Show simple item record

dc.contributor.advisorBarabady, Javad
dc.contributor.authorNaseri, Masoud
dc.date.accessioned2016-11-16T13:08:40Z
dc.date.available2016-11-16T13:08:40Z
dc.date.issued2016-08-31
dc.description.abstractThe Arctic offshore has a sensitive environment and is associated with a range of harsh operating conditions with considerable year-round variations. Such conditions can adversely affect the reliability, availability, and maintainability (RAM) of oil and gas (O&G) production facilities in different ways. One of the main challenges in RAM analysis of Arctic offshore O&G facilities is the lack of adequate historical data due to the comparatively limited experience of the O&G industry. The aim of this research is to identify and discuss the key elements of Arctic operating conditions and their effects on RAM performance of O&G production facilities and to develop expert-based models for RAM performance analysis of such facilities operating in the Arctic environment. At the first step, a detailed literature review was conducted to identify different elements of the Arctic offshore environment and their potential impact on RAM performance of O&G production facilities. Thereafter, expert-based models are developed to analyse the RAM performance of O&G production facilities under such effects. The issue of lack of adequate historical data is tackled integrating the data elicited from experts with the historical data obtained from O&G operations and activities in normal-climate regions. In real practice, however, Arctic operating conditions such as weather elements vary on a daily basis. In this regard, accelerated failure time models are adapted to build an availability model capable of reflecting upon such a time-dependency of environmental conditions. Moreover, uncertainties involved in weather conditions are analysed by the integration of time-series approaches in the developed plant availability model. The results of this study illustrate that harsh Arctic operating conditions adversely affect the RAM performance of O&G production facilities, and thus their production levels. It is also shown that the expert-based techniques are useful and powerful tools for RAM modelling of Arctic offshore facilities.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractArktiske havområder har ett sensitivt miljø og er assosiert med en rekke røffe operasjonelle forhold med betraktelige årlige variasjoner. Slike forhold kan påvirke ytelsen til O&G-produksjonsfasiliteter på flere uønskede måter. Dette inkluderer effekter på utstyrets pålitelighet, vedlikeholdbarheten til utstyret og effekter på utstyrets tilgjengelighet. En av de store utfordringene innenfor produksjonsytelsesanalyse av arktiske offshore O&G-fasiliteter er mangel på fullverdig historiske data. Dette skyldes at det er forholdsvis lite erfaring i O&G-industrien fra arktiske områder. Dessuten kan tilpassing av historisk data fra områder med normale klimatiske forhold føre til feile resultater og stor grad av usikkerhet når de er anvendt for operasjoner arktiske havområder. Målet for denne studien er å identifisere og diskutere de viktigste elementene ved de operasjonelle forholdene i Arktis, og utvikle og foreslå modeller og metoder for a analysere og vurdere produksjonsytelsen til O&G-fasiliteter som opererer under arktiske forhold. Først har en detaljert litteraturstudie blitt utført for å identifisere forskjellige miljøelementer i arktiske havområder og potensiell påvirkning på produksjonsytelsen til O&G-fasiliteter. Deretter har denne studien utviklet ekspertbaserte pålitelighetsmodeller for å analysere påliteligheten til O&G-produksjonsfasiliteter som er påvirket av disse effektene. I tillegg er det viktig å analysere produksjonsraten til fasilitetene under arktiske operasjonelle forhold. For å oppnå dette har ekspertbaserte pålitelighets- og vedlikeholdbarhetsmodeller blitt utviklet, og til slutt integrert for å bygge en modell som uttrykker produksjonsytelsen til anlegg som opererer under arktiske forhold. Disse modellene er antatt å være tidsuavhengige. Resultatet av denne studien viser at røffe arktiske operasjonelle forhold påvirker produksjonsytelsen til O&G-fasiliteter negativt, og dermed også produksjonsnivåene. Studien viser også at de ekspertbaserte teknikkene kan betraktes som hjelpefulle og kraftige verktøy for ytelsesesanalyse av arktiske offshoreanlegg. Resultatene fra eksempelstudiene viser at, på grunn av effekten av røffe arktiske forhold på feilraten og reparasjonstiden til utstyr, vil forventet antall svikt og forventet nedetid for arktiske operasjoner være høyere enn i områder med normal klimatiske forhold. Når man tar høyde for årlige variasjoner i operasjonelle forhold, antyder dette at det er sykliske endringer i anleggenes produksjonsytelse. De endelige usikkerhetene knyttet til et slikt resultat, som er av høy bekymringsgrad, avhenger – blant andre faktorer – av presisjonen til ekspertdataene og usikkerheten assosiert med de operasjonelle forholdene og påvirkningen disse har på ytelsen til anleggene.en_US
dc.descriptionThe papers 1, 2, 3 and 4 of this thesis are not available in Munin. <br> Paper 1: Naseri, M., Barabady, J.: «On RAM performance of petroleum exploration and exploitation and production facilities operating in the Barents Sea. <a href=http://dx.doi.org/10.1007/s13198-016-0463-x> International Journal of System Assurance Engineering and Management 2016. </a> <br> Paper 2: Naseri, M., Barabady, J.: “System-reliability analysis by use of Gaussian Fuzzy Fault Tree: application in Arctic oil and gas facilities”. <a href=http://dx.doi.org/10.2118/170826-PA> SPE Oil and Gas Facilities 2015, 4(3):1-11. </a> <br> Paper 3: Naseri, M., Barabady, J.: “Developing an expert-based model for reliability analysis of Arctic oil and gas processing facilities”. Available in <a href=http://dx.doi.org/10.1115/1.4033932> Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 2016, 138(5). </a> <br> Paper 4: Naseri, M., Barabady, J.: «An expert-based approach to production performance analysis of oil and gas facilities considering time-independent Arctic operating conditions”. <a href=http://dx.doi.org/10.1007/s13198-015-0380-4> International Journal of System Assurance Engineering and Management 2015, 7(1):99-113. </a>en_US
dc.identifier.isbn978-82-8236-222-1 (trykt) og 978-82-8236-223-8 (pdf)
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/9972
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-004
dc.subjectReliability, availability, and maintainability (RAM) analysisen_US
dc.subjectOil and gas production facilitiesen_US
dc.subjectArctic offshore operating conditionsen_US
dc.subjectExpert judgementsen_US
dc.subjectProportional hazard modelen_US
dc.subjectAccelerated failure time modelen_US
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Berg‑ og petroleumsfag: 510en_US
dc.subjectVDP::Technology: 500::Rock and petroleum disciplines: 510en_US
dc.titleRAM Analysis of Oil and Gas Production Facilities Operating in the Arctic offshore: Expert Judgements and Operating Conditionsen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record