Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLaberg, Jan Sverre
dc.contributor.authorRydningen, Tom Arne
dc.date.accessioned2014-06-30T08:23:52Z
dc.date.available2014-06-30T08:23:52Z
dc.date.issued2014-06-19
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractPå kontinentalmarginen utenfor Kvaløya, Senja og Andøya ligger det opp til 1000 m mektige avleiringer fra isbreer. Disse er avsatt over et tidsrom på 3 millioner år og stammer fra fjordene og dalene i Troms. Avleiringene er kartlagt ved å anvende batymetriske data og seismiske profiler, som viser henholdsvis havbunnens dybde og form og lagrekken under. Undersøkelsene viser at i den tidlige fasen befant isbreene seg hovedsakelig i et alpint terreng på land. Et tydelig skifte i avsetningsmønster for omtrent 1.5 millioner år siden knyttes til større isbreer, som i sykluser på 40,000-100,000 år nå ekspanderte mer enn 50 km ut fra kystlinja og helt ut til eggakanten. Beregninger av sedimentasjons- og erosjonsrater er sammenlignet med resultater fra andre deler av norsk kontinentalmargin, og anvendes for å bedre forstå istidshistorien og hvordan isbreer utformet kontinentalmarginen i dette området.en
dc.description.sponsorshipDONG E&P Norge AS The Research Council of Norway Front Explorationen
dc.descriptionPapers 2 and 3 of this thesis are not available in Munin: <br/>2. Rydningen, T.A., Laberg, J.S., Kolstad, V.: 'Seabed morphology and sedimentary processes on high-gradient Trough Mouth Fans offshore Troms, northern Norway' (manuscript).<br/>3. Rydningen, T.A., Laberg, J.S., Kolstad, V.: 'Late Cenozoic evolution of high-gradient Trough Mouth Fans and canyons on the glaciated continental margin offshore Troms, northern Norway – palaeoclimatic implications and sediment yield' (manuscript).en
dc.identifier.isbn978-82-8236-139-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6437
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6056
dc.language.isoengen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDDOKTOR-004en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Marine geology: 466en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Marin geologi: 466en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Quaternary geology, glaciology: 465en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Kvartærgeologi, glasiologi: 465en
dc.titleSedimentary processes, late Cenozoic evolution and sediment yield on the continental margin offshore Troms, northern Norwayen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel