Show simple item record

dc.contributor.advisorHolm, Petter
dc.contributor.authorBjørkan, Maiken
dc.date.accessioned2012-01-09T08:15:50Z
dc.date.available2012-01-09T08:15:50Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.description.abstractThis dissertation is about the changing relationship between science and society and the attempt to organize knowledge production and advisory processes in new ways: How can the relations between science and society be organized in a way that ensures sound advice as well as democratic ideals such as transparency and inclusion? Is it possible to relax the boundary between science and society without making it too blurry? How can arenas be built where scientists and stakeholders can cooperate effectively in knowledge production? How can lay people and their knowledge be included in advisory processes? To include stakeholders and at the same provide sound scientific advice, new solutions that require more openness in scientific processes are called for. In order to explore such solutions, the dissertation turn to the fisheries sector, where the top-down, traditional divide between science and other forms of knowledge is obvious: scientists are the experts with relevant and reliable knowledge for fisheries management. In recent decades, however, fisher stakeholders are identified as having valuable knowledge based on their experiences. Some also argue that fishers are experience based experts. But how to include them in a meaningful way, and how they are experts, are issues that are still open for debate. In Norway, the Institute of Marine Research runs a project called the Norwegian Reference Fleet, where fishers are invited to participate in knowledge production for advice. The Reference Fleet project provides a relevant framework to investigate empirically how to solve dilemmas related to the organization of knowledge production and advisory processes in more open, yet effective ways. The thesis makes a detailed account of how fishers are included by describing the knowledge chains in which they participate, and what happens to the knowledge as it is made to circulate and used for advice in fisheries management issues. Based on ethnographic methods, the Reference Fleets’ knowledge production has been followed wherever it has taken place: in laboratories and at sea; and in formal and informal settings. Theoretically, this thesis is supported by Science and Technology Studies, and Actor Network Theory in particular. The thesis aims to contribute to the on-going discourses on the 'lay expert' and how to open up science for stakeholders. It demonstrates that it is possible to include stakeholders in knowledge production for advice, and that lay people can become experts. However, it also argues that this hinges on participation at appropriate stages in the process, and that lay people, like scientists, needs access to both laboratories and authorization mechanisms in order to be included or be part of the expertise.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractNy avhandling av Maiken Bjørkan Denne avhandlingen tar for seg forholdet mellom samfunn og vitenskap, og ser spesielt på fiskerisektoren og fiskernes rolle i kunnskapsproduksjon for rådgivning. De siste tiårene har fiskernes erfaringsbaserte kunnskap i voksende grad blitt identifisert som verdifulle for forvaltningen av fisk. Noen påstår til og med at fiskere er erfaringsbaserte eksperter. Men hvordan fiskere skal inkluderes på en meningsfull måte og hva som gjør de til eksperter er fortsatt åpne spørsmål. Hvordan kan vi bygge arenaer hvor forskere og interessegrupper kan samarbeide effektivt om kunnskapsproduksjon? Hvordan kan vanlige folk bli inkludert i rådgivningsprosesser? Dette er noen av spørsmålene som understreker behovet for nye og mer inkluderende løsninger i rådgivnings prosesser. Innen fiskeri er den tradisjonelle, hierarkiske organiseringen mellom vitenskap og andre kunnskapsformer tydelig: forskerne er eksperter med relevant kunnskap som man har tillit til for fiskeriforvaltningsspørsmål. Men også her begynner krav om endring å bli synlig. I denne konteksten har Havforskningsinstituttet etablert et program kalt “Referanseflåten”. Ifølge HI er Referanseflåten et utvalg norske fiskefartøyer som skal gi inngående informasjon om sine enkeltfangster og sin generelle fiskeriaktivitet. I 2011 består den havgående Referanseflåten av 16 båter, og kystreferanseflåten av 20 båter. Dette samarbeidet mellom næring og forskning gir spennende muligheter for å utforske empirisk hvordan vi kan løse dilemmaer knyttet til hvordan kunnskapsproduksjon og rådgivningsprosesser kan organiseres på en inkluderende, men samtidig effektiv måte. Avhandlingen demonstrerer hvordan fiskerne er inkludert gjennom en detaljert beskrivelse av kunnskapskjedene de deltar i, og hva som skjer med kunnskapen på sin ferd innen rådgivningsprosessen. Med utgangspunkt i etnografiske metoder har jeg fulgt kunnskapsproduksjonen der den har funnet sted: i laboratorier og ute på havet; og i formelle og uformelle kontekster. Teoretisk støtter avhandlingen seg på “Science and Technology Studies”, da særlig Aktør-Nettverk-Teori. Oppgaven er ment som et bidrag til de pågående diskurser om “erfaringsbaserte” eksperter og hvordan forskning og rådgivningsprosesser kan gjøres mer demokratisk. Det som kommer frem er at det er mulig å inkludere interessegrupper i kunnskapsproduksjon for rådgivningsprosesser, og at vanlige folk kan bli eksperter. Men, det demonstreres også at dette avhenger av at deltagelse skjer i rett ledd i prosessen, og at vanlige folk, akkurat som forskere, avhenger av laboratorier og autorisasjonsmekanismer for å bli inkludert i den formelle ekspertisen. Maiken Bjørkan har en tverrfaglig bakgrunn med hovedfag i sosialantropologi fra Universitet i Bergen og en master i internasjonal fiskeriforvaltning fra Norges Fiskerihøgskole i Tromsø. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ressursforvaltning, med fokus på kunnskapsproduksjon og deltakelse. Bjørkan har tidligere publisert artikler om marine verneområder, fattigdom og bioprospektering, hovedsakelig med fokus på mexicanske småskalafiskerier. Hun er ansatt som forsker ved Norges Fiskerihøgskole, hvor hun jobber i et EU prosjekt med fokus på mobilisering av fiskerkunnskap for forvaltningsøyemed.en
dc.identifier.isbn978-82-8266-025-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3770
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3483
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDDOKTOR-002en
dc.subjectFisheries management, fishers knowledge, science, experence based expertsen
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Other fisheries disciplines: 929en
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Andre fiskerifag: 929en
dc.titleFishing for Advice : the case of the Norwegian Reference Fleeten
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record