Now showing items 1-20 of 8885

  • 1. Kor. 11:23-26 : fellesskapet i menigheten 

   Johnsen, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Apostelen Paulus kritiserer i sitt første brev til korinterne måten som de holder nattverdmåltidet på når de samles som menighet (1. Kor 11:17-34). Han retter oppmerksomheten mot ”partier” eller ”grupper” i menigheten i ...
  • 1.Kor. 13 - Paulus' forkynnelse om kjærligheten. Kjærligheten som grunnlag for den kristne eksistens 

   Steen, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06)
   oppgaven omhandler Paulus' 1. brev til Korinterne, med et særskilt fokus på 1.Kor. 13. 1.Kor. 13 eksegeres og tolkes i sin litterære og historiske kontekst. Det er en allmenn oppfattelse av at 1.Korinterbrev handler om ...
  • 14th International Symposium on Cells of the Hepatic Sinusoid 

   Smedsrød, Bård (Book; Bok, 2008-08-31)
   Abstract book of the symposium
  • The 16-day planetary waves: multi-MF radar observations from the arctic to equator and comparisons with the HRDI measurements and the GSWM modelling results 

   Luo, Y.; Hall, Chris; Manson, A.H.; Meek, C.E.; Meyer, C.K.; Burrage, M.D.; Fritts, D.C.; Hocking, W.K.; MacDougall, J.; Riggin, D.M.; Vincent, R.A. (Journal article; Peer reviewed; Tidsskriftartikkel, 2002)
   The mesospheric and lower thermospheric (MLT) winds (60–100 km) obtained by multiple MF radars, located from the arctic to equator at Tromsø (70° N, 19° E), Saskatoon (52° N, 107° W), London (43° N, 81° W), Hawaii (21° N, ...
  • 199 innovasjoner : ei kartlegging av mannsnavn avleda av kvinnenavn på 1800-tallet 

   Grønvik, Brynjulv Henk Waling Gorter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-19)
   Ei kartlegging av mannsnavnsinnovasjoner med endelsen -in(i)us avleda av kvinnenavn på grunnlag av folketellingene i 1865 og 1900.
  • 2 Kor 11:28-29 – μέριμνα og religiøs veiledning hos Paulus 

   Kiærbech, Henrik Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-11)
   På bakgrunn av den paulinske brevlitteraturen og Apostlenes gjerninger er denne oppgaven et historisk-kritisk forsøk på å danne et bilde av den religiøse veiledningen hos Paulus. Kjernen i oppgaven er en eksegese av 2 Kor ...
  • 2-Chloro-2-phenylethylammonium chloride 

   Lejon, Tore Sigvard; Ingebrigtsen, Truls Erik; Hansen, Lars Kr (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2006)
  • 20 years of research on the Alcator C-Mod tokamak 

   Greenwald, Martin; Bader, A; Baek, S; Bakhtiari, M; Barnard, H; Beck, W; Bergerson, W; Bespamyatnov, I; Bonoli, P; Brower, D; Brunner, D; Burke, W; Candy, J; Churchill, M; Cziegler, I; Diallo, A; Dominguez, A; Duval, B; Edlund, E; Ennever, P; Ernst, D; Faust, I; Fiore, C; Fredian, T; Garcia, Odd Erik; Gao, C; Goetz, J; Golfinopoulos, T; Granetz, R; Grulke, O; Hartwig, Z; Horne, S; Howard, N; Hubbard, A; Hughes, J; Hutchinson, I; Irby, J; Izzo, V; Kessel, C; Labombard, B; Lau, C; Li, C; Lin, Y; Lipschultz, B; Loarte, A; Marmar, E; Mazurenko, A; McCracken, G; McDermott, R; Meneghini, O; Mikkelsen, D; Mossessian, D; Mumgaard, R; Myra, J; Nelson-Melby, E; Ochoukov, R; Olynyk, G; Parker, R; Pitcher, S; Podpaly, Y; Porkolab, M; Reinke, M; Rice, J; Rowan, W; Schmidt, A; Scott, S; Shiraiwa, S; Sierchio, J; Smick, N; Snipes, JA; Snyder, P; Sorbom, B; Stillerman, J; Sung, C; Takase, Y; Tang, V; Terry, J; Terry, D; Theiler, C; Tronchin-James, A; Tsujii, N; Vieira, R; Walk, J; Wallace, G; White, A; Whyte, D; Wilson, J; Wolfe, S; Wright, G; Wright, J; Wukitch, S; Zweben, S (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  • 24 timers posisjonering for barn med spastisk quadriplegi. Et foreldreperspektiv 

   Henninen, Anita Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-12)
   Studien er en kvalitativ undersøkelse og et kvalitativt forskningsintervju er benyttet som metode i tilvirkningen av data. Undersøkelsen har fokus mot foreldres erfaringer ved å skulle gjennomføre 24 timers posisjonering, ...
  • 2d gauge theories and generalized geometry 

   Salnikov, Vladimir; Strobl, Thomas; Kotov, Oleksii (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  • 3-(Acetylamino)benzoic acid 

   Hansen, Lars Kr; Perlovich, German; Bauer-Brandl, Annette (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
  • (3aS,4S,6S,7aR)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-2-phenyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborole 

   Lejon, Tore; Gozhina, Olga Vladimirovna; Khrustalev, Victor N. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   The molecule of the title compound, C16H21BO2, comprises a chiral fused tricyclic system containing five-membered (1,3,2-dioxaborolane), six-membered (cyclohexane) and four-membered (cyclobutane) rings. The 1,3,2-dioxaborolane ...
  • 3D seismic data indicate potential glide planes for submarine sliding : the mid-Norwegian margin Nyegga area. 

   Eilertsen, Håkon Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   The Nyegga study area of the thesis is located at the north-eastern escarpment of the Holocene giant Storegga Slide. It lies on the southern part of the Vøring plateau on the mid-Norwegian continental margin at approximately ...
  • 3D seismisk analyse av begravde rasavsetninger på den SV delen av Vøringmarginen 

   Johansen, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   To 3D-seismiske datasett fra den sørvestlige delen av Vøringmarginen på midtnorsk kontinentalsokkel er blitt brukt til å analysere den øvre del av Naustformasjonen (~0,5-0,2 ma). En seismisk stratigrafi med fire hovedenheter ...
  • 3D seismisk analyse av rasavsetninger fra Sklinnadjupraset på midtre delen av Vøringmarginen 

   Fjellaksel, Torgeir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   I denne oppgaven har 3D seismiske data blitt benyttet for å studere den øvre del av Naustformasjonen fra den midtre delen av Vøringmarginen på den midt-norske kontinentalmarginen. Oppgavens hovedfokus har vært å beskrive ...
  • 3D seismisk analyse av storskala sandinduksjoner i Ormen Lange området i den midtnorske marginen 

   Holbæk-Hanssen, Leif Egil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-14)
   Analyser av 3D seismiske data fra Ormen Lange området på den midtnorske marginen har resultert i oppdagelsen av amplitudeanomalier som krysser diskordant opp gjennom, de sterkt polygonalt forkastede, biogene silikasedimentene ...
  • 3D visualization of weather forecasts and topography 

   Skotnes, Harald; Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag (Research report; Forskningsrapport, 1994-09)
   Advances in computing power and graphics have increased the use of graphics in weather forecasting. This includes 3D animation sequences and geographical information systems. The paper addresses the main problems and ...
  • 3T3 cell lines stably expressing Pax6 or Pax6(5a): a new tool used for identification of common and isoform specific target genes. 

   Kiselev, Yury; Eriksen, Tonje Engevik; Forsdahl, Siri; Nguyen, Lan Huong Thi; Mikkola, Ingvild (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Pax6 and Pax6(5a) are two isoforms of the evolutionary conserved Pax6 gene often co-expressed in specific stochiometric relationship in the brain and the eye during development. The Pax6(5a) protein differs from Pax6 by ...
  • 4-Hydroxybenzamide 

   Hansen, Lars Kr; Perlovich, German; Bauer-Brandl, Annette (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2007)
  • A 4-year follow-up of patients with medication-overuse headache previously included in a randomized multicentre study. 

   Salvesen, Rolf (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   The aim of this study was to evaluate the longterm outcome in 61 patients with medication-overuse headache (MOH) who 4 years previously had been included in a randomized open-label prospective multicentre study. Sixty ...