Show simple item record

dc.contributor.advisorBrekke, Mary
dc.contributor.authorKristoffersen, Marius Hals
dc.date.accessioned2016-05-12T05:07:16Z
dc.date.accessioned2016-05-19T13:34:36Z
dc.date.available2016-05-19T13:34:36Z
dc.date.issued2013-12-15
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler temaet digital dannelse. Oppgaven har to hovedhensikter: Det ene er å bidra til et økt fokus på temaet, og det andre er å være et bidrag i seg selv, som kan etterprøves for deretter enten å videreutvikles, aksepteres eller forkastes. Oppgaven bygger blant annet på et syn om at digital dannelse må være noe mer og/eller annet enn regler og normer for skikk og bruk på nettet, også kjent som nettikette. Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan kan skolen arbeide med digital dannelse? I tilknytning til problemstillingen, er det formulert to underordnede forskningsspørsmål: 1. Hva kan digital dannelse være i 2013? 2. Hvorfor er digital dannelse viktig? For å finne svar på problemstilling og forskningsspørsmål ble den metodiske gjennomføringen gjort gjennom reflekterende intervjuer med fire informanter med lærererfaring. En induktiv analyse av intervjumaterialet ble kombinert med relevant teori, og det ble utviklet en forståelsesmodell til bruk for lærere i skolen. Modellen tar utgangspunkt i at digital dannelse kan sees som en symbiotisk sosialiserings og dannelsesprosess mellom den digitale teknologien og de fysiske relasjonene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9202
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8756
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSPEMG_06-007 
dc.subjecttilpasset opplæringen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleDigital dannelse -et bidrag til forståelse av en kompleks utfordring i skolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)