Show simple item record

dc.contributor.advisorNorrbin, Fredrika
dc.contributor.authorAarbakke, Ole Nicolai S
dc.date.accessioned2013-09-25T11:39:01Z
dc.date.available2013-09-25T11:39:01Z
dc.date.issued2013-06-25
dc.description.abstractThe seven species of the genus Pseudocalanus (Copepoda: Calanoida) are difficult to identify because of very small interspecific, and comparatively large intraspecific, divergence of morphologic and morphometric traits. Thus, despite the fact that Pseudocalanus spp. are among the most abundant metazoans in the world, our knowledge of them at the species level is limited. The main objective of this thesis was to lay the groundwork for future studies of Pseudocalanus spp. in the Northeast Atlantic Ocean and Euro-Arctic by determining which species are present. Through a combined DNA barcoding and traditional identification approach, this work reveals the presence of at least four species of Pseudocalanus, one of which was previously not believed to occur in the East Atlantic Ocean. Furthermore, the thesis reveals differences in environmental preferences and distributions of Pseudocalanus elongatus, P. minutus, P. moultoni and P. acuspes in the Northeast Atlantic Ocean and Euro-Arctic, and discusses implications of these differences in relation to rising sea temperatures. Finally, this work examines the phylogeography and demographic history of Pseudocalanus minutus, P. moultoni, P. elongatus, P. acuspes and P. newmani in the North Atlantic Ocean and based on these results suggests an evolutionary hypothesis for the divergence of Pseudocalanus spp. into one oceanic and one coastal clade. Hopefully, this thesis has achieved its main goal of providing a basis from which the biology and ecology of these fascinating copepod species can be further explored.  en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractDe syv artene som til sammen utgjør slekten Pseudocalanus (Copepoda: Calanoida) er vanskelige å skille fra hverandre på grunn av veldig liten interspesifikk og til sammenligning stor intraspesifikk forskjell i morfologi og morfometri. Derfor er vår kunnskap om disse hoppekrepsene på artsnivå begrenset, til tross for at Pseudocalanus spp. er blant de mest tallrike dyrene på jorden. Hovedmålet med denne avhandlingen var å legge et grunnlag for fremtidige studier av Pseudocalanus spp. i det Nordøstlige Atlanterhavet og Europeisk-Arktiske områder gjennom å fastslå hvilke arter som finnes der. Ved å kombinere DNA barcoding og tradisjonelle identifikasjonsprosedyrer avslører denne avhandlingen tilstedeværelse av minst fire arter Pseudocalanus, blant dem en art som tidligere ikke var kjent i det østlige Atlanterhavet. Videre avslører avhandlingen forskjeller i miljøpreferanser mellom Pseudocalanus elongatus, P. minutus, P. moultoni og P. acuspes og diskuterer implikasjonene av dette relatert til økende havtemperatur. Til slutt utforskes fylogeografi og demografi hos Pseudocalanus minutus, P. moultoni, P. elongatus, P. acuspes and P. newmani i det nordlige Atlanterhavet. Basert på resultatene foreslås den hypotese at Pseudocalanus spp. representerer to evolusjonære grupper, en oseanisk og en som er begrenset til kysthabitat. Det foreslås at denne oseanisk - kystdelingen kom som følge av ulike adferdsmønstre hos stammødrene av dagens hoppekrepsarter.en
dc.description.sponsorshipThis work was funded by the University of Tromsø, the Census of Marine Zooplankton part of the Census of Marine Life (CMarZ.org) through the Alfred P. Sloan Foundation, the Norwegian Research Council (Proj. nr. 194292) and the Norwegian Polar Institute (RIS ID 3368).en
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Aarbakke, O. N. S., Bucklin, A., Halsband, C. and Norrbin, F.: 'Discovery of Pseudocalanus moultoni Frost 1989 in Northeast Atlantic waters based on mitochondrial COI sequence variation', Journal of Plankton Research (2011), vol. 33(10):1487-1495, availble at <a href=http://dx.doi.org/10.1093/plankt/fbr057>http://dx.doi.org/10.1093/plankt/fbr057</a> <br>2. Aarbakke, O. N. S., Weydmann, A. and Fevolden, S-E.: 'Pseudocalanus (Copepoda: Calanoida) species distribution and relative abundance as indicators of changing sea temperature. Submitted to Journal of Plankton Research' (manuscript) <br/>3. Aarbakke, O., Bucklin, A., Halsband, C. and Norrbin, F.: 'Comparative phylogeography and demographic history of five sibling copepod species in the North Atlantic Ocean' (manuscript)en
dc.identifier.isbn978-82-8266-061-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5424
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5126
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-002en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Systematisk zoologi: 487en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Systematic zoology: 487en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Zoogeografi: 486en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Zoogeography: 486en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Marinbiologi: 497en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Marine biology: 497en
dc.titlePseudocalanus (Copepoda: Calanoida) of the North Atlantic Ocean : species composition, environmental preferences and phylogeographyen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record