Doctoral presentations of current interest, where the thesis is available in Munin:

21 Nov 2018: Glen Smith

Governance and power in the planning of Scotland's seas

29 Nov 2018: Kjærsti Thorsteinsen

Self-regulating Physical and Mental Activities: Intensive Longitudinal Intervention Studies of Physical Fitness and Happiness

 • Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomullslinje MON 15985 fra Monsanto (EFSA/GMO/UK/2008/57): Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 

  Berdal, Knut G; Bøhn, Thomas; Clarke, Jihong; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Stabbetorp, Odd Egil; Vikse, Rose (Research report; Forskningsrapport, 2008-11-28)
  <i>Hovedbudskap</i>: Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte bomullslinjen MON 15985 til import, prosessering, og til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Søknaden gjelder ikke dyrking. Monsanto søkte opprinnelig om godkjenning av bomullslinjen i 2005, men søknaden ble trukket og erstattet av vedlagte søknad i 2008. I ...
 • A parable of compliance issues and their link to EBFM outcomes. 

  Pope, John; Weber, Charlotte Teresa (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-14)
  <p>Fisheries Stakeholders are understandably most concerned with immediate problems. Often these problems are related to proposed rule changes. This short term focus is in itself a serious problem for introducing Ecosystems Based Fisheries Management (EBFM), which is typically seen as a long-term approach. However, the short-term response of fishers to rule changes may well have long-term consequences ...
 • Antimicrobial resistance in wildlife – potential for dissemination: Opinion of the Panel on Microbial Ecology of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

  Nielsen, Kaare Magne; Gjøen, Tor; Asare, Nana Yaa Ohene; Lunestad, Bjørn Tore; Ytrehus, Bjørnar; Yazdankhah, Siamak Pour; Godfroid, Jacques; Jelmert, Anders; Klein, Joern; Okoli, Arinze Stanley; Tronsmo, Arne (Research report; Forskningsrapport, 2018-03-16)
  <p>Antimicrobial resistance (AMR) is recognised as one of the greatest public health concerns of our time. The development of AMR occurs in nature as a defence by microbes against naturally occurring antimicrobials. However, the selective pressure, generated by the use of antimicrobial agents in human and veterinary medicine, livestock and plant production as well as aquaculture practices, is the ...
 • Rigidity of 2-step carnot groups 

  Godoy Molina, Mauricio; Kruglikov, Boris; Markina, Irina; Vasiliev, Alexander (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-06-19)
  In the present paper we study the rigidity of 2-step Carnot groups, or equivalently, of graded 2-step nilpotent Lie algebras. We prove the alternative that depending on bi-dimensions of the algebra, the Lie algebra structure makes it either always of infinite type or generically rigid, and we specify the bi-dimensions for each of the choices. Explicit criteria for rigidity of pseudo Hand <i>J</i>-type ...
 • Familien som aktør i kommunal eldreomsorg 

  Sørly, Rita (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017-09-29)
  <i>Introduction</i>: Jeg har møtt Oddrun Sortland. Oddrun er sykepleier, med mange års fartstid i kommunal eldreomsorg. Oddrun er tilknyttet Senter for omsorgsforskning, vest og arbeider med et doktorgradsprosjekt knyttet til samspillet mellom eldre hjelpetrengende og deres familier og kommunale helsetjenester. Pårørende blir møtt på så mange ulike måter i tjenesten, og det ser ut til å være liten ...

View more