Show simple item record

dc.contributor.advisorBergh, Steffen
dc.contributor.authorMyhre, Per Inge
dc.date.accessioned2011-10-31T14:30:23Z
dc.date.available2011-10-31T14:30:23Z
dc.date.issued2011-09-23
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractU-Pb geokronologi av skorpeutvikling og orogenese: Bidrag fra Svalbards Kaledonider og vest Troms grunnfjellskompleks, Nord-Norge. Målet med forskningen som er presentert her er å bidra med geokronologiske og geologiske data om skorpeutvikling i to områder: Albert I Land på nordvest-Spitsbergen og vest Troms grunnfjellskompleks i Nord-Norge. Meningen med studien er først og fremst å bidra til den regionalgeologiske kartleggingen av disse områdene gjennom å rekonstruere den geologiske historien i stor detalj fra enkelte nøkkel-lokaliteter. Dernest har jeg plassert denne innsikten i en større sammenheng av skorpe-utvikling gjennom tid og rom. Ved å komme fram til et så komplett bilde av den kontinental skorpen som mulig kan det internasjonale geologiske miljøet kunne rekonstruere tidligere plate-bevegelser og forstå de geologiske prosessene som er knyttet til dette. For samfunnet er berggrunnsgeologisk forskning nøkkelen til å møte det stadig økende menneskelige behovet for ressurser i framtida. Metodene som har blitt benyttet i denne avhandlingen er strukturgeologiske feltstudier og U-Pb-geokronologi av deformerte og metamorfoserter skorpe-bergarter. De to studie-områdene er geografisk atskilte, men geologisk sett er det mange likheter. Begge områder har bergarter med en flerfaset geologisk historie karakterisert av flere faser med magmatisme, metamorfose, deformasjon og avsetning av sedimenter, det hele i en orogen setting. De viktigste resultatene fra avhandlingen er dokumentasjon av en Kaledonsk (ca. 420 millioner år, Ma) høy-temperatur metamorf hendelse og granitt-intrusjoner i skorpe av Grenville-alder (ca 970 Ma) på Svalbard. I vest-Troms grunnfjellskompleks dokumenterer avhandlingen Palaeoproterosoiske (ca. 2.0-1.95 milliarder år, Ga) suprakrustal-bergarter som ble avsatt på et Neoarkeisk grunnfjell. Disse suprakrustalbergartene ble senere, under den Svekofenniske fjellkjededannelsen, involvert i deformasjon og metamorfose som påvirket hele vest-Troms grunnfjellskompleks. Forekomsten av bergarter som dokumenterer tidlige sedimentbassenger er viktig for rekonstruksjon av konfigurasjonen av landmassene i prekambrium, og perioden fra 2.0-1.95 Ga er også viktig fordi rett etter, fra ca. 1.95 til 1.70 Ga, kolliderte flere arkeiske kontinentfragmenter og dannet fjellkjeder som man i dag kan finne rester etter bl.a. i Fennoskandia, nordvestre Skottland, Grønland og Kanada. Artikkel III tar for seg den Neoarkeiske utviklingen av vest-Troms grunnfjellskompleks, og dokumenterer at disse eldste bergartene finnes i et snitt fra sørvestre Senja til Ringvassøya, i tillegg til Vannøya. Disse bergartene er blant de aller eldste i Norge, og de nye dataene viser at de strekker seg helt tilbake til 2.92 Ga. Til sammen dokumenterer de nye resultatene berggrunnsutviklingen i de to studieområdene i ny detalj. Dataene utgjør viktig grunnlagsmateriale for utvikling av berggrunnsindustri i Nord-Norge, og mye av den nye dokumentasjonen er unik. I tillegg reiser de nye resultatene nye spørsmål om berggrunnen i vest-Troms som videre forskning vil kunne dreie seg om.en
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Myhre, P.I., Corfu, F. & Andresen, A.: 'Caledonian anatexis of Grenvillian crust: a U/Pb study of Albert I Land, NW Svalbard', Norwegian Journal of Geology (2008) Vol. 89, pp. 173-191. Available at <a href=http://www.geologi.no/data/f/0/20/00/8_2401_0/NJG309_P._I._Myhre_et_al_screen.pdf>http://www.geologi.no/data/f/0/20/00/8_2401_0/NJG309_P._I._Myhre_et_al_screen.pdf</a> <br/>2. Per Inge Myhre, Fernando Corfu, Steffen Bergh: 'Palaeoproterozoic (2.0–1.95 Ga) pre-orogenic supracrustal sequences in the West Troms Basement Complex, North Norway', Precambrian Research (2011) vol. 186, pp.89–100. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.01.003>http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.01.003</a> <br/>3. Per Inge Myhre, Fernando Corfu and Steffen Bergh: 'U-Pb geochronology along a Neoarchaean geotransect in the West Troms Basement Complex, North Norway' (manuscript). <br/>4. Bergh, S.G., Kullerud, K., Armitage, P.E.B., Zwaan, K.B., Corfu, F., Ravna, E.J.K. & Myhre, P.I.: 'Neoarchaean to Svecofennian tectono-magmatic evolution of the West Troms Basement Complex, North Norway', Norwegian Journal of Geology (2010) Vol. 90, pp 21-48. Available at <a href=http://www.geologi.no/data/f/0/20/23/8_2401_0/NJG_1_2010_Bergh_sc.pdf>http://www.geologi.no/data/f/0/20/23/8_2401_0/NJG_1_2010_Bergh_sc.pdf</a>en
dc.identifier.isbn978-82-8236-044-9
dc.identifier.isbn978-82-8236-045-6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3660
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3376
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-004en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Mineralogi, petrologi, geokjemi: 462en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Mineralogy, petrology, geochemistry: 462en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Tektonikk: 463en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Tectonics: 463en
dc.titleU-Pb geochronology of crustal evolution and orogeny Contributions from Caledonide Spitsbergen and the Precambrian West Troms Basement Complex, North Norwayen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record