Doctoral presentations of current interest, where the thesis is available in Munin:

22 Feb 2016: Bente Sundsvold

"Den nordlandske fuglepleie" - herligheter, utvær og celeber verdensarv Mellom tekster og praksiser i Vegaøyan.

View more