder bøkene "Gå foran, vis vei!" ...
 • Privatarkiv nr 1 : Regine Normann (1867-1939) 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 1991)
  Serine Regine Normann (1867-1939) var en nordnorsk forfatter. Hun vokste opp på Bø i Vesterålen og Breivika ved Harstad, og bodde den første delen av voksenlivet i Bø. På 1890-tallet flyttet hun til Kristiana og tok utdannelse som lærerinne, et yrke hun innehadde fra 1898 til hun gikk av ved aldersgrensen i 1932. Som forfatter er hun særlig kjent for sine romaner, eventyr, sagn og fortellinger med ...
 • Privatarkiv nr 4 : Lars Berg - Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
  Lars Kornelius Edvard Berg (1901-1969) var en profilert forfatter og kulturpersonlighet i Tromsø. Han var sentral for opprettelsen av Hålogaland Teater og spilte også en rolle for opprettelsen av Universitetet i Tromsø. Av profesjon var han lærer. I annen halvdel av 1930-årene oppholdt han seg i Oslo, hvor han skrev flere av sine viktigste litterære verk. Under krigen var han motstandsmann i Tromsø ...
 • Privatarkiv nr 3 : Axel Coldevin - bokmanus, 1937 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
  Axel Coldevin (1900-1992) var historiker og skolemann, født på storgården Dønnes i Nordland. Han tok embetseksamen i historie i 1927 og doktorgraden i 1937. Av yrke var han lektor i Sarpsborg, Oslo og Bærum fra 1927 til han gikk av med pensjon. Ved siden av skolegjerningen forfattet han flere lærebøker, og skrev også en rekke lokal- og regional-historiske verk. Som historiker er han mest kjent for ...
 • Privatarkiv nr 2 : Borghild Krane, 1946/47 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
  Borghild Krane (1906–1997), oppvaksen i Tromsø. Lege, psykiater og bibliotekar. Ho var lege i Tromsø 1943–1945. Ho var ei av dei første til å skildra lesbisk kjærleik i norsk litteratur. Ho var også ein ivrig Amalie Skram-forskar, og aktiv katolikk.