Show simple item record

dc.contributor.advisorRydningen, Tom Arne
dc.contributor.advisorLaberg, Jan Sverre
dc.contributor.advisorCorner, Geoffrey
dc.contributor.authorSkjeldnes, Marie Elise Planting
dc.date.accessioned2019-08-20T09:32:37Z
dc.date.available2019-08-20T09:32:37Z
dc.date.issued2019-07-01
dc.description.abstractMultistråle batymetriske data og seismiske profiler fra den vestlige kysten av Finnmark er analysert med formålet om å rekonstruere dynamikken til det Fennoskandiske Isdekket gjennom siste glasiale maksimum, og påfølgende deglasiasjon. Fokuset har vært på tre prograderende kiler i forlengelsen av de glasiale trauene Rolvsøy-, Hjelmsøy- og Måsøytrauet. En seismisk stratigrafi er definert med tre hovedenheter; A, B og C. Enhet A og B representerer de prograderende kilene med interne klinoformer utbyggende fra sørøst mot nordvest. Enhet C er karakterisert av en transparent seismisk signatur tilskrevet bunnmorene fra siste istids maksimum. En utviklingsmodell for studieområdet er presentert med en tidlig (glasi-) fluvial fase, etterfulgt av faser med større isdekker oscillerende ved munningen til trauene. Siste fase representeres av et isdekke som strekker seg over hele studieområdet og Barentshavet. Glasiale landformer er kartlagt i trauene og på bankene langs kysten, og disse er brukt til å rekonstruere dynamikken til isdekket under siste glasiale maksimum og deglasiasjonen. Strømlinjeformede landformer i trauene vitner om hurtigstrømmede ismasser under siste glasiale maksimum, mens fravær av disse tyder på mer saktestrømmende og passive ismasser på bankene. Deglasiasjonen beskrives som hurtig sammenlignet med nærliggende fjordsystem, og startet trolig i trauene da det forekommer dypere vanndyp og glasiale lineasjoner er bevart. På bankene observeres det to til tre mulig fremrykk/opphold av isdekket. Disse ismassene har trolig drenert fra lokale isdomer på de ytterste øyene langs Finnmarkskysten. Observasjonene i denne oppgaven er korrelert med eksisterende dateringer på land. Risviktrinnet (16-15 000 kal år BP) er tentativt antatt å representere starten på deglasiasjonen i trauene og tilskrives frontavsetningene i Hjelmsøy- og Måsøytrauet. Studieområdet var sannsynligvis isfritt under Ytre Porsangertrinnet (14 000 kal år BP), da en ikke observerer flere randtrinn lengre inn i trauene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15971
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDEOM-3901
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Marin geologi: 466en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Marine geology: 466en_US
dc.titleIsdynamikk i tre mindre fjord-trausystemer langs Finnmarkskystenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record