Recent additions

  • Lesson study: ein japansk kompetanseutviklingsmodell for matematikklærarar 

    Dahl, Olav Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
    Gjennom dei siste tiåra har norsk skule vore gjennom fleire omfattande reformer. Trass dette ser ein at norsk skule ikkje presterar særleg høgt i internasjonale undersøkingar når det gjeld ferdigheiter i matematikk. Ein ser derimot at asiatiske land presterar langt høgare. Denne oppgåva tar for seg ein japanske kompetanseutviklingsmodell kalla lesson study. Denne modellen blir gitt ein del av æra ...