Show simple item record

dc.contributor.advisorBoström, Tobias
dc.contributor.advisorDaae Rasmussen, Sigve
dc.contributor.authorStrand, Petter Hofstad
dc.date.accessioned2021-02-11T21:41:20Z
dc.date.available2021-02-11T21:41:20Z
dc.date.issued2020-12-14
dc.description.abstractRemiks AS har gjennom flere år gjort en kartlegging av klimagassutslipp knyttet til egen virksomhet. På bakgrunn av dette er det iverksatt flere tiltak på aktuelle områder som har blitt identifisert. Det er i midlertidig ikke sikkert at investeringene som er gjort er de mest effektive tiltakene om man vurderer kostnadene mot klimanytten. Denne studien vil vurdere tiltakene solenergi, biodrivstoff, biogass, nedstrømspartnere, ettersortering av avfall og hydrogenbatteri. Studien vil videre gå inn i de forskjellige tiltakene som er kartlagt for å sammenligne kostnadene mot klimanytten. Dette gjelder de fleste tiltakene utenom behandlingsmetoder for avfall. Her er bare klimanytten vurdert, ved å sammenligne flere forskjellige metoder på utvalgte avfallsfraksjoner. Statistikken som blir brukt i denne oppgaven er hentet inn fra Remiks sin egen vektstasjon. Det er brukt en programvare kalt PVsyst for å kartlegge mulighetene for å produsere egen energi på eiendommen med bruk av solceller. En annen programvare som er brukt i denne studien er Sima Pro Share and Collect, som er en programvare for livssyklusanalyser laget for avfallsbransjen. Tiltakene som er vurdert i denne studien er solenergi, biodrivstoff, biogass, nedstrømspartnere, ettersortering av avfall og hydrogenbatteri. Fra undersøkelsene kommer det fram at biodiesel er et godt tiltak for å redusere klimagassavtrykket til bedriften, uten å måtte investere i nye biler. I tillegg gir salg av biogass som drivstofferstatning en reduksjon i klimagassutslipp, samtidig som det er en god løsning på organisk avfallsbehandling. Hydrogenceller er en annen teknologi som har potensial til å spare drivstoff på kjøretøyene til Remiks, men videre undersøkelser kreves for å kunne konkludere med noe sikkert. Det kommer også fram at valg av riktige avfallsbehandlingsmetoder har mye å si for klimaavtrykket til avfallet. Et tiltak som kan øke mengden avfall som blir materialgjenvunnet er ettersortering. Dette er et stort investeringstiltak som bør vurderes grundig og helhetlig før man vedtar noe. Til slutt er det, for flere av disse tiltakene, en anbefaling om videre arbeid for å kartlegge andre klimapåvirkninger som ikke er blitt vurdert i denne oppgaven.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/20562
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDEOM-3901
dc.subjectFysikk og Teknologien_US
dc.subjectSolenergien_US
dc.subjectMiljløen_US
dc.subjectKlimagassen_US
dc.subjectVDP::Technology: 500::Environmental engineering: 610en_US
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Miljøteknologi: 610en_US
dc.titleKlimanøytral miljøpark – en vurdering av kostnader og nytteverdi for klimagassreduserende tiltaken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record