• Augmented Reality Application for Training in Maritime Operations. A Proof of Concept AR Application Developed for Microsoft HoloLens 

   Xue, Hui (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-27)
   Augmented reality (AR) is an advanced technology that integrates augmentations with the real world. This technology has been used to provide training and education along with other purposes. This work has been focused on enriching the learning experience of the maritime trainee by applying AR technology. In this work, a proof of concept AR application (App) is developed for the training of the ...
  • Artificial Intelligence based narrative generation for games 

   Lindgren, Jørgen Elden (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-08-15)
   This Master thesis presents an approach on using Artificial Intelligence to create stories for games. The Master thesis explores the posibility of using Augmented Transition Network and Ontology as a solution.
  • Reliable parameter identification for synchronous machines 

   Alves, Erick Fernando (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   This work investigates and implements algorithms for reliable parameter identification for salient pole synchronous machines that can be used for condition monitoring, on line assessment of the power grid, and adaptive control. All these applications are steps necessary to enable a smarter power grid, in which seamless integrated digital technology provides state estimation, fault detection, and ...
  • Rammeverk for modellering og simulering av husholdningsapparater 

   Nilsen, Christian Bjerknes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   Denne oppgaven har hatt til hensikt å utarbeide et rammeverk for modellering og simulering av husholdningsapparater i Simulink, hvor det er muligheter for sammenkobling av flere enheter basert på typiske utstyr i norske husholdninger. Tilkoblingen av modellene kan være via TN-nett, IT-nett eller andre mindre kilder i Simulink. Videre er det gjennomført en litteraturstudie av ulike typer utstyr ...
  • Innvirkninger av distribuert produksjon i svake distribusjonsnett, lokalisert i nordområdene. Hvordan påvirker plusskunder det omkringliggende lavspente distribusjonsnettet. 

   Johannessen, Leif Inge Krogstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   I denne rapporten har virkninger av plusskunder i svake, lavspente distribusjonsnett blitt undersøkt. Gjennom en informasjonsinnsamling, ble de største utfordringer for fremtidige plusskunder identifisert. Herunder aktuelle teknologier, energiresuser, regelverk og tekniske forhold. Det ble undersøkt hvilke utfordringer et nettselskap kan forvente seg, ved introduksjon av lokal produksjon i et ...
  • Large-scale Wind Power Integration in Northern Norway 

   Singh, Arwinder (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-08-16)
   Norway has very high flexibility in energy production since hydropower covers about 95% of yearly energy demand. It is best to have a combination of wind and hydropower and hence it applies perfectly here in Norway. The performance of the wind farm can be significantly enhanced by employing full-capacity converters. The state-of-the-art literature study has been done on Squirrel Cage Induction ...