24 timers posisjonering for barn med spastisk quadriplegi. Et foreldreperspektiv

DSpace/Manakin Repository

24 timers posisjonering for barn med spastisk quadriplegi. Et foreldreperspektiv

 

Tweet Share on Facebook
Title: 24 timers posisjonering for barn med spastisk quadriplegi. Et foreldreperspektiv
Author: Henninen, Anita Pettersen
Date: 12-May-2010
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Studien er en kvalitativ undersøkelse og et kvalitativt forskningsintervju er benyttet som metode i tilvirkningen av data. Undersøkelsen har fokus mot foreldres erfaringer ved å skulle gjennomføre 24 timers posisjonering, inkludert tilpasset sovesystem på natten, for eget barn. Det er relativt lite erfaring her i Norge med å tenke posisjonering hele døgnet for barn med store bevegelsesvansker, og få studier retter seg mot foreldreopplevelsen ved implementering av denne tilnærmingen. Hensikten har vært å få innsikt i hva foreldre ser som muligheter og utfordringer med gjennomføring av 24 timers posisjonering for barnet sitt samt hva som synes vesentlig for at dette skal lykkes. Utvalget har bestått av to informanter som er foreldre til barn med spastisk quadriplegi. Barna har benyttet et tilpasset sovesystem på natten i tillegg til de hjelpemidlene de benytter på dagtid. I første del av oppgaven presenteres teori som har vært sentral i analysen av studiens resultater. Det redegjøres også for 24 timers posisjonering samt forskning på dette feltet. I studiens hoveddel presenteres undersøkelsens resultater med påfølgende diskusjon av disse. Undersøkelsen viser at det er nødvendig med en tilvenningsfase når barna skal starte med 24 timers posisjonering, og det kreves en individuell tilpasning til sovesystemet. Videre viser den at barnas sovestilling ble mer symmetrisk etter at de begynte med posisjonering om natten. Hjelpemidlene barnet benytter på dagtid synes å ha en vesentlig funksjon i forhold til barnets aktivitet dersom de er riktig tilpasset barnet. Videre kommer det frem at det vesentlige for at 24 timers posisjonering skal kunne gjennomføres er informasjon om tilnærmingen, at nærpersoner er villige til å ta den eventuelle belastningen dette medfører en periode, og at det eksisterer kunnskap om, og en felles forståelse for 24 timers posisjonering hos de som hjelper barnet.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/2559


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 2.400Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help