Now showing items 1-1 of 1

    • Innføring av studentaktive arbeidsformer i seminarundervisningen. Hvilken betydning har dette på læringsutbyttet og klassemiljøet? 

      Netland, Kjell Øystein; Sivertsen, Annfrid; Olufsen, Magne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-03-08)
      I denne studien ønsket vi å undersøke hvordan innføring av studentaktive læringsformer i seminarundervisningen påvirket det faglige læringsutbyttet og klassemiljøet i STEM-fag (science, technology, engineering and mathematics). Et randomisert kontrollert studie ble gjennomført i seminarundervisningen i to innføringsemner i fysikk og kjemi ved UiT Norges arktiske universitet. I emnene fulgte ...