Now showing items 1-1 of 1

    • Nordlysobservatoriet gjennom 50 år 

      Holt, Olav (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
      De mange forsøk på å beskrive og forklare nordlyset som en finner i eldre litteratur vitner om lange tradisjoner for denne forskningen i vårt land. Norge ble av mange oppfattet som "Nordlysets Fædreneland" som biskop Spidberg fra Kristiansand uttrykte det allere i 1750.