Show simple item record

dc.contributor.advisorAndreassen, Karin
dc.contributor.authorRüther, Denise Christina
dc.date.accessioned2012-03-01T09:11:24Z
dc.date.available2012-03-01T09:11:24Z
dc.date.issued2012-03-01
dc.description.abstractThe scope of this PhD thesis is twofold: Firstly, processes, patterns and timing of the last deglaciation in the Barents Sea are reconstructed and secondly, depositional conditions on the Barents shelf during Holocene are elucidated. This cumulative PhD thesis encompasses an introductory part and five papers - three as first-author and two as co-author. Three papers are focused on the most prominent geomorphological freature of the western Barents shelf, 850 km long cross-shelf trough Bjørnøyrenna (The Bear Island Trough). One detailed study examines processes and timing of the first step of glacial retreat in outer Bjørnøyrenna and establishes a minimum age of 17 cal ka for initial deglaciation. A second study focuses on a grounding line system in uppermost Bjørnøyrenna, witnessing a surge-type readvance towards the final collapse of the marine-based Barents Sea Ice Sheet. A third study focuses on contrasting ice stream flow regimes and processes observed from glacial maximum over initial deglaciation towards final deglaciation. Two additional studies are located in the relatively small formerly glaciated trough Kveithola, north-west of Bjørnøya (Bear Island). The first focuses on the most recent deglaciation history and establishes an indirect deglaciation age for Spitsbergenbanken 14.2-13.9 cal ka ago. The other reconstructs the complex glacial retreat through Kveithola and associated processes based on geophysical data. As a whole, this PhD thesis improves existing chronology during deglaciation and Holocene for the Barents Sea, advances existing depositional models of ice-marginal and deglacial processes as well as it adds to established conceptional models of glacial retreat. While presented Holocene data is less conclusive, it might create the awareness that the large Storegga tsunami at 8.2 cal ka may have had an erosional impact on shelf sediments and thereby motivate further research.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractDenne doktorgradsavhandlingen undersøker avleiringsmiljø i Barentshavet fra siste deglasiasjonen til i dag. Størst vekt ligger på rekonstruksjonen av prosesser og aldersbestemmelser under avsmelting av det store isdekket som befant seg over hele Barentshavet. Mindre vekt ligger på Holosene utviklingen i avleiringsmiljø på Barentssokkelen i de siste 12,000 år. Verktøyet som blir brukt for å rekonstruere avleiringsmiljø og prosesser til ulike tider innehar et bredt maringeologisk og geofysisk spektrum. Undersøkelse av opp til fire meter lange sedimentkjerner med en indre diameter av 10.2 cm inkluderer kornstørrelsesanalyser, målinger av fysiske egenskap og beskrivelse av struktur og tekstur av sedimentet. Alder ble bestemt ved bruk av kalkholdige mikro- og makrofossiler gjennom radiokarbonmetoden som tar utgangspunkt i forfall av radioaktive karbonisotopen 14C i døde organismer. Geofysiske metoder omfatter tolkning av høy- og lavoppløselige batymetri, Chirp grunnseismikk og enkanals høyoppløselig seismikk. Dette tillater en beskrivelse av havbunnsmorfologien og av eventuell tilstedeværende, underliggende refleksjoner som kan tyde på avleiringsmekanismer. Denne avhandlingen fokuserer på to hovedstudieområder: for det første Bjørnøyrenna, som er et langstrakt trau som går på tvers over sokkelen, og Kveithola, et mye mindre trau som befinner seg vest for Spitsbergenbanken. Begge to er kjent til å være plasser hvor isstrømmer befant seg under siste istid. Dette vet man fordi det finnes langstrakte landformer på havbunnen som dannes under rask fremrykkende is. Andre landformer som gi mulighet til tolking av glasiale forhold er avsetninger ved grunningssonene av isfronten. Det finnes mange forskjellige fasonger av disse og en nøyaktig undersøkelse av morfologien og indre struktur ble foretatt for flere grunningssone systemer i Kveithola og to systemer i Bjørnøyrenna som del av denne doktorgradsavhandlingen. Ved siden av identifikasjonen av glasiale og deglasiale avleiringsprosesser var aldersbestemmelse av ulike brerandtrinn et hovedmål av oppgaven. Dette ble gjort i ytre Bjørnøyrenna som viste seg å være isfritt før 17,000 år siden. Dessuten ble det etablert en alder når isdekket på Spitsbergenbanken begynte å smelte rundt 14,200 år før nå. Når det gjelder den yngste utviklingen i Barentshavet så viser det seg å være lite til ingen sediment tilstedet fra det tidlige Holosen (12,000-8,000 år før nå), dette antakeligvis fordi det rådde høye bunnstrømmer. Men også gjennom de siste 8,000 år virker avleiringer å være sporadisk. Det er mulig å forklare dette med vekslende intensitet av bunnstrømmer på grunn av havnivå- og klimatiske endringer. I denne avhandlingen blir det også foreslått at innvirkning og erosjon av store tsunamier som følge av submarine ras kan være en alternativforklaring for observert sporadisk avleiring og erosjonsflater.en
dc.description.sponsorshipForskerskole for Arktisk Marin Geologi og Geofysikk (AMGG)en
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Rüther, D. C., Mattingsdal, R., Andreassen, K., Forwick, M. and Husum, K.: 'Seismic architecture and sedimentology of a major grounding zone system deposited by the Bjørnøyrenna Ice Stream during Late Weichselian deglaciation', Quaternary Science Reviews (2011) vol.30:2776-2792. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2011.06.011>http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2011.06.011</a> <br/>2. Rüther, D. C., Bjarnadóttir, L. R. Junttila, J., Husum, K., Rasmussen, T., Lucchi, R. G. and Andreassen, K.: 'Pattern and timing of the north-western Barents Sea Ice Sheet deglaciation and indications of episodic Holocene deposition' (accepted paper in Boreas). <br/>3. Bjarnadóttir, L. R., Rüther, D. C., Winsborrow, M. C. M. and Andreassen, K.: 'Grounding line dynamics during the last deglaciation of Kveithola, W Barents Sea, as revealed by seabed geomorphology and shallow seismic stratigraphy' (submitted manuscript to Boreas). <br/>4. Andreassen, K., Winsborrow, M. C. M., Bjarnadóttir, L. R. and Rüther, D. C.: 'Landform assemblage from the collapse of a marine-based ice stream' (submitted manuscript to Geology). <br/>5. Rüther, D. C., Andreassen, K. and Winsborrow, M. C. M.: 'Changing ice stream flow regimes during the last deglaciation of Bjørnøyrenna, western Barents Sea' (manuscript)en
dc.identifier.isbn978-82-8236-060-9
dc.identifier.isbn978-82-8236-061-6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3876
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3598
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-004en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Marin geologi: 466en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Marine geology: 466en
dc.titlePalaeoenvironment of the Barents Sea during the last deglaciation and Holocene : processes and timingen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record