Show simple item record

dc.contributor.advisorSantos, Jorge
dc.contributor.authorAndrade Rodriguez, Hector Antonio
dc.date.accessioned2015-10-29T13:57:54Z
dc.date.available2015-10-29T13:57:54Z
dc.date.issued2015-09-02
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractForeliggende doktorgradsstudie ble gjennomført ved Amatique Bay, som er en tropisk elvemunning ved Guatemalas karibiske kyst. Undersøkelser ble gjennomført på: 1) Økologiske prosesser i elvemunningen, og hvordan disse kan påvirke biologi og evolusjon av arter i området. 2) Sosiale aspekter ved fiskeriene, som hvordan fiskeriene utgjør et livsgrunnlag for fiskerne. 3) Hvordan sosio-økologisk innsikt kan forbedre fiskeriforvaltningen. Resultatene viser at drivkreftene for sesongvandring og reproduksjon av fisk og andre arter er knyttet til nedbørsøkning og vind. Rikelig tilgang på ferskvann, samt et skjermet miljø og lav tidevannsvariasjon gjør at området er et godt habitat for blant annet sjøgress og sjøkuer, men ikke spesielt for vadefugl. Fiskerier er en viktig kilde til mat og inntekter for befolkningen i området, og i mangel på andre økonomiske alternativer blir gjeldende fiskeregelverk ikke alltid etterlevd. Sett i lys av dette, er en implementering av en mer fornuftig fiskeriregulering for området diskuterten_US
dc.description.sponsorshipWorld Wildlife Fund - Russell E. Train Fellowship University of Tromsø - Grant to study abroad Akvaplan-niva ASen_US
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin:<br>Paper I. Ecological linkages of a tropical estuary bay in the Caribbean. Andrade H., Santos J., Ixquiac M. (Manuscript). Published version available in <a href=http://dx.doi.org/10.3354/meps11342> Marine Ecology Progress Series, 533:29-46 (2015)</a><br>Paper II. Life-history traits of the common snook Centropomus undecimalis in a Caribbean estuary and large-scale biogeographic patterns relevant to management. Andrade H., Santos J., Taylor R. Available in <a href=http://dx.doi.org/10.1111/jfb.12123> Journal of Fish Biology (2013) 82, 1951–1974</a><br>Paper III. The merits of consensus: Small-scale fisheries as a livelihood buffer in Livingston, Guatemala. Andrade H., Midré G. Available in <a href=http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-1582-0_19> Poverty mosaics: Realities and prospects in small-scale fisheries. Jentoft S., Eide A. (eds)</a>en_US
dc.identifier.isbn978-82-8266-102-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8239
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7814
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-002en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en_US
dc.titleEcology of a tropical bay and the social aspects of small-scale fisheries: Implications for managementen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record